[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by ## MAXSITE 1.10 plus ##
    [ ดูบทความทั้งหมด ]
 
  Tag : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ กศน.: เรื่องเล่า

 

  

สัปดาห์นี้ ขอเลือกเรื่องที่คิดว่าน่าสนใจ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน 7 เรื่อง ดังนี้

 

         1. วันที่ 11 ม.ค.55  คุณวรวรรณ ครูอาสาฯ กศน.อำเภอสามร้อยยอด  ถามผมในเฟซบุ๊คว่า  ปัจจุบัน การประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ) ที่จะประเมิน กศน. อำเภอ มีกี่มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

             ขณะนี้ สมศ.ได้ประกาศตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม ( พ.ศ.2553-2558 ) ของ กศน.อำเภอ/เขต แล้ว ( มี 3 กลุ่ม รวม 12 ตัวบ่งชี้ )    ดาวน์โหลดเพื่อนำมาเตรียมความพร้อมรับการประเมินภายนอก ได้จากเว็บ สมศ. ที่  http://www.onesqa.or.th/onesqa/th/download/download.php?LinkPath=..%2F..%2Fupload%2Fdownload%2Fuploadfile%2F342-6412.zip&DownloadFile=342-6412.zip&DownloadID=342

             การรู้ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินนี้ คล้ายกับผู้เข้าสอบ “รู้ข้อสอบ”  เพราะกรรมการประเมินภายนอกจะประเมินโดยยึดตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินนี้ เป็นหลัก  ส่วนเรื่องอื่น ๆ เช่น การต้อนรับขับสู้ นั้นเป็นเพียงเรื่องรอง

 

         2. วันที่ 12 ม.ค.55  ผมได้ประสานงานกับ ดร.รุ่งอรุณ กลุ่มพัฒนา กศน. เรื่องครู กศน.หลายคนอยากได้แผนการจัดการเรียนรู้ เพราะยังทำแผนฯเองไม่ได้   ดร.รุ่งอรุณแจ้งข้อมูลว่า  ส่วนกลางโดยกลุ่มพัฒนาฯได้จัดประชุมทำแผนการจัดการเรียนรู้ ม.ปลาย วิชาบังคับ 14 วิชา และทำแผนฯแบบบูรณาการเป็นต้นแบบ 1 ภาคเรียน   ครั้งแรกจะนำขึ้นเว็บกลุ่มพัฒนาฯให้ดาวน์โหลดตั้งแต่ต้นภาคเรียน แต่ท่าน รมว.มีนโยบายให้เน้นจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ จึงสะดุด ต้องปรับแผนการจัดการเรียนรู้เพิ่มเรื่องการศึกษาเพื่อการมีงานทำก่อน แล้วจะนำขึ้นเว็บปลายเดือน ม.ค.55 นี้

             วันเดียวกัน คุณพัสสรณ์สิริ ครู กศน.ต.ระบำ อ.ลานสัก ส่งแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ม.ต้น+ปลาย ตลอดภาค 2/54 มาให้ผมเผยแพร่   ใครสนใจ ดาวน์โหลดไปปรับใช้ได้  ดังนี้

             1)  ตารางการจัดการเรียนรู้ ม.ต้น+ปลาย ตลอดภาคเรียน
                 
http://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/000/781/773/original_18w.doc

             2)  แผนการจัดการเรียนรู้ ม.ต้น หน่วยที่ 1
                 
http://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/000/781/775/original_planbegin1.doc

             3)  แผนการจัดการเรียนรู้ ม.ต้น หน่วยที่ 2
                 
http://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/000/781/776/original_planbegin2.doc

             4)  แผนการจัดการเรียน ม.ต้น หน่วยที่ 3
                 
http://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/000/781/777/original_planbegin3.doc

             5)  แผนการจัดการเรียนรู้ ม.ต้น หน่วยที่ 4
                 
http://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/000/781/778/original_planbegin4.doc

             6)  แผนการจัดการเรียนรู้ ม.ต้น หน่วยที่ 5
                 
http://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/000/781/779/original_planbegin5.doc

             7)  แผนการจัดการเรียนรู้ ม.ปลาย รวมทั้ง 5 หน่วย
                 
http://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/000/781/774/original_planend.docx

             อนึ่ง  สนง.กศน.จ.ประจวบฯ ได้จัดทำในส่วนของวิชาเลือก 19 วิชา ทั้ง 3 ระดับ   ใครสนใจ ติดต่อได้ที่สำนักงาน กศน.จ.ประจวบ ฯ เบอร์โทร 032-611586

             นอกจากนี้ เราสามารถค้นหาแผนการจัดการเรียนรู้ ได้จากเว็บไซต์ของชาว กศน.อำเภอ/จังหวัด/ภาค ต่าง ๆ เช่น

             ‎1)  http://www.jobsiam.com/linkout/o.php?out=http%3A%2F%2Fbangphonua.igetweb.com%2Findex.php%3Fmo%3D3&art=542137

             2)  http://กศนแขวงบ้านพานถม.blogspot.com/2011/11/20.html

             3)  http://www.jobsiam.com/linkout/o.php?out=http%3A%2F%2Fccs.nfe.go.th%2Fbangpakong%2FUserFiles%2FFile%2Fton%2Fpco06.doc

             รวมทั้ง สื่อเอกสารประกอบการเรียนวิชาเลือก ก็สามารถค้นหาได้จากเว็บไซต์ชาว กศน.ต่าง ๆ เช่น
             - เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาเลือก กศน.อ.สามโคก
              
http://nfesamkhok.igetweb.com/articles/520228/วิชาเลือก-กศน.2551.html

 

         3.  วัน ที่ 15 ม.ค.55  คุณ Hanny จาก กศน.ปัตตานี  ถามผมผ่านเฟซบุ๊คว่า  “ผอ.สั่งให้จัดทำหลักสูตรรายวิชาเลือก ทำยังไงคะ ไม่รู้จะเริ่มยังไงก่อน”

             ผมตอบว่า   ตอนที่อบรมครูหลักสูตรใหม่ มีการแจกเอกสาร 9 เล่ม ให้ครูทุกคน ดูในนั้นแหละครับ ( ถ้าตอนอบรมครู เรายังไม่ได้เริ่มทำงาน ก็ขอดูจากครูเก่า  ได้กันทุกคน ) โดยดูในเล่ม "แนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา" ปกออกสีชมพู  จะบอกวิธีทำไว้ในบทที่ 6  ทำเสร็จแล้วก็นำไปออกรหัสรายวิชาในเว็บกลุ่มพัฒนา กศน. / นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อนำเข้าหลักสูตรสถานศึกษา

             การจัดทำหลักสูตรนี้ ยังไม่จำเป็นต้องมีรายละเอียดเนื้อหา  การจัดทำหลักสูตรก็คือ การทำคำอธิบายรายวิชา กับรายละเอียดคำอธิบายรายวิชา เท่านั้นครับ ( ดูตัวอย่างคำอธิบายรายวิชา และรายละเอียดคำอธิบายรายวิชา ของรายวิชาบังคับ จากหนังสือสาระต่าง ๆ ในชุดเอกสาร 9 เล่ม ด้วยก็ได้ )   ส่วนเอกสารประกอบต่าง ๆ เช่น หนังสือสื่อการเรียน ค่อยทำตามภายหลังหรือไม่ก็ได้

 

         4. วันที่ 16 ม.ค.55  ผมไปร่วมพิธีและกิจกรรมวันครู ที่จัดโดย “ศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอำเภอผักไห่”  ซึ่งมีพิธีสงฆ์   ประธาน ( นายอำเภอ ) มอบรางวัล 1 แสนครูดี มอบโล่รางวัลครูดี   อ่านโองการอัญเชิญบูรพาจารย์   อ่านสาส์นวันครูของนายกรัฐมนตรี   สวดคำระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์   กล่าวคำปฏิญาณตน   รับประพรมน้ำพระพุทธมนต์   มอบมาลัยแด่ครูอาวุโสนอกประจำการ   แสดงความยินดีกับผู้ได้รับเลื่อนวิทยฐานะ   รับประทานอาหาร ( โต๊ะจีน)   แข่งขันเปตอง

 

         5. วันที่ 17 ม.ค.55  ผมคุยกับ อ.สุเชษฐ์ กจ.กศน.  อ.สุรเชษฐ์บอกว่า เรื่องเรียกบรรจุครูผู้ช่วย คงต้องรอไปหลังการโยกย้ายตามโครงการครูคืนถิ่น ( อีกนานเลย )   เรื่องบรรณารักษ์โอนเป็นครู ยังไม่คืบหน้า   เรื่องการโอนบรรณารักษ์ไปอยู่จังหวัดหรือโอนเป็นครูนี้จะทำให้เกิดอัตรา บรรณารักษ์ว่าง ซึ่งคณะกรรมการจะประชุมพิจารณาว่าจะทำอย่างไร อาจเปิดสอบบรรจุข้าราชการตำแหน่งบรรณรักษ์   ส่วนเรื่องเรียน ป.บัณฑิต ผมยังติดต่อ อ.อุบลวรรณ กจ. ซึ่งเป็นเจ้าของเรื่องไม่ได้

 

         6. วัน เดียวกัน ( 17 ม.ค. )  ผู้ใช้ชื่อ Bu Rajen ครูอาสาฯ จากอุดรธานี  ถามผมผ่านเฟซบุ๊ค เรื่องการเลื่อนสอบปลายภาคทั้งอำเภอ ว่า มีระเบียบและแนวปฏิบัติอย่างไร มีเอกสารอ้างอิงที่เป็นระเบียบไหม

             ผมตอบว่า   ถ้ามีความจำเป็นจริง ก็เลื่อนสอบได้ แต่.. มีหลักการอยู่ว่า "ถ้าสอบคนละเวลากันต้องใช้ข้อสอบคนละฉบับ" เพื่อไม่ให้มีปัญหาข้อสอบรั่ว   ถ้าเป็นหลักสูตร 44 หรือหลักสูตรนำร่อง ซึ่ง สถาบัน กศน.ภาคเป็นผู้พิมพ์ข้อสอบ ให้ประสานงานกับสถาบัน กศน.ภาค (ผ่านจังหวัด) ให้เขาจัดข้อสอบชุดใหม่มาให้ ( ถ้าจังหวัดและภาคเห็นว่าจำเป็นจริง )    ถ้าเป็นหลักสูตร 51 ทั่วประเทศ ซึ่งส่วนกลางจ้างโรงพิมพ์ ๆ ข้อสอบ ให้ประสานงานกับกลุ่มพัฒนา กศน. ครับ

             ( ภาคเรียนที่ผ่านมา มีกรณีน้ำท่วม ส่วนกลางแจ้งให้เลื่อนสอบได้ แต่จังหวัดไหนจะเลื่อนก็ต้องเลื่อนไปสอบพร้อมกันทั้งจังหวัด ถึงแม้จะเป็นข้อสอบฉบับเดียวกับจังหวัดอื่นแต่สอบไม่พร้อมกับจังหวัดอื่นก็ ไม่เป็นไร เพราะข้อสอบคงไม่รั่วข้ามจังหวัด )
             สรุปคือ ให้หารือจังหวัดและภาคหรือกลุ่มพัฒนา กศน.ก่อน ถ้าเขาเห็นควรให้เลื่อนก็ทำหนังสือแจ้งเหตุผลขอเลื่อนไป

             ในส่วนของเอกสารอ้างอิง  ไม่มีระเบียบโดยตรง มีเป็นหนังสือราชการตั้งแต่ปี 2553 ซึ่งตอนนั้นสถาบันภาคเป็นผู้พิมพ์ข้อสอบทั้งหมด  คือหนังสือสำนักงาน กศน. ด่วนมาก ที่ ศธ 0210.03/4031 ลงวันที่ 17 พ.ย.2553  ระบุไว้ในข้อ 2. ว่า “กำหนดการเลื่อนสอบให้สถานศึกษาเป็นผู้กำหนดเอง โดยขอความเห็นชอบจากสำนักงาน กศน.จังหวัด ส่วนการสั่งข้อสอบกรณีเลื่อนสอบให้แจ้งขอข้อสอบที่สถาบัน กศน.ภาค”

 

         7. วันที่ 18-20 ม.ค.55  ผมไปร่วมประชุมปฏิบัติการปรับผังข้อสอบ ปรับปรุง เพิ่มเติมข้อสอบ หลักสูตร 2551  ณ โรงแรมนนทบุรีพาเลซ จ.นนทบุรี   เป็นการปรับผังสำหรับการออกข้อสอบปลายภาค ตามหลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ย.54  ซึ่งเพิ่มเรื่องการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ ในทั้ง 5 สาระ และทั้ง 3 ระดับ


  


   เข้าชม : 5239   [ ขึ้นบน ]
 


www.krukorsornor , ครู กศน.คอม ,ครู กศน , ครู nfe , พนักงานราชการ กศน. ,ข่าวการศึกษา, แจก code ข่าว , แจกโค๊ดข่าวการศึกษา, แจก code ข่าวการศึกษา ,ข้อสอบผู้บริหร กศน , ครูผุ้ช่วย กศน. , ครุกศน, ครูอาสา กศน.,ครูอาสาสมัคร
หนังสือราชการ กศน.ที่นี่ [อ่านทั้งหมดที่นี่]

..
 
คลังข้อสอบครู กศน./พนักงานราชการ กศน./ครูผู้ช่วย กศน. [ดูแนวข้อสอบทั้งหมด ที่นี่]
พรบ./คำสั่ง/ระเบียบเกี่ยวกับ กศน. [ดู พรบ. ทั้งหมด ที่นี่]
พรบ./คำสั่ง/ระเบียบเกี่ยวกับการศึกษา. [ดู พรบ. ทั้งหมด ที่นี่]
สาระน่ารู้กับครูเอกชัย..... [ดูบทความทั้งหมด ที่นี่]


บทความ กศน.ล่าสุด  

ช่วงนี้มีกฏอัยการศึกทั่วประเทศ ได้เวลาทวีคูณไหม, เงินเดือนเต็มขั้นจะข้ามไปแท่ง คศ.4 ไหม
1.เรื่องน่าสนใจที่หลายคนยังไม่รู้ (ซื้อพัสดุเกินห้าแสน อำเภอเป็นผู้ดำเนินการ-ให้จ้างเหมาบริการไปประชุมอบรมไม่ได้-การประดับธงชาติอาเซียน), 2.วิชาเลือกที่เรียนได้ทุกระดับต้องแยกข้อสอบหรือไม่, 3.การขอเครื่องราชฯของ ขรก.ครู
ให้ครู กศน. หยุดวันศุกร์-เสาร์ แทนการหยุดวันเสาร์-อาทิตย์ ได้หรือ ?
1.ลดการมอบอำนาจจัดซื้อจัดจ้างให้ ผอ.กศน.อำเภอ จากวงเงิน 2 ล้าน เหลือ 5 แสนบาท, 2.วิธีลงข่าวประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์สำนักงาน กศน., 3.การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา, 4.การลดธงชาติครึ่งเสา, 5.การทำบัตรและรูปติดบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกประเภท ( เดือน ต.ค.59
1.วันหยุดของครู กศน., 2.พนักงานราชการบนจังหวัด ย้าย/เปลี่ยนตำแหน่ง, 3.สมุดหมายเหตุรายวัน เริ่มเล่มใหม่เมื่อไร, 4.สอบปลายภาคถึงสามทุ่ม ค่าคุมสอบเท่าไร, 5.เรียน ป.ตรี ออนไลน์ ม.เวสเทิร์น เชื่อได้ไหม, 6.แต่งตั้งใครเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุได้บ้าง, 7.การขอย้าย
1.การประเมินฯภายนอกรอบนี้ ยังไม่ใช้คะแนน N-NET ภาค 1-2/57, 2.การออกรหัสประจำตัวผู้เทียบระดับ กศ., 3.คลังหลักสูตรวิชาอาชีพ, 4.ตั้งพนักงานราชการเป็นประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ-ราคากลาง, 5.การเช่า, 6.อำเภอ/จังหวัด ไม่มีอำนาจสั่งย้าย, 7.ยกเลิกค่าตอบแทนวิทยากรหล
1.ทำไมไม่ทำสัญญาจ้างครู ศรช. ทั้งปี ?, 2.เป็นคนไม่รักองค์กร, 3.รับสมัครแล้ว บอกใหม่ว่าวิชาเอกนี้สมัครไม่ได้ ( สมัครพนักงานราชการตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ), 4.ครู ศรช. แต่งชุดสีกากีไม่ได้, 5.เครื่องราชฯสำหรับพนักงานราชการ, 6.นศ.มียศตำรวจทหาร รูปติดใบ รบ.ต้อง
1.เป็น ขรก.ต่อจากเป็นพนักงานราชการ ไม่ให้นับอายุราชการรวมเพื่อการขอเครื่องราชฯ, 2.เรียน ETV ทาง YouTube-DVD, 3.ค่าเสี่ยงภัยชายแดนใต้, 4.แพทย์ประจำตำบล+อื่นๆ เป็นครู ศรช.?, 5.ชื่อหน่วยงาน กศน.ภาษาอังกฤษ, .ไม่ต้องมีคณะกรรมการห้องสมุด, 7.ตรงไหนบอกว่าเรียน กศ
1.ผอ.กศน.จังหวัด/อำเภอ ไม่มีอำนาจย้าย แม้แต่ย้ายครู กศน.ตำบลเปลี่ยนตำบลภายในอำเภอ, 2.ขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารให้ นศ., เทียบระดับฯผ่อนผันได้ไหม, 3.ราคากลางหนังสือเรียน, 4.ลำดับรูปลูกจ้างประจำกับพนักงานราชการใครควรอยู่บนล่าง, 5.ผลกระทบจาก ETV ต่อการทำแผนการสอน
1.การเบิกจ่ายเงินพัฒนาคุณภาพผู้เรียน, 2.พนักงานราชการติด 2 หรือ 3 ขีด ?, 3.ใบ รบ.หมด ยืมจากอำเภออื่น ?, 4.ค่าออกใบ รบ.ใบที่สอง, 5.ครูอาสาฯลาออกจะเรียกบรรจุตำแหน่งครูอาสาฯได้ไหม, 6.นศ.ไม่มีนามสกุล, 7.การโอนเปลี่ยนตำแหน่งใน กศน. และการโอนจากต่างสังกัด มา กศ

ข่าวด่วน กศน.ล่าสุด  


ข่าวทั่วไปล่าสุด  


อังกฤษวันละคำล่าสุด  

 

เว็บครู กศน. ดอทคอม www.krukorsornor.com
เว็บไซต์เล็กๆ ที่มุ่งหวังให้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการ
ทำงานและใช้เป็นช่องทางในการรับข่าวสารแลกเปลี่ยนข่าวสารที่ทันสมัย
เพื่อนำประสบการณ์ที่ได้แลกเปลี่ยนมาใช้ในการปฎิบัตงาน

  | ADMIN | สำนักงาน กศน. | กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ | กลุ่มพัฒนาการศึกษาฯ | ศูนย์ฯ กลุ่มเป้าหมายพิเศษ(ศกพ.) | สถาบันการศึกษาทางไกล | สถาบัน กศน. กทม. |สถาบัน กศน.ภาคเหนือ| สถาบัน กศน.ภาคกลาง |สถาบัน กศน.ใต้ |กศน.ภาคตะวันออก |กศน.อำเภอ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | กระทรวงศึกษาธิการ | สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ |สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร | เปิดสอบตำรวจ ทหาร ปี 2557