[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by ## MAXSITE 1.10 plus ##
  
Advertisement

22 / พ.ย. / 2555 : สาระน่ารู้กับครูเอกชัย
สอบครูผู้ช่วยแยกอายุงาน?, น่าสนใจจาก ผอ.กจ., ไม่ใช่ครู เรียน ป.บัณฑิต, วุฒิสอบบุคลากร กศ., ไม่ทำบัตร นศ.ATM, ป.บัณฑิตบริหาร, นวก.ชำนาญการพิเศษ, Best Practice, พวงหรีด, ลารับปริญญา, ออกใบ รบ.ก่อนขอ, คศ.3, เก็บเงิน กพช., ตั้งครูชาวบ้าน, ย้าย อ.วิชาต่างกัน..
เปิดดู 4824 ครั้ง
.
15 / พ.ย. / 2555 : สาระน่ารู้กับครูเอกชัย
วันหยุด/วันลา จ้างเหมาฯ, พนักงานราชการโอนไปสังกัดอื่น, ปรับเงินเดือนตามวุฒิ ป.โท, คู่มือครูสอนคนพิการ, สอบศึกษานิเทศก์-บุคลากร 38 ค (2), โปรแกรมเทียบระดับฯ 3.03, รับสมัคร ป.บัณฑิต..
เปิดดู 4675 ครั้ง
.
15 / พ.ย. / 2555 : สาระน่ารู้กับครูเอกชัย
รายการสายใย กศน. วันที่ 12 พฤศจิกายน 2555..
เปิดดู 3444 ครั้ง
.
10 / พ.ย. / 2555 : สาระน่ารู้กับครูเอกชัย
บำนาญ-เกษียณ-สวัสดิการ พนักงานราชการ, สอบ 9 มาตรฐานวิชาชีพครูครั้งที่ 11, เทียบโอนจากในระบบ 51, ลูกเสือ-ต่อใบอนุญาตวิชาชีพครู, บางปีไม่มีหลักสูตรถึง 40 ชั่วโมง, มาตรฐานใน SAR แต่ละปี..
เปิดดู 3994 ครั้ง
.
5 / พ.ย. / 2555 : สาระน่ารู้กับครูเอกชัย
สอบครูผู้ช่วย, แนบตารางสอน, ครูประจำกลุ่ม-ป.บัณฑิต, โครงสร้าง กศน.อำเภอ, ผ่อนผันเกณฑ์ทหาร, ประเมินฯกับประกันฯ, เกรดการเทียบโอนต่างๆ, เทียบระดับฯตกบางด้าน, ส่ง SAR 53-55..
เปิดดู 5605 ครั้ง
.
29 / ต.ค. / 2555 : สาระน่ารู้กับครูเอกชัย
เข็มขัดสีกากี, เต็มยศ, หลักสูตรระยะสั้น : วิชาชีพระยะสั้น, ครู ตำบลละกี่คน, ศึกษาต่อวันหยุด, ส่ง SAR 3 ปี, ลาออก 5 ปี มาเรียนต่อ, ครูได้ ป.โท, เทียบระดับ 4/55, จบหลักสูตร 44 ช้า, ป.โท ขอใบครู, เรียนซ้ำวิชา, ภาคสุดท้ายเกิน 3 นก., ใบครูสอบบรรจุครู..
เปิดดู 5668 ครั้ง
.
26 / ต.ค. / 2555 : สาระน่ารู้กับครูเอกชัย
สอบบรรณารักษ์ 38 ค.(2), ประเมินภายนอก 149 แห่ง, นศ.:ครู กศน.ตำบล 60 คน, ขออนุญาตประกอบวิชาชีพ, ปรับ งด.ขรก.ครู, คู่มือผิด, ยุธยาพัฒนาแล้ว(ลดวิชาเรียน), สอบ N-NET ไม่ครบวิชา, ไม่พบกลุ่มให้ มส. สอบปลายภาคต้องได้ 30 %, ไม่มีแนวทางเทียบโอน, พระเรียน ม.ปลาย..
เปิดดู 4844 ครั้ง
.
16 / ต.ค. / 2555 : สาระน่ารู้กับครูเอกชัย
รายการสายใย กศน. 15 ต.ค.55..
เปิดดู 4187 ครั้ง
.
16 / ต.ค. / 2555 : สาระน่ารู้กับครูเอกชัย
จัดสรรงบปี 56 แล้ว, พูดให้แตกแยก(สัญญาพนักงานราชการ), ครูควรขอไว้, สอบ ผอ., เทียบโอนฯ, บาง ตช.ไม่มีเครื่องมือ, ข้อมูลประเมินภายนอก, ป.บัณฑิต, เลขที่หนังสือ, ตรวจสอบพัสดุ, ขอใบวิชาชีพผู้บริหาร, ไม่รับใบวุฒิใน 6 ภาค, วิชาเลือกต่อสายวิทย์..
เปิดดู 4762 ครั้ง
.
16 / ต.ค. / 2555 : สาระน่ารู้กับครูเอกชัย
ตัวอย่าง SAR55 และแผนพัฒนาฯ, การเลื่อนขั้นพนักงานราชการ, สัญญาพนักงานราชการไม่ติดอากรไม่ต้องค้ำประกัน, จ้างเหมาฯเรียน ป.บัณฑิต, SAR ตช.3.1 ระบบข้อมูล ตช.3.2 ระบบฐานข้อมูล, การบริหารความเสี่ยง, คำสั่งย้าย..
เปิดดู 4289 ครั้ง
.
3 / ต.ค. / 2555 : สาระน่ารู้กับครูเอกชัย
เลื่อนขั้นพนักงานราชการแยกอำเภอ, ป.บัณฑิต, กรรมการ กศน.ตำบล, ข้อคิดจากประเมินภายนอก, SAR55 ไม่คอยคะแนน 1/55, เกณฑ์ SAR รายมาตรฐาน, ผล N-NET 1/55..
เปิดดู 5258 ครั้ง
.
26 / ก.ย. / 2555 : สาระน่ารู้กับครูเอกชัย
ครู 11,680 บ. จ้างเหมาฯ 9,140 บ., ต่ออายุพนักงานราชการ, ฟอร์ม รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี-SAR-แผนพัฒนาคุณภาพฯ, วิธีเปรียบเทียบคะแนน SAR 3 ปี, เหรียญเครื่องราชฯ, ปีทาสี, ฯลฯ..
เปิดดู 4976 ครั้ง
.
21 / ก.ย. / 2555 : สาระน่ารู้กับครูเอกชัย
ข้อคิดจากประเมินภายนอก, การสรุปผลการดำเนินงาน, อัตลักษณ์เดียวก็ดี, สับสนค่าขีดจำกัดล่าง, ระดับคุณภาพรายมาตรฐาน, เก็บข้อมูลกี่ %, ใช้คะแนนดิบ, ประเมินปี 56..
เปิดดู 4771 ครั้ง
.
14 / ก.ย. / 2555 : สาระน่ารู้กับครูเอกชัย
กก.ประเมินภายนอกแจ้งให้เตรียม, พรบ.กศช., ตัวอย่าง SAR 55, เราขาด A, ไม่ขอลดพนักงานราชการ, สำรวจความพร้อมรับประเมินรอบ 3, คุมสอบซ้อนไปราชการ..
เปิดดู 4199 ครั้ง
.
11 / ก.ย. / 2555 : สาระน่ารู้กับครูเอกชัย
รายการสายใย กศน. 3, 10 ก.ย.55..
เปิดดู 4031 ครั้ง
.
11 / ก.ย. / 2555 : สาระน่ารู้กับครูเอกชัย
ไม่ไปรับเข็ม, อินทรธนูพนักงานราชการ, นัด ผอ.อำเภอ, บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ, ใช้ขีดจำกัดล่างแทน X-1SD, แนะนำประเมินรอบ 3, เครื่องแบบ..
เปิดดู 4329 ครั้ง
.
Advertisement
ข่าวด่วนล่าสุด!!
 
เปิดดู 4952 ครั้ง
7 / มิ.ย. / 2560
 
เปิดดู 4205 ครั้ง
29 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3848 ครั้ง
29 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3656 ครั้ง
29 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3566 ครั้ง
29 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3768 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 4067 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3358 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 4006 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3289 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
ข่าวด่วน กศน.ล่าสุด
 
เปิดดู 11110 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 6747 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 9154 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 6231 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 5533 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 7895 ครั้ง
13 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 8808 ครั้ง
13 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 5366 ครั้ง
13 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 18871 ครั้ง
5 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 6985 ครั้ง
5 / พ.ย. / 2558
คลิปการศึกษาล่าสุด..
 
เปิดดู 3343 ครั้ง
7 / มิ.ย. / 2560
 
เปิดดู 3153 ครั้ง
25 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3038 ครั้ง
22 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 2962 ครั้ง
18 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3065 ครั้ง
18 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3386 ครั้ง
5 / มิ.ย. / 2559
 
เปิดดู 3777 ครั้ง
10 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 3781 ครั้ง
3 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 3726 ครั้ง
2 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 3844 ครั้ง
12 / ต.ค. / 2558
 
เปิดดู 4379 ครั้ง
10 / มิ.ย. / 2558
 
เปิดดู 4001 ครั้ง
10 / มิ.ย. / 2558

กำลังแสดงหน้าที่ <- 9/13 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

เว็บครู กศน. ดอทคอม www.krukorsornor.com
เว็บไซต์เล็กๆ ที่มุ่งหวังให้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการ
ทำงานและใช้เป็นช่องทางในการรับข่าวสารแลกเปลี่ยนข่าวสารที่ทันสมัย
เพื่อนำประสบการณ์ที่ได้แลกเปลี่ยนมาใช้ในการปฎิบัตงาน

  | ADMIN | สำนักงาน กศน. | กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ | กลุ่มพัฒนาการศึกษาฯ | ศูนย์ฯ กลุ่มเป้าหมายพิเศษ(ศกพ.) | สถาบันการศึกษาทางไกล | สถาบัน กศน. กทม. |สถาบัน กศน.ภาคเหนือ| สถาบัน กศน.ภาคกลาง |สถาบัน กศน.ใต้ |กศน.ภาคตะวันออก |กศน.อำเภอ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | กระทรวงศึกษาธิการ | สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ |สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร | เปิดสอบตำรวจ ทหาร ปี 2557