[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by ## MAXSITE 1.10 plus ##
    [ ดูบทความทั้งหมด ]
 
บทความเรื่อง :: รายการสายใย กศน. 23 เม.ย.55 .
>>บทความนี้โพสเมื่อ พุธ ที่ 25 เดือน เมษายน พ.ศ.2555 .
  Tag : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ กศน.: การศึกษา กศน.: สาระน่ารู้สำหรับคุณครู

 

  

ในเว็บบอร์ด สพร. กศน. จะ มีผู้ถาม กศน.ผักไห่ เรื่องรายการสายใย กศน. อยู่เป็นระยะ ๆ ผมจึงสรุปรายการสายใย กศน. ไว้ที่เว็บบล็อกนี้ ( สรุปเฉพาะวันที่ผมได้ดู ไม่ได้ไปราชการ ) เพื่อผู้ที่สนใจแต่ไม่ได้รับชมทาง ETV จะได้เข้ามาดู   แต่จะสรุปเพียงสั้น ๆ ให้รู้ว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร เพื่อประกอบการตัดสินใจว่าควรเข้าไปดูรายละเอียดย้อนหลังทางเว็บไซต์ ETV ที่ http://www.etvthai.tv/OndeMAnd/Ondemand.aspx หรือไม่ ( สามารถเข้าไปดูย้อนหลังได้ 1 เดือน )

 

 

 

 

รายการสายใย กศน.  วันที่  23  เมษายน  2555

 


 

         เรื่อง “การจัดการศึกษาทางไกล”

 


         ดำเนินรายการโดย นายวสันต์  บุญหนุน
         วิทยากร คือ
         - นายสุรศักดิ์  เพิ่มผล  ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาทางไกล
         - วิไล  แย้มสาขา  หัวหน้าส่วนจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สทก.
         - นายเชาวลิต  ธาดาสิทธิเวท  หัวหน้าส่วนจัดการศึกษาต่อเนื่อง สทก.


         สถาบันการศึกษาทางไกล สังกัดสำนักงาน กศน. มีบทบาทในการ จัดและส่งเสริมการศึกษาทางไกลหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักเกณฑ์และ วิธีการจัดการศึกษานอกระบบ   จัดและส่งเสริมการศึกษาทางไกลหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องที่สอดคล้องกับ ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและการเปลี่ยนแปลงของสังคม   วิจัยและพัฒนาหลักสูตร สื่อ กระบวนการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผลการศึกษาทางไกล ให้เป็นตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ
         การศึกษาทางไกล เหมาะกับคนที่ประกอบอาชีพมีงานทำแล้ว ไม่มีเวลาพบกลุ่ม  เรียนรู้ด้วยตนเองจากชุดการเรียน สื่อทางไกล  มี VCD ปฐมนิเทศให้    

 

         หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดเช่นเดียวกับทุกสถานศึกษาของ กศน. แต่ต่างกันที่นักศึกษาทางไกล 90 % จบแล้วจะเรียนต่อ และไม่มีเวลามาพบกลุ่ม  จึงกำหนดให้มีวิชาบังคับเลือกที่เหมาะกับการเรียนต่อ โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา  และพัฒนาวิชาเลือกขึ้นเองร้อยกว่าวิชา   จัดทำชุดการเรียนทางไกล ( เนื่อหา-กิจกรรม-แบบฝึกหัด-เฉลย ) ให้เหมาะกับการเรียนด้วยตนเอง ไม่ต้องมาพบกลุ่ม  มีครูที่ปรึกษาสำหรับวิชาที่ยาก ๆ ( คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์-ภาษาอังกฤษ )   และได้นำชุดการเรียนทางไกล ม.ต้น 10 รายวิชา  ม.ปลาย 29 รายวิชา ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของสถาบันการศึกษาทางไกล   รวมทั้งบางวิชาเช่นภาษาอังกฤษ จะมี CD  VCD ประกอบ   วิชาที่ยากจะมีการสอนเสริม และส่ง VCD การสอนเสริมไปให้ผู้ที่ไม่มีเวลามาเข้ารับการสอนเสริม   มีครูที่ปรึกษา 1-2 คน ต่อ 1 วิชา  ติดต่อครูที่ปรึกษาทางโทรศัพท์และอีเมล
         กิจกรรม กพช.  ให้ทำเอง 80 ชม. แล้วรายงานมาให้คณะกรรมการพิจารณา  อีก 20 ชม. เป็นการสัมมนาก่อนจบหลักสูตร เพื่อประเมินคุณธรรมและให้นักศึกษารู้จักกันด้วย
         ภาค 1/55 จะมีการสอบเพื่อเทียบโอนผลการเรียน ด้วยข้อสอบจากคลังข้อสอบของสถาบันการศึกษาทางไกล  และสามารถเทียบโอนจากการศึกษาต่อเนื่อง เพื่อให้จบเร็วขึ้น

         เรียนฟรี  การวัดผล ในการเก็บคะแนนระหว่างภาค 60 คะแนน ทุกวิชาเป็นข้อสอบอัตนัย ให้เวลานักศึกษาทำที่บ้าน 1 เดือน  สทก.จัดทำข้อสอบเองโดยผู้เชี่ยวชาญ ทั้งข้อสอบระหว่างภาค ข้อสอบปลายภาค ( วิชาเลือก ) และข้อสอบซ่อม    นักศึกษาที่เรียนจบแล้วส่วนใหญ่ไปเรียนต่อหลายแห่ง บางคนจบปริญญาโทแล้ว หลายคนกำลังเรียนปริญญาโท   การเรียนทางไกลทำให้เคยชินกับการเรียนที่ต้องมีวินัยในตนเอง จึงสามารถเรียนต่อได้ดี   สมัครเรียนได้ 3 วิธี คือสมัครด้วยตัวเอง สมัครทางไปรษณีย์ และสมัครทางเว็บไซต์   รับสมัครปีละ 2 ครั้ง คือ 1-30 เม.ย. และ 1-30 ต.ค.

 

         การศึกษาต่อเนื่อง  เป็นหลักสูตรระยะสั้น ๆ 3 เดือน ถึง 5 เดือน แบบทางไกล เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต  มีชุดการเรียนและสื่อปรกอบ มีการวัดผลประเมินผลตามสภาพของแต่ละหลักสูตร บางหลักสูตรมีกิจกรรมเสริม  จบแล้วได้รับวุฒิบัตรรับรองความรู้ ใช้เทียบโอนเป็นหน่วยกิตในหลักสูตร กศ.ขั้นพื้นฐานได้  คิดหลักสูตรร่วมกับภาคีเครือข่าย  มีวิชาต่าง ๆ เช่น  วิชาการศึกษาพระเครื่องขั้นพื้นฐาน  การดูแลเด็กปฐมวัย  การร้องเพลง   เรียนไม่ฟรี ไม่จำกัดความรู้พื้นฐาน แต่ให้อ่านออกเขียนได้   ยังมีข้อจำกัดด้านการประชาสัมพันธ์ยังไม่ทั่วถึง
         วันที่ 2 พ.ค. - 8 มิ.ย. 55 นี้ เปิดรับสมัครการศึกษาต่อเนื่อง ครั้งที่ 2/55  จำนวน 5 หลักสูตร คือ
         - ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร  รุ่นที่ 13
         - ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร   เริ่มปีที่แล้ว  รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
         - การจัดการนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการ  รุ่นที่ 6
         - การวิจัยเพื่อการเรียนรู้  ตามที่กฎหมายกำหนด สำหรับครู
         - เซียนกล้อง

 

         ดูรายละเอียดต่าง ๆ ได้ที่  http://www.dei.ac.th/


  


   เข้าชม : 2140   [ ขึ้นบน ]
 


www.krukorsornor , ครู กศน.คอม ,ครู กศน , ครู nfe , พนักงานราชการ กศน. ,ข่าวการศึกษา, แจก code ข่าว , แจกโค๊ดข่าวการศึกษา, แจก code ข่าวการศึกษา ,ข้อสอบผู้บริหร กศน , ครูผุ้ช่วย กศน. , ครุกศน, ครูอาสา กศน.,ครูอาสาสมัคร
หนังสือราชการ กศน.ที่นี่ [อ่านทั้งหมดที่นี่]

..
 
คลังข้อสอบครู กศน./พนักงานราชการ กศน./ครูผู้ช่วย กศน. [ดูแนวข้อสอบทั้งหมด ที่นี่]
พรบ./คำสั่ง/ระเบียบเกี่ยวกับ กศน. [ดู พรบ. ทั้งหมด ที่นี่]
พรบ./คำสั่ง/ระเบียบเกี่ยวกับการศึกษา. [ดู พรบ. ทั้งหมด ที่นี่]
สาระน่ารู้กับครูเอกชัย..... [ดูบทความทั้งหมด ที่นี่]


บทความ กศน.ล่าสุด  

มารู้จักหลักสูตรใหม่กัน...
1.การขอย้ายของข้าราชการ, 2.การไปอบรมเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ
1.น่าคิด... คิดเห็นกันอย่างไรครับ ?, 2.กำหนดสอบ e-Exam+N-NET 1-2/58
เจ้าหน้าที่ไม่บันทึกการทำกิจกรรม กพช.ที่ทำทุกเทอม / การคิดจำนวนชั่วโมง กพช.
1.บางจังหวัดไม่จ่ายเงินเดือนพนักงานราชการลาคลอด, 2.จัดวิชาชีพ 40 หรือ 50 ชั่วโมง, 3.เรื่องเบี้ยเสี่ยงภัยอีกแล้ว
สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยนาท รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู กศน.ตำบล ๑ อัตรา
กศน.จังหวัดมหาสารคาม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ครู กศน.ตำบล ขอย้ายสับเปลี่ยนตำบลในอำเภอเดียวกัน / ข้ามจังหวัดโดยไม่ต้องมีคู่สับเปลี่ยน..
เอกสารประกอบการอบรมรายการครั้งที่ 5 การอบรมครูหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพครูในกระบวนการเรียนรู้โดยใช้สื่อ ETV
1.ให้ ศน.+ผอ. ตอบแบบสอบถาม, 2.เชิญผู้มีรายชื่อ เข้าเฝ้าฯรับเครื่องราชฯชั้นสายสะพาย สายแรก, 3.กำหนดการประชุม ผอ.กศน.อำเภอ และผู้ประสานงานจังหวัด

ข่าวด่วน กศน.ล่าสุด  


ข่าวทั่วไปล่าสุด  


อังกฤษวันละคำล่าสุด  

 

เว็บครู กศน. ดอทคอม www.krukorsornor.com
เว็บไซต์เล็กๆ ที่มุ่งหวังให้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการ
ทำงานและใช้เป็นช่องทางในการรับข่าวสารแลกเปลี่ยนข่าวสารที่ทันสมัย
เพื่อนำประสบการณ์ที่ได้แลกเปลี่ยนมาใช้ในการปฎิบัตงาน

  | ADMIN | สำนักงาน กศน. | กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ | กลุ่มพัฒนาการศึกษาฯ | ศูนย์ฯ กลุ่มเป้าหมายพิเศษ(ศกพ.) | สถาบันการศึกษาทางไกล | สถาบัน กศน. กทม. |สถาบัน กศน.ภาคเหนือ| สถาบัน กศน.ภาคกลาง |สถาบัน กศน.ใต้ |กศน.ภาคตะวันออก |กศน.อำเภอ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | กระทรวงศึกษาธิการ | สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ |สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร | เปิดสอบตำรวจ ทหาร ปี 2557