[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by ## MAXSITE 1.10 plus ##
 
แชร์ข่าวให้เพื่อน>>>

Advertisement


Advertisement

นำเสนอข่าวและบทความ >>>>โดย ครู กศน.ดอทคอม

สัปดาห์นี้มีเรื่องที่คิดว่าน่าสนใจ ขอเลือกมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 8 เรื่อง ดังนี้

 

         1. วันที่ 11 มิ.ย.55  คุณ “Bee Thaiphu Phupan” ถามผมในเฟซบุ๊คว่า  นักศึกษาลาออกหลักสูตรพื้นฐาน 2551 จากกศน.เขตหรืออำเภออื่นและมาสมัครเรียนหลักสูตร 2551 เขตลาดพร้าวและนักศึกษามีกิจกรรม กพช. 70 ชม.เราจะเทียบ กพช.70 ชม.ให้นักศึกษาได้หรือเปล่า
             ผมตอบว่า   กพช.เทียบโอนไม่ได้ แต่ถ้าหลักสูตรเดียวกันระดับเดียวกันในลักษณะนี้ ไม่ใช่การ "เทียบโอน"   สามารรถโอนมาได้  แต่การบันทึกในโปรแกรม ITw ยังไม่รองรับโดยตรง  ให้ใช้วิธีบันทึกในเมนู 1 - 4 - 1 ( ขั้นตอนการดำเนินงาน - บันทึก กพช.และการประเมินคุณธรรม - บันทึกการทำกิจกรรม )  บันทึกในภาคเรียนที่มาสมัครเรียน โดยในช่อง "กิจกรรม" ให้ลงว่า "ทำ กพช.ที่สถานศึกษาเดิม หลักสูตรเดียวกัน"   แล้วถ่ายเอกสารใบ รบ. ที่ระบุจำนวนชั่วโมง กพช. เก็บไว้เป็นหลักฐาน แทนเอกสารหลักฐานการทำกิจกรรม กพช. ของนักศึกษาคนนั้น

 

         2. วันเดียวกัน ( 11 มิ.ย. )  กลุ่มพัฒนา กศน. ได้แจ้งตารางสอบ N-NET ( NT ) และตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2555  รวมทั้งแจ้งให้สั่งข้อสอบที่เว็บไซต์  www.nfethai.com  ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 27 มิ.ย.55  ( รวมทั้งให้แจ้งจำนวนผู้เข้าประเมินเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ 2/2555 (สิงหาคม) ภายในวันที่ 13 มิถุนายน 2555 )   ดาวน์โหลดเอกสารต่าง ๆ ได้ที่เว็บไซต์กลุ่มพัฒนา กศน. ดังนี้
             - ตารางสอบปลายภาค 1/2555 
http://203.146.15.33/0405-2/modules.php?name=activeshow_mod&file=article&asid=100
             - ตารางสอบ N-NET ( NT ) 1/2555 
http://203.146.15.33/0405-2/modules.php?name=activeshow_mod&file=article&asid=101
             - สั่งข้อสอบ 
http://203.146.15.33/0405-2/modules.php?name=activeshow_mod&file=article&asid=102
             - แจ้งจำนวนผู้เข้าประเมินเทียบระดับ 2/2555  
http://203.146.15.33/0405-2/modules.php?name=activeshow_mod&file=article&asid=98

 

         3. วันที่ 12-13 มิ.ย.55  ระนะนี้มีผู้ถามคำถามตรงกันหลายคน ทั้งถามในหน้าเฟซบุ๊คผม รวมทั้งมีท่าน ผอ.กศน.อ. โทร.มาถาม ว่า   การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เบิกค่าอาหารได้หรือไม่
             ขอตอบว่า ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มเบิกไม่ได้ ส่วนค่าอาหาร ( มิ้อหลัก ) เบิกได้อย่างมีเงื่อนไข โดยขอให้ศึกษาที่  ข้อ 12 หน้า 53 และข้อ 4-5 หน้า 54 ในคู่มือการจัดการศึกษาต่อเนื่อง ที่
http://203.172.142.8/main_doc/study.pdf

             คู่มือนี้เป็นคู่มือการจัดการศึกษาต่อเนื่อง แต่ในภาคผนวกของคู่มือ หน้า 53 เขานำระเบียบการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนมาลงเพื่อจะบอกกว่า "การศึกษาต่อเนื่องใช้ระเบียบการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนไม่ได้"  โดยเขาอธิบายการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนไว้ในหน้า 54 ครับ ( การเบิกจ่ายเงินอุดหนุน ไม่ใช่เรื่องการศึกษาต่อเนื่อง )   ถ้าเป็นการศึกษาต่อเนื่อง จะเบิกไม่ได้ทั้ง ค่าอาหาร ( มื้อหลัก ) ค่าอาหารว่าง และค่าเครื่องดื่ม
             กระทรวงการคลังเป็นผู้กำหนดครับ กศน.ไม่ได้กำหนดเอง   ถ้าเป็นการศึกษาต่อเนื่อง ( หลักสูตรระยะสั้น ) หรือการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในลักษณะสอนเสริม สอนคอมพิวเตอร์ กระทรวงการคลังบอกว่าเป็นงานประจำตามปกติของเรา เหมือนการพบกลุ่ม การเรียนวิชาชีพระยะสั้น กลุ่มสนใจ ทักษะชีวิต เหมือนการเรียนการสอนในโรงเรียน ที่ไม่มีการเลี้ยงอาหารครับ
             ( ในโรงเรียนไม่มีระเบียบให้จ่ายเงินค่าสอบปลายภาค แต่มีโครงการอาหารกลางวัน ส่วน กศน.จ่ายเงินค่าสอบปลายภาคได้ แต่ไม่มีโครงการอาหารกลางวัน )
             แต่ถ้าพัฒนาคุณภาพผู้เรียนลักษณะการเข้าค่ายในสถานที่ของเอกชนหรือส่วนราชการอื่น จึงจะให้เลี้ยงอาหารมื้อหลักได้โดยให้ผู้จัดค่ายจัดอาหารด้วย และไม่ต้องเชิญแขกผู้มีเกียรติ

 

         4. วันที่ 13 มิ.ย.55  ผมคุยกับหัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ กลุ่มงานคลัง กศน. ท่านบอกว่า การเบิกจ่ายเงินตกเบิก 15,000 บาท ของพนักงานราชการ ให้เบิกจ่ายได้โดยไม่ต้องคอยให้กลุ่มงานคลังโอนเงินมาเพิ่ม แต่ให้เบิกจ่ายไปก่อน จากนั้นต้นเดือน ก.ค.55 กลุ่มงานคลังจะส่งหนังสือมาสำรวจข้อมูลว่า เบิกจ่ายเงินไปแล้วถึง มิ.ย. เท่าไร มีแผนจะเบิกจ่ายอีกเท่าไร แล้วกลุ่มงานคลังจึงจะโอนเงินมาเพิ่ม
             อนึ่งในการเบิกจ่ายเงินตกเบิกนี้ ถ้าแยกเบิกเงินตกเบิก ม.ค.-พ.ค.55 รวม 5 เดือน ส่วนหนึ่งต่างหาก ส่วนนี้ก็จะสามารถจ่ายก่อนปลายเดือน มิ.ย.ได้เลย  แต่ถ้าเบิกรวมกับเงินตกเบิกเดือน มิ.ย.55 ก็จะจ่ายให้ก่อนปลายเดือน มิ.ย.55 ไม่ได้
             อย่างไรก็ตาม จะเบิกจ่ายได้ต้องออกคำสั่งก่อน ( คำสั่งนี้ จังหวัดจะส่งข้อมูลค่าตอบแทนพนักงานราชการ ณ เดือน ธ.ค.54 ทุกคน ไปให้ กจ.คำนวณให้ว่าปรับเพิ่มค่าตอบแทนเป็นเท่าไร เมื่อ กจ.คำนวณให้แล้ว จังหวัดก็ออกคำสั่งแล้วเบิกจ่ายเงินให้ได้เลย ไม่ต้องคอยอะไรอีก หลายจังหวัดออกคำสั่งเสร็จตั้งแต่เดือนก่อน เพราะส่งข้อมูลไปให้ กจ.คำนวณตั้งแต่ เม.ย. )

 

         5. วันเดียวกัน ( 13 มิ.ย. )  คุณศรีสุดา บรรณารักษ์ชำนาญการ อ.ราษีไศล  ถามผมทางอีเมล์ว่า  การเบิกจ่ายครูประจำกลุ่ม เบิกได้กลุ่มเดียว ไม่เกิน 40 คน ค่าตอบแทน 80 บาทต่อคน จ่ายค่าตอบแทน 3,200 บาท  หรือ กรณีเป็นบุคคลที่ไม่มีงานประจำทำ ให้เบิก 2 กลุ่มได้ คือ 80 คน จ่ายค่าตอบแทน 6,400 บาท   เนื่องจากมีแนวปฏิบัติไม่ตรงกันหลายจังหวัด    ถ้ามีระเบียบหรือหนังสือสั่งการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว (ล่าสุด) ขอไฟล์ด้วย

             ผมตอบว่า   ที่ว่ากรณีบุคคลไม่มีงานประจำทำ ให้เบิกได้ 2 กลุ่มนั้น เป็นระเบียบเก่า ยกเลิกไปตั้งแต่ปี 2546 ( เปลี่ยนให้เหลือกลุ่มเดียว  พร้อมกับที่ห้ามครูประจำการมาเป็นครูประจำกลุ่ม )    ปัจจุบันเบิกได้กลุ่มเดียว ไม่เกิน 40 คน ค่าตอบแทน 80 บาท/คน รวมค่าตอบแทน 3,200 บาท ตามหนังสือปี 2548 ( หนังสือฉบับนี้มีอยู่ในข้อ 2 ที่ http://www.gotoknow.org/blogs/posts/445618 )    หลังจากนั้นก็ยังไม่มีหนังสือใหม่กว่านี้อีก

 

         6. วันที่ 14 มิ.ย.55  ผอ.รัฐเขต กศน.อ.บ้านหมอ ได้นำคะแนนอบรมครูอาสาฯรุ่น 3 มาเผยแพร่ในเว็บบล็อก  ใครสนใจ เข้าไปดาวน์โหลดดูคะแนนอบรมครูอาสาฯ รายบุคคล รุ่นที่ 1-3 และไฟล์อื่น ๆ ที่น่าสนใจ ได้ที่  http://www.gotoknow.org/blogs/posts/487585

             ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดในรุ่น 3 ได้ 97.5 จาก 100 คะแนน ( เท่ากับรุ่น 1-2 )  ได้แก่ คุณณิชาพร สุราช อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

 

         7. วันที่ 15 มิ.ย.55  กจ.กศน.ได้แจ้งเรื่องด่วน ( ไม่มีหนังสือราชการ ) ในเว็บไซต์สำนักงาน กศน. ว่า  คณะกรรมการคุรุสภามีมติเห็นชอบให้ ผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอนในสถานศึกษาเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนีย บัตรบัณฑิตวิชาชีพทางการศึกษาในสถาบันที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์การรับรองที่ คุรุสภากำหนดได้ โดยผู้ประสงค์จะพัฒนาเพื่อให้ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษา ต้องมีคุณสมบัติตามที่มติคณะกรรมการคุรุสภากำหนด คือ  เป็นบุคลากรที่ประกอบวิชาชีพครูอยู่แล้ว มีสัญญาจ้างและสอน กศ.ขั้นพื้นฐานระดับประถม ม.ต้น ม.ปลาย ( ครูอาสาฯ ครู กศน.ตำบล ครู ปวช. ครู ศรช.    ครูประจำกลุ่ม ครูสอนคนพิการ  ไม่ใช่ครูธุรการหรือตำแหน่งอื่นที่ไม่ใช่ครู ถ้าเป็นตำแหน่งอื่นก็ต้องมีคำสั่งให้ทำหน้าที่ครู )
             ท่าน ผอ.กจ.บอกว่า ไม่มีหนังสืออนุญาตให้ปฏิบัติการสอนก็ได้ โดยในการกรอกข้อมูลให้ขีด - ในช่องนั้นไว้
             จากนั้น ระหว่างวันที่ 18-30 มิ.ย. ให้ไปสมัครเรียนที่ ม.ราชภัฏสวนดุสิตได้เลย ที่ ม.ราชภัฏสวนดุสิตส่วนกลาง หรือศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ( นครนายก หัวหิน ลำปาง สุพรรณบุรี ตรัง  ใกล้ที่ไหนเรียนที่นั่น )

             ให้ กศน.อำเภอรีบดาวน์โหลดแบบฟอร์มมากรอกข้อมูล ส่งทางอีเมล์ไปให้จังหวัดตรวจ แล้วให้จังหวัดส่งข้อมูลที่ตรวจรวบรวมแล้วไปให้ กจ.ทางอีเมล์ที่ Ubolwanst@hotmail.com ภายในวันที่ 20 มิ.ย.55
             ดูรายละเอียดได้ที่  
http://www.nfe.go.th/home/index.php?option=com_content&view=article&id=20748%3A-m-m-s&catid=112%3A2010-11-29-13-37-39&Itemid=219 


             หลังจากนั้น ทั้ง กศน. และ ม.ราชภัฏสวนดุสิต จะส่งข้อมูลผู้เรียนไปที่คุรุสภา


         8. วันอาทิตย์ที่ 17 มิ.ย.55 ผมได้เรียนถามท่าน ผอ.กจ.กศน.  ได้รับทราบความคืบหน้าต่าง ๆ ดังนี้

             8.1  เรื่องขึ้นเงินเดือนครู ศรช. ครู ปวช. ท่านบอกว่า จังหวัดสามารถทำสัญญาจ้างขึ้นเงินเดือนครู ศรช. ครู ปวช. ถึง 11,680 บาท ได้เลย โดยไม่ต้องแจ้งขอไปที่ส่วนกลาง เพราะส่วนกลางแจ้งไว้แล้ว ตามหนังสือสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน ที่ ศธ 0210.03/1179 ลงวันที่ 28 พ.ย.46  ว่า  "1. ครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน ให้เบิกค่าตอบแทนเหมาจ่ายเป็นรายเดือนวุฒิปริญญาตรี"
                   ทั้งนี้ จังหวัดต้องบริหารจัดการเงินอุดหนุนให้เพียงพอ

             8.2  เรื่องบรรณารักษ์ขอโอนเป็นครู 10 ราย ที่เสนอไปให้ ก.ค.ศ.พิจารณา เกือบปีแล้วนั้น ก.ค.ศ.ยังไม่ตอบกลับมาเลย

             8.3  ครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ที่ยังไม่ได้ค่าครองชีพนั้น  กำลังออกคำสั่งค่าครองชีพ จะส่งไปให้จังหวัดเบิกจ่ายในอีกไม่นาน

             8.4  ขณะนี้กำลังออกแบบอินทรธนูพนักงานราชการ โดยจะเพิ่มตราเสมาธรรมจักร ทับลงไปบนขีดเท่านั้น เพื่อให้แตกต่างจากอินทรธนูข้าราชการ-ลูกจ้างประจำ  ( ระเบียบใหม่ยังไม่ออก )

             8.5  ขอแสดงความยินดีกับบรรณารักษ์กลุ่มใหม่ ที่ได้เลื่อนวิทยฐานะเป็น ชำนาญการพิเศษ ทั้ง 63 คน

ผู้เข้าชม : 4860 ครั้ง


www.krukorsornor , ครู กศน.คอม ,ครู กศน , ครู nfe , พนักงานราชการ กศน. ,ข่าวการศึกษา, แจก code ข่าว , แจกโค๊ดข่าวการศึกษา, แจก code ข่าวการศึกษา ,ข้อสอบผู้บริหร กศน , ครูผุ้ช่วย กศน. , ครุกศน, ครูอาสา กศน.,ครูอาสาสมัคร
 หนังสือราชการ กศน.ที่นี่   [อ่านทั้งหมดที่นี่]
Advertisement
บทความ กศน.ล่าสุด
 
เปิดดู 4658 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 5660 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3675 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 4011 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 6791 ครั้ง
25 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3587 ครั้ง
25 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 4025 ครั้ง
25 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3646 ครั้ง
25 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 4267 ครั้ง
25 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3794 ครั้ง
24 / พ.ค. / 2560
  ข่าวด่วน กศน.ล่าสุด
 
เปิดดู 12490 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 7441 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 9994 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 6890 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 6159 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 8643 ครั้ง
13 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 9782 ครั้ง
13 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 5928 ครั้ง
13 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 19611 ครั้ง
5 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 7738 ครั้ง
5 / พ.ย. / 2558
ข่าวเด่นวันนี้..
 
เปิดดู 5690 ครั้ง
7 / มิ.ย. / 2560
 
เปิดดู 4935 ครั้ง
29 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 4529 ครั้ง
29 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 4199 ครั้ง
29 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 4064 ครั้ง
29 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 4334 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 4630 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3813 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 4742 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3716 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 


เว็บครู กศน. ดอทคอม www.krukorsornor.com
เว็บไซต์เล็กๆ ที่มุ่งหวังให้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการ
ทำงานและใช้เป็นช่องทางในการรับข่าวสารแลกเปลี่ยนข่าวสารที่ทันสมัย
เพื่อนำประสบการณ์ที่ได้แลกเปลี่ยนมาใช้ในการปฎิบัตงาน

  | ADMIN | สำนักงาน กศน. | กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ | กลุ่มพัฒนาการศึกษาฯ | ศูนย์ฯ กลุ่มเป้าหมายพิเศษ(ศกพ.) | สถาบันการศึกษาทางไกล | สถาบัน กศน. กทม. |สถาบัน กศน.ภาคเหนือ| สถาบัน กศน.ภาคกลาง |สถาบัน กศน.ใต้ |กศน.ภาคตะวันออก |กศน.อำเภอ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | กระทรวงศึกษาธิการ | สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ |สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร | เปิดสอบตำรวจ ทหาร ปี 2557