[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by ## MAXSITE 1.10 plus ##

สาระความรู้ต่างๆ

 
  
www.krukorsornor , ครู กศน.คอม ,ครู กศน , ครู nfe , พนักงานราชการ กศน. ,ข่าวการศึกษา, แจก code ข่าว , แจกโค๊ดข่าวการศึกษา, แจก code ข่าวการศึกษา ,ข้อสอบผู้บริหร กศน , ครูผุ้ช่วย กศน. , ครุกศน, ครูอาสา กศน.,ครูอาสาสมัคร
เว็บไซต์ กศน.อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี [เว็บครู กศน.ดอทคอม] ห้องสมุดเฉลิมราชกุมารีอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา,กศน.พะเยา ,กศน.โซนอิงดอย กศน.อำเภอบ้านด่านลานหอย กศน.อำเภอแม่สะเรียง จ.แม่ฮ้องสอน ,www.krukorsornor.com , ข่าวการศึกษา กศน.
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดะเยา ,www.krukorsornor.com , ข่าวการศึกษา กศน ห้องสมุดประชาชน"เฉลิมราชกุมารี"อำเภอแม่สะเรียง จ.แม่ฮ้องสอน ,www.krukorsornor.com , ข่าวการศึกษา กศน
	ศูนย์ฝึกฯ ชายแดนชุมพร,ครู กศน.ดอทคอม
7 / มี.ค. / 2556 : ข่าวเปิดสอบพนักงานราชการ สังกัดสำนักงาน กศน.
สำนักงาน กศน.จังหวัดนครนายก รับสมัคร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระหว่างวันที่ 12-25 มีนาคม 2556
สำนักงาน กศน.จังหวัดนครนายก รับสมัคร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระหว่างวันที่ 12-25 มีนาคม 2556 [เข้าชม 1332 ]
 Rating :
 • Currently 1.33/5
7 / มี.ค. / 2556 : ข่าวเปิดสอบพนักงานราชการ สังกัดสำนักงาน กศน.
สำนักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน ๑ อัตรา
สำนักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน ๑ อัตรา [เข้าชม 1408 ]
 Rating :
 • Currently 1.80/5
7 / มี.ค. / 2556 : สาระน่ารู้กับครูเอกชัย
ข้อความที่ท่านจรัสชอบ, ท่านเลขาฯเคยเป็นครูประจำกลุ่ม, ประเมินภายนอกระยะที่ 2/56, พนักงานราชการ (เงินเดือนสูงสุด-ลาบวช), ชุดใส่ทำงาน, บ้านหนังสือ, การตั้งกรรมการกำหนด Spec, เริ่มมีอัตลักษณ์เมื่อไร
ข้อความที่ท่านจรัสชอบ, ท่านเลขาฯเคยเป็นครูประจำกลุ่ม, ประเมินภายนอกระยะที่ 2/56, พนักงานราชการ (เงินเดือนสูงสุด-ลาบวช), ชุดใส่ทำงาน, บ้านหนังสือ, การตั้งกรรมการกำหนด Spec, เริ่มมีอัตลักษณ์เมื่อไร [เข้าชม 1565 ]
 Rating :
 • Currently 1.88/5
28 / ก.พ. / 2556 : สาระน่ารู้กับครูเอกชัย
ขึ้นเงินเดือนอีก, จะเป็นข้าราชการ, ค่าจ้างบรรณารักษ์, ข้อสอบ 9 ม.ครู, สอบนอกตาราง, หลักสูตรภาษาจีน, บัตร นศ.(ATM), ผล N-NET+e-Exam, B.T.C.สามัญ จะอบรม A.T.C.วิสามัญ, ทำแผนการสอน, ซื้อหนังสือให้บ้านหนังสือ, กพช.คุณธรรม, Logo กศน.อ.
ขึ้นเงินเดือนอีก, จะเป็นข้าราชการ, ค่าจ้างบรรณารักษ์, ข้อสอบ 9 ม.ครู, สอบนอกตาราง, หลักสูตรภาษาจีน, บัตร นศ.(ATM), ผล N-NET+e-Exam, B.T.C.สามัญ จะอบรม A.T.C.วิสามัญ, ทำแผนการสอน, ซื้อหนังสือให้บ้านหนังสือ, กพช.คุณธรรม, Logo กศน.อ. [เข้าชม 2624 ]
 Rating :
 • Currently 1.63/5
20 / ก.พ. / 2556 : สาระน่ารู้กับครูเอกชัย
หนังสือเรียน ม.6 ใน 8 เดือน, ประกันคุณภาพ, ตัวบ่งชี้ที่ 12, โปรแกรมเทียบระดับ v 3.03, ปรับ งด.ขรก.ครู 1 ม.ค.55, ฟอร์มบันทึกข้อความ, โครงงาน, ประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษ
หนังสือเรียน ม.6 ใน 8 เดือน, ประกันคุณภาพ, ตัวบ่งชี้ที่ 12, โปรแกรมเทียบระดับ v 3.03, ปรับ งด.ขรก.ครู 1 ม.ค.55, ฟอร์มบันทึกข้อความ, โครงงาน, ประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษ [เข้าชม 3639 ]
 Rating :
 • Currently 1.30/5
16 / ก.พ. / 2556 : ความรู้ทั่วไป
รายชื่อ กศน.อำเภอ ที่จะได้รับการประเมินคถณภาพภายนอกรอบสาม 2556
รายชื่อ กศน.อำเภอ ที่จะได้รับการประเมินคถณภาพภายนอกรอบสาม 2556 [เข้าชม 2835 ]
 Rating :
 • Currently 1.88/5
16 / ก.พ. / 2556 : พรบ./คำสั่ง/ระเบียบเกี่ยวกับ กศน.
ระเบียบกระทรวงศึกษาว่าด้วยแหล่งเรียนรู้ราคาถูก กศน.ตำบล หรือ แขวง 2553
ระเบียบกระทรวงศึกษาว่าด้วยแหล่งเรียนรู้ราคาถูก กศน.ตำบล หรือ แขวง 2553 [เข้าชม 9872 ]
 Rating :
 • Currently 2.40/5
16 / ก.พ. / 2556 : พรบ./คำสั่ง/ระเบียบเกี่ยวกับ กศน.
กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งระดับและเทียบระดับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งระดับและเทียบระดับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 [เข้าชม 9063 ]
 Rating :
 • Currently 1.89/5
14 / ก.พ. / 2556 : สาระน่ารู้กับครูเอกชัย
เบี้ยเลี้ยงชาวบ้านไปอิมแพ็ค 240 บ. ใช้เงินอุดหนุนได้หรือ, เบิกค่าบัตร นศ.ATM ได้หรือ, ม.6 ใน 8 เดือน, วิธีสอบซ่อม, ตั้งกองลูกเสือ/ยุวกาชาด, ประเมินภายนอก, ครูคนพิการขอเป็นครู ศรช., ครูอาสาฯขอเป็นครู กศน.ตำบล, ชื่อ กศน.ตำบล ภาษาอังกฤษ, ค่าห้องพิเศษ รพ.
เบี้ยเลี้ยงชาวบ้านไปอิมแพ็ค 240 บ. ใช้เงินอุดหนุนได้หรือ, เบิกค่าบัตร นศ.ATM ได้หรือ, ม.6 ใน 8 เดือน, วิธีสอบซ่อม, ตั้งกองลูกเสือ/ยุวกาชาด, ประเมินภายนอก, ครูคนพิการขอเป็นครู ศรช., ครูอาสาฯขอเป็นครู กศน.ตำบล, ชื่อ กศน.ตำบล ภาษาอังกฤษ, ค่าห้องพิเศษ รพ. [เข้าชม 1630 ]
 Rating :
 • Currently 1.63/5
8 / ก.พ. / 2556 : สาระน่ารู้กับครูเอกชัย
บุคลากร กศ.อื่น สอบ ผอ.-รอง, โอนเป็นครู, ประกันคุณภาพ, ส่งชื่อสอบ N-NET ตกหล่น, ค่าจัดสอบ N-NET, แผนการสอน, ไปต่างประเทศ, รหัสกลุ่ม ITw ไม่ถูก
บุคลากร กศ.อื่น สอบ ผอ.-รอง, โอนเป็นครู, ประกันคุณภาพ, ส่งชื่อสอบ N-NET ตกหล่น, ค่าจัดสอบ N-NET, แผนการสอน, ไปต่างประเทศ, รหัสกลุ่ม ITw ไม่ถูก [เข้าชม 1604 ]
 Rating :
 • Currently 2.05/5
7 / ก.พ. / 2556 : ข่าวเปิดสอบพนักงานราชการ สังกัดสำนักงาน กศน.
สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง รับสมัครครู กศน.ตำบล 1 ตำแหน่ง
ำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง รับสมัครครู กศน.ตำบล 1 ตำแหน่ง [เข้าชม 1691 ]
 Rating :
 • Currently 1.40/5
3 / ก.พ. / 2556 : ข่าวเปิดสอบพนักงานราชการ สังกัดสำนักงาน กศน.
กศน.จังหวัดภูเก็ต รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 11 -19 กุมภาพันธ์ 2556
กศน.จังหวัดภูเก็ต รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 11 -19 กุมภาพันธ์ 2556 [เข้าชม 1698 ]
 Rating :
 • Currently 1.84/5
3 / ก.พ. / 2556 : คลังข้อสอบครู กศน./พนักงานราชการ กศน./ครูผู้ช่วย กศน.
แจกคู่มือสอบผู้บริหารสถานศึกษา ภาค ก ตามหลักสูตรที่ กคศ. กำหนด...
แจกคู่มือสอบผู้บริหารสถานศึกษา ภาค ก ตามหลักสูตรที่ กคศ. กำหนด... [เข้าชม 4759 ]
 Rating :
 • Currently 1.90/5
3 / ก.พ. / 2556 : คลังข้อสอบครู กศน./พนักงานราชการ กศน./ครูผู้ช่วย กศน.
แนวข้อสอบวิชาชีพครู ชุดที่ 4
แนวข้อสอบวิชาชีพครู ชุดที่ 4 [เข้าชม 5678 ]
 Rating :
 • Currently 1.67/5
31 / ม.ค. / 2556 : คลังข้อสอบครู กศน./พนักงานราชการ กศน./ครูผู้ช่วย กศน.
แนวข้อสอบวิชาชีพครู ชุดที่ 3
แนวข้อสอบวิชาชีพครู ชุดที่ 3 [เข้าชม 5230 ]
 Rating :
 • Currently 1.50/5
31 / ม.ค. / 2556 : คลังข้อสอบครู กศน./พนักงานราชการ กศน./ครูผู้ช่วย กศน.
แนวข้อสอบวิชาชีพครู ชุดที่ 1
แนวข้อสอบวิชาชีพครู ชุดที่ 1 [เข้าชม 6510 ]
 Rating :
 • Currently 1.88/5
31 / ม.ค. / 2556 : คลังข้อสอบครู กศน./พนักงานราชการ กศน./ครูผู้ช่วย กศน.
แนวข้อสอบวิชาชีพครู ชุดที่ 2
แนวข้อสอบวิชาชีพครู ชุดที่ 2 [เข้าชม 5629 ]
 Rating :
 • Currently 1.80/5
31 / ม.ค. / 2556 : สาระน่ารู้กับครูเอกชัย
ช่วยผมตอบที, ข้อมูลจาก กจ., แท่ง กศน., เบิกพัฒนาผู้เรียนเกินรายหัว, ผู้รักษาการฯเซ็น รบ., \"ชีวิต\" กับ \"ผู้เรียน\" คนละเรื่อง, จบแล้วเรียนซ้ำ, เบี้ยเลี้ยง นศ.ไปต่างจังหวัด, แผนการสอนแบบไหน, ผู้ประเมินถามครูว่าสอนวิธีใด, ลืมรหัสฐานข้อ
ช่วยผมตอบที, ข้อมูลจาก กจ., แท่ง กศน., เบิกพัฒนาผู้เรียนเกินรายหัว, ผู้รักษาการฯเซ็น รบ., \"ชีวิต\" กับ \"ผู้เรียน\" คนละเรื่อง, จบแล้วเรียนซ้ำ, เบี้ยเลี้ยง นศ.ไปต่างจังหวัด, แผนการสอนแบบไหน, ผู้ประเมินถามครูว่าสอนวิธีใด, ลืมรหัสฐานข้อ [เข้าชม 1966 ]
 Rating :
 • Currently 1.74/5
23 / ม.ค. / 2556 : สาระน่ารู้กับครูเอกชัย
ไม่ใช่ครูจะต่ออายุใบครู, อำเภอ/จังหวัด ส่งครูไปไว้ที่อื่น, เรื่องน่าสนใจ (บ้านหนังสือ-ภาษาจีน-อนุ กก.ภาคี), แท่ง กศน., การขึ้นข่าวในเว็บ กศน., การแย้งผู้ประเมิน, หาคำอธิบายรายวิชา
ไม่ใช่ครูจะต่ออายุใบครู, อำเภอ/จังหวัด ส่งครูไปไว้ที่อื่น, เรื่องน่าสนใจ (บ้านหนังสือ-ภาษาจีน-อนุ กก.ภาคี), แท่ง กศน., การขึ้นข่าวในเว็บ กศน., การแย้งผู้ประเมิน, หาคำอธิบายรายวิชา [เข้าชม 1600 ]
 Rating :
 • Currently 1.47/5
16 / ม.ค. / 2556 : สาระน่ารู้กับครูเอกชัย
ประเมินรอบ 3 1/56, ครูอาสาเปลี่ยนเป็นครู กศน.ต., ครู กศน.ต.ยืมเงินราชการ, สาระน่ารู้คู่งานคลัง, ครูคนพิการกับครู ศรช., ถ้าประเมินฯไม่ผ่าน ?
ประเมินรอบ 3 1/56, ครูอาสาเปลี่ยนเป็นครู กศน.ต., ครู กศน.ต.ยืมเงินราชการ, สาระน่ารู้คู่งานคลัง, ครูคนพิการกับครู ศรช., ถ้าประเมินฯไม่ผ่าน ? [เข้าชม 2900 ]
 Rating :
 • Currently 1.38/5

กำลังแสดงหน้าที่ <- 9/34 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>
บทความที่พรั่งพร้อมไปด้วยความรู้ กศน. บอกเล่าสิ่งดีๆที่เป็นประโยชน์แก่การศึกษาไทย !!!
 
บทความดีๆ จาก อ.เอกชัย [อ่านทั้งหมดที่นี่]
สาระน่ารู้..สำหรับชาว กศน. [อ่านทั้งหมดที่นี่]
 
   
 
 
 

 

เว็บครู กศน. ดอทคอม www.krukorsornor.com
เว็บไซต์เล็กๆ ที่มุ่งหวังให้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการ
ทำงานและใช้เป็นช่องทางในการรับข่าวสารแลกเปลี่ยนข่าวสารที่ทันสมัย
เพื่อนำประสบการณ์ที่ได้แลกเปลี่ยนมาใช้ในการปฎิบัตงาน

  | ADMIN | สำนักงาน กศน. | กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ | กลุ่มพัฒนาการศึกษาฯ | ศูนย์ฯ กลุ่มเป้าหมายพิเศษ(ศกพ.) | สถาบันการศึกษาทางไกล | สถาบัน กศน. กทม. |สถาบัน กศน.ภาคเหนือ| สถาบัน กศน.ภาคกลาง |สถาบัน กศน.ใต้ |กศน.ภาคตะวันออก |กศน.อำเภอ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | กระทรวงศึกษาธิการ | สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ |สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร | เปิดสอบตำรวจ ทหาร ปี 2557