[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by ## MAXSITE 1.10 plus ##
 
แชร์ข่าวให้เพื่อน>>>

Advertisement


Advertisement

นำเสนอข่าวและบทความ >>>>โดย ครู กศน.ดอทคอม

สัปดาห์นี้มีเรื่องที่คิดว่าน่าสนใจ ขอเลือกมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 8 เรื่อง ดังนี้

 

         1. วันที่ 6 มิ.ย.55  อ.เยาวลักษณ์ ขรก.ครู กศน.อ.ดอยเต่า ถามผ่านหน้าเฟซบุ๊คผมว่า  เรื่องเงินหมู่บ้านละ 300 บาท ให้คนคีย์ข้อมูลพิมพ์รายชื่อ หรือให้ กศน.ตำบล   ภาพรวมทุกคนช่วยกันทำงานหมด แม้แต่ข้าราชการก็ต้องนับแยกรายชื่อให้ทุกหมู่บ้าน
             ผมตอบว่า   ค่ารับลงทะเบียนกองทุนฯ หมู่บ้านละ 300 บาท ไม่ได้กำหนดว่าให้ กศน.ตำบล หรือให้คนคีย์ข้อมูล  จ่ายได้ทุกอย่าง ( ค่าตอบแทนใช้สอยหรือวัสดุ ) ที่เป็นการรับลงทะเบียนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตามที่อำเภอ/จังหวัดใช้ดุลยพินิจพิจารณาว่าจะจ่ายเป็นค่าอะไรอย่างไร  แต่เนื่องจากเป็นเงินจำนวนน้อย ไม่เพียงพอ น่าจะคุยกันในที่ประชุมบุคคลากรด้วยเหตุด้วยผลให้ยอมรับกันว่าควรจ่ายอย่างไรจึงจะเหมาะสม

 

         2. วันที่ 7 มิ.ย.55  คุณ “นกเสรี ดรีม โปรเจ๊กซ์” กับคุณ “Spy Srilojiaw”  ถามในเฟซบุ๊คกลุ่มครูนอกระบบ เรื่อง ดาวน์โหลดโปรแกรมเทียบระดับแล้วเปิดไม่ได้

             ( ขณะนี้ กลุ่มพัฒนา กศน. ได้นำโปรแกรมเทียบระดับการศึกษาแนวใหม่ เวอร์ชั่น 3.0  สำหรับสถานศึกษา 470 แห่ง  พร้อมคู่มือการใช้โปรแกรมฯ และโปรแกรมสำหรับโอนย้ายข้อมูลจากเวอร์ชั่น 2.0 มายังเวอร์ชั่น 3.0   มาให้ดาวน์โหลดแล้ว ที่  http://oniela.blogspot.com/2012/05/blog-post.html )

             ผมตอบว่า   ตอนเปิดครั้งแรกต้องเลือก "ชื่อผู้ใช้งาน" ให้ถูกอำเภอนะ ( คลิกที่สามเหลี่ยมในช่องชื่อผู้ใช้งาน เพื่อเลือกรหัสสถานศึกษาที่ถูกต้อง ซึ่งใช้รหัสเดียวกับรหัสสถานศึกษาในโปรแกรม ITw )  ส่วน "รหัสผ่าน" ครั้งแรกก็ใส่รหัส 10 หลัก เหมือนกันกับชื่อผู้ใช้งาน  หลังจากนี้ โปรแกรมจะจำรหัสครั้งแรกนี้ไว้เลย เข้ารหัสสถานศึกษาอื่นอีกไม่ได้แล้ว

             ( การอบรมการใช้งานโปรแกรมเทียบระดับการศึกษา ในวันที่ 14 - 15 มิถุนายน ให้ กศน. แต่ละจังหวัดส่งตัวแทนเข้ารับการอบรม จังหวัดละ 1 คน  และให้ตัวแทนแต่ละจังหวัดกลับไปถ่ายทอดต่อให้กับสถานศึกษาที่ทำหน้าที่เทียบระดับในจังหวัดต่อไป   ผู้ที่จะเข้าอบรมควรมีความรู้และความเข้าใจในขั้นตอนการดำเนินงานของงานเทียบระดับเป็นอย่างดี และควรมีพื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ในระดับดีด้วย   สิ่งที่ผู้เข้ารับการอบรมต้องเตรียมไป คือ
               1)  คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค (cpu เป็นระบบ 32 บิต)
               2)  สายไฟต่อพ่วง
               3)  ข้อมูลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา (2/2554) เพื่อใช้สำหรับเป็นข้อมูลในการหัดใช้งานโปรแกรม )


         3. วันที่ 7 มิ.ย.55  คุณ “แม่มด อยุธยา” ถามผมในเฟซบุ๊คกลุ่มครูนอกระบบ ว่า  เรื่องเรียน ป.บัณฑิต ไปถึงไหนแล้ว
             ผมถาม กจ. ในวันที่ 7 มิ.ย.55 นี้  กจ.บอกว่า คุรุสภายังไม่ตอบมา จึงยังทำอะไรต่อไม่ได้ ยังบอกอะไรไม่ได้  ( ส่งหนังสือถามคุรุสภาไปตั้งแต่เดือนเมษายน และเคยทวงถามแล้ว )

 

         4. ช่วงนี้ มีหลายคนถามผมว่า เมื่อไรข้าราชการครู ( ครูผู้ช่วย ) จะได้เงินหมื่นห้า
             ผมตอบหลายครั้งแล้วว่า   ขณะนี้กฏหมายปรับฐานเงินเดือนข้าราชการครูยังไม่ออก ( เข้าใจว่าต้องการปรับฐานเงินเดือนให้มากกว่าข้าราชการพลเรือนเล็กน้อย จึงถูกกระทรวงการคลังทักท้วงอยู่ ยังไม่ได้นำเข้า ครม. ) ถ้าจะเบิกค่าครองชีพเพิ่มให้เป็น 15,000 บาทไปก่อน เมื่อฐานเงินเดือนเพิ่มขึ้น ก็ต้องลดค่าครองชีพย้อนหลัง อาจยากในการเบิกกลบลบออก คืนค่าครองชีพ  กจ.จึงให้รอกฎหมายปรับฐานเงินเดือนก่อน คาดว่ากฎหมายจะออก และอาจจะเบิกได้ในเดือน ก.ค.55 มั้ง

 

         5. คืนวันเดียวกัน ( 7 มิ.ย. ) คุณนราภรณ์ ครูอาสาฯ อ.บางซ้าย  โทร.มาถามผมเรื่อง ช่วงนี้มีผู้นำท้องถิ่นมาปรึกษากันมากว่า การเรียนปริญญาตรีหลักสูตร ของสถาบันอาศรมศิลป์ ( วุฒิ ป.6 ก็เรียนได้ )  เชื่อถือได้หรือไม่

             ผมตอบว่า   ปริญญาตรีหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาผู้ประกอบการสังคม ของสถาบันอาศรมศิลป์ ( เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน สังกัดมูลนิธิรุ่งอรุณ ) นี้  แบ่งเป็น 2 ส่วน  ส่วนแรกก่อนที่จะเข้าไปเรียนหลักสูตรดังกล่าวกับสถาบันอาศรมศิลป์ จะเรียนกับมหาวิชชาลัยภูมิปัญญาชุมชนท้องถิ่นก่อน ( มหาวิชชาลัยภูมิปัญญาชุมชนท้องถิ่น เป็นหน่วยงานเอกชน สังกัดมูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา ไม่ได้เป็นสถานศึกษา )   คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาคือ เป็นอาสาสมัครที่ปฏิบัติงานทางสังคม เป็นสมาชิกกลุ่ม องค์กรชุมชน องค์กรภาคประชาชน หรือองค์กรภาคประชาสังคม เช่น อสม., อพม., อาสาสมัครอื่น ๆ หรือเป็นผู้นำชุมชนและสังคม ที่มีจิตอาสาทำงานเพื่อการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น    การสมัครเรียนในส่วนแรกนี้วุฒิ ป.6 ก็ได้ ( ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา )  เรียนโดยไม่มีค่าหน่วยกิต ใช้เวลาเรียนประมาณ 3 ปี
             หลังจากนั้นจึงโอนไปเรียนที่สถาบันอาศรมศิลป์อีกประมาณ 1 ปีจบ ( มีค่าหน่วยกิต )  แต่ก่อนที่จะเรียนที่สถาบันอาศรมศิลป์ต้องมีวุฒิ ม.ปลาย โดยอาจเรียน กศน.ควบคู่ไปกับการเรียนในส่วนแรกเพื่อให้ได้วุฒิ ม.ปลาย หรือรอไปขอใช้วิธีเทียบระดับการศึกษาของสถาบันอาศรมศิลป์ก็ได้
            อย่างไรก็ตาม หลักสูตรนี้ยังไม่ได้รับการรับรองจาก สกอ.กระทรวงศึกษาธิการ อยู่ในระหว่างการยื่นขอรับรองและแก้ไขไปมา  ทางสถาบันบอกว่า กว่าผู้เรียนจะเรียนจบก็คงได้รับการรับรองแล้ว แต่ถึงจะไม่ได้รับการรับรองก็ให้ปริญญาบัตรได้ เพียงแต่นำไปใช้สมัครงานไม่ได้ ใช้แค่เป็นใบแสดงความรู้ความสามารถ   ทางสถาบันบอกว่าผู้เรียนก็อายุมากแล้ว ไม่ได้ต้องการไปสมัครงานหรือเรียนต่ออยู่แล้ว

 

         6. วันที่ 8 มิ.ย.55  อ.กรรณิการ์ ลีไพบูลย์ ( ป้าช้าง ) กศน.อ.ร้องกวาง  ได้ออกแบบฟอร์มการให้คะแนนเชิงประจักษ์ ( เทียบระดับการศึกษา ) แล้วส่งมาให้ผม   เป็นแบบยุบ ย่อ จาก 4 หน้า ให้เหลือหน้าเดียวเพื่อประหยัดกระดาษ สะดวก ต่อกรรมการและการเก็บ   ป้าช้างบอกว่าหากสนใจนำไปใช้ได้เลย ไม่สงวนลิขสิทธิ์    ขอขอบคุณในจิตบริการของป้าช้างครับ  ใครสนใจดาวน์โหลดได้ที่  http://ahph9thi.gotoknow.org/assets/media/files/000/811/790/original_score.xls

 

         7. วันเดียวกัน ( 8 มิ.ย. )  คุณทิตา บรรณารักษ์อัตราจ้าง หสม.อ.พนา  ถามผ่านหน้าเฟซบุ๊คผมว่า  ได้ข่าวการเปิดสอบบรรณารักษ์ กศน. บ้างหรือยัง
             ผมตอบว่า   ก.ค.ศ.ยังไม่ได้กำหนดหลักเกณฑ์ใหม่ในการสอบคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. ( 2 ) เช่นบรรณารักษ์, ข้าราชการใน สนง.กศน.จ./กทม. ครับ   กจ.กศน.ยังคอยเกณฑ์ใหม่จาก ก.ค.ศ.อยู่   ( ของชายแดนใต้ที่รับสมัครไว้แล้ว ก็ยังต้องหยุดรอเกณฑ์ใหม่อยู่ )

ผู้เข้าชม : 4043 ครั้ง


www.krukorsornor , ครู กศน.คอม ,ครู กศน , ครู nfe , พนักงานราชการ กศน. ,ข่าวการศึกษา, แจก code ข่าว , แจกโค๊ดข่าวการศึกษา, แจก code ข่าวการศึกษา ,ข้อสอบผู้บริหร กศน , ครูผุ้ช่วย กศน. , ครุกศน, ครูอาสา กศน.,ครูอาสาสมัคร
 หนังสือราชการ กศน.ที่นี่   [อ่านทั้งหมดที่นี่]
Advertisement
บทความ กศน.ล่าสุด
 
เปิดดู 4658 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 5660 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3675 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 4012 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 6791 ครั้ง
25 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3587 ครั้ง
25 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 4025 ครั้ง
25 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3646 ครั้ง
25 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 4267 ครั้ง
25 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3794 ครั้ง
24 / พ.ค. / 2560
  ข่าวด่วน กศน.ล่าสุด
 
เปิดดู 12490 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 7441 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 9994 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 6890 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 6159 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 8643 ครั้ง
13 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 9782 ครั้ง
13 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 5928 ครั้ง
13 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 19611 ครั้ง
5 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 7738 ครั้ง
5 / พ.ย. / 2558
ข่าวเด่นวันนี้..
 
เปิดดู 5690 ครั้ง
7 / มิ.ย. / 2560
 
เปิดดู 4935 ครั้ง
29 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 4529 ครั้ง
29 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 4199 ครั้ง
29 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 4064 ครั้ง
29 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 4334 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 4630 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3813 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 4742 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3716 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 


เว็บครู กศน. ดอทคอม www.krukorsornor.com
เว็บไซต์เล็กๆ ที่มุ่งหวังให้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการ
ทำงานและใช้เป็นช่องทางในการรับข่าวสารแลกเปลี่ยนข่าวสารที่ทันสมัย
เพื่อนำประสบการณ์ที่ได้แลกเปลี่ยนมาใช้ในการปฎิบัตงาน

  | ADMIN | สำนักงาน กศน. | กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ | กลุ่มพัฒนาการศึกษาฯ | ศูนย์ฯ กลุ่มเป้าหมายพิเศษ(ศกพ.) | สถาบันการศึกษาทางไกล | สถาบัน กศน. กทม. |สถาบัน กศน.ภาคเหนือ| สถาบัน กศน.ภาคกลาง |สถาบัน กศน.ใต้ |กศน.ภาคตะวันออก |กศน.อำเภอ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | กระทรวงศึกษาธิการ | สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ |สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร | เปิดสอบตำรวจ ทหาร ปี 2557