[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by ## MAXSITE 1.10 plus ##

รายละเอียดการโฆษณา


      ครู  คือ ผู้ขับเคลื่อนการศึกษาและพื้นฐานวิถีชีวิตของประชาชนไทย ครู กศน.ดอทคอม ก็เป็นเว็ปไซต์หนึ่งที่รวมกันขับเคลื่อนการศึกษาของไทยและวิถีชีวิต พื้นฐานของชีวิต ของประชาชนชาวไทยให้มีอยู่มีกินตลอดชีวิตหรือที่เรียกกันว่า "การศึกษาตลอดชีวิต" ตลอดจนเป็นเว็ปไซต์เพื่อครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ตลอดจนผู้ที่สนใจในเรื่องการศึกษาตลอดชีวิต และงาน กศน.

    ต้องการจะสนับสนุนเรา เพื่อเป็นกำลังใจและเพื่อเป็นค่าสนับสนุนในการเช่าพื้นที่ ตลอดจนเพื่อเป็นกำลังใจแก่คณะผู้จัดทำเว็ปไซต์นี้ให้มีแรงขับเคลื่อนการศึกษาไทย ให้เป็นการศึกษาตลอดชีวิต ผู้สนใจจะสนับสนุนเราสามารถดูรายละเอียดตามด้านล่างนี้.....

  
ส่วนที่ 1 banner ขนาด 125 X 125 เป็นแบบ fix banner
 
             จะแสดง(มุมด้านล่างซ้าย)ในหน้าข่าวด่วน กศน., หน้าข่าวการศึกษาจากทุกสื่อ, ประชาสัมพันธ์ข่าวการศึกษา,หน้าค้นข่าวการศึกษามาเล่า  (จำนวน 4 หน้า) มีอัตราค่าสนับสนุนดังนี้

                     1 เืดือน 500 บาท
                     3 เดือน ส่วนลด 5 %
                     6 เดือน ส่วนลด 10 %
                   12 เดือน ส่วนลด 15 %


  สามารถติดต่อได้ที่ E-mail : webmaster@krukorsornor.com
   หรือโทร ...................................

อัตราค่าสนับสนุนนี้
ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2555 เ่ท่านั้น

              
              เว็บครู กศน. ดอทคอม www.krukorsornor.com
เว็บไซต์เล็กๆ ที่มุ่งหวังให้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการ
ทำงานและใช้เป็นช่องทางในการรับข่าวสารแลกเปลี่ยนข่าวสารที่ทันสมัย
เพื่อนำประสบการณ์ที่ได้แลกเปลี่ยนมาใช้ในการปฎิบัตงาน

  | ADMIN | สำนักงาน กศน. | กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ | กลุ่มพัฒนาการศึกษาฯ | ศูนย์ฯ กลุ่มเป้าหมายพิเศษ(ศกพ.) | สถาบันการศึกษาทางไกล | สถาบัน กศน. กทม. |สถาบัน กศน.ภาคเหนือ| สถาบัน กศน.ภาคกลาง |สถาบัน กศน.ใต้ |กศน.ภาคตะวันออก |กศน.อำเภอ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | กระทรวงศึกษาธิการ | สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ |สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร | เปิดสอบตำรวจ ทหาร ปี 2557