[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by ## MAXSITE 1.10 plus ##
+Post : วันจันทร์ ที่ 16 เดือน มกราคม พ.ศ.2555
 
แชร์ข่าวให้เพื่อน>>>

Advertisement


Advertisement

นำเสนอข่าวและบทความ >>>>โดย ครู กศน.ดอทคอม

 

สุดยอดครู-วันครู ความภูมิใจของแม่พิมพ์ภูธร

          รางวัลคุรุสภา เป็นรางวัลสุดยอดครูคุรุสภาคัดเลือกจากผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพดีเด่นสร้างคุณประโยชน์ใน ด้านการศึกษา ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2524 จนถึงปีนี้ มีผู้ได้รับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2554 จำนวน 9 คนประกอบด้วย ครู 5 รางวัล ผู้บริหารสถานศึกษา 2 รางวัล ผู้บริหารการศึกษา1 รางวัล ศึกษานิเทศก์ 1 รางวัล ประกอบด้วย 1.นางจารุณี สุทธิสวรรค์ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก) จ.เชียงใหม่2.นายวิวัฒน์ เพชรศรี ครูโรงเรียนสฤษดิเดช จ.จันทบุรี 3.นางวีระยา ศิริรัชฎานันท์ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ4.นายสุเทพ ทิพโชติ ครูโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก จ.ชัยภูมิ5.นางอลิสา ใบแย้มครูโรงเรียนบ้านหนองคาง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 6.นายบุญส่ง เพ่งผลผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์จ.นครสวรรค์ 7.นายสำเริง กุจิรพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครปฐมจังหวัดนครปฐม 8.นายสมเดช สีแสงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) นครสวรรค์ เขต 1 และ 9.นางสาวรัติพร ภาธรธุวานนท์ศึกษานิเทศก์ สพป.มหาสารคาม เขต 1
          รางวัลคุรุสภา มีวัตถุประสงค์เพื่อให้รางวัลคุรุสภาแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่มีผล งานดีเด่น เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจและแรงจูงใจให้ครูได้พัฒนาตนเองพัฒนาการเรียนการสอน ให้เกิดผลสัมฤทธิ์แก่นักเรียนอันนำไปสู่คุณภาพของประชากรและการพัฒนาประเทศ ชาติต่อไป จะได้รับเงินรางวัล เข็มทองคำ "คุรุสภาสดุดี" โล่ประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตร จากนายกรัฐมนตรี ในวันครูที่ 16 มกราคม ที่หอประชุมคุรุสภา
          สำหรับหลักเกณฑ์การพิจารณา ต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และเป็นผู้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา ประกอบด้วย วิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ ต้องมีมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ มาตรฐานการปฏิบัติงานของแต่ละวิชาชีพ จำนวน 12 ข้อ และมาตรฐานการปฏิบัติตน หรือจรรยาบรรณของวิชาชีพ 9 ข้อ
          วิธีการคัดเลือก ให้คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัดพิจารณาคัดเลือกผู้สมควร ได้รับรางวัลตามสัดส่วนที่กำหนด ส่งให้สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาจากนั้นคณะอนุกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบ วิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภาจะคัดเลือกผลงานของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้ เหลือ 27 คน ประกอบด้วยครู15 คน ผู้บริหารสถานศึกษา 6 คน ผู้บริหารการศึกษา 3 คน และศึกษานิเทศก์ จำนวน 3 คน แล้วคณะอนุกรรมการจะเดินทางไปประเมินผลงาน ณ สถานที่ปฏิบัติงานจริง เพื่อคัดเลือกระดับดีเด่น จำนวน 9 คน เข้ารับรางวัลในงานวันครู วันที่ 16 มกราคม
          ลองมาดูตัวอย่างเคล็ดลับของผู้ได้รับรางวัลว่าใช้หลักการอะไร จึงสามารถคว้ารางวัลนี้มาได้
          ผอ.อนุบาลไอเดียไอที
          นายบุญส่ง เพ่งผลผอ.โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ เล่าว่า รู้สึกภาคภูมิใจอย่างมากเพราะได้เป็นตัวแทน สพฐ. และในฐานะตัวแทนชาวนครสวรรค์ที่มีโอกาสรับรางวัลครั้งนี้ ความสำเร็จในครั้งนี้ไม่เคยคิดว่าเป็นความสำเร็จของตัวเอง แต่ถือว่าเป็นความสำเร็จของสถานศึกษาอนุบาลนครนครสวรรค์ความสำเร็จของคณะครู นักเรียนทุกคน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นที่ยอมรับระดับประเทศ ที่ผ่านมาวิธีคิด วิธีการทำงานไม่เคยคิดว่าจะทำงานเพียงลำพังแล้วประสบผลสำเร็จ ยึดหลักการทำงานเป็นทีม
          สิ่งสำคัญ ผู้บริหารต้องลงมือปฏิบัติจริงเข้ามารับรู้ รับทราบปัญหาการทำงาน ร่วมคิดร่วมทำ ร่วมแก้ปัญหากับครู นักเรียน สามารถสัมผัสด้วยตัวเองในทุกภาคส่วน จะทำให้สามารถมองภาพความเป็นจริงได้ทั้งหมดไม่เคยรอฟังเพียงรายงานอย่าง เดียว ทำให้เข้าไปแก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงที ทุกภาคส่วนยอมรับ
          อาจารย์ทีมคิด''เครื่องฉีกทุเรียน''
          ส่วน นางอลิสา ใบแย้มอายุ 52 ปีครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และศิลปะ โรงเรียนบ้านหนองคาง ต.ศิลาลอย อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ เจ้าของรางวัลครูผู้สอนดีเด่น บอกว่าถือเป็นเกียรติยศสำหรับครอบครัวและวงศ์ตระกูล รวมทั้งสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ถือเป็นรางวัลสูงสุดในวิชาชีพหลังจากในการทำหน้าที่ครูมานานกว่า 33 ปีและเป็นครูคนแรกของจังหวัดที่ได้รับรางวัลนี้สำหรับหลักในการทำงานจะต้อง ทำทุกวันให้ดีที่สุดอย่างถูกต้องอยู่บนพื้นฐานของเหตุผล ที่ผ่านมาได้รับรางวัลสะสมในระดับประเทศตั้งแต่ปี 2551 เพราะมีผลงานประสบความสำเร็จทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ ในการทำหน้าที่ปรึกษาให้นักเรียนเดินทางไปประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ในระดับนานาชาติได้รับรางวัลเหรียญเงินจากประเทศเวียดนามจากการประดิษฐ์ เครื่องฉีกทุเรียน
          ครูดนตรีพื้นบ้านอีสานกระหึ่ม
          ด้าน นายสุเทพ ทิพโชติ ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ผู้ผลักดันให้โรงเรียนได้รับการยอมรับมีชื่อเสียงโดดเด่นด้านโปงลาง และยังเป็นหัวหน้าวงโปงลาง "ต้นน้ำชี" กล่าวว่า ถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติและสูงสุดสำหรับชีวิตโรงเรียนแห่งนี้ตั้งอยู่ใน ถิ่นกันดาร ในเขตตำบลบ้านโหล่น อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิห่างจากตัวอำเภอประมาณ 50 กิโลเมตรห่างตัวจังหวัดกว่า 100 กม. นักเรียนขาดโอกาสทางการศึกษา ได้จัดการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง สำหรับนักเรียนที่มีความสนใจและความถนัดด้านดนตรีนาฏศิลป์พื้นบ้านอีสาน ผลที่ได้คือนักเรียนเกิดทักษะ นำความรู้ที่ได้ไปช่วยสร้างแรงจูงใจสู่ความสำเร็จในการเรียนและการปฏิบัติ กิจกรรมจากง่ายไปยาก และต่อยอดด้วยกิจกรรมที่ยากขึ้น ผลที่ได้คือนำนักเรียนไปแสดงวงดนตรีพื้นบ้านอีสานเผยแพร่วัฒนธรรมไทยในต่าง ประเทศ ทั้งประเทศมาเลเซีย ตุรกี จีน และเกาหลีใต้ ในฐานะครูบ้านนอกคนหนึ่ง ถือว่าเป็นความภูมิใจมากที่สุด

          ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน

ผู้เข้าชม : 3661 ครั้ง


www.krukorsornor , ครู กศน.คอม ,ครู กศน , ครู nfe , พนักงานราชการ กศน. ,ข่าวการศึกษา, แจก code ข่าว , แจกโค๊ดข่าวการศึกษา, แจก code ข่าวการศึกษา ,ข้อสอบผู้บริหร กศน , ครูผุ้ช่วย กศน. , ครุกศน, ครูอาสา กศน.,ครูอาสาสมัคร
 หนังสือราชการ กศน.ที่นี่   [อ่านทั้งหมดที่นี่]


 คลังข้อสอบครู กศน./พนักงานราชการ กศน./ครูผู้ช่วย กศน.   [ดูแนวข้อสอบทั้งหมด ที่นี่]


 พรบ./คำสั่ง/ระเบียบเกี่ยวกับ กศน.   [ดู พรบ. ทั้งหมด ที่นี่]


 สาระน่ารู้กับครูเอกชัย.  [ดูบทความทั้งหมด ที่นี่]

Advertisement
บทความ กศน.ล่าสุด
 
เปิดดู 4168 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 5070 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3315 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3574 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 6098 ครั้ง
25 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3237 ครั้ง
25 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3579 ครั้ง
25 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3289 ครั้ง
25 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3879 ครั้ง
25 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3474 ครั้ง
24 / พ.ค. / 2560
  ข่าวด่วน กศน.ล่าสุด
 
เปิดดู 11364 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 6879 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 9333 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 6348 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 5659 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 8052 ครั้ง
13 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 9002 ครั้ง
13 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 5459 ครั้ง
13 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 19005 ครั้ง
5 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 7129 ครั้ง
5 / พ.ย. / 2558
ข่าวเด่นวันนี้..
 
เปิดดู 5103 ครั้ง
7 / มิ.ย. / 2560
 
เปิดดู 4356 ครั้ง
29 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3964 ครั้ง
29 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3743 ครั้ง
29 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3653 ครั้ง
29 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3868 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 4167 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3453 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 4137 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3377 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560

เว็บครู กศน. ดอทคอม www.krukorsornor.com
เว็บไซต์เล็กๆ ที่มุ่งหวังให้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการ
ทำงานและใช้เป็นช่องทางในการรับข่าวสารแลกเปลี่ยนข่าวสารที่ทันสมัย
เพื่อนำประสบการณ์ที่ได้แลกเปลี่ยนมาใช้ในการปฎิบัตงาน

  | ADMIN | สำนักงาน กศน. | กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ | กลุ่มพัฒนาการศึกษาฯ | ศูนย์ฯ กลุ่มเป้าหมายพิเศษ(ศกพ.) | สถาบันการศึกษาทางไกล | สถาบัน กศน. กทม. |สถาบัน กศน.ภาคเหนือ| สถาบัน กศน.ภาคกลาง |สถาบัน กศน.ใต้ |กศน.ภาคตะวันออก |กศน.อำเภอ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | กระทรวงศึกษาธิการ | สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ |สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร | เปิดสอบตำรวจ ทหาร ปี 2557