[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by ## MAXSITE 1.10 plus ##
    [ ดูบทความทั้งหมด ]
 
บทความเรื่อง :: รายการสายใย กศน. 23 เม.ย.55 .
>>บทความนี้โพสเมื่อ พุธ ที่ 25 เดือน เมษายน พ.ศ.2555 .
  Tag : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ กศน.: การศึกษา กศน.: สาระน่ารู้สำหรับคุณครู

 

  

ในเว็บบอร์ด สพร. กศน. จะ มีผู้ถาม กศน.ผักไห่ เรื่องรายการสายใย กศน. อยู่เป็นระยะ ๆ ผมจึงสรุปรายการสายใย กศน. ไว้ที่เว็บบล็อกนี้ ( สรุปเฉพาะวันที่ผมได้ดู ไม่ได้ไปราชการ ) เพื่อผู้ที่สนใจแต่ไม่ได้รับชมทาง ETV จะได้เข้ามาดู   แต่จะสรุปเพียงสั้น ๆ ให้รู้ว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร เพื่อประกอบการตัดสินใจว่าควรเข้าไปดูรายละเอียดย้อนหลังทางเว็บไซต์ ETV ที่ http://www.etvthai.tv/OndeMAnd/Ondemand.aspx หรือไม่ ( สามารถเข้าไปดูย้อนหลังได้ 1 เดือน )

 

 

 

 

รายการสายใย กศน.  วันที่  23  เมษายน  2555

 


 

         เรื่อง “การจัดการศึกษาทางไกล”

 


         ดำเนินรายการโดย นายวสันต์  บุญหนุน
         วิทยากร คือ
         - นายสุรศักดิ์  เพิ่มผล  ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาทางไกล
         - วิไล  แย้มสาขา  หัวหน้าส่วนจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สทก.
         - นายเชาวลิต  ธาดาสิทธิเวท  หัวหน้าส่วนจัดการศึกษาต่อเนื่อง สทก.


         สถาบันการศึกษาทางไกล สังกัดสำนักงาน กศน. มีบทบาทในการ จัดและส่งเสริมการศึกษาทางไกลหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักเกณฑ์และ วิธีการจัดการศึกษานอกระบบ   จัดและส่งเสริมการศึกษาทางไกลหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องที่สอดคล้องกับ ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและการเปลี่ยนแปลงของสังคม   วิจัยและพัฒนาหลักสูตร สื่อ กระบวนการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผลการศึกษาทางไกล ให้เป็นตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ
         การศึกษาทางไกล เหมาะกับคนที่ประกอบอาชีพมีงานทำแล้ว ไม่มีเวลาพบกลุ่ม  เรียนรู้ด้วยตนเองจากชุดการเรียน สื่อทางไกล  มี VCD ปฐมนิเทศให้    

 

         หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดเช่นเดียวกับทุกสถานศึกษาของ กศน. แต่ต่างกันที่นักศึกษาทางไกล 90 % จบแล้วจะเรียนต่อ และไม่มีเวลามาพบกลุ่ม  จึงกำหนดให้มีวิชาบังคับเลือกที่เหมาะกับการเรียนต่อ โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา  และพัฒนาวิชาเลือกขึ้นเองร้อยกว่าวิชา   จัดทำชุดการเรียนทางไกล ( เนื่อหา-กิจกรรม-แบบฝึกหัด-เฉลย ) ให้เหมาะกับการเรียนด้วยตนเอง ไม่ต้องมาพบกลุ่ม  มีครูที่ปรึกษาสำหรับวิชาที่ยาก ๆ ( คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์-ภาษาอังกฤษ )   และได้นำชุดการเรียนทางไกล ม.ต้น 10 รายวิชา  ม.ปลาย 29 รายวิชา ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของสถาบันการศึกษาทางไกล   รวมทั้งบางวิชาเช่นภาษาอังกฤษ จะมี CD  VCD ประกอบ   วิชาที่ยากจะมีการสอนเสริม และส่ง VCD การสอนเสริมไปให้ผู้ที่ไม่มีเวลามาเข้ารับการสอนเสริม   มีครูที่ปรึกษา 1-2 คน ต่อ 1 วิชา  ติดต่อครูที่ปรึกษาทางโทรศัพท์และอีเมล
         กิจกรรม กพช.  ให้ทำเอง 80 ชม. แล้วรายงานมาให้คณะกรรมการพิจารณา  อีก 20 ชม. เป็นการสัมมนาก่อนจบหลักสูตร เพื่อประเมินคุณธรรมและให้นักศึกษารู้จักกันด้วย
         ภาค 1/55 จะมีการสอบเพื่อเทียบโอนผลการเรียน ด้วยข้อสอบจากคลังข้อสอบของสถาบันการศึกษาทางไกล  และสามารถเทียบโอนจากการศึกษาต่อเนื่อง เพื่อให้จบเร็วขึ้น

         เรียนฟรี  การวัดผล ในการเก็บคะแนนระหว่างภาค 60 คะแนน ทุกวิชาเป็นข้อสอบอัตนัย ให้เวลานักศึกษาทำที่บ้าน 1 เดือน  สทก.จัดทำข้อสอบเองโดยผู้เชี่ยวชาญ ทั้งข้อสอบระหว่างภาค ข้อสอบปลายภาค ( วิชาเลือก ) และข้อสอบซ่อม    นักศึกษาที่เรียนจบแล้วส่วนใหญ่ไปเรียนต่อหลายแห่ง บางคนจบปริญญาโทแล้ว หลายคนกำลังเรียนปริญญาโท   การเรียนทางไกลทำให้เคยชินกับการเรียนที่ต้องมีวินัยในตนเอง จึงสามารถเรียนต่อได้ดี   สมัครเรียนได้ 3 วิธี คือสมัครด้วยตัวเอง สมัครทางไปรษณีย์ และสมัครทางเว็บไซต์   รับสมัครปีละ 2 ครั้ง คือ 1-30 เม.ย. และ 1-30 ต.ค.

 

         การศึกษาต่อเนื่อง  เป็นหลักสูตรระยะสั้น ๆ 3 เดือน ถึง 5 เดือน แบบทางไกล เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต  มีชุดการเรียนและสื่อปรกอบ มีการวัดผลประเมินผลตามสภาพของแต่ละหลักสูตร บางหลักสูตรมีกิจกรรมเสริม  จบแล้วได้รับวุฒิบัตรรับรองความรู้ ใช้เทียบโอนเป็นหน่วยกิตในหลักสูตร กศ.ขั้นพื้นฐานได้  คิดหลักสูตรร่วมกับภาคีเครือข่าย  มีวิชาต่าง ๆ เช่น  วิชาการศึกษาพระเครื่องขั้นพื้นฐาน  การดูแลเด็กปฐมวัย  การร้องเพลง   เรียนไม่ฟรี ไม่จำกัดความรู้พื้นฐาน แต่ให้อ่านออกเขียนได้   ยังมีข้อจำกัดด้านการประชาสัมพันธ์ยังไม่ทั่วถึง
         วันที่ 2 พ.ค. - 8 มิ.ย. 55 นี้ เปิดรับสมัครการศึกษาต่อเนื่อง ครั้งที่ 2/55  จำนวน 5 หลักสูตร คือ
         - ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร  รุ่นที่ 13
         - ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร   เริ่มปีที่แล้ว  รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
         - การจัดการนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการ  รุ่นที่ 6
         - การวิจัยเพื่อการเรียนรู้  ตามที่กฎหมายกำหนด สำหรับครู
         - เซียนกล้อง

 

         ดูรายละเอียดต่าง ๆ ได้ที่  http://www.dei.ac.th/


  


   เข้าชม : 2040   [ ขึ้นบน ]
 


www.krukorsornor , ครู กศน.คอม ,ครู กศน , ครู nfe , พนักงานราชการ กศน. ,ข่าวการศึกษา, แจก code ข่าว , แจกโค๊ดข่าวการศึกษา, แจก code ข่าวการศึกษา ,ข้อสอบผู้บริหร กศน , ครูผุ้ช่วย กศน. , ครุกศน, ครูอาสา กศน.,ครูอาสาสมัคร
หนังสือราชการ กศน.ที่นี่ [อ่านทั้งหมดที่นี่]

..
 
คลังข้อสอบครู กศน./พนักงานราชการ กศน./ครูผู้ช่วย กศน. [ดูแนวข้อสอบทั้งหมด ที่นี่]
พรบ./คำสั่ง/ระเบียบเกี่ยวกับ กศน. [ดู พรบ. ทั้งหมด ที่นี่]
พรบ./คำสั่ง/ระเบียบเกี่ยวกับการศึกษา. [ดู พรบ. ทั้งหมด ที่นี่]
สาระน่ารู้กับครูเอกชัย..... [ดูบทความทั้งหมด ที่นี่]


บทความ กศน.ล่าสุด  

ช่วงนี้มีกฏอัยการศึกทั่วประเทศ ได้เวลาทวีคูณไหม, เงินเดือนเต็มขั้นจะข้ามไปแท่ง คศ.4 ไหม
1.เรื่องน่าสนใจที่หลายคนยังไม่รู้ (ซื้อพัสดุเกินห้าแสน อำเภอเป็นผู้ดำเนินการ-ให้จ้างเหมาบริการไปประชุมอบรมไม่ได้-การประดับธงชาติอาเซียน), 2.วิชาเลือกที่เรียนได้ทุกระดับต้องแยกข้อสอบหรือไม่, 3.การขอเครื่องราชฯของ ขรก.ครู
ให้ครู กศน. หยุดวันศุกร์-เสาร์ แทนการหยุดวันเสาร์-อาทิตย์ ได้หรือ ?
1.ลดการมอบอำนาจจัดซื้อจัดจ้างให้ ผอ.กศน.อำเภอ จากวงเงิน 2 ล้าน เหลือ 5 แสนบาท, 2.วิธีลงข่าวประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์สำนักงาน กศน., 3.การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา, 4.การลดธงชาติครึ่งเสา, 5.การทำบัตรและรูปติดบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกประเภท ( เดือน ต.ค.59
1.วันหยุดของครู กศน., 2.พนักงานราชการบนจังหวัด ย้าย/เปลี่ยนตำแหน่ง, 3.สมุดหมายเหตุรายวัน เริ่มเล่มใหม่เมื่อไร, 4.สอบปลายภาคถึงสามทุ่ม ค่าคุมสอบเท่าไร, 5.เรียน ป.ตรี ออนไลน์ ม.เวสเทิร์น เชื่อได้ไหม, 6.แต่งตั้งใครเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุได้บ้าง, 7.การขอย้าย
1.การประเมินฯภายนอกรอบนี้ ยังไม่ใช้คะแนน N-NET ภาค 1-2/57, 2.การออกรหัสประจำตัวผู้เทียบระดับ กศ., 3.คลังหลักสูตรวิชาอาชีพ, 4.ตั้งพนักงานราชการเป็นประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ-ราคากลาง, 5.การเช่า, 6.อำเภอ/จังหวัด ไม่มีอำนาจสั่งย้าย, 7.ยกเลิกค่าตอบแทนวิทยากรหล
1.ทำไมไม่ทำสัญญาจ้างครู ศรช. ทั้งปี ?, 2.เป็นคนไม่รักองค์กร, 3.รับสมัครแล้ว บอกใหม่ว่าวิชาเอกนี้สมัครไม่ได้ ( สมัครพนักงานราชการตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ), 4.ครู ศรช. แต่งชุดสีกากีไม่ได้, 5.เครื่องราชฯสำหรับพนักงานราชการ, 6.นศ.มียศตำรวจทหาร รูปติดใบ รบ.ต้อง
1.เป็น ขรก.ต่อจากเป็นพนักงานราชการ ไม่ให้นับอายุราชการรวมเพื่อการขอเครื่องราชฯ, 2.เรียน ETV ทาง YouTube-DVD, 3.ค่าเสี่ยงภัยชายแดนใต้, 4.แพทย์ประจำตำบล+อื่นๆ เป็นครู ศรช.?, 5.ชื่อหน่วยงาน กศน.ภาษาอังกฤษ, .ไม่ต้องมีคณะกรรมการห้องสมุด, 7.ตรงไหนบอกว่าเรียน กศ
1.ผอ.กศน.จังหวัด/อำเภอ ไม่มีอำนาจย้าย แม้แต่ย้ายครู กศน.ตำบลเปลี่ยนตำบลภายในอำเภอ, 2.ขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารให้ นศ., เทียบระดับฯผ่อนผันได้ไหม, 3.ราคากลางหนังสือเรียน, 4.ลำดับรูปลูกจ้างประจำกับพนักงานราชการใครควรอยู่บนล่าง, 5.ผลกระทบจาก ETV ต่อการทำแผนการสอน
1.การเบิกจ่ายเงินพัฒนาคุณภาพผู้เรียน, 2.พนักงานราชการติด 2 หรือ 3 ขีด ?, 3.ใบ รบ.หมด ยืมจากอำเภออื่น ?, 4.ค่าออกใบ รบ.ใบที่สอง, 5.ครูอาสาฯลาออกจะเรียกบรรจุตำแหน่งครูอาสาฯได้ไหม, 6.นศ.ไม่มีนามสกุล, 7.การโอนเปลี่ยนตำแหน่งใน กศน. และการโอนจากต่างสังกัด มา กศ

ข่าวด่วน กศน.ล่าสุด  


ข่าวทั่วไปล่าสุด  


อังกฤษวันละคำล่าสุด  

 

เว็บครู กศน. ดอทคอม www.krukorsornor.com
เว็บไซต์เล็กๆ ที่มุ่งหวังให้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการ
ทำงานและใช้เป็นช่องทางในการรับข่าวสารแลกเปลี่ยนข่าวสารที่ทันสมัย
เพื่อนำประสบการณ์ที่ได้แลกเปลี่ยนมาใช้ในการปฎิบัตงาน

  | ADMIN | สำนักงาน กศน. | กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ | กลุ่มพัฒนาการศึกษาฯ | ศูนย์ฯ กลุ่มเป้าหมายพิเศษ(ศกพ.) | สถาบันการศึกษาทางไกล | สถาบัน กศน. กทม. |สถาบัน กศน.ภาคเหนือ| สถาบัน กศน.ภาคกลาง |สถาบัน กศน.ใต้ |กศน.ภาคตะวันออก |กศน.อำเภอ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | กระทรวงศึกษาธิการ | สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ |สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร | เปิดสอบตำรวจ ทหาร ปี 2557