[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by ## MAXSITE 1.10 plus ##

ข่าวเด่นวันนี้...

  
www.krukorsornor , ครู กศน.คอม ,ครู กศน , ครู nfe , พนักงานราชการ กศน. ,ข่าวการศึกษา, แจก code ข่าว , แจกโค๊ดข่าวการศึกษา, แจก code ข่าวการศึกษา ,ข้อสอบผู้บริหร กศน , ครูผุ้ช่วย กศน. , ครุกศน, ครูอาสา กศน.,ครูอาสาสมัคร
เว็บไซต์ กศน.อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี  [เว็บครู กศน.ดอทคอม] ห้องสมุดเฉลิมราชกุมารีอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา,กศน.พะเยา ,กศน.โซนอิงดอย กศน.อำเภอบ้านด่านลานหอย กศน.อำเภอแม่สะเรียง จ.แม่ฮ้องสอน ,www.krukorsornor.com , ข่าวการศึกษา กศน.
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดะเยา ,www.krukorsornor.com , ข่าวการศึกษา กศน ห้องสมุดประชาชน"เฉลิมราชกุมารี"อำเภอแม่สะเรียง จ.แม่ฮ้องสอน ,www.krukorsornor.com , ข่าวการศึกษา กศน
	ศูนย์ฝึกฯ ชายแดนชุมพร,ครู กศน.ดอทคอม
...
5 / พ.ย. / 2556 : ค้นข่าวด่วนสำนักงาน กศน
ด่วนที่สุด : เรื่อง ให้ข้าราชการไปฝึกอบรม ณ ต่างปรเทศ (โครงการเพชรน้ำหนึ่งสู่ประชาคมอาเซียน รุ่นที่ 2)
ด่วนที่สุด : เรื่อง ให้ข้าราชการไปฝึกอบรม ณ ต่างปรเทศ (โครงการเพชรน้ำหนึ่งสู่ประชาคมอาเซียน รุ่นที่ 2)
5 / พ.ย. / 2556 : ค้นข่าวด่วนสำนักงาน กศน
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
4 / พ.ย. / 2556 : ค้นข่าวด่วนสำนักงาน กศน
ด่ ว น ที่ สุด: สำรวจข้อมูลผู้ปฏิบัติหน้าที่การสอน ประสงค์เข้ารับการศึกษาหลักสูตร ป.บัณฑิต
ด่ ว น ที่ สุด: สำรวจข้อมูลผู้ปฏิบัติหน้าที่การสอน ประสงค์เข้ารับการศึกษาหลักสูตร ป.บัณฑิต
21 / ต.ค. / 2556 : ค้นข่าวด่วนสำนักงาน กศน
โครงการรณรงค์ชำระหนี้ ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 56 - 31 มีนาคม 2557
โครงการรณรงค์ชำระหนี้ ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 56 - 31 มีนาคม 2557
19 / ต.ค. / 2556 : ค้นข่าวด่วนสำนักงาน กศน
สรุปการประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัด กศน.ปี 2557 ณ.รร.แอมบาสเดอร์ จอมเทียน 18 ตค. 56
สรุปการประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัด กศน.ปี 2557 ณ.รร.แอมบาสเดอร์ จอมเทียน 18 ตค. 56
17 / ต.ค. / 2556 : ค้นข่าวด่วนสำนักงาน กศน
ซ้อมความเข้าใจหลักการและแนวปฏิบัติในการเดินทางไปราชการ
ซ้อมความเข้าใจหลักการและแนวปฏิบัติในการเดินทางไปราชการ
17 / ต.ค. / 2556 : ค้นข่าวด่วนสำนักงาน กศน
แบบสำรวจการรู้หนังสือและความต้องการทางการศึกษา
แบบสำรวจการรู้หนังสือและความต้องการทางการศึกษา
17 / ต.ค. / 2556 : ค้นข่าวด่วนสำนักงาน กศน
ด่วนมาก ชี้แจงการเทียบระดับการศึกษาในระดับสุงสุกของการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ด่วนมาก ชี้แจงการเทียบระดับการศึกษาในระดับสุงสุกของการศึกษาขั้นพื้นฐาน
17 / ต.ค. / 2556 : ค้นข่าวด่วนสำนักงาน กศน
ด่วนมาก : ขอเชิญร่วมงานสุดยอดการเรียนการสอนภาษา และคิดวิเคราะห์
ด่วนมาก : ขอเชิญร่วมงานสุดยอดการเรียนการสอนภาษา และคิดวิเคราะห์
17 / ต.ค. / 2556 : ค้นข่าวด่วนสำนักงาน กศน
เพิ่มเติม ด่วนที่สุด : เรื่องการสำรวจผู้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร กศน. ประจำปีงบประมาณ 2557
เพิ่มเติม ด่วนที่สุด : เรื่องการสำรวจผู้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร กศน. ประจำปีงบประมาณ 2557
15 / ต.ค. / 2556 : ค้นข่าวด่วนสำนักงาน กศน
ด่วนที่สุด โครงสร้างรหัส งบประมาณปี 57
ด่วนที่สุด โครงสร้างรหัส งบประมาณปี 57
15 / ต.ค. / 2556 : ค้นข่าวด่วนสำนักงาน กศน
เรียนเชิญร่วมประชุมเพื่อรับมอบนโยบายจากปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ 22 ตุลาคม 2556
เรียนเชิญร่วมประชุมเพื่อรับมอบนโยบายจากปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ 22 ตุลาคม 2556
14 / ต.ค. / 2556 : ค้นข่าวด่วนสำนักงาน กศน
พรบ.ปีงบประมาณ 2557 ประกาศใช้แล้ว
พรบ.ปีงบประมาณ 2557 ประกาศใช้แล้ว
14 / ต.ค. / 2556 : ค้นข่าวด่วนสำนักงาน กศน
แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับสถานพยาบาลเอกชนที่ออกให้บริการสุขภาพ
แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับสถานพยาบาลเอกชนที่ออกให้บริการสุขภาพ
14 / ต.ค. / 2556 : ค้นข่าวด่วนสำนักงาน กศน
สวัสดิการ การศึกษาบุตรกรณีข้าราชการประจำ อยู่ต่างประเทศ และบุตรอยู่ในประเทศนั้น
สวัสดิการ การศึกษาบุตรกรณีข้าราชการประจำ อยู่ต่างประเทศ และบุตรอยู่ในประเทศนั้น
14 / ต.ค. / 2556 : ค้นข่าวด่วนสำนักงาน กศน
แจ้งตรวจสอบราายชื่อการประชุมชี้แจงนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
แจ้งตรวจสอบราายชื่อการประชุมชี้แจงนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
13 / ต.ค. / 2556 : ค้นข่าวด่วนสำนักงาน กศน
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเสนอรายชื่อสตรี บุคคล และองค์กรที่มีผลงานดีเด่นสาขาต่างๆ
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเสนอรายชื่อสตรี บุคคล และองค์กรที่มีผลงานดีเด่นสาขาต่างๆ
13 / ต.ค. / 2556 : ค้นข่าวด่วนสำนักงาน กศน
สำรวจผู้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร กศน. ประจำปีงบประมาณ 2557
สำรวจผู้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร กศน. ประจำปีงบประมาณ 2557
13 / ต.ค. / 2556 : ค้นข่าวด่วนสำนักงาน กศน
ด่วนที่สุด : โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรภาครัฐในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ด่วนที่สุด : โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรภาครัฐในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์
13 / ต.ค. / 2556 : ค้นข่าวด่วนสำนักงาน กศน
กำหนดการตรวจขั้นที่ 5
กำหนดการตรวจขั้นที่ 5

กำลังแสดงหน้าที่ <- 20/63 ->
<< 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 >>
มาช่วยกันตั้งกระทู้เพื่อให้ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ บอกเล่าสิ่งดีๆที่เป็นประโยชน์แก่การศึกษาไทย !!!
 
เรื่องเกี่ยวกับแผนงาน กศน. ที่นี่ [อ่านทั้งหมดที่นี่]
เรื่องเกี่ยวกับงานส่งเสริม ฯ กศน. ที่น ี่[อ่านทั้งหมดที่นี่]
 
   
 

 

เว็บครู กศน. ดอทคอม www.krukorsornor.com
เว็บไซต์เล็กๆ ที่มุ่งหวังให้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการ
ทำงานและใช้เป็นช่องทางในการรับข่าวสารแลกเปลี่ยนข่าวสารที่ทันสมัย
เพื่อนำประสบการณ์ที่ได้แลกเปลี่ยนมาใช้ในการปฎิบัตงาน

  | ADMIN | สำนักงาน กศน. | กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ | กลุ่มพัฒนาการศึกษาฯ | ศูนย์ฯ กลุ่มเป้าหมายพิเศษ(ศกพ.) | สถาบันการศึกษาทางไกล | สถาบัน กศน. กทม. |สถาบัน กศน.ภาคเหนือ| สถาบัน กศน.ภาคกลาง |สถาบัน กศน.ใต้ |กศน.ภาคตะวันออก |กศน.อำเภอ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | กระทรวงศึกษาธิการ | สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ |สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร | เปิดสอบตำรวจ ทหาร ปี 2557