[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by ## MAXSITE 1.10 plus ##

ข่าวเด่นวันนี้...

  
www.krukorsornor , ครู กศน.คอม ,ครู กศน , ครู nfe , พนักงานราชการ กศน. ,ข่าวการศึกษา, แจก code ข่าว , แจกโค๊ดข่าวการศึกษา, แจก code ข่าวการศึกษา ,ข้อสอบผู้บริหร กศน , ครูผุ้ช่วย กศน. , ครุกศน, ครูอาสา กศน.,ครูอาสาสมัคร
เว็บไซต์ กศน.อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี  [เว็บครู กศน.ดอทคอม] ห้องสมุดเฉลิมราชกุมารีอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา,กศน.พะเยา ,กศน.โซนอิงดอย กศน.อำเภอบ้านด่านลานหอย กศน.อำเภอแม่สะเรียง จ.แม่ฮ้องสอน ,www.krukorsornor.com , ข่าวการศึกษา กศน.
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดะเยา ,www.krukorsornor.com , ข่าวการศึกษา กศน ห้องสมุดประชาชน"เฉลิมราชกุมารี"อำเภอแม่สะเรียง จ.แม่ฮ้องสอน ,www.krukorsornor.com , ข่าวการศึกษา กศน
	ศูนย์ฝึกฯ ชายแดนชุมพร,ครู กศน.ดอทคอม
...
13 / ส.ค. / 2556 : ค้นข่าวด่วนสำนักงาน กศน
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลข้าราชการที่ไม่เป็นสมาชิก กบข.
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลข้าราชการที่ไม่เป็นสมาชิก กบข.
13 / ส.ค. / 2556 : ค้นข่าวด่วนสำนักงาน กศน
การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียง (เพิ่มเติม)
การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียง (เพิ่มเติม)
4 / ส.ค. / 2556 : ค้นข่าวด่วนสำนักงาน กศน
ขอเชิญพนักงานขับรถยนต์ราชการเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานขับรถยนต์ ปี 2556
ขอเชิญพนักงานขับรถยนต์ราชการเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานขับรถยนต์ ปี 2556
4 / ส.ค. / 2556 : ค้นข่าวด่วนสำนักงาน กศน
การเลื่อนเงินเดือน/เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2(1 ต.ค.56)
การเลื่อนเงินเดือน/เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2(1 ต.ค.56)
4 / ส.ค. / 2556 : ค้นข่าวด่วนสำนักงาน กศน
ด่วนที่สุด : ประกาศรายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดีประจำปี 2556
ด่วนที่สุด : ประกาศรายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดีประจำปี 2556
4 / ส.ค. / 2556 : ค้นข่าวด่วนสำนักงาน กศน
ซักซ้อมควมเข้าใจเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการคืนเงินข้าราชการที่กลับเข้ารับราชการใหม่
ซักซ้อมควมเข้าใจเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการคืนเงินข้าราชการที่กลับเข้ารับราชการใหม่
4 / ส.ค. / 2556 : ค้นข่าวด่วนสำนักงาน กศน
แจ้งยืนยันจำนวนบุคลากร ครู กศน.
แจ้งยืนยันจำนวนบุคลากร ครู กศน.
4 / ส.ค. / 2556 : ค้นข่าวด่วนสำนักงาน กศน
แจ้ง 77 จังหวัด ส่งรายงานตัวชี้วัด โครงการศึนย์ฝึกอาชีพชุมชน
แจ้ง 77 จังหวัด ส่งรายงานตัวชี้วัด โครงการศึนย์ฝึกอาชีพชุมชน
1 / ส.ค. / 2556 : ค้นข่าวด่วนสำนักงาน กศน
การจำหน่ายของที่ระลึกงานกีฬา กศน.เกมส์ครั้งที่ 3
การจำหน่ายของที่ระลึกงานกีฬา กศน.เกมส์ครั้งที่ 3
1 / ส.ค. / 2556 : ค้นข่าวด่วนสำนักงาน กศน
การประเมินสถานศึกษาพอเพียง ปี 2556
การประเมินสถานศึกษาพอเพียง ปี 2556
1 / ส.ค. / 2556 : ค้นข่าวด่วนสำนักงาน กศน
ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ขั้นหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ(L.T.C.)
ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ขั้นหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ(L.T.C.)
30 / ก.ค. / 2556 : ค้นข่าวด่วนสำนักงาน กศน
หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
30 / ก.ค. / 2556 : ค้นข่าวด่วนสำนักงาน กศน
การประเมินผลผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (R.A.T.C)
การประเมินผลผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (R.A.T.C)
30 / ก.ค. / 2556 : ค้นข่าวด่วนสำนักงาน กศน
การประเมินสถานศึกษาพอเพียง ปี 2556
การประเมินสถานศึกษาพอเพียง ปี 2556
30 / ก.ค. / 2556 : ค้นข่าวด่วนสำนักงาน กศน
การจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปี งปม.พ.ศ. 2556
การจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปี งปม.พ.ศ. 2556
30 / ก.ค. / 2556 : ค้นข่าวด่วนสำนักงาน กศน
นโยบายการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมเยาวชนโดยกระบวนการลูกเสือ
นโยบายการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมเยาวชนโดยกระบวนการลูกเสือ
18 / ก.ค. / 2556 : ค้นข่าวด่วนสำนักงาน กศน
การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการรณรงค์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตระหว่างสำนักงาน ป.ป.ช.
การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการรณรงค์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตระหว่างสำนักงาน ป.ป.ช.
18 / ก.ค. / 2556 : ค้นข่าวด่วนสำนักงาน กศน
สำนักงาน กศน. ประกาศ รายชื่อผู้เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ วันที่ 8 กันยายน 2556
สำนักงาน กศน. ประกาศ รายชื่อผู้เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ วันที่ 8 กันยายน 2556
18 / ก.ค. / 2556 : ค้นข่าวด่วนสำนักงาน กศน
การรับแบบทดสอบการประเมินเทียบระดับ ม 6 ใน 8 เดือน
การรับแบบทดสอบการประเมินเทียบระดับ ม 6 ใน 8 เดือน
17 / ก.ค. / 2556 : ค้นข่าวด่วนสำนักงาน กศน
การจ่ายใบประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี พ.ศ.2547,2548 และ 2549 (เพิ่มเติม)
การจ่ายใบประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี พ.ศ.2547,2548 และ 2549 (เพิ่มเติม)

กำลังแสดงหน้าที่ <- 20/59 ->
<< 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 >>
มาช่วยกันตั้งกระทู้เพื่อให้ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ บอกเล่าสิ่งดีๆที่เป็นประโยชน์แก่การศึกษาไทย !!!
 
เรื่องเกี่ยวกับแผนงาน กศน. ที่นี่ [อ่านทั้งหมดที่นี่]
เรื่องเกี่ยวกับงานส่งเสริม ฯ กศน. ที่น ี่[อ่านทั้งหมดที่นี่]
 
   
 

 

เว็บครู กศน. ดอทคอม www.krukorsornor.com
เว็บไซต์เล็กๆ ที่มุ่งหวังให้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการ
ทำงานและใช้เป็นช่องทางในการรับข่าวสารแลกเปลี่ยนข่าวสารที่ทันสมัย
เพื่อนำประสบการณ์ที่ได้แลกเปลี่ยนมาใช้ในการปฎิบัตงาน

  | ADMIN | สำนักงาน กศน. | กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ | กลุ่มพัฒนาการศึกษาฯ | ศูนย์ฯ กลุ่มเป้าหมายพิเศษ(ศกพ.) | สถาบันการศึกษาทางไกล | สถาบัน กศน. กทม. |สถาบัน กศน.ภาคเหนือ| สถาบัน กศน.ภาคกลาง |สถาบัน กศน.ใต้ |กศน.ภาคตะวันออก |กศน.อำเภอ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | กระทรวงศึกษาธิการ | สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ |สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร | เปิดสอบตำรวจ ทหาร ปี 2557