[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by ## MAXSITE 1.10 plus ##
 
แชร์ข่าวให้เพื่อน>>>

Advertisement


Advertisement

นำเสนอข่าวและบทความ >>>>โดย ครู กศน.ดอทคอม

 

สัปดาห์นี้มีเรื่องที่คิดว่าน่าสนใจ ขอเลือกมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้  8  เรื่อง ดังนี้


 

 

         1. วันที่ 28 ธ.ค.55, 4, 7 ม.ค.56  ผมเป็นกรรมการไปร่วมส่งเสริมสนับสนุนให้คำปรึกษาแนะนำ การพัฒนาให้มีความพร้อมในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ที่ กศน.อ.อุทัย เป็นวันที่ 4  และที่ กศน.อ.บ้านแพรก เป็นวันที่ 2-3


 

 

         2. วันที่ 3 ม.ค.55 คุณไซยูตี มะนุ ครูอาสาฯ กศน.อ.มายอ ถามในเฟซบุ๊คกลุ่มครูนอกระบบ ว่า  กศน.อำเภอมีอำนาจซื้อครุภัณฑ์เกิน 5,000 บาทได้หรือไม่

 

 

             ผมร่วมตอบว่า  เรื่องนี้มี 2 ประเด็น
             1)  ตามคำสั่งมอบอำนาจ ( ใหม่ล่าสุด ที่ 1997/55 ลงวันที่ 11 ธ.ค.55 ) ได้มอบอำนาจให้ ผอ.กศน.อำเภอ จัดหาพัสดุ (จัดทำเอง-ซื้อ-จ้าง ) ด้วยเงินงบประมาณหรือเงินนอกงบประมาณภายในวงเงินครั้งหนึ่งไม่เกิน 2,000,000 บาท  ( แต่ถ้าซื้อ/จ้างครั้งหนึ่งเกิน 100,000 บาท ก็ใช้วิธีตกลงราคาไม่ได้ เช่นจ้างเหมาบริการอัตราจ้างครั้งเดียวตลอดปี ถ้าวงเงินค่าจ้างเกิน 100,000 บาท ก็ใช้วิธีตกลงราคาไม่ได้ )
                 ซึ่งคำว่าพัสดุ มีความหมายรวมถึงครุภัณฑ์ด้วย ฉะนั้น ผอ.กศน.อำเภอจึงมีอำนาจซื้อครุภํณฑ์ในวงเงินครั้งละไม่เกิน 2,000,000 บาท  แต่....
            2)  กศน.อำเภอไม่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณที่สามารถจัดซื้อครุภัณฑ์ได้ งบดำเนินงานใช้ซื้อครุภัณฑ์ไม่ได้ งบอุดหนุนและงบรายจ่ายอื่นถ้าไม่ได้ระบุว่าจัดสรรมาให้ซื้อครุภัณฑ์ก็ใช้ ซื้อครุภัณฑ์ไม่ได้  ฉะนั้นผอ.กศน.อำเภอจึงซื้อครุภัณฑ์ได้เฉพาะการซื้อด้วยเงินนอกงบประมาณเช่น เงินรายได้สถานศึกษา โดยปริยาย
           ( อนึ่ง ที่ใช้เงินงบประมาณซื้อพัสดุถาวรราคาไม่เกิน 5,000 บาท ได้ เพราะปัจจุบันไม่ถือว่าพัสดุถาวรราคาไม่เกิน 5,000 บาท เป็นครุภัณฑ์แล้ว แต่ถือเป็นวัสดุ จึงซื้อได้  ส่วนพัสดุใดที่เป็นครุภัณฑ์ก็ซื้อด้วยเงินงบประมาณทั่วไปไม่ได้ )


 

 

         3. วัน ที่ 4 ม.ค.55 ฝ่ายแผนงาน สนง.กศน.นครสวรรค์ ถามผมผ่านเฟซบุ๊ค ว่า  จบจาก ม.ราชมงคลธัญญบุรี เอกวิศวกรรมอาหาร  ก.ค.ศ.ไม่ได้กำหนดว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะของครู  แต่หนูเรียน ป.บัณฑิตวิชาชีพครูและก็ขอใบประกอบวิชาชีพครูได้แล้ว หนูสามารถสมัครสอบรับราชการการครูได้ไหม  ลองถามอาจารย์หลายๆท่านดูแล้ว ได้รับคำตอบมาว่าไม่สามารถสอบได้เพราะวุฒิ ป.ตรี ก.ค.ศ.ไม่รับรอง

 

 

             ผมตอบว่า   สามารถสมัครสอบรับราชการครูได้ เพราะ วุฒิ ป.บัณฑิตวิชาชีพครูเป็นวุฒิที่ ก.ค.ศ.กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครู ถ้าเรียนในสถาบันการศึกษาที่คุรุสภารับรอง  ( ตรวจสอบดูนะว่า วุฒิ ป.บัณฑิตวิชาชีพครู จากสถาบันการศึกษาที่เรียนมานั้น ก.ค.ศ.รับรองหรือไม่ )

 

 

            ( ครั้งก่อนก็มีผู้ถามว่า  มีใบประกอบวิชาชีพครู แต่ไม่มีปริญญาทางการศึกษา และไม่ได้เรียน ป.บัณฑิต จะสมัครสอบครูได้หรือไม่  ผมตอบไปแล้วว่า  ถึงแม้จะไม่มีปริญญาทางการศึกษา แต่ถ้ามีวุฒิที่ ก.ค.ศ.กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครู ก็สมัครสอบครูได้  ซึ่ง ก.ค.ศ.กำหนดวุฒิที่เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูไว้มากมาย )


 

 

         4. คืนวันเสาร์ที่ 5 ม.ค.55  “บร.ปฏิบัติการ” ถามผมทางอีเมล์ผ่าน gotoknow.org เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำบรรณารักษ์ชำนาญการ

 

             ผมตอบว่า
             - ดูคุณสมบัติของบรรณารักษ์ที่จะทำชำนาญการได้ในข้อ 2 ที่ 
http://www.gotoknow.org/posts/463908
             - การทำ ให้ยื่นแบบ ปส. ลักษณะเดียวกับการทำชำนาญการพิเศษ แต่เปลี่ยนคำว่าชำนาญการพิเศษในแบบฟอร์ม เป็นชำนาญการเฉย ๆ  ( ดูลักษณะแบบฟอร์ม ปส. ในหนังสือที่ 
http://www.gotoknow.org/file/nfeph999/library.pdf )
             - รายละเอียดและตัวอย่างการทำ  ลองสมัครเข้ากลุ่มในเฟซบุ๊คเช่น "กลุ่ม
บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน..คนขยัน

" แล้วถามสมาชิกในกลุ่ม


 

 

         5. เช้ามืดวันที่ 7 ม.ค.55 คุณพิชิต ครู ศรช. อ.ท่าสองยาง ถามในหน้าเฟซบุ๊คผม ว่า  เรียนวิชาชีพครูที่ราชภัฎกำแพงเพชร วันเรียนเป็นวันเสาร์และอาทิตย์ ซึ่งการสอบปลายภาคแต่ละเทอมของ กศน ก็สอบเฉพาะวันเสาร์และอาทิตย์  ถามไปที่ กศน จังหวัด ว่า ครู ศรช ลาในวันสอบปลายภาคของ กศน ได้ไหม เพราะทางอาจารย์ที่สอนวิชาชีพครูบอกว่าห้ามนักศึกษาลาเรียน ถ้าลาจะถูกหักคะแนน ถ้าคะแนนรวมแล้วเกรดเฉลี่ยไม่ถึง 3.00 จะไม่จบการศึกษา  แล้วทาง กศน.จังหวัดเค้าบอกว่า ห้ามลาในวันสอบปลายภาค   ขอถามว่า ทำไมถึงลาในวันสอบปลายภาคของ กศน ไม่ได้ ซึ่งจริงๆแล้ว 1.ผมก็ไม่ได้คุมสอบ 2.เงินค่าคุมสอบก็ไม่ได้ 3.ผมแค่ดูรายชื่อให้นักศึกษาว่าสอบวิชาอะไรอยู่ห้องสอบไหน เวลาเท่าไหร่ และก็ค่อยเสริฟน้ำดื่มให้คนคุมสอบแต่ละห้อง  ถ้าจะขอลาในวันสอบปลายภาคของ กศน จริงๆ จะทำได้ไหม ถ้าทำได้จะต้องทำอย่างไร

 

 

             ผมตอบว่า   ผอ.กศน.อำเภอให้ถามจังหวัดหรือไงครับ  เรื่องนี้เป็นอำนาจการพิจารณาของผอ.กศน.อำเภอ เขาจะพิจารณาอนุญาตหรือไม่ก็ได้  ต้องคุยทำความเข้าใจกัน หาเพื่อนทำงานแทนเรา ( ถ้าผอ.กศน.อำเภอยังไม่ยอมอนุญาตก็คงต้องยอมถูกหักคะแนนในวันสอบของ กศน. )


 

 

         6. คืนวันที่ 7 ม.ค.55 คุณ “นู๋นิด ลั๊นล้า” ถามผมผ่านเฟซบุ๊ค ว่า  ถ้าเปิดสอบบุคลากรทางการศึกษา ต้องผ่านภาค ก ของ กพ. หรือเปล่า

 

 

             ผมตอบว่า  ไม่ต้องผ่านภาค ก ของ ก.พ. แต่ต้องผ่านภาค ก ของ ก.ค.ศ. (กศน.สป.ศธ. จะสอบภาค ก ตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด ซึ่งเนื้อหาการสอบต่างจากภาค ก ของ ก.พ. ใช้แทนกันไม่ได้ )


 

 

         7. วันที่ 8 ม.ค.56 คุณไพบูลย์ ครูอาสาฯ กศน.อ.ลาดหลุมแก้ว ถามผมผ่านเฟซบุ๊ค ว่า  ได้รับเครื่องราชซึ่งประกาศในราชกิจจา ตั้งแต่ ปี 52 แต่ยังไม่ได้หนังสือรับรองเครื่องราช  กองอาลักษณ์แจ้งตรงหรือต้นสังกัดหรือเปล่า

 

 

             ผม ตอบว่า  การจ่ายใบประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จ่ายมาตามลำดับปี ตอนนี้ ( ม.ค.56 ) ถ้าเป็นชั้นต่ำกว่าสายสะพาย เพิ่งจ่ายถึงปี 48 ส่วนหลังปี 48 ยังไม่ได้จ่าย   เมื่อถึงเวลาที่เราจะได้ใบประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชฯ กลุ่มการเจ้าหน้าที่ กศน. จะแจ้งมายังจังหวัดต้นสังกัด ให้ตรวจสอบความถูกต้องของคำนำหน้าชื่อ ชื่อตัว ชื่อสกุล แล้วส่งรายชื่อเพื่อขอรับใบประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (แบบคร 2) ไปยัง กจ.


 

 

         8. เช้ามืดวันที่ 9 ม.ค.56 คุณณัฐวัฒน์ ครู ปวช.กศน.อุดรธานี ถามผมผ่านเฟซบุ๊คว่า  สอบ ครู ศรช.ได้ อยากทราบว่า ควรจะไปเป็นครู ศรช.หรือไม่   ครู ปวช.กับ ครู ศรช. อย่างไหนก้าวหน้ามากกว่ากัน

 

             ผม ตอบว่า   คิดว่าโอกาสก้าวหน้าพอ ๆ กันนะ เพียงแต่จำนวนครู ปวช.กศน.ทั่วประเทศมีน้อยกว่าจึงมีพลังการเคลื่อนไหวน้อยกว่า  และมีอยู่ครั้งหนึ่งเขาให้ครู ศรช.ทั่วประเทศสอบเป็นพนักงานราชการแต่ไม่ให้สิทธิ์ครู ปวช.สอบด้วย   ส่วนลักษณะการทำงาน ครู ปวช. อาจง่ายกว่าเพราะลักษณะงานหลากหลายน้อยกว่า

ผู้เข้าชม : 4130 ครั้ง


www.krukorsornor , ครู กศน.คอม ,ครู กศน , ครู nfe , พนักงานราชการ กศน. ,ข่าวการศึกษา, แจก code ข่าว , แจกโค๊ดข่าวการศึกษา, แจก code ข่าวการศึกษา ,ข้อสอบผู้บริหร กศน , ครูผุ้ช่วย กศน. , ครุกศน, ครูอาสา กศน.,ครูอาสาสมัคร
 หนังสือราชการ กศน.ที่นี่   [อ่านทั้งหมดที่นี่]
Advertisement
บทความ กศน.ล่าสุด
 
เปิดดู 2078 ครั้ง
26 / ก.ค. / 2562
 
เปิดดู 2076 ครั้ง
26 / ก.ค. / 2562
 
เปิดดู 2018 ครั้ง
26 / ก.ค. / 2562
 
เปิดดู 6260 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 4831 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 5905 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3861 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 4121 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 7015 ครั้ง
25 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3698 ครั้ง
25 / พ.ค. / 2560
  ข่าวด่วน กศน.ล่าสุด
 
เปิดดู 12952 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 7650 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 10270 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 7059 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 6347 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 8872 ครั้ง
13 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 10140 ครั้ง
13 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 6091 ครั้ง
13 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 19848 ครั้ง
5 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 7962 ครั้ง
5 / พ.ย. / 2558
ข่าวเด่นวันนี้..
 
เปิดดู 1945 ครั้ง
2 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 1860 ครั้ง
2 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 1847 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 1860 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 1832 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 1836 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 1819 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 1815 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 1817 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 1805 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 


เว็บครู กศน. ดอทคอม www.krukorsornor.com
เว็บไซต์เล็กๆ ที่มุ่งหวังให้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการ
ทำงานและใช้เป็นช่องทางในการรับข่าวสารแลกเปลี่ยนข่าวสารที่ทันสมัย
เพื่อนำประสบการณ์ที่ได้แลกเปลี่ยนมาใช้ในการปฎิบัตงาน

  | ADMIN | สำนักงาน กศน. | กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ | กลุ่มพัฒนาการศึกษาฯ | ศูนย์ฯ กลุ่มเป้าหมายพิเศษ(ศกพ.) | สถาบันการศึกษาทางไกล | สถาบัน กศน. กทม. |สถาบัน กศน.ภาคเหนือ| สถาบัน กศน.ภาคกลาง |สถาบัน กศน.ใต้ |กศน.ภาคตะวันออก |กศน.อำเภอ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | กระทรวงศึกษาธิการ | สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ |สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร | เปิดสอบตำรวจ ทหาร ปี 2557