[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by ## MAXSITE 1.10 plus ##
    [ ดูบทความทั้งหมด ]
 
บทความเรื่อง :: การประเมิน: มีความหมายอย่างไรกับลูกของคุณ ตอนที่ 2 .
>>บทความนี้โพสเมื่อ เสาร์ ที่ 8 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2554 .
  Tag : การศึกษา กศน.: สาระน่ารู้สำหรับคุณครู: ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ กศน.

 

  

อะไรคือการประเมินการทำหน้าที่ (Functional assessment)

ขณะที่การทดสอบเป็นส่วนสำคัญของการประเมิน  บางครั้งสิ่งที่เด็กๆ สามารถทำหรือต้องการที่จะเรียนรู้ไม่ได้สะท้อนในคะแนนของพวกเขา  การประเมินการทำหน้าที่จะมองที่ความเป็นจริงแล้วเด็กๆ ปฏิบัติตนอย่างไรที่บ้าน ที่โรงเรียนและในหมู่เพื่อนบ้าน  การประเมินการทำหน้าที่สำหรับนักเรียนบางคนจะรวมไปถึงการมองที่การอ่าน  การเขียน  และทักษะทางคณิตศาสตร์  สำหรับเรื่องอื่นๆ การประเมินว่า นักเรียนสามารถจะขึ้นรถเมล์  แต่งตัวด้วยตนเอง หรือจัดการเรื่องเงินได้หรือไม่จะเป็นเรื่องที่เหมาะสมมากขึ้น

 

อะไรคือการประเมินความประพฤติในการทำหน้าที่ (functional behavioral assessment)

เมื่อเด็กมีปัญหาทางความประพฤติซึ่งไม่ตอบสนองต่อการช่วยเหลือตาม มาตรฐาน  การประเมินความประพฤติในการทำหน้าที่ (FBA) สามารถจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่จะช่วยทีมงานวางแผนการช่วยเหลือให้มี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  FBA ตามแบบฉบับรวมถึงเรื่องต่อไปนี้

  • การอธิบายที่ชัดเจนถึงความประพฤติที่เป็นปัญหา
  • การสังเกตเด็กที่ต่างเวลาและต่างสิ่งแวดล้อม  การสังเกตควรจะบันทึกว่า (1) เกิดอะไรขึ้นในสิ่งแวดล้อมก่อนความประพฤตินั้นเกิดขึ้น (2) ความประพฤติที่แท้จริงเป็นอย่างไร (3) นักเรียนบรรลุอะไรอันมีผลมาจากความประพฤตินั้นๆ
  • การช่วยเหลือทางความประพฤติจะช่วยปรับความประพฤติและสอนทักษะทางความประพฤติ

 

ทันทีที่การประเมินความประพฤติในการทำหน้าที่เสร็จสิ้นสมบูรณ์  ผลทั้งหลายอาจจะถูกใช้เขียนแผนความช่วยเหลือทางความประพฤติหรือใช้พัฒนาเป้า หมายของความประพฤติในแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Educational Program หรือ IEP)

 

ผลการประเมินจะถูกใช้อย่างไร

หลังการประเมินของเด็กเสร็จสมบูรณ์  คุณพ่อคุณแม่จะพบกับทีม IEP มืออาชีพที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อจะอภิปรายเรื่องผล  กลุ่มนี้จะตัดสินใจว่า เด็กคนนั้นๆ มีความบกพร่องหรือไม่ภายใต้พระราชบัญญัติการศึกษาเพื่อคนพิการ  เขตการศึกษาต้องตระเตรียมสำเนารายงานการประเมินให้คุณพ่อคุณแม่ชุดหนึ่ง  ซึ่งต้องให้ข้อมูลที่เขียนขึ้นกับคุณพ่อคุณแม่ด้วยว่า  กลุ่มตัดสินว่าเด็กคนนั้นเหมาะสมสำหรับบริการต่างๆ อย่างไรบ้าง

 

ถ้าพบว่า เด็กคนนั้นเหมาะสมสำหรับการศึกษาพิเศษและบริการที่เกี่ยวข้อง  ขั้นตอนต่อไปคือ การพัฒนา IEP ให้บรรลุความต้องการของเด็ก  เป้าหมายและจุดประสงค์ที่ทีมพัฒนา IEP เขียนขึ้นเกี่ยวข้องโดยตรงกับจุดแข็งและความต้องการของเด็กที่ถูกระบุโดย ผ่านการประเมิน

 

เป็นเรื่องสำคัญสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่จะต้องเข้าใจผลของการประเมินก่อน การเริ่มต้นพัฒนา IEP คุณพ่อคุณแม่อาจจะขอให้ทีมมืออาชีพที่เหมาะสมอธิบายผลการประเมิน

 

นับเป็นเรื่องสำคัญอีกที่จะทบทวนรายงานสรุปของการประเมินก่อนการพัฒนา IEP คุณพ่อคุณแม่ส่วนมากเลือกที่จะทบทวนผลการประเมินที่บ้านหรือสิ่งแวดล้อมที่ สบายๆ ที่อื่นๆ ก่อนการประชุมเพื่อพัฒนา IEP

 

นักเรียนจะถูกประเมินอีกเมื่อไร

นักเรียนที่ได้รับบริการการศึกษาพิเศษต้องได้รับการประเมินอีกเมื่อ

  • เงื่อนไขที่ระบุว่าต้องประเมินอีก หรือ
  • ถ้าคุณพ่อคุณแม่หรือคุณครูของเด็กร้องขอการประเมินอีก แต่ไม่บ่อยมากไปกว่าหนึ่งครั้งต่อปี

 

การประเมินต้องดำเนินการอย่างน้อยที่สุดทุกๆ สามปี ยกเว้นถ้าคุณพ่อคุณแม่หรือทีมงานที่โรงเรียนตกลงกันว่า มันไม่จำเป็น  ผลการประเมินถูกใช้ตรวจสอบความก้าวหน้าของเด็กในการบรรลุเป้าหมายตาม IEP ของพวกเขาและเพื่อตัดสินว่าเด็กคนนั้นๆ ยังต้องการการศึกษาพิเศษและบริการที่เกี่ยวข้องหรือไม่

 

การประเมินใหม่จะรวมถึงการทบทวนข้อมูลที่มีอยู่จากคุณพ่อคุณแม่  การประเมินในชั้นเรียนและการสังเกตที่ทีมพัฒนา IEP จะตัดสินว่า ต้องการข้อมูลดิบเพิ่มขึ้นหรือไม่ เพื่อกำหนดว่าเด็กยังต้องการการศึกษาพิเศษและบริการที่เกี่ยวข้อง  ถ้าทีม IEP ตัดสินว่า ไม่ต้องการข้อมูลดิบเพิ่มเติม  คุณพ่อคุณแม่จะได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร  ที่จุดนี้  ทีม IEP จะไม่ต้องการที่จะทำการประเมินเพิ่มเติมยกเว้นแต่คุณพ่อคุณแม่หรือคุณครูของ เด็กร้องขอ

 

ฉันควรพิจารณาคำถามอะไรบ้างเมื่อมีการประเมินหรือทบทวนการประเมินอีกครั้ง

1.      การทดสอบแบบใดและวัสดุการประเมินอื่นๆ ประเภทใด ควรถูกนำมาพิจารณาสำหรับลูกของฉัน

2.      จะมีใครคอยสังเกตลูกของฉันในชั้นเรียนและคุยกับคุณครูของลูกบ้าง

3.      ผู้ประเมินมีประสบการณ์ทดสอบเด็กๆ ที่คล้ายกับลูกของฉันไหม

4.      ความบกพร่องของลูกฉันทำให้มันยากที่จะได้คะแนนการทดสอบที่ถูกต้องในด้านใด บ้างหรือไม่

5.      ลูกของฉันต้องการผู้แปลหรือล่ามหรือไม่ (การทดสอบต้องทำในภาษาถิ่นของเด็กหรือภาษามือ ถ้าจำเป็น)

6.      บุคคลที่จะดำเนินการทดสอบจริงๆ แล้วคุ้นเคยกับวัฒนธรรมของลูกฉันไหม

7.      คะแนนการทดสอบจะอยู่บนพื้นฐานของระดับชั้นหรืออายุไหม

8.      ข้อมูลประเภทไหนที่ฉันจะขอแบ่งปันจากทีม

9.      อะไรที่จะทำแล้วช่วยเหลือลูกของฉันให้รู้สึกสบายอกสบายใจในระหว่างช่วงเวลาการทดสอบ

 

จะทำอย่างไรถ้าฉันไม่เห็นด้วยกับการประเมินของโรงเรียน

ถ้าคุณพ่อคุณแม่ไม่เห็นด้วยกับผลของการประเมิน  พวกเขามีสิทธิที่จะได้รับการประเมินทางการศึกษาที่อิสระ (Independent Educational Evaluation หรือ IEE) การประเมินทางการศึกษาที่อิสระถูกดำเนินโดยบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่ ไม่ไช่บุคคลที่โรงเรียนจ้าง  เขตการศึกษาต้องมีรายชื่อของผู้ประเมินที่เป็นไปได้  เขตการศึกษาต้องทำทั้งตระเตรียมการประเมินทางการศึกษาที่อิสระ (IEE) ให้กับคุณพ่อคุณแม่โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและเป็นฝ่ายเริ่มให้ข้อมูลกับคุณพ่อ คุณแม่ตามกระบวนการที่กำหนดเพื่อแสดงว่า การประเมินนั้นเหมาะสม  ถ้าผลของการประเมินปรากฎว่า  การประเมินของเขตเหมาะสมแล้ว  คุณพ่อคุณแม่ยังมีสิทธิที่จะได้รับการประเมินทางการศึกษาที่อิสระ โดยเสียค่าใช้จ่ายเอง

ถ้าคุณพ่อคุณแม่ได้รับการประเมินทางการศึกษาที่อิสระด้วยตนเองแล้วและมัน บรรลุกับมาตรฐานของโรงเรียนที่วินิจฉัย  ผลเหล่านั้นต้องถูกพิจารณาโดยทีม IEP  เพื่อการวางแผน

(จบ)

โดย PACER Center (2007)

แปลและเรียบเรียงโดย : พรรษชล ศรีอิสราพร ส่วนสื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา http://www.braille-cet.in.th


  


   เข้าชม : 960   [ ขึ้นบน ]
 


www.krukorsornor , ครู กศน.คอม ,ครู กศน , ครู nfe , พนักงานราชการ กศน. ,ข่าวการศึกษา, แจก code ข่าว , แจกโค๊ดข่าวการศึกษา, แจก code ข่าวการศึกษา ,ข้อสอบผู้บริหร กศน , ครูผุ้ช่วย กศน. , ครุกศน, ครูอาสา กศน.,ครูอาสาสมัคร
หนังสือราชการ กศน.ที่นี่ [อ่านทั้งหมดที่นี่]

..
 
คลังข้อสอบครู กศน./พนักงานราชการ กศน./ครูผู้ช่วย กศน. [ดูแนวข้อสอบทั้งหมด ที่นี่]
พรบ./คำสั่ง/ระเบียบเกี่ยวกับ กศน. [ดู พรบ. ทั้งหมด ที่นี่]
พรบ./คำสั่ง/ระเบียบเกี่ยวกับการศึกษา. [ดู พรบ. ทั้งหมด ที่นี่]
สาระน่ารู้กับครูเอกชัย..... [ดูบทความทั้งหมด ที่นี่]


บทความ กศน.ล่าสุด  

ช่วงนี้มีกฏอัยการศึกทั่วประเทศ ได้เวลาทวีคูณไหม, เงินเดือนเต็มขั้นจะข้ามไปแท่ง คศ.4 ไหม
1.เรื่องน่าสนใจที่หลายคนยังไม่รู้ (ซื้อพัสดุเกินห้าแสน อำเภอเป็นผู้ดำเนินการ-ให้จ้างเหมาบริการไปประชุมอบรมไม่ได้-การประดับธงชาติอาเซียน), 2.วิชาเลือกที่เรียนได้ทุกระดับต้องแยกข้อสอบหรือไม่, 3.การขอเครื่องราชฯของ ขรก.ครู
ให้ครู กศน. หยุดวันศุกร์-เสาร์ แทนการหยุดวันเสาร์-อาทิตย์ ได้หรือ ?
1.ลดการมอบอำนาจจัดซื้อจัดจ้างให้ ผอ.กศน.อำเภอ จากวงเงิน 2 ล้าน เหลือ 5 แสนบาท, 2.วิธีลงข่าวประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์สำนักงาน กศน., 3.การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา, 4.การลดธงชาติครึ่งเสา, 5.การทำบัตรและรูปติดบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกประเภท ( เดือน ต.ค.59
1.วันหยุดของครู กศน., 2.พนักงานราชการบนจังหวัด ย้าย/เปลี่ยนตำแหน่ง, 3.สมุดหมายเหตุรายวัน เริ่มเล่มใหม่เมื่อไร, 4.สอบปลายภาคถึงสามทุ่ม ค่าคุมสอบเท่าไร, 5.เรียน ป.ตรี ออนไลน์ ม.เวสเทิร์น เชื่อได้ไหม, 6.แต่งตั้งใครเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุได้บ้าง, 7.การขอย้าย
1.การประเมินฯภายนอกรอบนี้ ยังไม่ใช้คะแนน N-NET ภาค 1-2/57, 2.การออกรหัสประจำตัวผู้เทียบระดับ กศ., 3.คลังหลักสูตรวิชาอาชีพ, 4.ตั้งพนักงานราชการเป็นประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ-ราคากลาง, 5.การเช่า, 6.อำเภอ/จังหวัด ไม่มีอำนาจสั่งย้าย, 7.ยกเลิกค่าตอบแทนวิทยากรหล
1.ทำไมไม่ทำสัญญาจ้างครู ศรช. ทั้งปี ?, 2.เป็นคนไม่รักองค์กร, 3.รับสมัครแล้ว บอกใหม่ว่าวิชาเอกนี้สมัครไม่ได้ ( สมัครพนักงานราชการตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ), 4.ครู ศรช. แต่งชุดสีกากีไม่ได้, 5.เครื่องราชฯสำหรับพนักงานราชการ, 6.นศ.มียศตำรวจทหาร รูปติดใบ รบ.ต้อง
1.เป็น ขรก.ต่อจากเป็นพนักงานราชการ ไม่ให้นับอายุราชการรวมเพื่อการขอเครื่องราชฯ, 2.เรียน ETV ทาง YouTube-DVD, 3.ค่าเสี่ยงภัยชายแดนใต้, 4.แพทย์ประจำตำบล+อื่นๆ เป็นครู ศรช.?, 5.ชื่อหน่วยงาน กศน.ภาษาอังกฤษ, .ไม่ต้องมีคณะกรรมการห้องสมุด, 7.ตรงไหนบอกว่าเรียน กศ
1.ผอ.กศน.จังหวัด/อำเภอ ไม่มีอำนาจย้าย แม้แต่ย้ายครู กศน.ตำบลเปลี่ยนตำบลภายในอำเภอ, 2.ขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารให้ นศ., เทียบระดับฯผ่อนผันได้ไหม, 3.ราคากลางหนังสือเรียน, 4.ลำดับรูปลูกจ้างประจำกับพนักงานราชการใครควรอยู่บนล่าง, 5.ผลกระทบจาก ETV ต่อการทำแผนการสอน
1.การเบิกจ่ายเงินพัฒนาคุณภาพผู้เรียน, 2.พนักงานราชการติด 2 หรือ 3 ขีด ?, 3.ใบ รบ.หมด ยืมจากอำเภออื่น ?, 4.ค่าออกใบ รบ.ใบที่สอง, 5.ครูอาสาฯลาออกจะเรียกบรรจุตำแหน่งครูอาสาฯได้ไหม, 6.นศ.ไม่มีนามสกุล, 7.การโอนเปลี่ยนตำแหน่งใน กศน. และการโอนจากต่างสังกัด มา กศ

ข่าวด่วน กศน.ล่าสุด  


ข่าวทั่วไปล่าสุด  


อังกฤษวันละคำล่าสุด  

 

เว็บครู กศน. ดอทคอม www.krukorsornor.com
เว็บไซต์เล็กๆ ที่มุ่งหวังให้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการ
ทำงานและใช้เป็นช่องทางในการรับข่าวสารแลกเปลี่ยนข่าวสารที่ทันสมัย
เพื่อนำประสบการณ์ที่ได้แลกเปลี่ยนมาใช้ในการปฎิบัตงาน

  | ADMIN | สำนักงาน กศน. | กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ | กลุ่มพัฒนาการศึกษาฯ | ศูนย์ฯ กลุ่มเป้าหมายพิเศษ(ศกพ.) | สถาบันการศึกษาทางไกล | สถาบัน กศน. กทม. |สถาบัน กศน.ภาคเหนือ| สถาบัน กศน.ภาคกลาง |สถาบัน กศน.ใต้ |กศน.ภาคตะวันออก |กศน.อำเภอ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | กระทรวงศึกษาธิการ | สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ |สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร | เปิดสอบตำรวจ ทหาร ปี 2557