[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by ## MAXSITE 1.10 plus ##
    [ ดูบทความทั้งหมด ]
 
: รายการสายใย กศน. 23 เม.ย.55
+โพสเมื่อ วัน พุธ ที่ 25 เดือน เมษายน พ.ศ.2555
  Tag : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ กศน.: การศึกษา กศน.: สาระน่ารู้สำหรับคุณครู
แชร์ข่าวให้เพื่อน >>
 
นำเสนอข่าวและบทความ >>>>โดย ครู กศน.ดอทคอม


  

ในเว็บบอร์ด สพร. กศน. จะ มีผู้ถาม กศน.ผักไห่ เรื่องรายการสายใย กศน. อยู่เป็นระยะ ๆ ผมจึงสรุปรายการสายใย กศน. ไว้ที่เว็บบล็อกนี้ ( สรุปเฉพาะวันที่ผมได้ดู ไม่ได้ไปราชการ ) เพื่อผู้ที่สนใจแต่ไม่ได้รับชมทาง ETV จะได้เข้ามาดู   แต่จะสรุปเพียงสั้น ๆ ให้รู้ว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร เพื่อประกอบการตัดสินใจว่าควรเข้าไปดูรายละเอียดย้อนหลังทางเว็บไซต์ ETV ที่ http://www.etvthai.tv/OndeMAnd/Ondemand.aspx หรือไม่ ( สามารถเข้าไปดูย้อนหลังได้ 1 เดือน )

 

 

 

 

รายการสายใย กศน.  วันที่  23  เมษายน  2555

 


 

         เรื่อง “การจัดการศึกษาทางไกล”

 


         ดำเนินรายการโดย นายวสันต์  บุญหนุน
         วิทยากร คือ
         - นายสุรศักดิ์  เพิ่มผล  ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาทางไกล
         - วิไล  แย้มสาขา  หัวหน้าส่วนจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สทก.
         - นายเชาวลิต  ธาดาสิทธิเวท  หัวหน้าส่วนจัดการศึกษาต่อเนื่อง สทก.


         สถาบันการศึกษาทางไกล สังกัดสำนักงาน กศน. มีบทบาทในการ จัดและส่งเสริมการศึกษาทางไกลหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักเกณฑ์และ วิธีการจัดการศึกษานอกระบบ   จัดและส่งเสริมการศึกษาทางไกลหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องที่สอดคล้องกับ ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและการเปลี่ยนแปลงของสังคม   วิจัยและพัฒนาหลักสูตร สื่อ กระบวนการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผลการศึกษาทางไกล ให้เป็นตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ
         การศึกษาทางไกล เหมาะกับคนที่ประกอบอาชีพมีงานทำแล้ว ไม่มีเวลาพบกลุ่ม  เรียนรู้ด้วยตนเองจากชุดการเรียน สื่อทางไกล  มี VCD ปฐมนิเทศให้    

 

         หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดเช่นเดียวกับทุกสถานศึกษาของ กศน. แต่ต่างกันที่นักศึกษาทางไกล 90 % จบแล้วจะเรียนต่อ และไม่มีเวลามาพบกลุ่ม  จึงกำหนดให้มีวิชาบังคับเลือกที่เหมาะกับการเรียนต่อ โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา  และพัฒนาวิชาเลือกขึ้นเองร้อยกว่าวิชา   จัดทำชุดการเรียนทางไกล ( เนื่อหา-กิจกรรม-แบบฝึกหัด-เฉลย ) ให้เหมาะกับการเรียนด้วยตนเอง ไม่ต้องมาพบกลุ่ม  มีครูที่ปรึกษาสำหรับวิชาที่ยาก ๆ ( คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์-ภาษาอังกฤษ )   และได้นำชุดการเรียนทางไกล ม.ต้น 10 รายวิชา  ม.ปลาย 29 รายวิชา ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของสถาบันการศึกษาทางไกล   รวมทั้งบางวิชาเช่นภาษาอังกฤษ จะมี CD  VCD ประกอบ   วิชาที่ยากจะมีการสอนเสริม และส่ง VCD การสอนเสริมไปให้ผู้ที่ไม่มีเวลามาเข้ารับการสอนเสริม   มีครูที่ปรึกษา 1-2 คน ต่อ 1 วิชา  ติดต่อครูที่ปรึกษาทางโทรศัพท์และอีเมล
         กิจกรรม กพช.  ให้ทำเอง 80 ชม. แล้วรายงานมาให้คณะกรรมการพิจารณา  อีก 20 ชม. เป็นการสัมมนาก่อนจบหลักสูตร เพื่อประเมินคุณธรรมและให้นักศึกษารู้จักกันด้วย
         ภาค 1/55 จะมีการสอบเพื่อเทียบโอนผลการเรียน ด้วยข้อสอบจากคลังข้อสอบของสถาบันการศึกษาทางไกล  และสามารถเทียบโอนจากการศึกษาต่อเนื่อง เพื่อให้จบเร็วขึ้น

         เรียนฟรี  การวัดผล ในการเก็บคะแนนระหว่างภาค 60 คะแนน ทุกวิชาเป็นข้อสอบอัตนัย ให้เวลานักศึกษาทำที่บ้าน 1 เดือน  สทก.จัดทำข้อสอบเองโดยผู้เชี่ยวชาญ ทั้งข้อสอบระหว่างภาค ข้อสอบปลายภาค ( วิชาเลือก ) และข้อสอบซ่อม    นักศึกษาที่เรียนจบแล้วส่วนใหญ่ไปเรียนต่อหลายแห่ง บางคนจบปริญญาโทแล้ว หลายคนกำลังเรียนปริญญาโท   การเรียนทางไกลทำให้เคยชินกับการเรียนที่ต้องมีวินัยในตนเอง จึงสามารถเรียนต่อได้ดี   สมัครเรียนได้ 3 วิธี คือสมัครด้วยตัวเอง สมัครทางไปรษณีย์ และสมัครทางเว็บไซต์   รับสมัครปีละ 2 ครั้ง คือ 1-30 เม.ย. และ 1-30 ต.ค.

 

         การศึกษาต่อเนื่อง  เป็นหลักสูตรระยะสั้น ๆ 3 เดือน ถึง 5 เดือน แบบทางไกล เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต  มีชุดการเรียนและสื่อปรกอบ มีการวัดผลประเมินผลตามสภาพของแต่ละหลักสูตร บางหลักสูตรมีกิจกรรมเสริม  จบแล้วได้รับวุฒิบัตรรับรองความรู้ ใช้เทียบโอนเป็นหน่วยกิตในหลักสูตร กศ.ขั้นพื้นฐานได้  คิดหลักสูตรร่วมกับภาคีเครือข่าย  มีวิชาต่าง ๆ เช่น  วิชาการศึกษาพระเครื่องขั้นพื้นฐาน  การดูแลเด็กปฐมวัย  การร้องเพลง   เรียนไม่ฟรี ไม่จำกัดความรู้พื้นฐาน แต่ให้อ่านออกเขียนได้   ยังมีข้อจำกัดด้านการประชาสัมพันธ์ยังไม่ทั่วถึง
         วันที่ 2 พ.ค. - 8 มิ.ย. 55 นี้ เปิดรับสมัครการศึกษาต่อเนื่อง ครั้งที่ 2/55  จำนวน 5 หลักสูตร คือ
         - ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร  รุ่นที่ 13
         - ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร   เริ่มปีที่แล้ว  รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
         - การจัดการนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการ  รุ่นที่ 6
         - การวิจัยเพื่อการเรียนรู้  ตามที่กฎหมายกำหนด สำหรับครู
         - เซียนกล้อง

 

         ดูรายละเอียดต่าง ๆ ได้ที่  http://www.dei.ac.th/


  


   เข้าชม : 2334   [ ขึ้นบน ]
 


www.krukorsornor , ครู กศน.คอม ,ครู กศน , ครู nfe , พนักงานราชการ กศน. ,ข่าวการศึกษา, แจก code ข่าว , แจกโค๊ดข่าวการศึกษา, แจก code ข่าวการศึกษา ,ข้อสอบผู้บริหร กศน , ครูผุ้ช่วย กศน. , ครุกศน, ครูอาสา กศน.,ครูอาสาสมัคร
หนังสือราชการ กศน.ที่นี่ [อ่านทั้งหมดที่นี่]

..
 
คลังข้อสอบครู กศน./พนักงานราชการ กศน./ครูผู้ช่วย กศน. [ดูแนวข้อสอบทั้งหมด ที่นี่]
พรบ./คำสั่ง/ระเบียบเกี่ยวกับ กศน. [ดู พรบ. ทั้งหมด ที่นี่]
พรบ./คำสั่ง/ระเบียบเกี่ยวกับการศึกษา. [ดู พรบ. ทั้งหมด ที่นี่]
สาระน่ารู้กับครูเอกชัย..... [ดูบทความทั้งหมด ที่นี่]


บทความ กศน.ล่าสุด  

1.ให้ทุกจังหวัดกรอกรายวิชาเลือกที่จะเปิดในภาค 1-2/59 ออนไลน์ ภายใน 30 ธ.ค.58, 2.ศธ.มอบของขวัญปีใหม่ 3.ครูทุกคนต้องได้ตามเกณฑ์ไหม ( ตำบลเดียวมีครู กศน.ตำบล 5 คน ), 4.งบ EP
เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณปี 59
1.ใน 1 กลุ่มมี นศ. 2 ระดับชั้นได้ไหม, 2.ข้าราชการครูไม่มี นศ.เป็นของตนเองได้ไหม, 3.ใครจะลงคำรับรองฯถ้าข้าราชการครูเป็นครูประจำกลุ่ม นศ.ของ กศน.ตำบล
1.ค่าขีดจำกัดล่าง สอบปลายภาค 1/58, 2.เทียบโอนแล้วถ้าเหลือ 26 หน่วยกิต จะเรียนให้จบในเทอมเดียวได้ไหม, 3.การแก้ไข/อัพ ข้อมูล นศ.
กศน.จ.บึงกาฬ รับสมัคร ครูผู้สอนคนพิการ ๑ อัตรา (16-20 พฤศจิกายน 2558)
กศน.บึงกาฬ รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ (วุฒิ ปวช.) ตั้งแต่วันที่ 16 - 20 พฤศจิกายน 2558
ข้อมูลที่แจ้งในที่ประชุม ( สุโขทัย ) โดยท่าน ผอ.กจ.กศน. 12 พ.ย.58
ข้อสั่งการจากที่ประชุม จ.สุโขทัย และ
แนวปฏิบัติการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเกณฑ์ความรับผิดชอบของครูแต่ละประเภท
1.สมยอมกันทุกฝ่าย ( ผู้เรียนก็อยากได้ใบประกอบวิชาชีพ มหาวิทยาลัยก็อยากได้ค่าลงทะเบียน ), 2.ใช้ความจริงใจทำงานจนก้าวหน้า, 3.คอนเฟิร์มแล้ว 11 ธ.ค. ไม่ใช่วันหยุด, 4.หน่วยงานที่ยังไม่ส่งข้อมูล Dairy ปี 59

ข่าวด่วน กศน.ล่าสุด  


ข่าวทั่วไปล่าสุด  


อังกฤษวันละคำล่าสุด  

 

เว็บครู กศน. ดอทคอม www.krukorsornor.com
เว็บไซต์เล็กๆ ที่มุ่งหวังให้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการ
ทำงานและใช้เป็นช่องทางในการรับข่าวสารแลกเปลี่ยนข่าวสารที่ทันสมัย
เพื่อนำประสบการณ์ที่ได้แลกเปลี่ยนมาใช้ในการปฎิบัตงาน

  | ADMIN | สำนักงาน กศน. | กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ | กลุ่มพัฒนาการศึกษาฯ | ศูนย์ฯ กลุ่มเป้าหมายพิเศษ(ศกพ.) | สถาบันการศึกษาทางไกล | สถาบัน กศน. กทม. |สถาบัน กศน.ภาคเหนือ| สถาบัน กศน.ภาคกลาง |สถาบัน กศน.ใต้ |กศน.ภาคตะวันออก |กศน.อำเภอ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | กระทรวงศึกษาธิการ | สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ |สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร | เปิดสอบตำรวจ ทหาร ปี 2557