[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by ## MAXSITE 1.10 plus ##

ข่าวเด่นวันนี้...

  
www.krukorsornor , ครู กศน.คอม ,ครู กศน , ครู nfe , พนักงานราชการ กศน. ,ข่าวการศึกษา, แจก code ข่าว , แจกโค๊ดข่าวการศึกษา, แจก code ข่าวการศึกษา ,ข้อสอบผู้บริหร กศน , ครูผุ้ช่วย กศน. , ครุกศน, ครูอาสา กศน.,ครูอาสาสมัคร
เว็บไซต์ กศน.อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี  [เว็บครู กศน.ดอทคอม] ห้องสมุดเฉลิมราชกุมารีอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา,กศน.พะเยา ,กศน.โซนอิงดอย กศน.อำเภอบ้านด่านลานหอย กศน.อำเภอแม่สะเรียง จ.แม่ฮ้องสอน ,www.krukorsornor.com , ข่าวการศึกษา กศน.
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดะเยา ,www.krukorsornor.com , ข่าวการศึกษา กศน ห้องสมุดประชาชน"เฉลิมราชกุมารี"อำเภอแม่สะเรียง จ.แม่ฮ้องสอน ,www.krukorsornor.com , ข่าวการศึกษา กศน
	ศูนย์ฝึกฯ ชายแดนชุมพร,ครู กศน.ดอทคอม
...
27 / ส.ค. / 2556 : ค้นข่าวด่วนสำนักงาน กศน
การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง
การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง
27 / ส.ค. / 2556 : ค้นข่าวด่วนสำนักงาน กศน
การมอบอำนาจเงิน
การมอบอำนาจเงิน
25 / ส.ค. / 2556 : ค้นข่าวด่วนสำนักงาน กศน
รับสมัคร ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงาน กศน. (กรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ)
รับสมัคร ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงาน กศน. (กรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ)
25 / ส.ค. / 2556 : ค้นข่าวด่วนสำนักงาน กศน
การรับผลการตรวจกระดาษคำตอบและกระดาษคำตอบการประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน (จบ ม.6 ใน 8 เดือน)
การรับผลการตรวจกระดาษคำตอบและกระดาษคำตอบการประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน (จบ ม.6 ใน 8 เดือน)
25 / ส.ค. / 2556 : ค้นข่าวด่วนสำนักงาน กศน
การสมัครเรียน รด. ของนักศึกษา กศน.
การสมัครเรียน รด. ของนักศึกษา กศน.
25 / ส.ค. / 2556 : ค้นข่าวด่วนสำนักงาน กศน
การเก็บข้อมูลตามมาตรฐาน กศน.ตำบล และผลการดำเนินงาน กศน.ตำบล ปี 2556
การเก็บข้อมูลตามมาตรฐาน กศน.ตำบล และผลการดำเนินงาน กศน.ตำบล ปี 2556
25 / ส.ค. / 2556 : ค้นข่าวด่วนสำนักงาน กศน
ด่วนที่สุด การจัดทำข้อเสนอการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณ (แบบปกติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
ด่วนที่สุด การจัดทำข้อเสนอการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณ (แบบปกติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
25 / ส.ค. / 2556 : ค้นข่าวด่วนสำนักงาน กศน
ด่วนที่สุด เรื่องมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำงบประมาณ พ.ศ.2556
ด่วนที่สุด เรื่องมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำงบประมาณ พ.ศ.2556
25 / ส.ค. / 2556 : ค้นข่าวด่วนสำนักงาน กศน
ด่วนที่สุด : อนุมัติให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการเสริมคุณค่าคลังปัญญา กศน. และเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ด่วนที่สุด : อนุมัติให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการเสริมคุณค่าคลังปัญญา กศน. และเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
21 / ส.ค. / 2556 : ค้นข่าวด่วนสำนักงาน กศน
ด่วนที่สุด : การมอบเข็มวิทยพัฒน์ให้แก่ผู้ผ่านการพัฒนาโครงการเสริมสร้างศักยภาพครู กศน.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ด่วนที่สุด : การมอบเข็มวิทยพัฒน์ให้แก่ผู้ผ่านการพัฒนาโครงการเสริมสร้างศักยภาพครู กศน.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
21 / ส.ค. / 2556 : ค้นข่าวด่วนสำนักงาน กศน
เลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
เลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
20 / ส.ค. / 2556 : ค้นข่าวด่วนสำนักงาน กศน
การคัดเลือกบุคคลากร/หน่วยงาน/สถานศึกษา/เครือข่าย ที่จัดและสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2556
การคัดเลือกบุคคลากร/หน่วยงาน/สถานศึกษา/เครือข่าย ที่จัดและสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2556
20 / ส.ค. / 2556 : ค้นข่าวด่วนสำนักงาน กศน
โครงการเพชรน้ำหนึ่งสู่ประชาคมอาเซียนรุ่นที่ 2
โครงการเพชรน้ำหนึ่งสู่ประชาคมอาเซียนรุ่นที่ 2
20 / ส.ค. / 2556 : ค้นข่าวด่วนสำนักงาน กศน
กำหนดการและการเตรียมตัวเข้ารับการตรวจขั้นที่ 5 เพื่อขอรับเครื่องหมายวูดแบจด์ 2 ท่อน R.W.B.
กำหนดการและการเตรียมตัวเข้ารับการตรวจขั้นที่ 5 เพื่อขอรับเครื่องหมายวูดแบจด์ 2 ท่อน R.W.B.
14 / ส.ค. / 2556 : ค้นข่าวด่วนสำนักงาน กศน
การคัดเลือกบุคคลากร/หน่วยงาน/สถานศึกษา/เครือข่าย ที่จัดและสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2556
การคัดเลือกบุคคลากร/หน่วยงาน/สถานศึกษา/เครือข่าย ที่จัดและสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2556
14 / ส.ค. / 2556 : ค้นข่าวด่วนสำนักงาน กศน
โครงการอบรมครูภาษาจีน ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน
โครงการอบรมครูภาษาจีน ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน
14 / ส.ค. / 2556 : ค้นข่าวด่วนสำนักงาน กศน
การขอหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพให้แก่ครูอาสาสมัครจีนฯ
การขอหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพให้แก่ครูอาสาสมัครจีนฯ
14 / ส.ค. / 2556 : ค้นข่าวด่วนสำนักงาน กศน
ซ้อมความเข้าใจในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ซ้อมความเข้าใจในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
13 / ส.ค. / 2556 : ค้นข่าวด่วนสำนักงาน กศน
เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูฯ รับเงินเดือนอันดับ คศ.4 (วิทยฐานะเชี่ยวชาญ) ครั้งที่ 2 (1 ต.ค.56)
เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูฯ รับเงินเดือนอันดับ คศ.4 (วิทยฐานะเชี่ยวชาญ) ครั้งที่ 2 (1 ต.ค.56)
13 / ส.ค. / 2556 : ค้นข่าวด่วนสำนักงาน กศน
โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือขั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมวิชากำกับลูกเสือ (A.L.T.C.)
โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือขั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมวิชากำกับลูกเสือ (A.L.T.C.)

กำลังแสดงหน้าที่ <- 20/60 ->
<< 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 >>
มาช่วยกันตั้งกระทู้เพื่อให้ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ บอกเล่าสิ่งดีๆที่เป็นประโยชน์แก่การศึกษาไทย !!!
 
เรื่องเกี่ยวกับแผนงาน กศน. ที่นี่ [อ่านทั้งหมดที่นี่]
เรื่องเกี่ยวกับงานส่งเสริม ฯ กศน. ที่น ี่[อ่านทั้งหมดที่นี่]
 
   
 

 

เว็บครู กศน. ดอทคอม www.krukorsornor.com
เว็บไซต์เล็กๆ ที่มุ่งหวังให้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการ
ทำงานและใช้เป็นช่องทางในการรับข่าวสารแลกเปลี่ยนข่าวสารที่ทันสมัย
เพื่อนำประสบการณ์ที่ได้แลกเปลี่ยนมาใช้ในการปฎิบัตงาน

  | ADMIN | สำนักงาน กศน. | กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ | กลุ่มพัฒนาการศึกษาฯ | ศูนย์ฯ กลุ่มเป้าหมายพิเศษ(ศกพ.) | สถาบันการศึกษาทางไกล | สถาบัน กศน. กทม. |สถาบัน กศน.ภาคเหนือ| สถาบัน กศน.ภาคกลาง |สถาบัน กศน.ใต้ |กศน.ภาคตะวันออก |กศน.อำเภอ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | กระทรวงศึกษาธิการ | สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ |สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร | เปิดสอบตำรวจ ทหาร ปี 2557