[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by ## MAXSITE 1.10 plus ##
  
Advertisement

Advertisement
ข่าวด่วนล่าสุด!!
 
เปิดดู 4778 ครั้ง
7 / มิ.ย. / 2560
 
เปิดดู 4100 ครั้ง
29 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3752 ครั้ง
29 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3573 ครั้ง
29 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3488 ครั้ง
29 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3662 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3957 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3290 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3917 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3230 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
ข่าวด่วน กศน.ล่าสุด
 
เปิดดู 10785 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 6580 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 8919 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 6112 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 5412 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 7757 ครั้ง
13 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 8507 ครั้ง
13 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 5269 ครั้ง
13 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 18608 ครั้ง
5 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 6857 ครั้ง
5 / พ.ย. / 2558
คลิปการศึกษาล่าสุด..
 
เปิดดู 3251 ครั้ง
7 / มิ.ย. / 2560
 
เปิดดู 3075 ครั้ง
25 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 2975 ครั้ง
22 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 2885 ครั้ง
18 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 2999 ครั้ง
18 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3312 ครั้ง
5 / มิ.ย. / 2559
 
เปิดดู 3712 ครั้ง
10 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 3704 ครั้ง
3 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 3673 ครั้ง
2 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 3775 ครั้ง
12 / ต.ค. / 2558
 
เปิดดู 4306 ครั้ง
10 / มิ.ย. / 2558
 
เปิดดู 3942 ครั้ง
10 / มิ.ย. / 2558

กำลังแสดงหน้าที่ 9/3 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

เว็บครู กศน. ดอทคอม www.krukorsornor.com
เว็บไซต์เล็กๆ ที่มุ่งหวังให้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการ
ทำงานและใช้เป็นช่องทางในการรับข่าวสารแลกเปลี่ยนข่าวสารที่ทันสมัย
เพื่อนำประสบการณ์ที่ได้แลกเปลี่ยนมาใช้ในการปฎิบัตงาน

  | ADMIN | สำนักงาน กศน. | กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ | กลุ่มพัฒนาการศึกษาฯ | ศูนย์ฯ กลุ่มเป้าหมายพิเศษ(ศกพ.) | สถาบันการศึกษาทางไกล | สถาบัน กศน. กทม. |สถาบัน กศน.ภาคเหนือ| สถาบัน กศน.ภาคกลาง |สถาบัน กศน.ใต้ |กศน.ภาคตะวันออก |กศน.อำเภอ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | กระทรวงศึกษาธิการ | สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ |สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร | เปิดสอบตำรวจ ทหาร ปี 2557