[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by ## MAXSITE 1.10 plus ##


    [ ดูข่าวทั้งหมดที่นี่ ]
 
แบบขอมีบัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐ/ไปต่างประเทศ สำนักงาน กศน.
>> โพสเมื่อ วันที่ : อังคาร ที่ 13 เดือน กันยายน พ.ศ.2554
แชร์ข่าวให้เพื่อน >>
 
 

AdvertisementAdvertisement
   
 

  

รูปแบบการทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

                    1. เอกสารประกอบคำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ประกอบด้วย

                        1.1 รูปถ่ายเพื่อทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ปฏิบัติตามกฎกระทรวง (พ.ศ.2542)ออกตามความในพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2542  ข้อ 4 (1) วรรคหนึ่ง  ความว่า ให้ใช้รูปถ่ายที่ถ่ายไว้ไม่เกินหกเดือนก่อนวันยื่นคำขอมีบัตรประจำตัว  ขนาด 2.5 x 3.0 เซนติเมตร  ครึ่งตัว หน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาสีเข้ม แต่งเครื่องแบบปฏิบัติราชการ เครื่องแบบพิธีการ เครื่องแบบเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งตนสังกัด และการถ่ายรูปทำบัตรประจำตัวข้าราชการฯ ของสตรีไทยมุสลิมให้ปฏิบัติตามหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 1304/1074  ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์  2540  เรื่อง การถ่ายรูปทำบัตรประจำตัวข้าราชการของสตรีไทยมุสลิม มีใจความว่าใช่รูปถ่ายที่แต่งเครื่องแบบ   ข้าราชการที่มีผ้าคลุม - ศีรษะมิได้ และได้อ้างถึงกฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2531) กำหนดให้ใช้รูปถ่ายแต่งชุดสากลทำบัตรประจำตัวข้าราชการซึ่งชุดสากลสำหรับข้าราชการสตรีหมายถึงชุดแต่งกายสุภาพ  ดังนั้น  กรณีที่ข้าราชการสตรีไทยมุสลิมมีความประสงค์จะใช้ผ้าคลุมศีรษะถ่ายรูปทำบัตรประจำตัวข้าราชการ จึงสามารถกระทำได้ โดยมีข้อพึงปฏิบัติ คือ  1) ให้ใช้รูปถ่ายที่แต่งกายชุดสุภาพ    2) รูปถ่ายที่มีผ้าคลุมศีรษะจะต้องเห็นรูปหน้า  หน้าผาก  คิ้ว  ตา
จมูก ปาก และคาง
 

 

                  1.2 กรณีขอมีบัตรครั้งแรก จะต้องแนบเอกสารประกอบเพิ่มดังนี้

                            - คำสั่งบรรจุและแต่งตั้งครั้งแรก

                  1.3  กรณีขอมีบัตรใหม่เนื่องจาก  บัตรหมดอายุ, บัตรหายหรือถูกทำลาย, เปลี่ยนตำแหน่ง,เลื่อนระดับ, เลื่อนยศ, เปลี่ยนสังกัด, บัตรชำรุด, เปลี่ยนชื่อตัวและชื่อสกุล จะต้องแนบเอกสารประกอบเพิ่มแล้วแต่กรณีดังกล่าว ดังนี้

                        - บัตรเก่าจะต้องแนบไปทุกครั้งเมื่อยื่นคำขอมีบัตรใหม่

                        - เอกสารแจ้งความบัตรหาย

                        - คำสั่งแต่งตั้งเปลี่ยนตำแหน่ง ,  คำสั่งแต่งตั้งเลื่อนระดับ,  คำสั่งแต่งตั้งเปลี่ยนสังกัด
(คำสั่งแต่งตั้งที่ดำรงตำแหน่งปัจจุบันในวันที่ยื่นคำขอมีบัตร)

                        - เอกสารสำคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว - ชื่อสกุล

                        - เอกสารสำคัญการสมรส,  เอกสารสำคัญการหย่

                2. การกรอกรายละเอียดบนบัตรฯ

                        กรอกรายละเอียดในแบบคำขอมีบัตรประจำตัวหรือมีบัตรประจำตัวใหม่ ตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2542 ให้ครบถ้วนและถูกต้อง

                   3. นำแบบคำขอฯ ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของหน่วยงานเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น
                   4. เสนอผู้มีอำนาจลงนามในบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

                   5. เจ้าหน้าที่ออกเลขที่บัตร  วันออกบัตร  บัตรหมดอายุ  ประทับตราจังหวัด
                   6. ส่งบัตรประจำตัวฯ  คืนหน่วยงานที่จัดทำคำขอ


ดาวนโหลดเอกสารที่นี่

 

Advertisement

www.krukorsornor , ครู กศน.คอม ,ครู กศน , ครู nfe , พนักงานราชการ กศน. ,ข่าวการศึกษา, แจก code ข่าว , แจกโค๊ดข่าวการศึกษา, แจก code ข่าวการศึกษา ,ข้อสอบผู้บริหร กศน , ครูผุ้ช่วย กศน. , ครุกศน, ครูอาสา กศน.,ครูอาสาสมัครความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ กศน.ที่นี่ [อ่านทั้งหมดที่นี่]

..
 
วีดีโอเพื่อการศึกษาการฝึกอาชีพ / สนับสนุนโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน [ดูวีดีโอทั้งหมดที่นี่]
คลังข้อสอบครู กศน./พนักงานราชการ กศน./ครูผู้ช่วย กศน. [ดูแนวข้อสอบทั้งหมด ที่นี่]
พรบ./คำสั่ง/ระเบียบเกี่ยวกับ กศน. [ดู พรบ. ทั้งหมด ที่นี่]
พรบ./คำสั่ง/ระเบียบเกี่ยวกับการศึกษา. [ดู พรบ. ทั้งหมด ที่นี่]
สาระน่ารู้กับครูเอกชัย..... [ดูบทความทั้งหมด ที่นี่]
แสดงความคิดเห็น :

 ข่าวด่วน กศน.ล่าสุด  


ข่าวทั่วไปล่าสุด  


อังกฤษวันละคำล่าสุด  

 
บทความที่พรั่งพร้อมไปด้วยความรู้ กศน. บอกเล่าสิ่งดีๆที่เป็นประโยชน์แก่การศึกษาไทย !!!
 
บทความดีๆ จาก อ.เอกชัย [อ่านทั้งหมดที่นี่]
สาระน่ารู้..สำหรับชาว กศน. [อ่านทั้งหมดที่นี่]
 
   

 

เว็บครู กศน. ดอทคอม www.krukorsornor.com
เว็บไซต์เล็กๆ ที่มุ่งหวังให้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการ
ทำงานและใช้เป็นช่องทางในการรับข่าวสารแลกเปลี่ยนข่าวสารที่ทันสมัย
เพื่อนำประสบการณ์ที่ได้แลกเปลี่ยนมาใช้ในการปฎิบัตงาน

  | ADMIN | สำนักงาน กศน. | กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ | กลุ่มพัฒนาการศึกษาฯ | ศูนย์ฯ กลุ่มเป้าหมายพิเศษ(ศกพ.) | สถาบันการศึกษาทางไกล | สถาบัน กศน. กทม. |สถาบัน กศน.ภาคเหนือ| สถาบัน กศน.ภาคกลาง |สถาบัน กศน.ใต้ |กศน.ภาคตะวันออก |กศน.อำเภอ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | กระทรวงศึกษาธิการ | สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ |สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร | เปิดสอบตำรวจ ทหาร ปี 2557