[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by ## MAXSITE 1.10 plus ##

  
Advertisement

Advertisement
ข่าวด่วนล่าสุด!!
 
เปิดดู 5492 ครั้ง
7 / มิ.ย. / 2560
 
เปิดดู 4721 ครั้ง
29 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 4330 ครั้ง
29 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 4015 ครั้ง
29 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3904 ครั้ง
29 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 4161 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 4440 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3690 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 4507 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3581 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
ข่าวด่วน กศน.ล่าสุด
 
เปิดดู 12081 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 7241 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 9800 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 6679 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 5970 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 8436 ครั้ง
13 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 9484 ครั้ง
13 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 5740 ครั้ง
13 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 19370 ครั้ง
5 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 7512 ครั้ง
5 / พ.ย. / 2558
คลิปการศึกษาล่าสุด..
 
เปิดดู 3769 ครั้ง
7 / มิ.ย. / 2560
 
เปิดดู 3483 ครั้ง
25 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3428 ครั้ง
22 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3276 ครั้ง
18 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3402 ครั้ง
18 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3711 ครั้ง
5 / มิ.ย. / 2559
 
เปิดดู 4098 ครั้ง
10 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 4122 ครั้ง
3 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 4012 ครั้ง
2 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 4154 ครั้ง
12 / ต.ค. / 2558
 
เปิดดู 4703 ครั้ง
10 / มิ.ย. / 2558
 
เปิดดู 4343 ครั้ง
10 / มิ.ย. / 2558

กำลังแสดงหน้าที่ 20/13 ->
<< 20 >>
 


เว็บครู กศน. ดอทคอม www.krukorsornor.com
เว็บไซต์เล็กๆ ที่มุ่งหวังให้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการ
ทำงานและใช้เป็นช่องทางในการรับข่าวสารแลกเปลี่ยนข่าวสารที่ทันสมัย
เพื่อนำประสบการณ์ที่ได้แลกเปลี่ยนมาใช้ในการปฎิบัตงาน

  | ADMIN | สำนักงาน กศน. | กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ | กลุ่มพัฒนาการศึกษาฯ | ศูนย์ฯ กลุ่มเป้าหมายพิเศษ(ศกพ.) | สถาบันการศึกษาทางไกล | สถาบัน กศน. กทม. |สถาบัน กศน.ภาคเหนือ| สถาบัน กศน.ภาคกลาง |สถาบัน กศน.ใต้ |กศน.ภาคตะวันออก |กศน.อำเภอ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | กระทรวงศึกษาธิการ | สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ |สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร | เปิดสอบตำรวจ ทหาร ปี 2557