[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by ## MAXSITE 1.10 plus ##

ข่าวเด่นวันนี้...

  
www.krukorsornor , ครู กศน.คอม ,ครู กศน , ครู nfe , พนักงานราชการ กศน. ,ข่าวการศึกษา, แจก code ข่าว , แจกโค๊ดข่าวการศึกษา, แจก code ข่าวการศึกษา ,ข้อสอบผู้บริหร กศน , ครูผุ้ช่วย กศน. , ครุกศน, ครูอาสา กศน.,ครูอาสาสมัคร
เว็บไซต์ กศน.อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี  [เว็บครู กศน.ดอทคอม] ห้องสมุดเฉลิมราชกุมารีอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา,กศน.พะเยา ,กศน.โซนอิงดอย กศน.อำเภอบ้านด่านลานหอย กศน.อำเภอแม่สะเรียง จ.แม่ฮ้องสอน ,www.krukorsornor.com , ข่าวการศึกษา กศน.
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดะเยา ,www.krukorsornor.com , ข่าวการศึกษา กศน ห้องสมุดประชาชน"เฉลิมราชกุมารี"อำเภอแม่สะเรียง จ.แม่ฮ้องสอน ,www.krukorsornor.com , ข่าวการศึกษา กศน
	ศูนย์ฝึกฯ ชายแดนชุมพร,ครู กศน.ดอทคอม
...
21 / พ.ย. / 2556 : ค้นข่าวด่วนสำนักงาน กศน
การรับแบบทดสอบประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2 / 56
การรับแบบทดสอบประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2 / 56
21 / พ.ย. / 2556 : ค้นข่าวด่วนสำนักงาน กศน
แบบสำรวจค่าใช้จ่ายต่อหัว
แบบสำรวจค่าใช้จ่ายต่อหัว
21 / พ.ย. / 2556 : ค้นข่าวด่วนสำนักงาน กศน
บทบาทภารกิจของครูอาสาสมัคร กศน.
บทบาทภารกิจของครูอาสาสมัคร กศน.
21 / พ.ย. / 2556 : ค้นข่าวด่วนสำนักงาน กศน
การเตรียมการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2557
การเตรียมการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2557
18 / พ.ย. / 2556 : ค้นข่าวด่วนสำนักงาน กศน
การรายงานข้อมูลผู้ผ่านการเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การรายงานข้อมูลผู้ผ่านการเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน
18 / พ.ย. / 2556 : ค้นข่าวด่วนสำนักงาน กศน
เชิญผู้บริหารเข้าร่วมประชุม
เชิญผู้บริหารเข้าร่วมประชุม
18 / พ.ย. / 2556 : ค้นข่าวด่วนสำนักงาน กศน
การจัดประกวดวาดภาพ เนื่องในโอกาสวันครู พ.ศ. 2557 ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
การจัดประกวดวาดภาพ เนื่องในโอกาสวันครู พ.ศ. 2557 ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
18 / พ.ย. / 2556 : ค้นข่าวด่วนสำนักงาน กศน
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
18 / พ.ย. / 2556 : ค้นข่าวด่วนสำนักงาน กศน
เรื่อง ประชาสัมพันธ์ศึกษาต่อระดับปริญญาโท
เรื่อง ประชาสัมพันธ์ศึกษาต่อระดับปริญญาโท
18 / พ.ย. / 2556 : ค้นข่าวด่วนสำนักงาน กศน
เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการ Workshop ความรู้เรื่องการลงทุน
เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการ Workshop ความรู้เรื่องการลงทุน
15 / พ.ย. / 2556 : ค้นข่าวด่วนสำนักงาน กศน
เรื่อง ขอเชิญนิสิต นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาร่วมฟังเสวนาวิชาการเฉลิมพระเกียรติฯ เรื่อง พระกัลยาณมิตราจารย์
เรื่อง ขอเชิญนิสิต นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาร่วมฟังเสวนาวิชาการเฉลิมพระเกียรติฯ เรื่อง พระกัลยาณมิตราจารย์
15 / พ.ย. / 2556 : ค้นข่าวด่วนสำนักงาน กศน
เรื่อง โครงการทุนการศึกษาข้าราชการ ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว สาธารณรัฐประชาชนจีน รุ่นที่ 10
เรื่อง โครงการทุนการศึกษาข้าราชการ ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว สาธารณรัฐประชาชนจีน รุ่นที่ 10
15 / พ.ย. / 2556 : ค้นข่าวด่วนสำนักงาน กศน
ข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาผู้ได้รับคัดเลือกกรณีเป็นผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพิ่มเติม
ข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาผู้ได้รับคัดเลือกกรณีเป็นผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพิ่มเติม
15 / พ.ย. / 2556 : ค้นข่าวด่วนสำนักงาน กศน
แนวนโยบาย จุดเน้น การปฏิบัติในการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษานอกระบบแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
แนวนโยบาย จุดเน้น การปฏิบัติในการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษานอกระบบแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
15 / พ.ย. / 2556 : ค้นข่าวด่วนสำนักงาน กศน
ด่วนที่สุด!! การสำรวจผู้ไม่รู้หนังสือ
ด่วนที่สุด!! การสำรวจผู้ไม่รู้หนังสือ
7 / พ.ย. / 2556 : ค้นข่าวด่วนสำนักงาน กศน
การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
7 / พ.ย. / 2556 : ค้นข่าวด่วนสำนักงาน กศน
การเข้ารับการอบรมหลักสูตร "พัฒนาครูบัญชีต้นแบบ"
การเข้ารับการอบรมหลักสูตร "พัฒนาครูบัญชีต้นแบบ"
6 / พ.ย. / 2556 : ค้นข่าวด่วนสำนักงาน กศน
การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง
การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง
5 / พ.ย. / 2556 : ค้นข่าวด่วนสำนักงาน กศน
ด่วนที่สุด : ขอความอนุเคราะห์จัดช่าง "ซ่อม สร้าง ล้างใหม่ จากใจพี่ช่วยน้อง กศน.ทำให้"
ด่วนที่สุด : ขอความอนุเคราะห์จัดช่าง "ซ่อม สร้าง ล้างใหม่ จากใจพี่ช่วยน้อง กศน.ทำให้"
5 / พ.ย. / 2556 : ค้นข่าวด่วนสำนักงาน กศน
ข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปัญหาของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (เครื่องแบบนักเรียน)
ข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปัญหาของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (เครื่องแบบนักเรียน)

กำลังแสดงหน้าที่ <- 20/64 ->
<< 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 >>
มาช่วยกันตั้งกระทู้เพื่อให้ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ บอกเล่าสิ่งดีๆที่เป็นประโยชน์แก่การศึกษาไทย !!!
 
เรื่องเกี่ยวกับแผนงาน กศน. ที่นี่ [อ่านทั้งหมดที่นี่]
เรื่องเกี่ยวกับงานส่งเสริม ฯ กศน. ที่น ี่[อ่านทั้งหมดที่นี่]
 
   
 

 

เว็บครู กศน. ดอทคอม www.krukorsornor.com
เว็บไซต์เล็กๆ ที่มุ่งหวังให้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการ
ทำงานและใช้เป็นช่องทางในการรับข่าวสารแลกเปลี่ยนข่าวสารที่ทันสมัย
เพื่อนำประสบการณ์ที่ได้แลกเปลี่ยนมาใช้ในการปฎิบัตงาน

  | ADMIN | สำนักงาน กศน. | กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ | กลุ่มพัฒนาการศึกษาฯ | ศูนย์ฯ กลุ่มเป้าหมายพิเศษ(ศกพ.) | สถาบันการศึกษาทางไกล | สถาบัน กศน. กทม. |สถาบัน กศน.ภาคเหนือ| สถาบัน กศน.ภาคกลาง |สถาบัน กศน.ใต้ |กศน.ภาคตะวันออก |กศน.อำเภอ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | กระทรวงศึกษาธิการ | สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ |สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร | เปิดสอบตำรวจ ทหาร ปี 2557