[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by ## MAXSITE 1.10 plus ##


    [ ดูข่าวทั้งหมดที่นี่ ]
 
รหัสงบประมาณ / รหัสกิจกรรมหลัก ตามโครงสร้างงบประมาณประจำปี พ.ศ.2555
>> โพสเมื่อ วันที่ : พฤหัสบดี ที่ 9 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555
แชร์ข่าวให้เพื่อน >>
 
 

AdvertisementAdvertisement
   
 

  

สำนักงาน กศน.
รหัสงบประมาณ / รหัสกิจกรรมหลัก ตามโครงสร้างงบประมาณประจำปี พ.ศ.2555
  กระทรวงศึกษาธิการ      
  รหัสหน่วยงาน             A002     (XXXX  รหัสพื้นที่)
รายการ รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก หน่วยงาน
แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา        
  ผลผลิตที่ 4  ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ   จัดการศึกษานอกระบบ  
   -  รายการประจำ (งบบุคลากร, งบดำเนินงาน) 2000204704000000 20002XXXXG2520     หน่วยงานในสังกัดสำนักงาน กศน.
   -  งบอุดหนุน      
       1.  เงินอุดหนุนค่าสมาชิกองค์กรต่างประเทศ 2000204704500001 20002XXXXG2520  
      รหัสบัญชีย่อย    0004004  
       2.  เงินอุดหนุนค่าเช่าสถานที่ในต่างประเทศ 2000204704500002 20002XXXXG2520  
      รหัสบัญชีย่อย    0004005  
       3. โครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือ 200020470450003 20002XXXXG2520  
          หมายเหตุ
      4.  สิ่งอำนวยความสะดวกสื่อ บริการ และการช่วยเหลืออื่นใด 200020470450004 20002XXXXG2520 "   โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่
           ทางการศึกษา  สำหรับคนพิการ         ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน"
              หมวดรายจ่ายอื่น   ใช้กิจกรรมหลักรหัสดังต่อไปนี้
      5.  โครการสนับสนุนเสื้อผ้า และอุปกรณ์การเรียน สำหรับเด็ก 200020470450005 20002XXXXG2520 "20002XXXXG2521   แก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน"
            และเยาวชน ที่อาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดาร      
  ผลผลิตที่ 5  ผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย   จัดการศึกษาตามอัธยาศัย  
   -  รายการประจำ (งบบุคลากร, งบดำเนินงาน) 200020470500000 20002XXXXG2522     หน่วยงานในสังกัดสำนักงาน กศน.
      ติวเข้มเต็มความรู้  
      20002XXXXG2523     หมายเหตุ
      จัดสร้างแหล่งการเรียนรู้ในระดับตำบล     หน่วยงานต้องระบุกิจกรรมหลัก
      20002XXXXG2524  
         
แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้      
  โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจชายแดนภาคใต้   โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ  
   -  รายการประจำ (งบบุคลากร, งบดำเนินงาน) 2000285712000000 จังหวัดชายแดนภาคใต้     หน่วยงานในสังกัดสำนักงาน กศน.  (3 จังหวัดชายแดนใต้)
      20002XXXXG2530  
   - งบรายจ่ายอื่น      
      1.  โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาพาสันติสุข 2000285712700003 จัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา  
      2.  โครงการเปิดโลกเรียนรู้ให้ผู้สูงอายุในสังคมพหุวัฒนธรรม 2000285012700004 และการศึกษาตามอัธยาศัยในจังหวัดชายแดนภาคใต้  
      3.  กระบวนการเรียนรู้สู่คุณภาพการจัดการศึกษา กศน.ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2000285012700005 20002XXXXG2532  
      4.  โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรธรรมชาติสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 2000285012700006    
      5.  โครงการกีฬาสายสัมพันธ์เครือข่ายเยาวชนนอกโรงเรียนเสริมสร้างสันติสุข 2000285012700007    
         
แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน    จัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา  
  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ขั้นพื้นฐาน  
   - ค่าจัดการเรียนการสอน   20002XXXXG2533     หน่วยงานในสังกัดสำนักงาน กศน.
      รหัสบัญชีย่อย     
   - ค่าหนังสือเรียน   20002XXXXG2533     หน่วยงานในสังกัดสำนักงาน กศน.
      รหัสบัญชีย่อย      
   - ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน   20002XXXXG2533     หน่วยงานในสังกัดสำนักงาน กศน.
      รหัสบัญชีย่อย      
         
  หมายเหตุ   สำหรับรหัสงบประมาณและรหัสบัญชีย่อยจะแจ้งให้ทราบภายหลัง      
         


ดาวน์โหลดได้ที่นี่

 
 

Advertisement

www.krukorsornor , ครู กศน.คอม ,ครู กศน , ครู nfe , พนักงานราชการ กศน. ,ข่าวการศึกษา, แจก code ข่าว , แจกโค๊ดข่าวการศึกษา, แจก code ข่าวการศึกษา ,ข้อสอบผู้บริหร กศน , ครูผุ้ช่วย กศน. , ครุกศน, ครูอาสา กศน.,ครูอาสาสมัครความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ กศน.ที่นี่ [อ่านทั้งหมดที่นี่]

..
 
วีดีโอเพื่อการศึกษาการฝึกอาชีพ / สนับสนุนโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน [ดูวีดีโอทั้งหมดที่นี่]
คลังข้อสอบครู กศน./พนักงานราชการ กศน./ครูผู้ช่วย กศน. [ดูแนวข้อสอบทั้งหมด ที่นี่]
พรบ./คำสั่ง/ระเบียบเกี่ยวกับ กศน. [ดู พรบ. ทั้งหมด ที่นี่]
พรบ./คำสั่ง/ระเบียบเกี่ยวกับการศึกษา. [ดู พรบ. ทั้งหมด ที่นี่]
สาระน่ารู้กับครูเอกชัย..... [ดูบทความทั้งหมด ที่นี่]
แสดงความคิดเห็น :

 ข่าวด่วน กศน.ล่าสุด  


ข่าวทั่วไปล่าสุด  


อังกฤษวันละคำล่าสุด  

 
บทความที่พรั่งพร้อมไปด้วยความรู้ กศน. บอกเล่าสิ่งดีๆที่เป็นประโยชน์แก่การศึกษาไทย !!!
 
บทความดีๆ จาก อ.เอกชัย [อ่านทั้งหมดที่นี่]
สาระน่ารู้..สำหรับชาว กศน. [อ่านทั้งหมดที่นี่]
 
   

 

เว็บครู กศน. ดอทคอม www.krukorsornor.com
เว็บไซต์เล็กๆ ที่มุ่งหวังให้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการ
ทำงานและใช้เป็นช่องทางในการรับข่าวสารแลกเปลี่ยนข่าวสารที่ทันสมัย
เพื่อนำประสบการณ์ที่ได้แลกเปลี่ยนมาใช้ในการปฎิบัตงาน

  | ADMIN | สำนักงาน กศน. | กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ | กลุ่มพัฒนาการศึกษาฯ | ศูนย์ฯ กลุ่มเป้าหมายพิเศษ(ศกพ.) | สถาบันการศึกษาทางไกล | สถาบัน กศน. กทม. |สถาบัน กศน.ภาคเหนือ| สถาบัน กศน.ภาคกลาง |สถาบัน กศน.ใต้ |กศน.ภาคตะวันออก |กศน.อำเภอ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | กระทรวงศึกษาธิการ | สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ |สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร | เปิดสอบตำรวจ ทหาร ปี 2557