[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by ## MAXSITE 1.10 plus ##

ข่าวเด่นวันนี้...

  
www.krukorsornor , ครู กศน.คอม ,ครู กศน , ครู nfe , พนักงานราชการ กศน. ,ข่าวการศึกษา, แจก code ข่าว , แจกโค๊ดข่าวการศึกษา, แจก code ข่าวการศึกษา ,ข้อสอบผู้บริหร กศน , ครูผุ้ช่วย กศน. , ครุกศน, ครูอาสา กศน.,ครูอาสาสมัคร
เว็บไซต์ กศน.อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี  [เว็บครู กศน.ดอทคอม] ห้องสมุดเฉลิมราชกุมารีอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา,กศน.พะเยา ,กศน.โซนอิงดอย กศน.อำเภอบ้านด่านลานหอย กศน.อำเภอแม่สะเรียง จ.แม่ฮ้องสอน ,www.krukorsornor.com , ข่าวการศึกษา กศน.
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดะเยา ,www.krukorsornor.com , ข่าวการศึกษา กศน ห้องสมุดประชาชน"เฉลิมราชกุมารี"อำเภอแม่สะเรียง จ.แม่ฮ้องสอน ,www.krukorsornor.com , ข่าวการศึกษา กศน
	ศูนย์ฝึกฯ ชายแดนชุมพร,ครู กศน.ดอทคอม
...
25 / มี.ค. / 2557 : ค้นข่าวด่วนสำนักงาน กศน
การจัดงานชุมนุมลูกเสือ กศน. ประจำปี 2557 (แก้ไข)
การจัดงานชุมนุมลูกเสือ กศน. ประจำปี 2557 (แก้ไข)
25 / มี.ค. / 2557 : ค้นข่าวด่วนสำนักงาน กศน
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี พ.ศ.2557
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี พ.ศ.2557
21 / มี.ค. / 2557 : ค้นข่าวด่วนสำนักงาน กศน
แบบรายงาน คัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2556
แบบรายงาน คัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2556
21 / มี.ค. / 2557 : ค้นข่าวด่วนสำนักงาน กศน
แผนบูรณาการป้องกันและลดอุุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศการสงกรานต์ ปี 2557
แผนบูรณาการป้องกันและลดอุุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศการสงกรานต์ ปี 2557
20 / มี.ค. / 2557 : ค้นข่าวด่วนสำนักงาน กศน
รายงานความก้าวหน้าเป็นแผนภูมิ ความต้องการทางการศึกษา
รายงานความก้าวหน้าเป็นแผนภูมิ ความต้องการทางการศึกษา
20 / มี.ค. / 2557 : ค้นข่าวด่วนสำนักงาน กศน
การพัฒนาบุคลากรตามโครงการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การพัฒนาบุคลากรตามโครงการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
20 / มี.ค. / 2557 : ค้นข่าวด่วนสำนักงาน กศน
การอบรมทางการลูกเสือ
การอบรมทางการลูกเสือ
20 / มี.ค. / 2557 : ค้นข่าวด่วนสำนักงาน กศน
ประชุมชี้แจงกิจกรรมรวมพลคน กศน. ในการรณรงค์เลือกตั้งสมาชิวุฒิสภา 2557(เฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
ประชุมชี้แจงกิจกรรมรวมพลคน กศน. ในการรณรงค์เลือกตั้งสมาชิวุฒิสภา 2557(เฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
20 / มี.ค. / 2557 : ค้นข่าวด่วนสำนักงาน กศน
ด่วนที่สุด ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง รับสมัครฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพคุรุสภา 9 มาตรฐาน
ด่วนที่สุด ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง รับสมัครฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพคุรุสภา 9 มาตรฐาน
20 / มี.ค. / 2557 : ค้นข่าวด่วนสำนักงาน กศน
ด่วนที่สุด! การประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามบันทึกความเข้าใจด้านข้อมูลสารสนเทศ ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ กับ 7 กระทรวงหลัก (3 - 4 เมษายน 2557)
ด่วนที่สุด! การประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามบันทึกความเข้าใจด้านข้อมูลสารสนเทศ ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ กับ 7 กระทรวงหลัก (3 - 4 เมษายน 2557)
20 / มี.ค. / 2557 : ค้นข่าวด่วนสำนักงาน กศน
เชิญเข้ารับการอบรมค่ายผู้นำต้นแบบ กศน. เพื่อพัฒนาการเกษตรไทยสู่อาเซียน รุ่นที่ 2
เชิญเข้ารับการอบรมค่ายผู้นำต้นแบบ กศน. เพื่อพัฒนาการเกษตรไทยสู่อาเซียน รุ่นที่ 2
17 / มี.ค. / 2557 : ค้นข่าวด่วนสำนักงาน กศน
การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2557
การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2557
17 / มี.ค. / 2557 : ค้นข่าวด่วนสำนักงาน กศน
รหัสวิชาที่สอบ คัดเลือกบุคคลฯ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย และ ศึกษานิเทศก์
รหัสวิชาที่สอบ คัดเลือกบุคคลฯ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย และ ศึกษานิเทศก์
17 / มี.ค. / 2557 : ค้นข่าวด่วนสำนักงาน กศน
ด่วนที่สุด การสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้ืงฯครูผู้ช่วย และศึกษานิเทศก์
ด่วนที่สุด การสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้ืงฯครูผู้ช่วย และศึกษานิเทศก์
14 / มี.ค. / 2557 : ค้นข่าวด่วนสำนักงาน กศน
การคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง
การคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง
14 / มี.ค. / 2557 : ค้นข่าวด่วนสำนักงาน กศน
ขอความร่วมมือรณรงค์และสนับสนุนจัดสถานที่ปิดประกาศ การเลือกตั้งวุฒิสถา พ.ศ.2557
ขอความร่วมมือรณรงค์และสนับสนุนจัดสถานที่ปิดประกาศ การเลือกตั้งวุฒิสถา พ.ศ.2557
14 / มี.ค. / 2557 : ค้นข่าวด่วนสำนักงาน กศน
การรายงานผลการดำเนินโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ตามตัวชี้วัด 1.5
การรายงานผลการดำเนินโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ตามตัวชี้วัด 1.5
14 / มี.ค. / 2557 : ค้นข่าวด่วนสำนักงาน กศน
การจัดงานชุมนุมลูกเสือ กศน. ประจำปี 2557
การจัดงานชุมนุมลูกเสือ กศน. ประจำปี 2557
14 / มี.ค. / 2557 : ค้นข่าวด่วนสำนักงาน กศน
เร่งรัดดำเนินการสำรวจและบันทึกข้อมูลการรู้หนังสือและความต้องการทางการศึกษา
เร่งรัดดำเนินการสำรวจและบันทึกข้อมูลการรู้หนังสือและความต้องการทางการศึกษา
10 / มี.ค. / 2557 : ค้นข่าวด่วนสำนักงาน กศน
การสั่งแบบทดสอบการประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557
การสั่งแบบทดสอบการประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557

กำลังแสดงหน้าที่ <- 20/69 ->
<< 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 >>
มาช่วยกันตั้งกระทู้เพื่อให้ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ บอกเล่าสิ่งดีๆที่เป็นประโยชน์แก่การศึกษาไทย !!!
 
เรื่องเกี่ยวกับแผนงาน กศน. ที่นี่ [อ่านทั้งหมดที่นี่]
เรื่องเกี่ยวกับงานส่งเสริม ฯ กศน. ที่น ี่[อ่านทั้งหมดที่นี่]
 
   
 

 

เว็บครู กศน. ดอทคอม www.krukorsornor.com
เว็บไซต์เล็กๆ ที่มุ่งหวังให้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการ
ทำงานและใช้เป็นช่องทางในการรับข่าวสารแลกเปลี่ยนข่าวสารที่ทันสมัย
เพื่อนำประสบการณ์ที่ได้แลกเปลี่ยนมาใช้ในการปฎิบัตงาน

  | ADMIN | สำนักงาน กศน. | กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ | กลุ่มพัฒนาการศึกษาฯ | ศูนย์ฯ กลุ่มเป้าหมายพิเศษ(ศกพ.) | สถาบันการศึกษาทางไกล | สถาบัน กศน. กทม. |สถาบัน กศน.ภาคเหนือ| สถาบัน กศน.ภาคกลาง |สถาบัน กศน.ใต้ |กศน.ภาคตะวันออก |กศน.อำเภอ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | กระทรวงศึกษาธิการ | สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ |สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร | เปิดสอบตำรวจ ทหาร ปี 2557