[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by ## MAXSITE 1.10 plus ##

ข่าวเด่นวันนี้...

  
www.krukorsornor , ครู กศน.คอม ,ครู กศน , ครู nfe , พนักงานราชการ กศน. ,ข่าวการศึกษา, แจก code ข่าว , แจกโค๊ดข่าวการศึกษา, แจก code ข่าวการศึกษา ,ข้อสอบผู้บริหร กศน , ครูผุ้ช่วย กศน. , ครุกศน, ครูอาสา กศน.,ครูอาสาสมัคร
เว็บไซต์ กศน.อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี  [เว็บครู กศน.ดอทคอม] ห้องสมุดเฉลิมราชกุมารีอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา,กศน.พะเยา ,กศน.โซนอิงดอย กศน.อำเภอบ้านด่านลานหอย กศน.อำเภอแม่สะเรียง จ.แม่ฮ้องสอน ,www.krukorsornor.com , ข่าวการศึกษา กศน.
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดะเยา ,www.krukorsornor.com , ข่าวการศึกษา กศน ห้องสมุดประชาชน"เฉลิมราชกุมารี"อำเภอแม่สะเรียง จ.แม่ฮ้องสอน ,www.krukorsornor.com , ข่าวการศึกษา กศน
	ศูนย์ฝึกฯ ชายแดนชุมพร,ครู กศน.ดอทคอม
...
27 / ม.ค. / 2557 : ค้นข่าวด่วนสำนักงาน กศน
ขอเเชิญส่งผลงานด้านการอนุรักษ์เข้าประกวด รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 16 ประจำปี 2557
ขอเเชิญส่งผลงานด้านการอนุรักษ์เข้าประกวด รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 16 ประจำปี 2557
27 / ม.ค. / 2557 : ค้นข่าวด่วนสำนักงาน กศน
การสนับสนุนการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
การสนับสนุนการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
22 / ม.ค. / 2557 : ค้นข่าวด่วนสำนักงาน กศน
ประชาสัมพัธ์ โครงการประกวดการผลิตภาพยนตร์โฆษณาสั้น "อาชีวะเอกชน สร้างคน สร้างชาติ"
ประชาสัมพัธ์ โครงการประกวดการผลิตภาพยนตร์โฆษณาสั้น "อาชีวะเอกชน สร้างคน สร้างชาติ"
22 / ม.ค. / 2557 : ค้นข่าวด่วนสำนักงาน กศน
ด่วนที่สุด : ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามผ่านระบบออนไลน์
ด่วนที่สุด : ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามผ่านระบบออนไลน์
22 / ม.ค. / 2557 : ค้นข่าวด่วนสำนักงาน กศน
ด่วนที่สุด:ขอเชิญเข้ารับการอบรมค่ายผู้นำต้นแบบของ กศน. เพื่อพัฒนาการเกษตรไทยสู่อาเซียน รุ่นที่ 2
ด่วนที่สุด:ขอเชิญเข้ารับการอบรมค่ายผู้นำต้นแบบของ กศน. เพื่อพัฒนาการเกษตรไทยสู่อาเซียน รุ่นที่ 2
16 / ม.ค. / 2557 : ค้นข่าวด่วนสำนักงาน กศน
การฝึกอบรมทางการลูกเสือ
การฝึกอบรมทางการลูกเสือ
13 / ม.ค. / 2557 : ค้นข่าวด่วนสำนักงาน กศน
ด่วนที่สุด:ขอเชิญเข้ารับการอบรมค่ายผู้นำต้นแบบของ กศน. เพื่อพัฒนาการเกษตรไทยสู่อาเซียน รุ่นที่ 1
ด่วนที่สุด:ขอเชิญเข้ารับการอบรมค่ายผู้นำต้นแบบของ กศน. เพื่อพัฒนาการเกษตรไทยสู่อาเซียน รุ่นที่ 1
13 / ม.ค. / 2557 : ค้นข่าวด่วนสำนักงาน กศน
ด่วนที่สุด:การจัดงานฉลองเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2557 ตามเขตพื้นที่
ด่วนที่สุด:การจัดงานฉลองเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2557 ตามเขตพื้นที่
13 / ม.ค. / 2557 : ค้นข่าวด่วนสำนักงาน กศน
ด่ ว น : รายละเอียดเพิ่มเติม การจัดประกวดผลิตภัณฑ์ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
ด่ ว น : รายละเอียดเพิ่มเติม การจัดประกวดผลิตภัณฑ์ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
13 / ม.ค. / 2557 : ค้นข่าวด่วนสำนักงาน กศน
ด่วนที่สุด การจัดทำคำของบประมาณช่วยเหลือสถานศึกษาที่ประสบภัยพิบัติเพื่อขอใช้งบกลาง
ด่วนที่สุด การจัดทำคำของบประมาณช่วยเหลือสถานศึกษาที่ประสบภัยพิบัติเพื่อขอใช้งบกลาง
13 / ม.ค. / 2557 : ค้นข่าวด่วนสำนักงาน กศน
กำหนดการ การประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุด
กำหนดการ การประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุด
6 / ม.ค. / 2557 : ค้นข่าวด่วนสำนักงาน กศน
ขอข้อมูลระยะเวลาในการปฏิบัติงานตำแหน่งพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างเหมาบริการ ครูอัตราจ้างฯ
ขอข้อมูลระยะเวลาในการปฏิบัติงานตำแหน่งพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างเหมาบริการ ครูอัตราจ้างฯ
6 / ม.ค. / 2557 : ค้นข่าวด่วนสำนักงาน กศน
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูฯ ผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะฯ
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูฯ ผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะฯ
6 / ม.ค. / 2557 : ค้นข่าวด่วนสำนักงาน กศน
ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จและร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการฯ
ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จและร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการฯ
6 / ม.ค. / 2557 : ค้นข่าวด่วนสำนักงาน กศน
การปรับค่าตอบแทนพนักงานราชการ
การปรับค่าตอบแทนพนักงานราชการ
19 / ธ.ค. / 2556 : ค้นข่าวด่วนสำนักงาน กศน
การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2553-2555
การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2553-2555
16 / ธ.ค. / 2556 : ค้นข่าวด่วนสำนักงาน กศน
การคัดเลือกพนักงานขับรถยนต์ดีเด่นสำนักงาน กศน.
การคัดเลือกพนักงานขับรถยนต์ดีเด่นสำนักงาน กศน.
16 / ธ.ค. / 2556 : ค้นข่าวด่วนสำนักงาน กศน
ประชาสัมพันธ์ "โครงการรณรงค์ชำระหนี้ กองทุน กยศ."
ประชาสัมพันธ์ "โครงการรณรงค์ชำระหนี้ กองทุน กยศ."
16 / ธ.ค. / 2556 : ค้นข่าวด่วนสำนักงาน กศน
ดาวน์โหลดข้อมูลเพื่อปรับแก้ไขแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
ดาวน์โหลดข้อมูลเพื่อปรับแก้ไขแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
16 / ธ.ค. / 2556 : ค้นข่าวด่วนสำนักงาน กศน
ขอเชิญประชุมเพื่อนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน.ประจำปีงบประมาณ 2557 สู่การปฏิบัติ
ขอเชิญประชุมเพื่อนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน.ประจำปีงบประมาณ 2557 สู่การปฏิบัติ

กำลังแสดงหน้าที่ <- 20/66 ->
<< 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 >>
มาช่วยกันตั้งกระทู้เพื่อให้ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ บอกเล่าสิ่งดีๆที่เป็นประโยชน์แก่การศึกษาไทย !!!
 
เรื่องเกี่ยวกับแผนงาน กศน. ที่นี่ [อ่านทั้งหมดที่นี่]
เรื่องเกี่ยวกับงานส่งเสริม ฯ กศน. ที่น ี่[อ่านทั้งหมดที่นี่]
 
   
 

 

เว็บครู กศน. ดอทคอม www.krukorsornor.com
เว็บไซต์เล็กๆ ที่มุ่งหวังให้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการ
ทำงานและใช้เป็นช่องทางในการรับข่าวสารแลกเปลี่ยนข่าวสารที่ทันสมัย
เพื่อนำประสบการณ์ที่ได้แลกเปลี่ยนมาใช้ในการปฎิบัตงาน

  | ADMIN | สำนักงาน กศน. | กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ | กลุ่มพัฒนาการศึกษาฯ | ศูนย์ฯ กลุ่มเป้าหมายพิเศษ(ศกพ.) | สถาบันการศึกษาทางไกล | สถาบัน กศน. กทม. |สถาบัน กศน.ภาคเหนือ| สถาบัน กศน.ภาคกลาง |สถาบัน กศน.ใต้ |กศน.ภาคตะวันออก |กศน.อำเภอ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | กระทรวงศึกษาธิการ | สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ |สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร | เปิดสอบตำรวจ ทหาร ปี 2557