[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by ## MAXSITE 1.10 plus ##
+Post : วันจันทร์ ที่ 16 เดือน มกราคม พ.ศ.2555
 
แชร์ข่าวให้เพื่อน>>>

Advertisement


Advertisement

นำเสนอข่าวและบทความ >>>>โดย ครู กศน.ดอทคอม

 

สังคมหวัง “ครู” เป็นไอดอลเด็ก "ไม่คอร์รัปชั่น"

          “สวนดุสิตโพล” ชี้สังคมคาดหวัง “ครู” เป็นแบบอย่างที่ดีต่อเด็กเรื่องการไม่ทุจริตและคอร์รัปชั่นได้ ร้อยละ 73.28 ขณะที่ร้อยละ 44.72 อยากให้ครูเอาใจใส่ดูแลเด็กและให้คำปรึกษาที่เหมาะสม
          “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นจากประชาชนทั่วประเทศ โดยในปีนี้ได้หยิบประเด็นเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต คอรัปชั่น และใน “วันครู” ซึ่งตรงกับวันที่ 16 มกราคม ของทุกปีสังคมมีความคาดหวังว่าให้ครูเป็นบุคคลและเป็นกำลังสำคัญที่จะหล่อ หลอม ปลูกฝังเด็กและเยาวชนให้เป็นคนดีได้ ทั้งนี้ จากผลการสำรวจความเห็นประชาชน จำนวน 1,422 คน ระหว่างวันที่ 10-14 มกราคม 2555 สรุปว่า 1. “ความคาดหวัง” ของประชาชนที่มีต่อ ครู กับการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริตในตัวเด็กและเยาวชน เห็นว่า ครูสามารถช่วยป้องกันและแก้ไขได้บ้าง เพราะเป็นตัวอย่างที่ดีหรือเป็นต้นแบบที่ดีได้ ฯลฯ ร้อยละ 60.34 , ครูสามารถช่วยป้องกันและแก้ไขได้อย่างดี เพราะในวัยเรียนครูจะมีบทาทในการอบรมสั่งสอนและใกล้ชิดเด็ก โดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ร้อยละ 21.94 ,ครูคงจะช่วยป้องกันและแก้ไขไม่ค่อยได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับนิสัยความคิดของเด็ก การอบรมจากครอบครัว ร้อยละ 12.66 และครูไม่สามารถช่วยป้องกันและแก้ไขได้ เพราะยุคสมัยเปลี่ยนไป ยึดวัตถุและเงินมากขึ้น ร้อยละ 5.06
          2. “ครู” จะมีวิธีการที่จะช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริตในตัวเด็กและเยาวชนที่เป็นรูปธรรมอย่างไร? เห็นว่า ควรให้ความรักและดูเอาใจใส่เด็กให้มาก /คอยสังเกตพฤติกรรม เมื่อเด็กมีปัญหาก็ให้คำแนะนำที่เหมาะสม ร้อยละ 44.72%, ควรปลูกฝังจิตสำนึก /ยกตัวอย่างที่ดีและไม่ดี มาเปรียบเทียบหรือชี้ให้เด็กได้เห็นและเข้าใจอย่างชัดเจน ร้อยะล 43.90 และควรจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมเรื่องคุณธรรม จริยธรรมเป็นประจำ เช่น จัดอบรม เข้าค่ายคุณธรรม เป็นต้น ร้อยละ 11.38
          3. “ครู” จะต้อง “ปฏิบัติตัว” อย่างไร? จึงจะช่วยปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นคนซื่อสัตย์ สุจริตได้ เห็นว่า ควรเป็นแบบอย่างที่ดี มีจิตสำนึกที่ดีของความเป็นครู ร้อยละ 73.28, ครูไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ใดๆ /ไม่ทุจริตคอรัปชั่น ร้อยละ 15.06% และครูไม่ควรตกอยู่ภายใต้อำนาจของผู้มีอิทธิพลหรือใช้อำนาจหน้าที่ไปในทาง ที่ผิด ร้อยละ 11.66
          4. “ปัญหา อุปสรรค” ในการที่ครูจะปลูกฝังความซื่อสัตย์ สุจริตให้แก่เด็ก ณ วันนี้ เห็นว่า สภาพแวดล้อมต่างๆที่อยู่รอบตัวเด็กไม่เอื้ออำนวย เช่น ฐานะทางบ้าน การคบเพื่อน สภาพเศรษฐกิจ ร้อยละ 38.24, พื้นฐานทางครอบครัว /การดูแลเอาใจใส่ การให้ความรักความอบอุ่นของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ร้อยละ 24.70, ปัจจุบันสื่อและเทคโนโลยีต่างๆสามารถเข้าถึงเด็กได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งมีทั้งข้อดี-ข้อเสีย ร้อยละ18.72% และ การเสนอข่าวการทุจริต คอรัปชั่นในแวดวงต่างๆให้เด็กได้เห็นอยู่เสมอ เป็นแบบอย่างที่ไม่ดีให้กับเด็ก ร้อยละ 18.34%

Source - ASTV ผู้จัดการออนไลน์ (Th)

ผู้เข้าชม : 3036 ครั้ง


www.krukorsornor , ครู กศน.คอม ,ครู กศน , ครู nfe , พนักงานราชการ กศน. ,ข่าวการศึกษา, แจก code ข่าว , แจกโค๊ดข่าวการศึกษา, แจก code ข่าวการศึกษา ,ข้อสอบผู้บริหร กศน , ครูผุ้ช่วย กศน. , ครุกศน, ครูอาสา กศน.,ครูอาสาสมัคร
 หนังสือราชการ กศน.ที่นี่   [อ่านทั้งหมดที่นี่]


 คลังข้อสอบครู กศน./พนักงานราชการ กศน./ครูผู้ช่วย กศน.   [ดูแนวข้อสอบทั้งหมด ที่นี่]


 พรบ./คำสั่ง/ระเบียบเกี่ยวกับ กศน.   [ดู พรบ. ทั้งหมด ที่นี่]


 สาระน่ารู้กับครูเอกชัย.  [ดูบทความทั้งหมด ที่นี่]

Advertisement
บทความ กศน.ล่าสุด
 
เปิดดู 4168 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 5070 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3315 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3574 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 6098 ครั้ง
25 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3237 ครั้ง
25 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3579 ครั้ง
25 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3290 ครั้ง
25 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3879 ครั้ง
25 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3474 ครั้ง
24 / พ.ค. / 2560
  ข่าวด่วน กศน.ล่าสุด
 
เปิดดู 11364 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 6879 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 9333 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 6348 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 5659 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 8052 ครั้ง
13 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 9002 ครั้ง
13 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 5459 ครั้ง
13 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 19005 ครั้ง
5 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 7129 ครั้ง
5 / พ.ย. / 2558
ข่าวเด่นวันนี้..
 
เปิดดู 5103 ครั้ง
7 / มิ.ย. / 2560
 
เปิดดู 4357 ครั้ง
29 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3964 ครั้ง
29 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3743 ครั้ง
29 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3653 ครั้ง
29 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3868 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 4167 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3453 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 4137 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3377 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560

เว็บครู กศน. ดอทคอม www.krukorsornor.com
เว็บไซต์เล็กๆ ที่มุ่งหวังให้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการ
ทำงานและใช้เป็นช่องทางในการรับข่าวสารแลกเปลี่ยนข่าวสารที่ทันสมัย
เพื่อนำประสบการณ์ที่ได้แลกเปลี่ยนมาใช้ในการปฎิบัตงาน

  | ADMIN | สำนักงาน กศน. | กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ | กลุ่มพัฒนาการศึกษาฯ | ศูนย์ฯ กลุ่มเป้าหมายพิเศษ(ศกพ.) | สถาบันการศึกษาทางไกล | สถาบัน กศน. กทม. |สถาบัน กศน.ภาคเหนือ| สถาบัน กศน.ภาคกลาง |สถาบัน กศน.ใต้ |กศน.ภาคตะวันออก |กศน.อำเภอ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | กระทรวงศึกษาธิการ | สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ |สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร | เปิดสอบตำรวจ ทหาร ปี 2557