[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by ## MAXSITE 1.10 plus ##
  
Advertisement

25 / มิ.ย. / 2558 : สาระน่ารู้กับครูเอกชัย
เจ้าหน้าที่ไม่บันทึกการทำกิจกรรม กพช.ที่ทำทุกเทอม / การคิดจำนวนชั่วโมง กพช...
เปิดดู 3185 ครั้ง
.
25 / มิ.ย. / 2558 : สาระน่ารู้กับครูเอกชัย
1.บางจังหวัดไม่จ่ายเงินเดือนพนักงานราชการลาคลอด, 2.จัดวิชาชีพ 40 หรือ 50 ชั่วโมง, 3.เรื่องเบี้ยเสี่ยงภัยอีกแล้ว..
เปิดดู 2953 ครั้ง
.
10 / มิ.ย. / 2558 : สาระน่ารู้กับครูเอกชัย
ครู กศน.ตำบล ขอย้ายสับเปลี่ยนตำบลในอำเภอเดียวกัน / ข้ามจังหวัดโดยไม่ต้องมีคู่สับเปลี่ยน....
เปิดดู 4327 ครั้ง
.
11 / พ.ค. / 2558 : สาระน่ารู้กับครูเอกชัย
1.ให้ ศน.+ผอ. ตอบแบบสอบถาม, 2.เชิญผู้มีรายชื่อ เข้าเฝ้าฯรับเครื่องราชฯชั้นสายสะพาย สายแรก, 3.กำหนดการประชุม ผอ.กศน.อำเภอ และผู้ประสานงานจังหวัด..
เปิดดู 3268 ครั้ง
.
3 / เม.ย. / 2558 : สาระน่ารู้กับครูเอกชัย
ทำโครงการเดียว เป็นทั้งกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต(กพช.) และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน(กพผ.) ไม่ได้ !..
เปิดดู 3846 ครั้ง
.
9 / ก.พ. / 2558 : สาระน่ารู้กับครูเอกชัย
ช่วงนี้มีกฏอัยการศึกทั่วประเทศ ได้เวลาทวีคูณไหม, เงินเดือนเต็มขั้นจะข้ามไปแท่ง คศ.4 ไหม..
เปิดดู 9644 ครั้ง
.
9 / ก.พ. / 2558 : สาระน่ารู้กับครูเอกชัย
1.เรื่องน่าสนใจที่หลายคนยังไม่รู้ (ซื้อพัสดุเกินห้าแสน อำเภอเป็นผู้ดำเนินการ-ให้จ้างเหมาบริการไปประชุมอบรมไม่ได้-การประดับธงชาติอาเซียน), 2.วิชาเลือกที่เรียนได้ทุกระดับต้องแยกข้อสอบหรือไม่, 3.การขอเครื่องราชฯของ ขรก.ครู..
เปิดดู 3677 ครั้ง
.
9 / ก.พ. / 2558 : สาระน่ารู้กับครูเอกชัย
ให้ครู กศน. หยุดวันศุกร์-เสาร์ แทนการหยุดวันเสาร์-อาทิตย์ ได้หรือ ?..
เปิดดู 3834 ครั้ง
.
9 / ก.พ. / 2558 : สาระน่ารู้กับครูเอกชัย
1.ลดการมอบอำนาจจัดซื้อจัดจ้างให้ ผอ.กศน.อำเภอ จากวงเงิน 2 ล้าน เหลือ 5 แสนบาท, 2.วิธีลงข่าวประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์สำนักงาน กศน., 3.การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา, 4.การลดธงชาติครึ่งเสา, 5.การทำบัตรและรูปติดบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกประเภท ( เดือน ต.ค.59 ..
เปิดดู 4378 ครั้ง
.
9 / ก.พ. / 2558 : สาระน่ารู้กับครูเอกชัย
1.วันหยุดของครู กศน., 2.พนักงานราชการบนจังหวัด ย้าย/เปลี่ยนตำแหน่ง, 3.สมุดหมายเหตุรายวัน เริ่มเล่มใหม่เมื่อไร, 4.สอบปลายภาคถึงสามทุ่ม ค่าคุมสอบเท่าไร, 5.เรียน ป.ตรี ออนไลน์ ม.เวสเทิร์น เชื่อได้ไหม, 6.แต่งตั้งใครเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุได้บ้าง, 7.การขอย้าย ..
เปิดดู 3623 ครั้ง
.
9 / ก.พ. / 2558 : สาระน่ารู้กับครูเอกชัย
1.การประเมินฯภายนอกรอบนี้ ยังไม่ใช้คะแนน N-NET ภาค 1-2/57, 2.การออกรหัสประจำตัวผู้เทียบระดับ กศ., 3.คลังหลักสูตรวิชาอาชีพ, 4.ตั้งพนักงานราชการเป็นประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ-ราคากลาง, 5.การเช่า, 6.อำเภอ/จังหวัด ไม่มีอำนาจสั่งย้าย, 7.ยกเลิกค่าตอบแทนวิทยากรหล..
เปิดดู 3271 ครั้ง
.
7 / ม.ค. / 2558 : สาระน่ารู้กับครูเอกชัย
1.ทำไมไม่ทำสัญญาจ้างครู ศรช. ทั้งปี ?, 2.เป็นคนไม่รักองค์กร, 3.รับสมัครแล้ว บอกใหม่ว่าวิชาเอกนี้สมัครไม่ได้ ( สมัครพนักงานราชการตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ), 4.ครู ศรช. แต่งชุดสีกากีไม่ได้, 5.เครื่องราชฯสำหรับพนักงานราชการ, 6.นศ.มียศตำรวจทหาร รูปติดใบ รบ.ต้อง..
เปิดดู 4257 ครั้ง
.
7 / ม.ค. / 2558 : สาระน่ารู้กับครูเอกชัย
1.เป็น ขรก.ต่อจากเป็นพนักงานราชการ ไม่ให้นับอายุราชการรวมเพื่อการขอเครื่องราชฯ, 2.เรียน ETV ทาง YouTube-DVD, 3.ค่าเสี่ยงภัยชายแดนใต้, 4.แพทย์ประจำตำบล+อื่นๆ เป็นครู ศรช.?, 5.ชื่อหน่วยงาน กศน.ภาษาอังกฤษ, .ไม่ต้องมีคณะกรรมการห้องสมุด, 7.ตรงไหนบอกว่าเรียน กศ..
เปิดดู 4572 ครั้ง
.
7 / ม.ค. / 2558 : สาระน่ารู้กับครูเอกชัย
1.ผอ.กศน.จังหวัด/อำเภอ ไม่มีอำนาจย้าย แม้แต่ย้ายครู กศน.ตำบลเปลี่ยนตำบลภายในอำเภอ, 2.ขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารให้ นศ., เทียบระดับฯผ่อนผันได้ไหม, 3.ราคากลางหนังสือเรียน, 4.ลำดับรูปลูกจ้างประจำกับพนักงานราชการใครควรอยู่บนล่าง, 5.ผลกระทบจาก ETV ต่อการทำแผนการสอน..
เปิดดู 3771 ครั้ง
.
7 / ม.ค. / 2558 : สาระน่ารู้กับครูเอกชัย
1.การเบิกจ่ายเงินพัฒนาคุณภาพผู้เรียน, 2.พนักงานราชการติด 2 หรือ 3 ขีด ?, 3.ใบ รบ.หมด ยืมจากอำเภออื่น ?, 4.ค่าออกใบ รบ.ใบที่สอง, 5.ครูอาสาฯลาออกจะเรียกบรรจุตำแหน่งครูอาสาฯได้ไหม, 6.นศ.ไม่มีนามสกุล, 7.การโอนเปลี่ยนตำแหน่งใน กศน. และการโอนจากต่างสังกัด มา กศ..
เปิดดู 7332 ครั้ง
.
7 / ม.ค. / 2558 : สาระน่ารู้กับครูเอกชัย
1.การรับคนต่างด้าวเข้าเรียน กศน., 2.รบ.สูญหาย-รบ.EP-นศ.หลักสูตรเก่าเพิ่งขอจบ, 3.ครูอาสาฯมีนักศึกษาไม่ครบจะมีผลอย่างไร (ถ้าจะปรับเปลี่ยนบทบาทหน้าที่ครูอาสาฯ), 4.ผอ.กศน.อำเภอ อนุญาตให้พนักงานราชการลาคลอดได้กี่วัน, 5.อาชีพระยะสั้น กับ หลักสูตรระยะสั้น แตกต่..
เปิดดู 3213 ครั้ง
.
Advertisement
ข่าวด่วนล่าสุด!!
 
เปิดดู 4190 ครั้ง
7 / มิ.ย. / 2560
 
เปิดดู 3556 ครั้ง
29 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3286 ครั้ง
29 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3226 ครั้ง
29 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3136 ครั้ง
29 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3276 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3526 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 2989 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3518 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 2971 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
ข่าวด่วน กศน.ล่าสุด
 
เปิดดู 9815 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 6047 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 8155 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 5567 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 4953 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 7222 ครั้ง
13 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 7567 ครั้ง
13 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 4828 ครั้ง
13 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 17934 ครั้ง
5 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 6350 ครั้ง
5 / พ.ย. / 2558
คลิปการศึกษาล่าสุด..
 
เปิดดู 2898 ครั้ง
7 / มิ.ย. / 2560
 
เปิดดู 2779 ครั้ง
25 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 2710 ครั้ง
22 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 2599 ครั้ง
18 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 2715 ครั้ง
18 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3012 ครั้ง
5 / มิ.ย. / 2559
 
เปิดดู 3445 ครั้ง
10 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 3414 ครั้ง
3 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 3401 ครั้ง
2 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 3509 ครั้ง
12 / ต.ค. / 2558
 
เปิดดู 4045 ครั้ง
10 / มิ.ย. / 2558
 
เปิดดู 3701 ครั้ง
10 / มิ.ย. / 2558

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/13 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

เว็บครู กศน. ดอทคอม www.krukorsornor.com
เว็บไซต์เล็กๆ ที่มุ่งหวังให้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการ
ทำงานและใช้เป็นช่องทางในการรับข่าวสารแลกเปลี่ยนข่าวสารที่ทันสมัย
เพื่อนำประสบการณ์ที่ได้แลกเปลี่ยนมาใช้ในการปฎิบัตงาน

  | ADMIN | สำนักงาน กศน. | กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ | กลุ่มพัฒนาการศึกษาฯ | ศูนย์ฯ กลุ่มเป้าหมายพิเศษ(ศกพ.) | สถาบันการศึกษาทางไกล | สถาบัน กศน. กทม. |สถาบัน กศน.ภาคเหนือ| สถาบัน กศน.ภาคกลาง |สถาบัน กศน.ใต้ |กศน.ภาคตะวันออก |กศน.อำเภอ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | กระทรวงศึกษาธิการ | สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ |สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร | เปิดสอบตำรวจ ทหาร ปี 2557