[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by ## MAXSITE 1.10 plus ##

ข่าวเด่นวันนี้...

  
www.krukorsornor , ครู กศน.คอม ,ครู กศน , ครู nfe , พนักงานราชการ กศน. ,ข่าวการศึกษา, แจก code ข่าว , แจกโค๊ดข่าวการศึกษา, แจก code ข่าวการศึกษา ,ข้อสอบผู้บริหร กศน , ครูผุ้ช่วย กศน. , ครุกศน, ครูอาสา กศน.,ครูอาสาสมัคร
เว็บไซต์ กศน.อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี  [เว็บครู กศน.ดอทคอม] ห้องสมุดเฉลิมราชกุมารีอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา,กศน.พะเยา ,กศน.โซนอิงดอย กศน.อำเภอบ้านด่านลานหอย กศน.อำเภอแม่สะเรียง จ.แม่ฮ้องสอน ,www.krukorsornor.com , ข่าวการศึกษา กศน.
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดะเยา ,www.krukorsornor.com , ข่าวการศึกษา กศน ห้องสมุดประชาชน"เฉลิมราชกุมารี"อำเภอแม่สะเรียง จ.แม่ฮ้องสอน ,www.krukorsornor.com , ข่าวการศึกษา กศน
	ศูนย์ฝึกฯ ชายแดนชุมพร,ครู กศน.ดอทคอม
...
25 / เม.ย. / 2556 : ค้นข่าวด่วนสำนักงาน กศน
ขอเชิญรับชมรายการสายใย กศน.
ขอเชิญรับชมรายการสายใย กศน.
21 / เม.ย. / 2556 : ค้นข่าวด่วนสำนักงาน กศน
แบบสำรวจสภาพห้องสมุดในสังกัดสำนักงาน กศน.
แบบสำรวจสภาพห้องสมุดในสังกัดสำนักงาน กศน.
21 / เม.ย. / 2556 : ค้นข่าวด่วนสำนักงาน กศน
การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง
การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง
21 / เม.ย. / 2556 : ค้นข่าวด่วนสำนักงาน กศน
กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูฯ ได้รับเงินเดือนสูงกว่า หรือต่ำกว่าขั้นต่ำ หรือสูงกว่าขั้นสูงฯ
กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูฯ ได้รับเงินเดือนสูงกว่า หรือต่ำกว่าขั้นต่ำ หรือสูงกว่าขั้นสูงฯ
21 / เม.ย. / 2556 : ค้นข่าวด่วนสำนักงาน กศน
คัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๕
คัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๕
21 / เม.ย. / 2556 : ค้นข่าวด่วนสำนักงาน กศน
การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง และปรับอัตราเงินเดือนผู้ที่ได้รับการบรรจุฯ
การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง และปรับอัตราเงินเดือนผู้ที่ได้รับการบรรจุฯ
7 / เม.ย. / 2556 : ค้นข่าวด่วนสำนักงาน กศน
แก้ไขเพิ่มเติม ด่วนที่สุด : โครงการพัฒนาฯ ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการและผู้อำนวยการสถานศึกษา
แก้ไขเพิ่มเติม ด่วนที่สุด : โครงการพัฒนาฯ ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการและผู้อำนวยการสถานศึกษา
7 / เม.ย. / 2556 : ค้นข่าวด่วนสำนักงาน กศน
การเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเครื่องอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2555
การเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเครื่องอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2555
7 / เม.ย. / 2556 : ค้นข่าวด่วนสำนักงาน กศน
ด่ ว น ที่ สุด : การคัดเลือกบุคลากรเข้าร่วมโครงการ "คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป."
ด่ ว น ที่ สุด : การคัดเลือกบุคลากรเข้าร่วมโครงการ "คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป."
4 / เม.ย. / 2556 : ค้นข่าวด่วนสำนักงาน กศน
ด่วนที่สุด : โครงการพัฒนาฯ ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการและผู้อำนวยการสถานศึกษา
ด่วนที่สุด : โครงการพัฒนาฯ ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการและผู้อำนวยการสถานศึกษา
4 / เม.ย. / 2556 : ค้นข่าวด่วนสำนักงาน กศน
ด่วนที่สุด : โครงการพัฒนาฯ ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร
ด่วนที่สุด : โครงการพัฒนาฯ ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร
4 / เม.ย. / 2556 : ค้นข่าวด่วนสำนักงาน กศน
หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการพัฒนาข้าราชการครูฯ เพื่อเยียวยาให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชนก.พิเศษ
หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการพัฒนาข้าราชการครูฯ เพื่อเยียวยาให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชนก.พิเศษ
3 / เม.ย. / 2556 : ค้นข่าวด่วนสำนักงาน กศน
ให้ส่งรายชื่อข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมชุมสัมมนา
ให้ส่งรายชื่อข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมชุมสัมมนา
2 / เม.ย. / 2556 : ค้นข่าวด่วนสำนักงาน กศน
ประกาศ !! แล้วผลการสอบ รอง ผอ.สนง.กศน.จังหวัด
ประกาศ !! แล้วผลการสอบ รอง ผอ.สนง.กศน.จังหวัด
2 / เม.ย. / 2556 : ค้นข่าวด่วนสำนักงาน กศน
ด่ ว น ม า ก : การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นประจำปี พ.ศ.2556
ด่ ว น ม า ก : การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นประจำปี พ.ศ.2556
2 / เม.ย. / 2556 : ค้นข่าวด่วนสำนักงาน กศน
โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
2 / เม.ย. / 2556 : ค้นข่าวด่วนสำนักงาน กศน
การรับสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปี 2555
การรับสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปี 2555
30 / มี.ค. / 2556 : ค้นข่าวด่วนสำนักงาน กศน
แนวทางในการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ
แนวทางในการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ
30 / มี.ค. / 2556 : ค้นข่าวด่วนสำนักงาน กศน
ขยายเวลาเบิกจ่าย ปี 54-55
ขยายเวลาเบิกจ่าย ปี 54-55
30 / มี.ค. / 2556 : ค้นข่าวด่วนสำนักงาน กศน
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาฯ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สนง.กศน.จังหวัด/กทม.
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาฯ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สนง.กศน.จังหวัด/กทม.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 20/54 ->
<< 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 >>
มาช่วยกันตั้งกระทู้เพื่อให้ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ บอกเล่าสิ่งดีๆที่เป็นประโยชน์แก่การศึกษาไทย !!!
 
เรื่องเกี่ยวกับแผนงาน กศน. ที่นี่ [อ่านทั้งหมดที่นี่]
เรื่องเกี่ยวกับงานส่งเสริม ฯ กศน. ที่น ี่[อ่านทั้งหมดที่นี่]
 
   
 

 

เว็บครู กศน. ดอทคอม www.krukorsornor.com
เว็บไซต์เล็กๆ ที่มุ่งหวังให้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการ
ทำงานและใช้เป็นช่องทางในการรับข่าวสารแลกเปลี่ยนข่าวสารที่ทันสมัย
เพื่อนำประสบการณ์ที่ได้แลกเปลี่ยนมาใช้ในการปฎิบัตงาน

  | ADMIN | สำนักงาน กศน. | กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ | กลุ่มพัฒนาการศึกษาฯ | ศูนย์ฯ กลุ่มเป้าหมายพิเศษ(ศกพ.) | สถาบันการศึกษาทางไกล | สถาบัน กศน. กทม. |สถาบัน กศน.ภาคเหนือ| สถาบัน กศน.ภาคกลาง |สถาบัน กศน.ใต้ |กศน.ภาคตะวันออก |กศน.อำเภอ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | กระทรวงศึกษาธิการ | สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ |สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร | เปิดสอบตำรวจ ทหาร ปี 2557