[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by ## MAXSITE 1.10 plus ##
  
Advertisement

Advertisement
ข่าวด่วนล่าสุด!!
 
เปิดดู 4530 ครั้ง
7 / มิ.ย. / 2560
 
เปิดดู 3905 ครั้ง
29 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3594 ครั้ง
29 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3452 ครั้ง
29 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3362 ครั้ง
29 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3523 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3801 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3181 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3768 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3147 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
ข่าวด่วน กศน.ล่าสุด
 
เปิดดู 10426 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 6374 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 8589 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 5924 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 5254 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 7560 ครั้ง
13 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 8115 ครั้ง
13 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 5100 ครั้ง
13 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 18354 ครั้ง
5 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 6657 ครั้ง
5 / พ.ย. / 2558
คลิปการศึกษาล่าสุด..
 
เปิดดู 3103 ครั้ง
7 / มิ.ย. / 2560
 
เปิดดู 2964 ครั้ง
25 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 2884 ครั้ง
22 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 2761 ครั้ง
18 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 2885 ครั้ง
18 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3185 ครั้ง
5 / มิ.ย. / 2559
 
เปิดดู 3610 ครั้ง
10 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 3574 ครั้ง
3 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 3568 ครั้ง
2 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 3684 ครั้ง
12 / ต.ค. / 2558
 
เปิดดู 4200 ครั้ง
10 / มิ.ย. / 2558
 
เปิดดู 3848 ครั้ง
10 / มิ.ย. / 2558

กำลังแสดงหน้าที่ 10/4 ->
<< 10 >>

เว็บครู กศน. ดอทคอม www.krukorsornor.com
เว็บไซต์เล็กๆ ที่มุ่งหวังให้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการ
ทำงานและใช้เป็นช่องทางในการรับข่าวสารแลกเปลี่ยนข่าวสารที่ทันสมัย
เพื่อนำประสบการณ์ที่ได้แลกเปลี่ยนมาใช้ในการปฎิบัตงาน

  | ADMIN | สำนักงาน กศน. | กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ | กลุ่มพัฒนาการศึกษาฯ | ศูนย์ฯ กลุ่มเป้าหมายพิเศษ(ศกพ.) | สถาบันการศึกษาทางไกล | สถาบัน กศน. กทม. |สถาบัน กศน.ภาคเหนือ| สถาบัน กศน.ภาคกลาง |สถาบัน กศน.ใต้ |กศน.ภาคตะวันออก |กศน.อำเภอ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | กระทรวงศึกษาธิการ | สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ |สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร | เปิดสอบตำรวจ ทหาร ปี 2557