[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by ## MAXSITE 1.10 plus ##

บทความ (Article)

  [ ดูบทความทั้งหมด ]

ให้คะแนนบทความนี้

บทความหมายเลข 339 | คะแนน Rating: 1.3/5 ดาว (จากจำนวนโหวต 45 votes)

Tag : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ กศน.: กศน.ตำบล: การศึกษา กศน.

 

           เรื่อง "พนักงานห้องสมุดจ้างเหมาบริการ" นี้ นโยบาย กศน. ไม่สอดคล้องกับระเบียบกรมบัญชีกลางนัก แต่ก็ไม่ถึงกับขัดแย้งกัน
         ขอพูดถึงเรื่องชื่อตำแหน่งก่อน   มีคนตั้งชื่อเรียกแตกต่างกันจนสับสน ที่จริง "บรรณารักษ์อัตราจ้าง" หรือ "จ้างเหมางานห้องสมุดประชาชนอำเภอและจังหวัด ด้วยวิธีพัสดุ" หรือ "บุคคลภายนอกจ้างเหมาบริการ" หรือ "เจ้าหน้าที่ห้องสมุดจ้างเหมาบริการ" หรือ ฯลฯ ก็คืออย่างเดียวกันครับ   บางครั้งแม้แต่หนังสือราชการของ กจ. ยังเรียกว่า "บรรณารักษ์" เฉย ๆ ยิ่งทำให้เข้าใจผิดว่าหมายถึงข้าราชการตำแหน่งบรรณารักษ์

         เมื่อเดือน ก.ค.53 กระทรวงการคลังส่งหนังสือเวียนด่วนมาก ถึงส่วนราชการต่าง ๆ สรุปได้ว่า
        "ปัจจุบัน ส่วนราชการหลายแห่งได้ดำเนินการจ้างเอกชนซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา ( กศน. จ้างบรรณารักษ์เหมาจ่ายด้วยวิธีจ้างเอกชนซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา ) เพื่อปฏิบัติงานในลักษณะเช่นเดียวกับการจ้างแรงงาน ที่ไม่ถูกต้อง ทำให้ผู้รับจ้างคิดว่าเป็นบุคลากรของรัฐ และเรียกร้องสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ให้เหมือนบุคลากรของรัฐ
          ดังนั้นเพื่อลดปัญหาข้อโต้แย้ง จึงให้ส่วนราชการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีโดยเคร่งครัด ดำเนินการจ้างตามระเบียบพัสดุ ไม่ใช่ระเบียบลูกจ้าง
          - จ้างดำเนินงานเฉพาะโครงการหรือเฉพาะครั้งคราวที่มีความจำเป็นเพื่อเสริมการ ปฏิบัติงานในหน้าที่ปกติของส่วนราชการ ไม่จำเป็นต้องจ้างเต็มปีงบประมาณ และมิให้ทำสัญญาจ้างในลักษณะต่อเนื่อง
          - อัตราค่าจ้างไม่จำเป็นต้องจ่ายตามวุฒิการศึกษา แต่ให้เป็นอัตราค่าจ้างปกติทั่วไปที่เป็นที่ยอมรับว่าเหมาะสมกับงานนั้น โดยให้คำนึงถึงอัตราค่าจ้างขั้นต่ำและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ด้วย
          - ไม่ถือเป็นบุคลากรของรัฐที่จะมีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ สวัสดิการ จากทางราชการ แต่เป็นเพียง "ผู้รับจ้างทำของ" ผู้ว่าจ้างไม่อยู่ในบังคับที่จะต้องนำส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคม แต่ผู้รับจ้างสามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนได้ตามมาตรา 40 ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม "
         ( สำนักงาน กศน. ส่งหนังสือกระทรวงการคลังฉบับนี้มาให้ทุกจังหวัด ตามหนังสือสำนักงาน กศน. ที่ ศธ 0210.117/2782 ลงวันที่ 9 ส.ค.53   และ สนง.กศน.จ.อย. ก็ส่งหนังสือนี้ต่อให้ทุกอำเภอ  แต่เนื่องจากหนังสือมันยาว หลายอำเภอจึงอ่านไม่เข้าใจ )
         และ ถึงแม้ว่า กระทรวงการคลังจะบอกว่า
อัตรา ค่าจ้างไม่จำเป็นต้องจ่ายตามวุฒิการศึกษา แต่สำนักงาน กศน. ก็จัดสรรเงินค่าจ้างให้ตามวุฒิปริญญาตรี และยังมีนโยบายให้จ้างสาขาบรรณรักศาสตร์หรือสารสนเทศศาสตร์อีกด้วย ( ก็ไม่ผิด เพราะกระทรวงการคลังแค่ใช้คำว่า "ไม่จำเป็น" )

         การที่หลายอำเภอ "ประกาศสอบคัดเลือก" พนักงานห้องสมุดจ้างเหมาบริการนั้น จริง ๆ แล้วไม่ถูกต้อง แต่เป็นเพราะทำตามกันมานาน และไม่เข้าใจหนังสือกระทรวงการคลังฉบับที่ผมบอก ( แต่ถ้าการสอบคัดเลือกนั้น เพิ่มเติมขึ้นมาเพื่อหาคนที่เหมาะสม นอกเหนือจากการดำเนินการจ้างตามระเบียบพัสดุ ก็คงไม่เป็นไร   ปกติแค่ดำเนินการตามระเบียบพัสดุในลักษณะเดียวกับการจ้างพนักงานรักษาความ ปลอดภัยก็พอ   ปีหน้าถ้าเงินเดือนขึ้นเป็น 8,700 บาท และถ้าทำสัญญจ้างเป็นปี วงเงินเกิน 100,000 บาท จะให้ถูก ต้องจ้างโดยวิธีสอบราคา การค้ำประกันสัญญาต้องใช้เงินไม่ใช่คนค้ำ )

         อย่างไรก็ตาม นโยบาย กศน.เรา ให้สิทธิ์พนักงานห้องสมุดจ้างเหมาบริการนี้ สมัครสอบเป็นพนักงานราชการได้นะ  ตอนนี้กำลังจะรับสมัครพนักงานราชการตำแหน่งครู กศน.ตำบล ในหลายจังหวัด เขาก็มีสิทธิ์สมัครสอบ ( แต่ในกรณีที่ ครม.ให้ปรับสถานภาพครู ศรช. เป็นพนักงานราชการนั้น ต้องเป็นครู ศรช.จึงจะมีสิทธิ์ )  รวมทั้งมีสิทธิ์สมัครสอบเป็นครูผู้ช่วยถ้ามีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
  

   เข้าชม : 4891   [ ขึ้นบน ]
 
www.krukorsornor , ครู กศน.คอม ,ครู กศน , ครู nfe , พนักงานราชการ กศน. ,ข่าวการศึกษา, แจก code ข่าว , แจกโค๊ดข่าวการศึกษา, แจก code ข่าวการศึกษา ,ข้อสอบผู้บริหร กศน , ครูผุ้ช่วย กศน. , ครุกศน, ครูอาสา กศน.,ครูอาสาสมัคร
หนังสือราชการ กศน.ที่นี่ [อ่านทั้งหมดที่นี่]

..
 
คลังข้อสอบครู กศน./พนักงานราชการ กศน./ครูผู้ช่วย กศน. [ดูแนวข้อสอบทั้งหมด ที่นี่]
พรบ./คำสั่ง/ระเบียบเกี่ยวกับ กศน. [ดู พรบ. ทั้งหมด ที่นี่]
พรบ./คำสั่ง/ระเบียบเกี่ยวกับการศึกษา. [ดู พรบ. ทั้งหมด ที่นี่]
สาระน่ารู้กับครูเอกชัย..... [ดูบทความทั้งหมด ที่นี่]


บทความ กศน.ล่าสุด  

1.จบเอกสาธารณสุขแต่มีใบอนุญาตการสอน สอบครูได้ไหม, 2.ครูที่ปรึกษาอยู่ในฐานะใด-ขอใบประกอบวิชาชีพได้ไหม, 3.จ่ายครูที่ปรึกษาเมื่อไร, 4.ผอ.ไม่ฟังและไม่ฟังเลย-ออกใบ รบ.หลักสูตร 44, 5.ขอแนะนำก่อนเข้าห้องสอบ, 6.เข้าสอบครูผู้ช่วย ใช้ใบขับขี่ได้ไหม, 7.-8.คำถามซ้ำที
ผลการประเมินภายนอกระยะที่สอง ปี งปม.57
ผลสอบ N-NET กศ.ขั้นพื้นฐาน ปลายภาค 2/2556 ออกแล้ว
อาหารที่ควรเลี่ยง ไม่ก่อประโยชน์มีแต่โทษ
สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาสประกาศรับสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
หว้ากอเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครั้งที่ 2)
1.ปัญหา กพช.200 ชั่วโมง, 2.ดูผลสอบ N-NET ที่ไหน-นุถามอะรัยเขาก็ไม่บอก, 3.ครูคนพิการใส่ชุดสีกากี, 4.เชียงคาน ออกวุฒิฯเทียบระดับฯสูงสุดฯแล้ว, 5.จ่ายครูที่ปรึกษา, 6.จัดห้องสอบ ไม่มีรายชื่อ, 7.ผอ.ห้ามเถียง, 8.ทำไมไม่ใช่คำสั่งย้าย, 9.สมัครเรียน ป.บัณฑิต, 10.แก
สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
คศ.3 ขอสายสะพาย, โปรแกรมคิดคะแนนของกรรมการ สมศ.-ถ้ากรอกได้แปลว่าพร้อมรับการประเมินแล้ว-เข้าใจผิดประเมินโดยต้นสังกัด, เนื้อหาและแนวข้อสอบครูผู้ช่วย, ลงคะแนนเทียบระดับฯ, อัตราสอบผู้บริหาร, วิจัยในชั้นเรียน, สอบครูผู้ช่วยมีเส้นไหม
1.เขียนชื่อ กศน.ตำบล และหน่วยงาน กศน.ต่างๆ เป็นภาษาอังกฤษ, 2.สอบข้าราชการ 38 ค.(2), 3.คุมสอบคนเดียวได้ไหม, 4.โดนใจข้อความ อ.ณัฐทินี, 5.ชื่อรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษ, 6. คุณสมบัติสอบ ผอ.-รอง ผอ., 7.จะทำแผนบูรณาการหรือแผนรายวิชา-บันทึกหลังสอนวันละกี่ครั้ง, 8.-9

ข่าวด่วน กศน.ล่าสุด  


ข่าวทั่วไปล่าสุด  


อังกฤษวันละคำล่าสุด  

 

เว็บครู กศน. ดอทคอม www.krukorsornor.com
เว็บไซต์เล็กๆ ที่มุ่งหวังให้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการ
ทำงานและใช้เป็นช่องทางในการรับข่าวสารแลกเปลี่ยนข่าวสารที่ทันสมัย
เพื่อนำประสบการณ์ที่ได้แลกเปลี่ยนมาใช้ในการปฎิบัตงาน

  | ADMIN | สำนักงาน กศน. | กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ | กลุ่มพัฒนาการศึกษาฯ | ศูนย์ฯ กลุ่มเป้าหมายพิเศษ(ศกพ.) | สถาบันการศึกษาทางไกล | สถาบัน กศน. กทม. |สถาบัน กศน.ภาคเหนือ| สถาบัน กศน.ภาคกลาง |สถาบัน กศน.ใต้ |กศน.ภาคตะวันออก |กศน.อำเภอ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | กระทรวงศึกษาธิการ | สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ |สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร
Display Pagerank l