[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by ## MAXSITE 1.10 plus ##
 
แชร์ข่าวให้เพื่อน>>>

Advertisement


Advertisement

นำเสนอข่าวและบทความ >>>>โดย ครู กศน.ดอทคอม


ประกาศ ธ.ก.ส. เรื่องการเปลี่ยนแปลงกำหนดการต่างๆ เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วม

เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในขณะนี้ ทางธ.ก.ส. มีความจำเป็นที่ต้องเปลี่ยนแปลงกำหนดการต่างๆดังนี้

1. การชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบข้อเขียน สำหรับผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติเบื้องต้น
มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมให้ชำระไม่เกินวันที่ 1 พฤศจิกายน เป็นชำระไม่เกินวันที่ 18 พฤศจิกายน 2554

2. วันประกาศสถานที่สอบ มีการเปลี่ยนแปลงโดยจะเลื่อนประกาศไปเป็นวันที่ 24 พฤศจิกายน 2554

3. วันสอบข้อเขียน มีการเปลี่ยนแปลงโดยจะเลื่อนการสอบข้อเขียนไปเป็นวันที่ 18 ธันวาคม 2554


ประกาศล่าสุด - 7 ตุลาคม 2554

ธ.ก.ส. ปรับเงื่อนไขการรับสมัคร ดังนี้

1. ขยายเวลาการรับสมัคร จากเดิม 5 - 12 ต.ค. 54 เป็น 5 - 30 ต.ค. 54

2. เปิดรับสมัคร โดยไม่จำกัดจำนวนผู้สมัครในแต่ละพื้นที่ ผู้สมัครสามารถทยอยสมัครได้จนถึง 30 ต.ค. 54

3. สำหรับผู้ที่ส่งใบสมัครก่อนวันที่ 7 ต.ค. 54 และชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ทางธนาคารจะแจ้งสนามสอบให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง ให้ติดตามทางอีเมล์ของท่าน หรือประกาศที่ http://www.jobtopgun.com/
 

วิธีการส่งใบสมัคร


1.ธนาคารขอสงวนสิทธิ์คัดเลือกใบสมัครที่ผ่านเข้าระบบ Super E-Recruit Program ของธนาคารเท่านั้น โดยธนาคารจะคัดเลือกผู้ที่ธนาคารพิจารณาเห็นว่ามีคุณสมบัติตรงกับที่ธนาคาร ประกาศ เพื่อเชิญเข้ารับการสอบข้อเขียนตามวัน เวลาและสถานที่ ที่ธนาคารกำหนด

2.สำหรับท่านที่เป็นสมาชิก Super Resume อยู่แล้ว สามารถ Log in ใส่ Username และ Password เพื่อเข้าสู่ระบบ และกดส่งใบสมัครได้เลย

3. สำหรับท่านที่ยังไม่เป็นสมาชิก Super Resume ให้ท่านลงทะเบียน (Register) เป็นสมาชิกก่อน และทำ Super Resume ให้สมบูรณ์ หลังจากนั้นให้กลับไปที่หน้าประกาศตำแหน่งงานของธนาคารใน Jobtopgun และกดปุ่มสมัคร

เมื่อส่งใบสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้ว


4.ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติเบื้องต้นตามที่ธนาคารได้ประกาศไว้ที่ http://www.jobtopgun.com/
เริ่มตั้งแต่วันที่ 17-31 ต.ค. 2554

5. หากท่านผ่านเกณฑ์คุณสมบัติเบื้องต้น ท่านจะได้รับ E-mail แจ้งให้ไปชำระเงินตั้งแต่วันที่ 17 ต.ค. 2554 เป็นต้นไป เพื่อจัดลงสนามสอบ ให้ผู้สมัครพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบจาก E-mail ของท่าน หรือจากหน้าประกาศผลผ่านเกณฑ์ที่ www.jobtopgun.com นำไปยื่นชำระที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขา ภายใน 3 วันทำการ ทั้งนี้ต้องไม่เกินเวลา 15.30 น. ของวันที่ 1 พ.ย. 2554 หากเกินกำหนดดังกล่าว ธนาคารจะถือว่าท่านไม่ประสงค์เข้ารับการสอบข้อเขียน

ทั้ง นี้ ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบข้อมูลการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน หากผิดพลาดธนาคารจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น และจะไม่สามารถแก้ไขชื่อ-สกุล, เลขที่บัตรประชาชน และตำแหน่งที่สมัคร หรือสมัครใหม่ได้ และการสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชำระค่าธรรมเนียม และค่าบริการภายในเวลาที่กำหนด โดยธนาคารจะไม่คืนเงินไม่ว่ากรณีไดๆทั้งสิ้น

การตรวจเช็คสนามสอบและผลการสอบข้อเขียน


6.หลังการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว 2 วันทำการ ท่านสามารถตรวจรายชื่อ สนามสอบและห้องสอบได้ที่ http://www.jobtopgun.com/

7.ประกาศผลสอบข้อเขียน ภายในวันที่ 30 พ.ย. 2554 ท่านสามารถตรวจรายชื่อ ได้ที่ http://www.jobtopgun.com/


อนึ่งอย่าหลงเชื่อผู้ที่แอบอ้างและ หรือกระทำการใดๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือ ในการเข้าทางานกับ ธ.ก.ส. ได้ และอย่าใช้วิธีการใดๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ เพราะ ธ.ก.ส. จะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทาให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะถูกดำเนินคดีทั้งทางแพ่ง ทางอาญา กับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิ์สมัครสอบเข้าทำงานกับ ธ.ก.ส. อีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับ ธ.ก.ส. แล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันทีwww.baac.or.th

ผู้เข้าชม : 4369 ครั้ง


www.krukorsornor , ครู กศน.คอม ,ครู กศน , ครู nfe , พนักงานราชการ กศน. ,ข่าวการศึกษา, แจก code ข่าว , แจกโค๊ดข่าวการศึกษา, แจก code ข่าวการศึกษา ,ข้อสอบผู้บริหร กศน , ครูผุ้ช่วย กศน. , ครุกศน, ครูอาสา กศน.,ครูอาสาสมัคร
 หนังสือราชการ กศน.ที่นี่   [อ่านทั้งหมดที่นี่]
Advertisement
บทความ กศน.ล่าสุด
 
เปิดดู 2724 ครั้ง
21 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 2031 ครั้ง
21 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 1985 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 2092 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 2040 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 1971 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 1996 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 2284 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2477 ครั้ง
26 / ก.ค. / 2562
 
เปิดดู 2403 ครั้ง
26 / ก.ค. / 2562
  ข่าวด่วน กศน.ล่าสุด
 
เปิดดู 5214 ครั้ง
21 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 3060 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 3275 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 13511 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 8015 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 10785 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 7449 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 6686 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 9240 ครั้ง
13 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 10805 ครั้ง
13 / พ.ย. / 2558
ข่าวเด่นวันนี้..
 
เปิดดู 2310 ครั้ง
2 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2112 ครั้ง
2 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2119 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2070 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2005 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2038 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 1990 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2004 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 1963 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 1953 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 


เว็บครู กศน. ดอทคอม www.krukorsornor.com
เว็บไซต์เล็กๆ ที่มุ่งหวังให้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการ
ทำงานและใช้เป็นช่องทางในการรับข่าวสารแลกเปลี่ยนข่าวสารที่ทันสมัย
เพื่อนำประสบการณ์ที่ได้แลกเปลี่ยนมาใช้ในการปฎิบัตงาน

  | ADMIN | สำนักงาน กศน. | กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ | กลุ่มพัฒนาการศึกษาฯ | ศูนย์ฯ กลุ่มเป้าหมายพิเศษ(ศกพ.) | สถาบันการศึกษาทางไกล | สถาบัน กศน. กทม. |สถาบัน กศน.ภาคเหนือ| สถาบัน กศน.ภาคกลาง |สถาบัน กศน.ใต้ |กศน.ภาคตะวันออก |กศน.อำเภอ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | กระทรวงศึกษาธิการ | สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ |สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร | เปิดสอบตำรวจ ทหาร ปี 2557