[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by ## MAXSITE 1.10 plus ##
  
Advertisement

7 / ม.ค. / 2558 : สาระน่ารู้กับครูเอกชัย
1.การสอบซ่อม, 2.นโยบายปี 58/การปฏิบัติไม่ถูกต้องที่ผ่านมา, 3.นายทะเบียนเคร่งครัดไปไหม (หลักฐานการสมัคร), 4.การแยกเครื่องคอมฯ (โปรแกรม ITw ), 5.การเรียนแบบทางไกล, 6.ทำรายงานผู้สำเร็จการศึกษา 2 ชุด, 7.ห้ามซื้อ/จ้างวิธีพิเศษก่อนดำเนินการวิธีอื่น..
เปิดดู 2943 ครั้ง
.
7 / ม.ค. / 2558 : สาระน่ารู้กับครูเอกชัย
1.คุณสมบัติของผู้สมัครสอบเป็นข้าราชการครู กับข้าราชการบรรณารักษ์, 2.การทำ SAR กับค่าขีดจำกัดล่าง, 3.กรอบโครงสร้างการบริหารงาน กศน.อ., 4.การทำสัญญาจ้าง-การค้ำประกัน-การติดอากรแสตมป์, 5.วิธีแก้ปัญหาการจ้างทำการบ้าน, 6.ครู คศ.1 ค้ำประกันครู ศรช.ได้ไหม, 7.ครู..
เปิดดู 2960 ครั้ง
.
7 / ม.ค. / 2558 : สาระน่ารู้กับครูเอกชัย
1.การโอนเปลี่ยนตำแหน่งใน กศน.และการโอนมาจากต่างสังกัด, 2.สงสัยการประเมินพนักงานราชการ, 3.ข้อสอบติวเทียบระดับฯวิชาคอมพิวเตอร์, 4.จบประถมมาเลเซียมาสมัครเรียน ม.ต้น กศน, 5.ครูอาสาฯเป็นกรรมการเทียบระดับ เบิกค่าตอบแทนได้หรือไม่, 6.อายุเท่าไรแน่มาเรียน กศน.ได้,..
เปิดดู 2476 ครั้ง
.
28 / พ.ย. / 2557 : สาระน่ารู้กับครูเอกชัย
ตรงไหนบอกว่าเรียน กศน.ต้องอายุ 15 ปี, เด็กวัยเรียนไม่ต้องใช้เวลาเรียน 3 ปี 6 ปี, 2.เรียน ETV ทาง YouTube, DVD, 3.สอนให้คิดเป็น..
เปิดดู 5512 ครั้ง
.
1 / พ.ย. / 2557 : สาระน่ารู้กับครูเอกชัย
ออกใบ รบ.แทนฉบับที่สูญหาย ไม่มีระเบียบให้ใช้วิธีถ่ายเอกสารหรือใช้ใบ รบ.เลขที่ใหม่..., ถ้าต้นฉบับใบ รบ.ฉบับที่อยู่กับ กศน.อำเภอ สูญหาย ทำไง ? .., ออกใบ รบ.หลักสูตร EP, ..นศ.หลักสูตร 44 เพิ่งมาขอจบ ยังไม่เคยออกใบ รบ. ผอ.ก็เปลี่ยนคนแล้ว..
เปิดดู 6458 ครั้ง
.
1 / พ.ย. / 2557 : สาระน่ารู้กับครูเอกชัย
การรับคนต่างด้าว (บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย) เข้าเรียน กศน...
เปิดดู 3855 ครั้ง
.
1 / พ.ย. / 2557 : สาระน่ารู้กับครูเอกชัย
ครูอาสาฯ มีนักศึกษาไม่ครบ จะมีผลอย่างรัยบ้างคับ.. ( ถ้าจะปรับเปลี่ยนบทบาทหน้าที่ครูอาสาฯ... )..
เปิดดู 3493 ครั้ง
.
1 / พ.ย. / 2557 : สาระน่ารู้กับครูเอกชัย
1. ผอ.กศน.อำเภอ อนุญาตให้พนักงานราชการลาคลอดได้กี่วัน, 2.อาชีพระยะสั้น กับ หลักสูตรระยะสั้น แตกต่างกันอย่างไร..
เปิดดู 3590 ครั้ง
.
2 / ต.ค. / 2557 : สาระน่ารู้กับครูเอกชัย
การทำ SAR กับ ค่าขีดจำกัดล่าง..
เปิดดู 12040 ครั้ง
.
2 / ต.ค. / 2557 : สาระน่ารู้กับครูเอกชัย
การทำสัญญาจ้าง-การค้ำประกัน-การติดอากรแสตมป์ ( สำนักงาน กพ. ตอบว่า ถ้าส่วนราชการทำสัญญาจ้างกรณีไม่ต้องติดอากรแสตมป์ หากให้ปิดอากรแสตมป์ไปแล้ว ส่วนราชการจะต้องจ่ายค่าอากรแสตมป์คืนให้ )..
เปิดดู 10991 ครั้ง
.
11 / ก.ย. / 2557 : สาระน่ารู้กับครูเอกชัย
1.พนักงานราชการเสียชีวิต ได้อะไร, 2.จ่ายเบี้ยประชุมกรรมการสถานศึกษาไปแล้ว ทำอย่างไร..
เปิดดู 4462 ครั้ง
.
15 / มิ.ย. / 2557 : สาระน่ารู้กับครูเอกชัย
การพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน กศน. ปีงบประมาณ 2557..
เปิดดู 5788 ครั้ง
.
15 / มิ.ย. / 2557 : สาระน่ารู้กับครูเอกชัย
ประเมินภายนอก ไม่ผ่าน 1.77 %..
เปิดดู 3949 ครั้ง
.
15 / มิ.ย. / 2557 : สาระน่ารู้กับครูเอกชัย
1.ใบ รบ.หลักสูตร EP, 2.เทียบระดับฯสัมมนาวิชาการแพง, 3.กศน.จังหวัด/อำเภอใด ขนาดใด, 4.ไม่อบรม จะต่ออายุใบครูได้ไหม, 5.แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา, 6.ซื้อวัสดุฝึกเป็นสิ่งมีชีวิตเช่นลูกสัตว์ไม่ได้?, 7.เตรียมประเมินตัวบ่งชี้ที่ 5.1 อย่างไร..
เปิดดู 3322 ครั้ง
.
4 / มิ.ย. / 2557 : สาระน่ารู้กับครูเอกชัย
ม.ปลาย ลงทะเบียน 26 หน่วยกิต, ทำ กพช.ในช่วงปิดเทอม, อายุวิชา+รักษาสภาพ, พนักงานราชการเป็นประธาน ตรวจรับพัสดุได้ไหม, พนักงานราชการรับรางวัลหนึ่งแสนครูดีได้ไหม, เทียบโอนจากหลักสูตรแกนกลางในระบบ, เทียบประสบการณ์ทำชำนาญการ ..
เปิดดู 3931 ครั้ง
.
4 / มิ.ย. / 2557 : สาระน่ารู้กับครูเอกชัย
ลงโปรแกรม ITw ไม่ได้, ค่าสอนภาษาอาเซี่ยน, คะแนนในใบ รบ.โปรแกรมเทียบระดับฯสูงสุดฯ, วิชาในระบบ 1 วิชา เทียบโอนเป็นวิชา กศน.มากกว่า 1 วิชา, กำหนดใหม่ สอบเทียบระดับรุ่น 2-3, หลักฐานการเบิกเงินครูที่ปรึกษาเทียบระดับ, เป็นครูที่ปรึกษาทั้ง 2 รุ่น ( รุ่น 2 และ 3 ..
เปิดดู 3380 ครั้ง
.
Advertisement
ข่าวด่วนล่าสุด!!
 
เปิดดู 3535 ครั้ง
7 / มิ.ย. / 2560
 
เปิดดู 3027 ครั้ง
29 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 2820 ครั้ง
29 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 2783 ครั้ง
29 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 2708 ครั้ง
29 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 2826 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3016 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 2600 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3037 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 2580 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
ข่าวด่วน กศน.ล่าสุด
 
เปิดดู 9002 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 5538 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 7392 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 5091 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 4494 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 6722 ครั้ง
13 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 6853 ครั้ง
13 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 4413 ครั้ง
13 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 17321 ครั้ง
5 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 5877 ครั้ง
5 / พ.ย. / 2558
คลิปการศึกษาล่าสุด..
 
เปิดดู 2506 ครั้ง
7 / มิ.ย. / 2560
 
เปิดดู 2404 ครั้ง
25 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 2373 ครั้ง
22 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 2267 ครั้ง
18 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 2392 ครั้ง
18 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 2666 ครั้ง
5 / มิ.ย. / 2559
 
เปิดดู 3112 ครั้ง
10 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 3101 ครั้ง
3 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 3083 ครั้ง
2 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 3180 ครั้ง
12 / ต.ค. / 2558
 
เปิดดู 3751 ครั้ง
10 / มิ.ย. / 2558
 
เปิดดู 3389 ครั้ง
10 / มิ.ย. / 2558

กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/13 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

เว็บครู กศน. ดอทคอม www.krukorsornor.com
เว็บไซต์เล็กๆ ที่มุ่งหวังให้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการ
ทำงานและใช้เป็นช่องทางในการรับข่าวสารแลกเปลี่ยนข่าวสารที่ทันสมัย
เพื่อนำประสบการณ์ที่ได้แลกเปลี่ยนมาใช้ในการปฎิบัตงาน

  | ADMIN | สำนักงาน กศน. | กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ | กลุ่มพัฒนาการศึกษาฯ | ศูนย์ฯ กลุ่มเป้าหมายพิเศษ(ศกพ.) | สถาบันการศึกษาทางไกล | สถาบัน กศน. กทม. |สถาบัน กศน.ภาคเหนือ| สถาบัน กศน.ภาคกลาง |สถาบัน กศน.ใต้ |กศน.ภาคตะวันออก |กศน.อำเภอ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | กระทรวงศึกษาธิการ | สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ |สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร | เปิดสอบตำรวจ ทหาร ปี 2557