[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by ## MAXSITE 1.10 plus ##
    [ ดูบทความทั้งหมด ]
 
  Tag : กศน.ตำบล: กระทรวงศึกษาธิการ: การศึกษา กศน.

 

    สัปดาห์นี้มีเรื่องที่คิดว่าน่าสนใจขอเลือกมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้  6  เรื่องดังนี้

 

          1. คืนวันอาทิตย์ที่ 24 ส.ค.56 คุณ May Teppota” ถามผมผ่านเฟซบุ๊ค 2 เรื่อง  คือ

             1)  เพื่อนๆพี่ๆที่ทำงานแห่ไปเรียน ป.โท การบริหารการศึกษาเพราะได้ข่าวมาว่า ถ้า พรบ.กศช ผ่าน จะมีตำแหน่งข้าราชการมากมายเลยรวมเรื่องที่จะให้ กศน.ตำบล เป็นสถานศึกษา และต้องมี ผอ.กศน.ตำบลซึ่งต้องจบ ป.โท การบริหารการศึกษา เท่านั้นที่จะมีสิทธิ์สอบ   แต่เพื่อนๆพี่ๆ ที่ไปเรียน ป.โท นั้นเป็นครู ศรช. และ กศน.ตำบล   ถ้าหาก ครูกศน.ตำบล และ ครูอาสา ไม่ได้เรียนโทการบริหาร จะมีสิทธิ์สอบไหม ลังเลมากเลยว่าจะเรียนดีหรือไม่
                  ผมตอบว่า   ต้องทีละขั้น เริ่มด้วยสอบเป็นข้าราชการครูก่อน  การสอบเป็นข้าราชการครูไม่จำเป็นต้องจบเอกบริหาร
แต่หลังจากได้เป็นข้าราชการแล้ว ขั้นต่อไปจะสอบเป็น ผอ.กศช.ตำบลต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหาร  คุณสมบัติของผู้ขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาคือ มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางบริหารการศึกษา  ฉะนั้นจึงควรเตรียมตัวเรียนเอกบริหารไว้ล่วงหน้าเลย ( ถ้ามีปริญญาที่ขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้แล้ว )  เพราะต้องใช้เวลาเรียนนาน ถ้าใกล้สอบเป็น ผอ. แล้วจะเรียนไม่ทันคนอื่น

             2)  มีข้อกำหนดหรือระเบียบการแต่งข้อสอบวิชาเลือกไหม ว่า 1-3 นก. ต้องแต่งกี่ข้อ และ นก. ขึ้นไปต้องแต่งกี่ข้อจะเอาไปยืนยันกับคนที่แต่งข้อสอบ
                  ผมตอบว่า   จำนวนข้อสอบต้องเหมาะสม ( ครอบคลุม ) เนื้อหา วิชาที่หน่วยกิตมากก็จะมีเนื้อหามาก แต่ไม่มีระเบียบบังคับตายตัวว่ากี่หน่วยกิตกี่ข้อ จะยึดตามวิชาบังคับหรือไม่ก็ได้

 

         2. เช้าวันที่ 26 ส.ค.56 ผมเผยแพร่ข้อมูลในเฟซบุ๊ค เรื่องไม่ได้ไปรับเข็มฯ จะทำอย่างไร  ว่า

             1)  ถ้าเป็นเข็มวิทยพัฒน์สำหรับผู้ผ่านการพัฒนารุ่นที่ 1-6/56   ผอ.รัฐเขตบอกว่า ให้ทำเรื่องแจ้งผ่านจังหวัดไปถึงสถาบันฯสิรินธร  แล้วสถาบันฯสิรินธรจะส่งเข็มมาให้ที่จังหวัด

             2)  ถ้าเป็นเข็มเชิดชูเกียรติ ( 10-15-20 ปี )   อ.ขวัญ กป.กศน.บอกว่าให้ทำเรื่องแจ้งผ่านจังหวัดไปถึง กป.กศน. บอกชื่อสกุล บอกด้วยว่าเข็มอะไร (กี่ปี )  แล้ว กป.จะมอบเข็มให้ตัวแทนจังหวัดที่หนองคายเลย

 

         3. วันที่ 28 ส.ค.56  คุณวุฒิศักดิ์ โง่นทา ถามในเฟซบุ๊คกลุ่มครูนอกระบบ ว่า  การทำแฟ้มมวลประสบการณ์ นักศึกษา จบ ม.ใน เดือน   ทุกวิชากำหนดรูปแบบ หัวข้อ เหมือนกันทั่วประเทศหรือเปล่า ถ้าเหมือนกันขอคำแนะนำรูปแบบของวิชาวิจัยชุมชน

             ผมตอบว่า   วิชาการวิจัยชุมชน ไม่ได้ให้ทำแฟ้ม แต่ให้ทำวิจัย เรื่อง  (ให้คะแนนจากเอกสารผลงานการวิจัยนี้ 10 คะแนน  และสัมภาษณ์ขั้นตอนการทำวิจัยนี้ 20 คะแนน )  ให้ทำวิจัยเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 2-4 คน  อาจเป็นกลุ่มตำบลผู้ที่อยู่ตำบลเดียวกันให้รวมทำวิจัยชุมชนเรื่องเดียว ตำบลใดมีคนเดียวให้รวมกับตำบลอื่น

 

         4. วันอาทิตย์ที่ 1 ก.ย.56 คุณสำรวย ครูอาสาฯ กศน.อ.เมืองพัทลุง ถามผมผ่านเฟซบุ๊ค ว่า  นักศึกษา ปวช. จะยุบไหม

             เรื่องนี้  กลุ่มพัฒนา กศน. บอกว่า   ไม่ยุบ   มีแผนจะเชิญประชุมเรื่องหลักสูตร ปวช.ใหม่ในเดือน ก.ย.56 นี้  และจะเสนอขออนุมัติท่านเลขาธิการฯเปิดรับนักศึกษาใหม่ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2/2556 ซึ่งเป็นกลางปีการศึกษา 2556  ยังไม่แน่ว่าท่านเลขาฯจะอนุมัติให้เปิดตั้งแต่ภาค 2/56 หรือจะรอไปเปิดปีการศึกษาใหม่ ( ภาค 1/57 )

 

         5. เรื่องเทียบระดับการศึกษาขั้นสูงสุดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีเกณฑ์การประเมินแต่ละวิชาว่า คะแนนรวมภาคทฤษฎีกับภาคประสบการณ์ ต้องได้ 60 %   ผมสงสัยว่า บางคนได้คะแนน ในวิชาต่าง ๆ 7 วิชา ( ไม่รวมวิชาคณิตศาสตร์และภาษาไทย ) เฉพาะภาคทฤษฎีถึง 60 ( จากคะแนนเต็ม 70 ) แล้ว  จะไม่เข้าประเมินภาคประสบการณ์ได้หรือไม่ 

             จึงถามกลุ่มพัฒนา กศน. เมื่อวันที่ 2 ก.ย.56   ได้รับคำตอบจากคุณฝน ว่า  แม้ได้คะแนนถึง 60 % แล้ว ก็ต้องเข้าประเมินภาคประสบการณ์ ( ต้องส่งแฟ้มภาคประสบการณ์ 6 วิชา  ถ้าเป็นวิชาการวิจัยชุมชนให้ส่งรายงานผลการวิจัย )  ถ้าไม่ส่งรายงานการวิจัยหรือแฟ้มวิชาใด ก็ไม่ผ่านวิชานั้น   ถ้าส่งแล้วถึงแม้ว่าจะได้คะแนนภาคประสบการณ์ 0 คะแนน ก็ผ่าน  ( เฉพาะวิชาคณิตศาสตร์กับภาษาไทย ไม่ต้องส่ง ไม่ต้องประเมินภาคประสบการณ์ )

 

         6. วันที่ 2 ก.ย.56 ผอ.สุบิน กศน.อ.บ่อทอง คุยกับผมผ่านเฟซบุ๊ค ว่า  การจัดประชุมกรรมการสถานศึกษา จัดเลี้ยงอาหารกลางวันได้มั้ย การเงินเขาไม่ให้เบิก เขาบอกว่าจ่ายเบี้ยเลี้ยงแล้ว แต่มันเป็นเบี้ยประชุมไม่ใช่หรือ
             ผมถามกลับว่า จัดทำโครงการประชุมหรือเปล่า มีเงินพอไหม   ผอ.บอกว่า จัดทำโครงการประชุม ยืมเงินมาประชุม แต่พอส่งใช้เงินยืม การเงินอำเภอไม่ยอมเซ็นผ่านให้ ( ยืมการเงินจากอำเภออื่น )
             เรื่องนี้ ผมถาม อ.วันดี ครูชำนาญการพิเศษ กศน.อ.เสนา  อ.วันดีบอกว่า ถ้าทำเป็นโครงการ ก็เบิกจ่ายได้ทั้งค่าเบี้ยประชุมและค่าอาหาร  ( ผอ.เข้าใจถูกแล้วที่ว่า เบี้ยประชุมต่างจากเบี้ยเลี้ยง  เบี้ยประชุมจ่ายซ้อนกับค่าอาหารได้ )


  


   เข้าชม : 2934   [ ขึ้นบน ]
 


www.krukorsornor , ครู กศน.คอม ,ครู กศน , ครู nfe , พนักงานราชการ กศน. ,ข่าวการศึกษา, แจก code ข่าว , แจกโค๊ดข่าวการศึกษา, แจก code ข่าวการศึกษา ,ข้อสอบผู้บริหร กศน , ครูผุ้ช่วย กศน. , ครุกศน, ครูอาสา กศน.,ครูอาสาสมัคร
หนังสือราชการ กศน.ที่นี่ [อ่านทั้งหมดที่นี่]

..
 
คลังข้อสอบครู กศน./พนักงานราชการ กศน./ครูผู้ช่วย กศน. [ดูแนวข้อสอบทั้งหมด ที่นี่]
พรบ./คำสั่ง/ระเบียบเกี่ยวกับ กศน. [ดู พรบ. ทั้งหมด ที่นี่]
พรบ./คำสั่ง/ระเบียบเกี่ยวกับการศึกษา. [ดู พรบ. ทั้งหมด ที่นี่]
สาระน่ารู้กับครูเอกชัย..... [ดูบทความทั้งหมด ที่นี่]


บทความ กศน.ล่าสุด  

1.ทำไมไม่ทำสัญญาจ้างครู ศรช. ทั้งปี ?, 2.เป็นคนไม่รักองค์กร, 3.รับสมัครแล้ว บอกใหม่ว่าวิชาเอกนี้สมัครไม่ได้ ( สมัครพนักงานราชการตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ), 4.ครู ศรช. แต่งชุดสีกากีไม่ได้, 5.เครื่องราชฯสำหรับพนักงานราชการ, 6.นศ.มียศตำรวจทหาร รูปติดใบ รบ.ต้อง
1.เป็น ขรก.ต่อจากเป็นพนักงานราชการ ไม่ให้นับอายุราชการรวมเพื่อการขอเครื่องราชฯ, 2.เรียน ETV ทาง YouTube-DVD, 3.ค่าเสี่ยงภัยชายแดนใต้, 4.แพทย์ประจำตำบล+อื่นๆ เป็นครู ศรช.?, 5.ชื่อหน่วยงาน กศน.ภาษาอังกฤษ, .ไม่ต้องมีคณะกรรมการห้องสมุด, 7.ตรงไหนบอกว่าเรียน กศ
1.ผอ.กศน.จังหวัด/อำเภอ ไม่มีอำนาจย้าย แม้แต่ย้ายครู กศน.ตำบลเปลี่ยนตำบลภายในอำเภอ, 2.ขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารให้ นศ., เทียบระดับฯผ่อนผันได้ไหม, 3.ราคากลางหนังสือเรียน, 4.ลำดับรูปลูกจ้างประจำกับพนักงานราชการใครควรอยู่บนล่าง, 5.ผลกระทบจาก ETV ต่อการทำแผนการสอน
1.การเบิกจ่ายเงินพัฒนาคุณภาพผู้เรียน, 2.พนักงานราชการติด 2 หรือ 3 ขีด ?, 3.ใบ รบ.หมด ยืมจากอำเภออื่น ?, 4.ค่าออกใบ รบ.ใบที่สอง, 5.ครูอาสาฯลาออกจะเรียกบรรจุตำแหน่งครูอาสาฯได้ไหม, 6.นศ.ไม่มีนามสกุล, 7.การโอนเปลี่ยนตำแหน่งใน กศน. และการโอนจากต่างสังกัด มา กศ
1.การรับคนต่างด้าวเข้าเรียน กศน., 2.รบ.สูญหาย-รบ.EP-นศ.หลักสูตรเก่าเพิ่งขอจบ, 3.ครูอาสาฯมีนักศึกษาไม่ครบจะมีผลอย่างไร (ถ้าจะปรับเปลี่ยนบทบาทหน้าที่ครูอาสาฯ), 4.ผอ.กศน.อำเภอ อนุญาตให้พนักงานราชการลาคลอดได้กี่วัน, 5.อาชีพระยะสั้น กับ หลักสูตรระยะสั้น แตกต่
1.การสอบซ่อม, 2.นโยบายปี 58/การปฏิบัติไม่ถูกต้องที่ผ่านมา, 3.นายทะเบียนเคร่งครัดไปไหม (หลักฐานการสมัคร), 4.การแยกเครื่องคอมฯ (โปรแกรม ITw ), 5.การเรียนแบบทางไกล, 6.ทำรายงานผู้สำเร็จการศึกษา 2 ชุด, 7.ห้ามซื้อ/จ้างวิธีพิเศษก่อนดำเนินการวิธีอื่น
1.คุณสมบัติของผู้สมัครสอบเป็นข้าราชการครู กับข้าราชการบรรณารักษ์, 2.การทำ SAR กับค่าขีดจำกัดล่าง, 3.กรอบโครงสร้างการบริหารงาน กศน.อ., 4.การทำสัญญาจ้าง-การค้ำประกัน-การติดอากรแสตมป์, 5.วิธีแก้ปัญหาการจ้างทำการบ้าน, 6.ครู คศ.1 ค้ำประกันครู ศรช.ได้ไหม, 7.ครู
1.การโอนเปลี่ยนตำแหน่งใน กศน.และการโอนมาจากต่างสังกัด, 2.สงสัยการประเมินพนักงานราชการ, 3.ข้อสอบติวเทียบระดับฯวิชาคอมพิวเตอร์, 4.จบประถมมาเลเซียมาสมัครเรียน ม.ต้น กศน, 5.ครูอาสาฯเป็นกรรมการเทียบระดับ เบิกค่าตอบแทนได้หรือไม่, 6.อายุเท่าไรแน่มาเรียน กศน.ได้,
ตรงไหนบอกว่าเรียน กศน.ต้องอายุ 15 ปี, เด็กวัยเรียนไม่ต้องใช้เวลาเรียน 3 ปี 6 ปี, 2.เรียน ETV ทาง YouTube, DVD, 3.สอนให้คิดเป็น
ออกใบ รบ.แทนฉบับที่สูญหาย ไม่มีระเบียบให้ใช้วิธีถ่ายเอกสารหรือใช้ใบ รบ.เลขที่ใหม่..., ถ้าต้นฉบับใบ รบ.ฉบับที่อยู่กับ กศน.อำเภอ สูญหาย ทำไง ? .., ออกใบ รบ.หลักสูตร EP, ..นศ.หลักสูตร 44 เพิ่งมาขอจบ ยังไม่เคยออกใบ รบ. ผอ.ก็เปลี่ยนคนแล้ว

ข่าวด่วน กศน.ล่าสุด  


ข่าวทั่วไปล่าสุด  


อังกฤษวันละคำล่าสุด  

 

เว็บครู กศน. ดอทคอม www.krukorsornor.com
เว็บไซต์เล็กๆ ที่มุ่งหวังให้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการ
ทำงานและใช้เป็นช่องทางในการรับข่าวสารแลกเปลี่ยนข่าวสารที่ทันสมัย
เพื่อนำประสบการณ์ที่ได้แลกเปลี่ยนมาใช้ในการปฎิบัตงาน

  | ADMIN | สำนักงาน กศน. | กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ | กลุ่มพัฒนาการศึกษาฯ | ศูนย์ฯ กลุ่มเป้าหมายพิเศษ(ศกพ.) | สถาบันการศึกษาทางไกล | สถาบัน กศน. กทม. |สถาบัน กศน.ภาคเหนือ| สถาบัน กศน.ภาคกลาง |สถาบัน กศน.ใต้ |กศน.ภาคตะวันออก |กศน.อำเภอ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | กระทรวงศึกษาธิการ | สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ |สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร | เปิดสอบตำรวจ ทหาร ปี 2557