[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by ## MAXSITE 1.10 plus ##
   


 
การย้าย/บรรจุแต่งตั้ง ผอ.และรองผอ.เขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ มติ ก.ค.ศ .
>> โพสเมื่อวันที่ : อังคาร ที่ 27 เดือน กันยายน พ.ศ.2554
 

 

  

นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 8/2554 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2554 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีสาระสำคัญสรุปดังนี้

 •  

  ย้ายและแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (ผอ.สพป.) 37 ราย ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2554 เป็นต้นไป

 

1. นายวิพล นาคพันธ์ ผอ.สพป.ชุมพร เขต 2 เป็น ผอ.สพป.กระบี่
2. นายบำรุง ฤทธิรัตน์ ผอ.สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 เป็น ผอ.สพป.ชุมพร เขต 2
3. นายสมยศ ศิริบรรณ ผอ.สพม.เขต 10 เป็น ผอ.สพป.กรุงเทพมหานคร
4. นายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็น ผอ.สพป.ฉะ
เชิงเทรา  เขต 1
5. นายวัชรพงษ์ สุขรักษา ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เป็น ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1
6. นายชอุ่ม กรไกร ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3 เป็น ผอ.สพป.ศรีสะเกษ
  เขต 1
7. นายกฤษฎากร ชุติกุลกีรติ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 เป็น ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3
8. นายพจน์ เจริญสันเทียะ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 เป็น ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
9. นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เป็น ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2
10. ว่าที่ ร.ต.ธนุ วงษ์จินดา ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 เป็น ผอ.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
11. นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.พะเยา เขต 2 เป็น ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
12. น.ส.ศศิธร วงษ์เมตตา ผอ.สพป.นครนายก เป็น ผอ.สพป.ชัยนาท
13. นายอัศนีย์ ศรีสุข ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 3 เป็น ผอ.สพป.นครนายก
14. นายวีระพงศ์ เดชบุญ ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 เป็น ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 3
15. นายชุมพล รัตน์เลิศลบ ผอ.สพป.พะเยา เขต 1 เป็น ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1
16. นายชูเกียรติ ด่านธนะทรัพย์ ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 เป็น ผอ.สพป.พะเยา เขต 1
17. นายอมรศักดิ์ ปิ่นทอง ผอ.สพป.ลำปาง เขต 3 เป็น ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
18. นายพิสิษฐ์ ชดกิ่ง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 7 เป็น ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 3
19. นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 เป็น ผอ.สพป.มุกดาหาร
20. นายมารุต อุปนิสากร ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 2 เป็น ผอ.สพป.นครพนม เขต 1
21. นายโกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 เป็น ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 2
22. นายอภิชัย กรมเมือง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 เป็น ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1
23. นายสกล คามบุศย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เป็น ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
24. นายสินสมุทร แสนสุข ผอ.สพป.นครพนม เขต 2 เป็น ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
25. นายไพรัช แสงทอง ผอ.สพป.สงขลา เขต 1 เป็น ผอ.สพป.นครพนม เขต 2 คงให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ.ตามเดิม
26. นายศลใจ วิบูลกิจ ผอ.สพป.พัทลุง เขต 1 เป็น ผอ.สพป.สงขลา เขต 1
27. นายชลำ อรรถธรรม ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 เป็น ผอ.สพป.พัทลุง เขต 1
28. นายประกอบ จันทรทิพย์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 4 เป็น ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2
29. นายสันติ รุ่งสมัย ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 เป็น ผอ.สพป.สิงห์บุรี
30. นายวรรณะ บุญสุข ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 เป็น ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
31. นายประกอบ กุลเกลี้ยง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 เป็น ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1
32. นายสุชาติ ศรีสุวรรณ ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เป็น ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
33. นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ผอ.สพป.อำนาจเจริญ
34. นายประสงค์ สุภา ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็น ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2
35. นายสิทธิชัย กีรติคุณากร ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็น ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
36. นายสุพจน์ เจียมใจ ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 1 เป็น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
37. นายณรงค์ แผ้วพลสง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 เป็น ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 1

 • การบรรจุและแต่งตั้งรอง ผอ.สพป. ที่ผ่านการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป. 13  ราย
  ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2554 เป็นต้นไป

1. นายนวรัตน์ ต่วนชะเอม รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 เป็น ผอ.สพป.แพร่ เขต 2
2. นายบวร เทศารินทร์ รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็น ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต
2
3. นายนิคม เขียวฉ่ำ รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 เป็น ผอ.สพป.พะเยา เขต 2
4. นายลั่นฤทธิ์ วิเศษศักดิ์ รอง ผอ.สพป.กรุงเทพมหานคร เป็น ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 4
5. นายสุวรรณ นรพักตร์ รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็น ผอ.สพป.ลำปาง เขต 3
6. นายเสนอ ทองจีน รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราชเขต 1 เป็น ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3
7. นายสมบูรณ์ เชื้อตระกูล รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เป็น ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต
2
8. นางเยาวลักษณ์ คงพูล รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 เป็น ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
9. นายศุภวิชญ์เทพ สำเริง รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 5 เป็น ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต
7
10. นายศักดา จันทร์ฝอย รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 เป็น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต
3
11. นายไพบูลย์ ศรีสุธรรม รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 เป็น ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต
4
12. นายบุญเทียม อังสวัสดิ์ รอง ผอ.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เป็น ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต
1
13. นายวิชัย พวงภาคีศิริ รอง ผอ.สพป.ระยอง เขต 1 เป็น ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต
2

 

 • ย้ายและแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สพม. 6 ราย ตั้งแต่ 2 ตุลาคม 2554 เป็นต้นไป

 


1. นายสมพิศ ศุภพงษ์ ผอ.สพม.เขต 3 เป็น ผอ.สพม.เขต 1

2. นายสายัณห์ รุ่งป่าสัก ผอ.สพม.เขต 8 เป็น ผอ.สพม.เขต 2

3. นางมณฑ์ธวัล วุฒิวิชญานันต์ ผอ.สพม.เขต 42 เป็น ผอ.สพม.เขต 5

4. นายนิวัตต์ น้อยมณี ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 เป็น ผอ.สพม.เขต 6

5. นายสุริยนต์ วะสมบัติ ผอ.สพม.เขต 25 เป็น ผอ.สพม.เขต 24

6. นายยุทธพงศ์ วชิรปัญญาวัฒน์ ผอ.สพม.เขต 23 เป็น ผอ.สพม.เขต 26

 

 • การบรรจุและแต่งตั้ง รอง ผอ.สพท. และผู้อำนวยการโรงเรียน ที่ผ่านการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สพม. 23 ราย
  ตั้งแต่ 2 ตุลาคม 2554 เป็นต้นไป


1. นายปราโมทย์ ภูมิพันธ์ รอง ผอ.สพม.เขต 20 เป็น ผอ.สพม. เขต 20

2. นายกิตติ บุญเชิด รอง ผอ.สพม.เขต 6 เป็น ผอ.สพม.เขต 32

3. นายสมเกียรติ สรรคพงษ์ รอง ผอ.สพม.เขต 9 เป็น ผอ.สพม.เขต 9

4. นายสมเจษฎ์ ศรีสมจักร รอง ผอ.สพม.เขต 19 เป็น ผอ.สพม.เขต 19

5. นายนพพร พิพิธจันทร์ รอง ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1 เป็น ผอ.สพม.เขต 3

6. นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว รอง ผอ.สพม.เขต 14 เป็น ผอ.สพม.เขต 14

7. นายประวิทย์ หลักบุญ รอง ผอ.สพป.กรุงเทพมหานคร เป็น ผอ.สพม.เขต 10

8. นายไพศาล วุทฒิลานนท์ รอง ผอ.สพม.เขต 33 เป็น ผอ.สพม.เขต 33

9. นายชาลี นาคเอี่ยม รอง ผอ.สพม.เขต 41 เป็น ผอ.สพม.เขต 41

10. นายอุดมชัย ชัยจุฑาภัค รอง ผอ.สพม.เขต 30 เป็น ผอ.สพม.เขต 30

11. นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 เป็น ผอ.สพม.เขต 8

12. นายอภิสิทธิ์ รื่นจิตร์ ผอ.รร.ชลราษฎรอำรุง สพม.เขต 18 เป็น ผอ.สพม.เขต 18

13. นายเทอดศักดิ์ ถาวรสุทธิ์ ผอ.รร.นราธิวาส สพม.เขต 15 เป็น ผอ.สพม.เขต 15

14. นายพิทยา ไชยมงคล ผอ.รร.ประโคนชัยพิทยาคม สพม.เขต 32 เป็น ผอ.สพม.เขต 4

15. นายฤทธา นันทพันธ์ ผอ.รร.กันทรารมณ์ สพม.เขต 28 เป็น ผอ.สพม.เขต 28

16. นายจำเริญ รัตนบุรี ผอ.รร.ทุ่งสง สพม.เขต 12 เป็น  ผอ.สพม.เขต 12

17. นายสัจจา ศรีเจริญ ผอ.รร.มหาวชิราวุธ สพม.เขต 16 เป็น ผอ.สพม.เขต 16

18. นายรังสรรค์ เถื่อนนาดี ผอ.รร.บ้านไผ่ สพม.เขต 25 เป็น ผอ.สพม.เขต 25

19. นายชาตรี ชาปะวัง ผอ.รร.ร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพม.เขต 27 เป็น ผอ.สพม.เขต 27

20. ว่าที่ ร้อยตรีไพศาล ประทุมชาติ ผอ.รร.สิงห์บุรี สพม.เขต 5 เป็น ผอ.สพม.เขต 42

21. นายศรีสมบัติ ภูมิเขียว ผอ.รร.ศรีปทุมพิทยาคาร สพม.เขต 29 เป็น ผอ.สพม.เขต 29

22. นายเสรี พิมพ์มาศ ผอ.รร.สตรีศรีน่าน สพม.เขต 37 เป็น ผอ.สพม.เขต 37

 

23. นางชนิสรา ดวงบุบผา ผอ.รร.วาปีปทุม สพม.เขต 26 เป็น ผอ.สพม.เขต 23

 

 • ย้ายและแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สพป. 54 ราย ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2554 เป็นต้นไป

ย้ายผู้ดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สพท. (ตำแหน่งโครงสร้าง) โดยการสับเปลี่ยนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน 31 ราย ดังนี้

1. นายชัชชนม์ เพชรรัตน์ รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 เป็น รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1

2. นายสมบัติ จันทร์มีชัย รอง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2  เป็น รอง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1

3. นายรังสรรค์ อินทพันธ์ รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2 เป็น รอง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2

4. นายชาญ สุคนธ์สราญ รอง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 3 เป็น รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2

5. ว่าที่ร้อยเอก สาโรช ยกให้ รอง ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 1 เป็น รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1

6. นายธีรวัฒน์ วรรณนุช รอง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 เป็น รอง ผอ.สพม.เขต 11

7. นายสัญญานนท์ พรหมมณี รอง ผอ.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เป็น รอง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

8. นายบรรพต เหมือนทอง รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี  เขต 2 เป็น รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1

9. นายสมาน บุตศรี รอง ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 2 เป็น รอง ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 1

10. นายสุรวิท ทับเหล็ก รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เป็น รอง ผอ.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

11. นายอำนาจ บุญทรง รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 เป็น รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1

12. นายสมพล กำแพงแก้ว รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 เป็น รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

13. นายประจักษ์ สีหราช รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เป็น รอง ผอ.สพม. เขต 36

14. นายอภิรักษ์ เอื้อธรรม รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2  เป็น รอง ผอ.สพป.ลำปาง เขต 3

15. นายสมบูรณ์ สันชุมภู รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็น รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2

16. นายอลงกรณ์  ประสานสุข รอง ผอ.สพป.ลำปาง เขต 3 เป็น รอง ผอ.สพม. เขต  35

17. นายวิเศษ พลอาจทัน รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 เป็น รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2

18. นายสุรพงค์  มงคลสุคนธรัก รอง ผอ.สพป.บึงกาฬ เป็น รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1

19. นายทรงศักดิ์ ไชยชมภู รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2  เป็น รอง ผอ.สพม. เขต 23

20. นายจักราวุธ สอนโกษา รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1 เป็น รอง ผอ.สพม. เขต 25

21. นายคำพันธ์ อัครเนตร รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 2  เป็น รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3

22. นายจงรักษ์ เวรสันเทียะ รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2 เป็น รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 1

23. นายธีรวุฒิ เจริญรัมย์ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 เป็น รอง ผอ.สพป.กทม.

24. นายสุพรรณ เป็นพร้อม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 เป็น รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

25. นายชัยณรงค์ แสงคำ รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็น รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3

26. นายธีระพงศ์ บุษบงก์ รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 2 เป็น รอง ผอ.สพป.ศรีษะเกษ เขต 4

27. นายธรรมนูญ ขวัญรัมย์ รอง ผอ.สพป.ศรีษะเกษ เขต 4 เป็น รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2

28. นายสุวัฒน์ ประเสริฐสังข์ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 เป็น รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3

29. นายรอง ปัญสังกา รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 4 เป็น รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2

30. นายรณชัย สุขสมบูรณ์ รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 3 เป็น รอง ผอ.สพม. เขต 31

31. นายสัญชัย พวงมาลี รอง ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 2 เป็น รอง ผอ.สพม. เขต 42

ย้ายผู้ดำรงตำแหน่งรอง ผอ.สพท. (ตำแหน่งที่มีเงื่อนไข) โดยการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัว 23 ราย ดังนี้

1. นายสุวิทย์ ญาณสิทธิ์ รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็น รอง ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1

2. นายวิจิตต์ ทิพย์ลักษณ์ รอง ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2 เป็น รอง ผอ.สพป.พัทลุง เขต 1

3. นายสุจินต์ เพชรสังข์ รอง ผอ.สพป.ระนอง เป็น รอง ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1

4. นายบัณฑิต สุขก่ำ รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 เป็น รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1

5. นายอธิษฐาน พันธ์ค้า รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2  เป็น รอง ผอ.สพป.อ่างทอง

6. นายนเรศ ภุมมา รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2 เป็น รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1

7. นายอำนวย ดีประสิทธิ์ รอง ผอ.สพป.ระยอง เขต 1 เป็น รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

8. นางฉัตรจิรา หรูวรนันท์ รอง ผอ.สพป.ลำปาง เขต 1 เป็น รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1

9. นายจิรวัฒน์ ปัญญา รอง ผอ.สพป.ลำปาง เขต 3 เป็น รอง ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2

10. นายปริญญา จุฑาสงฆ์ รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2  เป็น รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1

11. นายสุพัฒน์ พรมวัง รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3  เป็น รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3

12. นายชัยมงคล ศรีอารยตระกูล รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 เป็น รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 7

13. นายเจริญ จำรัสกลาง รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 7 เป็น รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3

14. นางวิไลวรรณ คุ้มบัว รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 5 เป็น รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2

15. นายศิริรัตน์ ช่วยรักษา รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 2 เป็น รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1

16. นายวิวรรธน์ วงศ์สิทธิ์ รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 6  เป็น รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 3

17. นายเปลี่ยน พากเพียร รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เป็น รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1

18. นายสาญัณห์ รัตนโสภา รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็น รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1

19. นายแสงชัย ธรรมนิยม รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 เป็น รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2

20. นายวุฒิไกร สมเป็น รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3 เป็น รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 1

21. นางเบญจมาตย์ ฦๅชา รอง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 เป็น รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4

22. นายสวัสดิ์ บัวคำภู รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 เป็น รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1

23. นายพัฒนา โนนคู่เขตโขง รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 4 เป็น รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3

 

 • ย้ายและแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สพม. 7 ราย ตั้งแต่ 2 ตุลาคม 2554 เป็นต้นไป
   

1. นายศักดิพัฒน์ สุขกลัด รอง ผอ.สพม.เขต 1 เป็น รอง ผอ.สพม.เขต 3

2. ว่าที่ ร้อยเอกวิสาร ปัญญชุณห์ รอง ผอ.สพม.เขต 8 เป็น รอง ผอ.สพม.เขต 10

3. นายวิเชียร ชมภูผล รอง ผอ.สพม.เขต 10 เป็น รอง ผอ.สพม.เขต 34

4. นายสิงห์ศักดิ์ แก้งคำ รอง ผอ.สพม.เขต 31 เป็น รอง ผอ.สพม.เขต 30

5. นายสมบัติ นุชนิยม รอง ผอ.สพม.เขต 36 เป็น รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1

6. นายแดง วรศักดิ์วุฒิพงษ์ รอง ผอ.สพม.เขต 41 เป็น รอง ผอ.สพม.เขต 39

7. นายชนะ สุ่มมาตย์ รอง ผอ.สพม.เขต 42 เป็น รอง ผอ.สพม.เขต 36

 • อนุมัติต่ออายุการดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.จำนวน 5 ราย

 

ที่ ประชุมอนุมัติให้ ผอ.สพป. จำนวน 5 ราย ซึ่งดำรงตำแหน่งครบ 4 ปีในเขตพื้นที่การศึกษา ให้อยู่ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเดิมใน สพป.เดิมที่ดำรงตำแหน่งอยู่ต่อไปอีก 1 ปี เพื่อประโยชน์ของทางราชการ คือ นายจำนงค์ ยอดขำ สพป.กาญจนบุรี เขต 1, นายสุเทพ ชิตยวงษ์ สพป.ชลบุรี เขต 1, นายนิเวศม์ อุดมรัตน์ สพป.นครราชสีมา เขต 2, นายสุทิศ ทองสนิทกาญจน์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 และนายสงวน ศรีสุข สพป.สงขลา เขต 2

 

ที่มา http://www.moe.go.th/websm/2011/sep/250.html

 

www.krukorsornor , ครู กศน.คอม ,ครู กศน , ครู nfe , พนักงานราชการ กศน. ,ข่าวการศึกษา, แจก code ข่าว , แจกโค๊ดข่าวการศึกษา, แจก code ข่าวการศึกษา ,ข้อสอบผู้บริหร กศน , ครูผุ้ช่วย กศน. , ครุกศน, ครูอาสา กศน.,ครูอาสาสมัครความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ กศน.ที่นี่ [อ่านทั้งหมดที่นี่]

..
 
วีดีโอเพื่อการศึกษาการฝึกอาชีพ / สนับสนุนโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน [ดูวีดีโอทั้งหมดที่นี่]
คลังข้อสอบครู กศน./พนักงานราชการ กศน./ครูผู้ช่วย กศน. [ดูแนวข้อสอบทั้งหมด ที่นี่]
พรบ./คำสั่ง/ระเบียบเกี่ยวกับ กศน. [ดู พรบ. ทั้งหมด ที่นี่]
พรบ./คำสั่ง/ระเบียบเกี่ยวกับการศึกษา. [ดู พรบ. ทั้งหมด ที่นี่]
สาระน่ารู้กับครูเอกชัย..... [ดูบทความทั้งหมด ที่นี่]
แสดงความคิดเห็น :

 

ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ

  ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป  
ข่าวด่วน กศน.ล่าสุด  


ข่าวทั่วไปล่าสุด  


อังกฤษวันละคำล่าสุด  

บทความที่พรั่งพร้อมไปด้วยความรู้ กศน. บอกเล่าสิ่งดีๆที่เป็นประโยชน์แก่การศึกษาไทย !!!
 
บทความดีๆ จาก อ.เอกชัย [อ่านทั้งหมดที่นี่]
สาระน่ารู้..สำหรับชาว กศน. [อ่านทั้งหมดที่นี่]
 
   

 

เว็บครู กศน. ดอทคอม www.krukorsornor.com
เว็บไซต์เล็กๆ ที่มุ่งหวังให้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการ
ทำงานและใช้เป็นช่องทางในการรับข่าวสารแลกเปลี่ยนข่าวสารที่ทันสมัย
เพื่อนำประสบการณ์ที่ได้แลกเปลี่ยนมาใช้ในการปฎิบัตงาน

  | ADMIN | สำนักงาน กศน. | กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ | กลุ่มพัฒนาการศึกษาฯ | ศูนย์ฯ กลุ่มเป้าหมายพิเศษ(ศกพ.) | สถาบันการศึกษาทางไกล | สถาบัน กศน. กทม. |สถาบัน กศน.ภาคเหนือ| สถาบัน กศน.ภาคกลาง |สถาบัน กศน.ใต้ |กศน.ภาคตะวันออก |กศน.อำเภอ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | กระทรวงศึกษาธิการ | สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ |สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร | เปิดสอบตำรวจ ทหาร ปี 2557