[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by ## MAXSITE 1.10 plus ##


    [ ดูข่าวทั้งหมดที่นี่ ]
 
ดุสิตโพลชี้ "ทุจริตสอบครูผู้ช่วย" ทำปชช.กว่า 50% หมดศรัทธาวงการครู
>> โพสเมื่อ วันที่ : จันทร์ ที่ 11 เดือน มีนาคม พ.ศ.2556
แชร์ข่าวให้เพื่อน >>
 
 

AdvertisementAdvertisement
   
 

  

 

โพลเผยคนจี้เอาผิดโกงสอบครูผู้ช่วย

สวนดุสิตโพลเผยประชาชนเห็นว่าควรเร่งหาคนผิดทุจริตสอบครูผู้ช่วยชี้ทำภาพลักษณ์เสียหาย


สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,142 คน ระหว่างวันที่ 6-9 มีนาคม 2556 กรณีพบหลักฐานการทุจริตสอบครูผู้ช่วย ที่เป็นข่าวอยู่ขณะนี้ ส่งผลให้กระทรวงศึกษาธิการต้องเร่งตรวจสอบและขอให้คณะกรรมการสอบสวนคดีพิเศษ เร่งหาตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษโดยเร็ว

ขณะที่นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รมว.ศึกษาธิการ ยืนยันว่า จะเอาผิดกับคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อย่างเด็ดขาด พบว่า ประชาชนคิดอย่างไรกับกรณีดังกล่าว

อันดับ 1 เป็นเรื่องสำคัญที่ควรเร่งตรวจสอบและดำเนินการอย่างจริงจัง ทำให้วงการครูเสื่อมเสีย /หมดศรัทธา 52.28% อันดับ 2 การทุจริตเช่นนี้เกิดขึ้นมานานและมีอยู่ทุกวงการ /แก้ไขได้ยาก 27.11% อันดับ 3 เป็นความบกพร่องและขาดการควบคุมดูแลที่ดี มีเจ้าหน้าที่รู้เห็นในเรื่องนี้ 20.61%

ประชาชนมีแนวทางป้องกันหรือแก้ไขเรื่องนี้อย่างไร อันดับ 1 มีมาตรการป้องกันการทุจริตอย่างเข้มงวด บทลงโทษชัดเจนและเด็ดขาด ดำเนินคดีกับผู้ที่ทำผิด 49.64% อันดับ 2 ปลูกฝังจิตสำนึก สร้างค่านิยมที่ดีในแวดวงข้าราชการครู 41.02% อันดับ 3 ควรยกเลิกการสอบแบบนี้ /ใช้วิธีการประเมินและติดตามผลงานเป็นระยะๆเพื่อดูความก้าวหน้า 9.34%

ข่าวการทุจริตสอบครูผู้ช่วย มีผลกระทบต่อกระทรวงศึกษาธิการ มากน้อยเพียงใด อันดับ 1 มีผลกระทบมาก 81.97% เพราะ ครูคือต้นแบบ เป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับเด็ก หากครูยังทุจริตอนาคตของเด็กจะเป็นเช่นไร ภาพลักษณ์เสียหายมาก ฯลฯ อันดับ 2 ค่อนข้างมีผลกระทบ 13.95% เพราะ สะท้อนให้เห็นถึงความบกพร่องในกระบวนการทำงาน ขาดการควบคุมดูแลที่ดี ทุกๆฝ่ายจะต้องร่วมมือกัน ฯลฯ

อันดับ 3 ไม่ค่อยมีผลกระทบ 2.32% เพราะเชื่อว่าประชาชนส่วนใหญ่น่าจะเข้าใจและเห็นใจมากกว่า ทางกระทรวงศึกษาก็ไม่ได้มีการปิดข่าวแต่อย่างใด ฯลฯ อันดับ 4 ไม่มีผลกระทบ 1.76% เพราะเป็นการกระทำผิดของคนเพียงบางกลุ่ม เชื่อว่ากระทรวงศึกษาฯจะสามารถแก้ปัญหานี้ได้ทันท่วงที ฯลฯ

สิ่งที่ประชาชนอยากฝากบอกกระทรวงศึกษาธิการ คือ อันดับ 1 อยากเห็นระบบการศึกษาไทยมีคุณภาพได้มาตรฐาน ตลอดจนผู้เรียน ผู้สอนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน 56.81% อันดับ 2 เน้นการพัฒนาเรื่องคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ โดยเฉพาะครูต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็ก 25.13% อันดับ 3 กระทรวงศึกษาฯจะต้องไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ใดๆ /ไม่ทุจริต คอรัปชั่น มีมาตรการที่เด็ดขาด เข้มงวดและเอาจริงเอาจังมากกว่านี้ 18.06%

 

ที่มา โพสต์ทูเดย์ 10 มีนาคม 2556


 

ดุสิตโพลชี้ "ทุจริตสอบครูผู้ช่วย" ทำปชช.กว่า 50% หมดศรัทธาวงการครู

โพลชี้"ทุจริตสอบครูผู้ช่วย" ปชช.กว่า 50% รู้สึกหมดศรัทธา มองข่าวนี้ทำให้วงการครูเสื่อมเสีย ส่วนใหญ่ต้องการให้ออกมาตรการจัดการเด็ดขาดเอาคนผิดมาลงโทษ

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นประชาชนจากกรณีพบหลักฐาน "การทุจริตสอบครูผู้ช่วย" ที่เป็นข่าวอยู่ขณะนี้ ส่งผลให้กระทรวงศึกษาธิการต้องเร่งตรวจสอบและขอให้คณะกรรมการสอบสวนคดีพิเศษ เร่งหาตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษโดยเร็ว

อย่างไรก็ตาม นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ยืนยันว่า จะเอาผิดกับคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อย่างเด็ดขาด เพื่อเป็นการสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนทั่วไป ที่สนใจติดตามข่าวดังกล่าวเพราะเห็นว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องและส่งผล กับบุตรหลานของตนเอง จึงได้สอบถามความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,142 คน ระหว่างวันที่ 6-9 มีนาคม 2556 สรุปผลดังนี้

1. ประชาชนคิดอย่างไร? กับ กรณี "การทุจริตสอบครูผู้ช่วย" ที่เป็นข่าว ณ วันนี้ อันดับ 1 เป็นเรื่องสำคัญที่ควรเร่งตรวจสอบและดำเนินการอย่างจริงจัง ทำให้วงการครูเสื่อมเสีย /หมดศรัทธา 52.28% อันดับ 2 การทุจริตเช่นนี้เกิดขึ้นมานานและมีอยู่ทุกวงการ /แก้ไขได้ยาก 27.11 % อันดับ 3 เป็นความบกพร่องและขาดการควบคุมดูแลที่ดี มีเจ้าหน้าที่รู้เห็นในเรื่องนี้ 20.61 %

2.ประชาชน มีแนวทางป้องกันหรือแก้ไขเรื่องนี้อย่างไร ? อันดับ 1 มีมาตรการป้องกันการทุจริตอย่างเข้มงวด บทลงโทษชัดเจนและเด็ดขาด ดำเนินคดีกับผู้ที่ทำผิด 49.64 % อันดับ 2 ปลูกฝังจิตสำนึก สร้างค่านิยมที่ดีในแวดวงข้าราชการครู 41.02 % อันดับ 3 ควรยกเลิกการสอบแบบนี้ /ใช้วิธีการประเมินและติดตามผลงานเป็นระยะๆเพื่อดูความก้าวหน้า 9.34 %

3. ข่าว "การทุจริตสอบครูผู้ช่วย" มีผลกระทบต่อ "กระทรวงศึกษาธิการ" มากน้อยเพียงใด ? อันดับ 1 มีผลกระทบมาก 81.97 % เพราะ ครูคือต้นแบบ เป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับเด็ก หากครูยังทุจริตอนาคตของเด็กจะเป็นเช่นไร ภาพลักษณ์เสียหายมาก ฯลฯ อันดับ 2 ค่อนข้างมีผลกระทบ 13.95 % เพราะสะท้อนให้เห็นถึงความบกพร่องในกระบวนการทำงาน ขาดการควบคุมดูแลที่ดี ทุกๆฝ่ายจะต้องร่วมมือกัน ฯลฯอันดับ 3 ไม่ค่อยมีผลกระทบ 2.32 % เพราะ เชื่อว่าประชาชนส่วนใหญ่น่าจะเข้าใจและเห็นใจมากกว่า ทางกระทรวงศึกษาก็ไม่ได้มีการปิดข่าวแต่อย่างใด ฯลฯ อันดับ 4 ไม่มีผลกระทบ 1.76 % เพราะเป็นการกระทำผิดของคนเพียงบางกลุ่ม เชื่อว่ากระทรวงศึกษาฯจะสามารถแก้ปัญหานี้ได้ทันท่วงที ฯลฯ

4. สิ่งที่ประชาชนอยากฝากบอก "กระทรวงศึกษาธิการ" คือ อันดับ 1 อยากเห็นระบบการศึกษาไทยมีคุณภาพได้มาตรฐาน ตลอดจนผู้เรียน ผู้สอนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน 56.81 % อันดับ 2 เน้นการพัฒนาเรื่องคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ โดยเฉพาะครูต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็ก 25.13 % อันดับ 3 กระทรวงศึกษาฯจะต้องไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ใดๆ /ไม่ทุจริต คอรัปชั่น มีมาตรการที่เด็ดขาด เข้มงวดและเอาจริงเอาจังมากกว่านี้ 18.06 %

 

ที่มา ASTVผู้จัดการออนไลน์ 10 มีนาคม 2556

 

Advertisement

www.krukorsornor , ครู กศน.คอม ,ครู กศน , ครู nfe , พนักงานราชการ กศน. ,ข่าวการศึกษา, แจก code ข่าว , แจกโค๊ดข่าวการศึกษา, แจก code ข่าวการศึกษา ,ข้อสอบผู้บริหร กศน , ครูผุ้ช่วย กศน. , ครุกศน, ครูอาสา กศน.,ครูอาสาสมัครความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ กศน.ที่นี่ [อ่านทั้งหมดที่นี่]

..
 
วีดีโอเพื่อการศึกษาการฝึกอาชีพ / สนับสนุนโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน [ดูวีดีโอทั้งหมดที่นี่]
คลังข้อสอบครู กศน./พนักงานราชการ กศน./ครูผู้ช่วย กศน. [ดูแนวข้อสอบทั้งหมด ที่นี่]
พรบ./คำสั่ง/ระเบียบเกี่ยวกับ กศน. [ดู พรบ. ทั้งหมด ที่นี่]
พรบ./คำสั่ง/ระเบียบเกี่ยวกับการศึกษา. [ดู พรบ. ทั้งหมด ที่นี่]
สาระน่ารู้กับครูเอกชัย..... [ดูบทความทั้งหมด ที่นี่]
แสดงความคิดเห็น :

 ข่าวด่วน กศน.ล่าสุด  


ข่าวทั่วไปล่าสุด  


อังกฤษวันละคำล่าสุด  

 
บทความที่พรั่งพร้อมไปด้วยความรู้ กศน. บอกเล่าสิ่งดีๆที่เป็นประโยชน์แก่การศึกษาไทย !!!
 
บทความดีๆ จาก อ.เอกชัย [อ่านทั้งหมดที่นี่]
สาระน่ารู้..สำหรับชาว กศน. [อ่านทั้งหมดที่นี่]
 
   

 

เว็บครู กศน. ดอทคอม www.krukorsornor.com
เว็บไซต์เล็กๆ ที่มุ่งหวังให้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการ
ทำงานและใช้เป็นช่องทางในการรับข่าวสารแลกเปลี่ยนข่าวสารที่ทันสมัย
เพื่อนำประสบการณ์ที่ได้แลกเปลี่ยนมาใช้ในการปฎิบัตงาน

  | ADMIN | สำนักงาน กศน. | กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ | กลุ่มพัฒนาการศึกษาฯ | ศูนย์ฯ กลุ่มเป้าหมายพิเศษ(ศกพ.) | สถาบันการศึกษาทางไกล | สถาบัน กศน. กทม. |สถาบัน กศน.ภาคเหนือ| สถาบัน กศน.ภาคกลาง |สถาบัน กศน.ใต้ |กศน.ภาคตะวันออก |กศน.อำเภอ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | กระทรวงศึกษาธิการ | สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ |สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร | เปิดสอบตำรวจ ทหาร ปี 2557