[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by ## MAXSITE 1.10 plus ##

ข่าวเด่นวันนี้...

  
www.krukorsornor , ครู กศน.คอม ,ครู กศน , ครู nfe , พนักงานราชการ กศน. ,ข่าวการศึกษา, แจก code ข่าว , แจกโค๊ดข่าวการศึกษา, แจก code ข่าวการศึกษา ,ข้อสอบผู้บริหร กศน , ครูผุ้ช่วย กศน. , ครุกศน, ครูอาสา กศน.,ครูอาสาสมัคร
เว็บไซต์ กศน.อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี  [เว็บครู กศน.ดอทคอม] ห้องสมุดเฉลิมราชกุมารีอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา,กศน.พะเยา ,กศน.โซนอิงดอย กศน.อำเภอบ้านด่านลานหอย กศน.อำเภอแม่สะเรียง จ.แม่ฮ้องสอน ,www.krukorsornor.com , ข่าวการศึกษา กศน.
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดะเยา ,www.krukorsornor.com , ข่าวการศึกษา กศน ห้องสมุดประชาชน"เฉลิมราชกุมารี"อำเภอแม่สะเรียง จ.แม่ฮ้องสอน ,www.krukorsornor.com , ข่าวการศึกษา กศน
	ศูนย์ฝึกฯ ชายแดนชุมพร,ครู กศน.ดอทคอม
...
17 / ก.พ. / 2557 : ค้นข่าวด่วนสำนักงาน กศน
ซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติในการเบิกจ่ายที่พัก
ซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติในการเบิกจ่ายที่พัก
17 / ก.พ. / 2557 : ค้นข่าวด่วนสำนักงาน กศน
ด่วนที่สุด : การคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2557
ด่วนที่สุด : การคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2557
17 / ก.พ. / 2557 : ค้นข่าวด่วนสำนักงาน กศน
ด่วนที่สุด : การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมาย ฯ"คุรุสดุดี" ประจำปี 2557
ด่วนที่สุด : การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมาย ฯ"คุรุสดุดี" ประจำปี 2557
17 / ก.พ. / 2557 : ค้นข่าวด่วนสำนักงาน กศน
ด่วนที่สุด : การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการพัฒนาโครงการผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา ร
ด่วนที่สุด : การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการพัฒนาโครงการผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา ร
17 / ก.พ. / 2557 : ค้นข่าวด่วนสำนักงาน กศน
การเบิกค่าตอบแทนของพนักงานราชการและเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
การเบิกค่าตอบแทนของพนักงานราชการและเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
10 / ก.พ. / 2557 : ค้นข่าวด่วนสำนักงาน กศน
การเลือนอบรมค่ายผู้นำต้นแบบ กศน
การเลือนอบรมค่ายผู้นำต้นแบบ กศน
10 / ก.พ. / 2557 : ค้นข่าวด่วนสำนักงาน กศน
ขอความอนุเคราะห์สำรวจหลักสูตรอาชีพที่ผู้เรียนนิยมมากที่สุด
ขอความอนุเคราะห์สำรวจหลักสูตรอาชีพที่ผู้เรียนนิยมมากที่สุด
10 / ก.พ. / 2557 : ค้นข่าวด่วนสำนักงาน กศน
การฝึกอบรมทางการลูกเสือ
การฝึกอบรมทางการลูกเสือ
10 / ก.พ. / 2557 : ค้นข่าวด่วนสำนักงาน กศน
ขอข้อมูลการก่อสร้าง กศน.ตำบล
ขอข้อมูลการก่อสร้าง กศน.ตำบล
10 / ก.พ. / 2557 : ค้นข่าวด่วนสำนักงาน กศน
กรอกข้อมูล EIS ปี 2557
กรอกข้อมูล EIS ปี 2557
7 / ก.พ. / 2557 : ค้นข่าวด่วนสำนักงาน กศน
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่ง
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่ง
7 / ก.พ. / 2557 : ค้นข่าวด่วนสำนักงาน กศน
ประกาศหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ประกาศหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
4 / ก.พ. / 2557 : ค้นข่าวด่วนสำนักงาน กศน
ประกาศหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ประกาศหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
3 / ก.พ. / 2557 : ค้นข่าวด่วนสำนักงาน กศน
โอนจัดสรรงบประมาณ โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและสนับสนุนการเลือกตั้ง
โอนจัดสรรงบประมาณ โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและสนับสนุนการเลือกตั้ง
3 / ก.พ. / 2557 : ค้นข่าวด่วนสำนักงาน กศน
กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย
กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย
27 / ม.ค. / 2557 : ค้นข่าวด่วนสำนักงาน กศน
ด่วนที่สุด การรับสมัครเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน ก.ค.ศ
ด่วนที่สุด การรับสมัครเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน ก.ค.ศ
27 / ม.ค. / 2557 : ค้นข่าวด่วนสำนักงาน กศน
แนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขตามมาตรา 181 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
แนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขตามมาตรา 181 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
27 / ม.ค. / 2557 : ค้นข่าวด่วนสำนักงาน กศน
ขยายการรับสมัคร สุดยอด กศน. 2
ขยายการรับสมัคร สุดยอด กศน. 2
27 / ม.ค. / 2557 : ค้นข่าวด่วนสำนักงาน กศน
ด่วนที่สุด:ขอยกเิกการอบรมสัมมนาแนวทางการสนับสนุนการเลือกตั้งสามชิกสภาผู้แทนราษฎร
ด่วนที่สุด:ขอยกเิกการอบรมสัมมนาแนวทางการสนับสนุนการเลือกตั้งสามชิกสภาผู้แทนราษฎร
27 / ม.ค. / 2557 : ค้นข่าวด่วนสำนักงาน กศน
ขอเเชิญส่งผลงานด้านการอนุรักษ์เข้าประกวด รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 16 ประจำปี 2557
ขอเเชิญส่งผลงานด้านการอนุรักษ์เข้าประกวด รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 16 ประจำปี 2557

กำลังแสดงหน้าที่ <- 20/67 ->
<< 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 >>
มาช่วยกันตั้งกระทู้เพื่อให้ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ บอกเล่าสิ่งดีๆที่เป็นประโยชน์แก่การศึกษาไทย !!!
 
เรื่องเกี่ยวกับแผนงาน กศน. ที่นี่ [อ่านทั้งหมดที่นี่]
เรื่องเกี่ยวกับงานส่งเสริม ฯ กศน. ที่น ี่[อ่านทั้งหมดที่นี่]
 
   
 

 

เว็บครู กศน. ดอทคอม www.krukorsornor.com
เว็บไซต์เล็กๆ ที่มุ่งหวังให้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการ
ทำงานและใช้เป็นช่องทางในการรับข่าวสารแลกเปลี่ยนข่าวสารที่ทันสมัย
เพื่อนำประสบการณ์ที่ได้แลกเปลี่ยนมาใช้ในการปฎิบัตงาน

  | ADMIN | สำนักงาน กศน. | กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ | กลุ่มพัฒนาการศึกษาฯ | ศูนย์ฯ กลุ่มเป้าหมายพิเศษ(ศกพ.) | สถาบันการศึกษาทางไกล | สถาบัน กศน. กทม. |สถาบัน กศน.ภาคเหนือ| สถาบัน กศน.ภาคกลาง |สถาบัน กศน.ใต้ |กศน.ภาคตะวันออก |กศน.อำเภอ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | กระทรวงศึกษาธิการ | สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ |สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร | เปิดสอบตำรวจ ทหาร ปี 2557