[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by ## MAXSITE 1.10 plus ##

  
Advertisement

Advertisement
ข่าวด่วนล่าสุด!!
 
เปิดดู 5424 ครั้ง
7 / มิ.ย. / 2560
 
เปิดดู 4649 ครั้ง
29 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 4269 ครั้ง
29 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3958 ครั้ง
29 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3863 ครั้ง
29 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 4108 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 4389 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3644 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 4438 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3540 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
ข่าวด่วน กศน.ล่าสุด
 
เปิดดู 11915 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 7179 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 9705 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 6622 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 5902 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 8363 ครั้ง
13 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 9402 ครั้ง
13 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 5694 ครั้ง
13 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 19316 ครั้ง
5 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 7453 ครั้ง
5 / พ.ย. / 2558
คลิปการศึกษาล่าสุด..
 
เปิดดู 3715 ครั้ง
7 / มิ.ย. / 2560
 
เปิดดู 3434 ครั้ง
25 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3386 ครั้ง
22 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3234 ครั้ง
18 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3364 ครั้ง
18 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3667 ครั้ง
5 / มิ.ย. / 2559
 
เปิดดู 4052 ครั้ง
10 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 4080 ครั้ง
3 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 3976 ครั้ง
2 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 4110 ครั้ง
12 / ต.ค. / 2558
 
เปิดดู 4653 ครั้ง
10 / มิ.ย. / 2558
 
เปิดดู 4250 ครั้ง
10 / มิ.ย. / 2558

กำลังแสดงหน้าที่ 10/3 ->
<< 10 >>
 


เว็บครู กศน. ดอทคอม www.krukorsornor.com
เว็บไซต์เล็กๆ ที่มุ่งหวังให้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการ
ทำงานและใช้เป็นช่องทางในการรับข่าวสารแลกเปลี่ยนข่าวสารที่ทันสมัย
เพื่อนำประสบการณ์ที่ได้แลกเปลี่ยนมาใช้ในการปฎิบัตงาน

  | ADMIN | สำนักงาน กศน. | กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ | กลุ่มพัฒนาการศึกษาฯ | ศูนย์ฯ กลุ่มเป้าหมายพิเศษ(ศกพ.) | สถาบันการศึกษาทางไกล | สถาบัน กศน. กทม. |สถาบัน กศน.ภาคเหนือ| สถาบัน กศน.ภาคกลาง |สถาบัน กศน.ใต้ |กศน.ภาคตะวันออก |กศน.อำเภอ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | กระทรวงศึกษาธิการ | สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ |สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร | เปิดสอบตำรวจ ทหาร ปี 2557