[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by ## MAXSITE 1.10 plus ##
+Post : วันศุกร์ ที่ 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2554
 
แชร์ข่าวให้เพื่อน>>>

Advertisement


Advertisement

นำเสนอข่าวและบทความ >>>>โดย ครู กศน.ดอทคอม

            วันที่ 30 กันยายนที่ผ่านมา เป็นวันสุดท้ายของการทำงานมาครบอายุ 60 ปี ของข้าราชการในกระทรวง ทบวงกรมต่าง ๆ ถือว่าเป็นวันสิ้นสุดของอาชีพข้าราชการที่ได้ทุ่มเทชีวิต ความรู้ ความสามารถให้กับหน่วยงานของตนเองที่ตนสังกัดอยู่ ต่อจากนั้นวันถัดไปจึงเป็นวันที่ผู้ปลดเกษียณแล้วจะต้องดำเนินชีวิตด้วยตน เอง  ไม่มีลูกน้องบริวารแห่แหนห้อมล้อมมากมายเสมือนสมัยก่อน จึงกลายเป็นชีวิตที่โดดเดี่ยว  อ้างว้าง  เปล่าเปลี่ยว เดียวดายไร้ผู้คนมากหน้าหลายตา ดังนั้น เมื่อหลังปลดเกษียณไปแล้วควรจะทำอย่างไรดีจึงจะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่เป็น สุข?

            การเข้าไปทำหน้าที่รับราชการในช่วงเวลาอันเนิ่นนานเช่นนี้คงมิใช่เรื่องที่ ง่ายนักที่ผู้คนทั่วไปจะเข้าใจและมองเห็นถึงการทุ่มเทในการทำงาน บางคนต้องตื่นนอนแต่เช้าออกไปทำงานกว่าจะกลับเข้าสู่บ้านก็มืดค่ำจนเวลาให้ สำหรับครอบครัวแทบไม่มีเลยทีเดียว บางคนก็มองว่าเป็นข้าราชการทำงานอืดอาด ยืดยาด เช้าชามเย็นชาม  วัน ๆ ก็สัพเพเหระเช้าก็เข้าเซ็นหนังสือลงทำงาน บ่ายก็เซ็นหนังสือกลับบ้าน  ส่วนกลางวันจะไปทำอะไรก็เป็นเรื่องของแต่ละคนไป นั่นเป็นความรู้สึกของบางส่วนที่เกิดขึ้นกับข้าราชการบางหน่วย แต่ถ้ามองไปถึงชีวิตของความเป็นจริงแล้วข้าราชการถือว่าเป็นผู้ทำหน้าที่ให้ กับแผ่นดินอย่างสูงสุดและเป็นเกียรติสูงสุดในอาชีพหน้าที่การงานถึงแม้ว่า เงินเดือนหรือค่าตอบแทนจะไม่ได้มากมายนักก็ตาม  แต่เกียรติและความภาคภูมิใจถือว่าเป็นสุดยอดของความปรารถนาของผู้เข้ารับ ราชการ

            การทำงานให้กับสังคมและส่วนรวมคงมิใช่เรื่องง่ายอย่างหลาย ๆ คนคิดเอาไว้วันที่  30 กันยายนมาถึงก็หมายถึงว่าข้าราชการชั้นผู้น้อยรวมถึงข้าราชการรุ่นน้องหรือ รุ่นลูก ๆ หลาน ๆ จะต้องไม่ได้พบเห็นหน้าตาของผู้อาวุโสในหน่วยงาน  ความรู้สึกที่อบอุ่นที่ผู้หลักผู้ใหญ่  ผู้อาวุโสอยู่ดูแลอย่างใกล้ชิดก็จะไม่มีอีกแล้วผู้ที่เราเคยให้ความเคารพ  บูชาเปรียบเสมือนคุณพ่อ คุณแม่ ของเราก็จะไม่มีอีกแล้ว คงถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตและธรรมชาติที่สร้างเสริมเติมแต่งขึ้นมาใน โลกนี้ ทุกสิ่งทุกอย่างจะเริ่มเกิดขึ้นในเบื้องต้น แปรปรวนในท่ามกลางและสูญสลายไปในที่สุดนี่คือสัจธรรมของโลกเรา นี่เป็นคำสอนของพระพุทธองค์ที่สอนให้คนเราอย่ายึดติดในสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนไม่ ยอมปล่อยวาง  ถ้าหากเราไม่ปล่อยวางเสียบ้างมันก็กลายเป็น  “ความทุกข์” แต่ถ้าเราเข้าใจและทำใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นบ้างก็จะทำให้เราเกิดสติปัญญารู้ เท่าทันเหตุการณ์แล้วเราจะมี “ความสุข” 

           การจากไปโดยการปลดเกษียณอายุของข้าราชการรุ่นพี่ ๆ คงเป็นอุทาหรณ์สอนใจว่าคนก่อนเขาดำเนินชีวิต ปฏิบัติหน้าที่มาอย่างไร?  เขารับผิดชอบหน้าที่การงานอย่างไร?  จึงกลายมาเป็นที่รักของข้าราชการรุ่นน้อง ๆ เป็นที่นิยมชมชอบของผู้ร่วมงาน ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาแล้วเอาส่วนดี ๆ นั้น มายึดถือเป็นแนวปฏิบัติให้กับตนเองและผู้เกี่ยวข้องจะได้เป็นที่นิยมชมชอบ ให้กับรุ่นน้อง ๆ ต่อไป

           ระยะหลังจะเห็นว่ามีข้าราชการจำนวนไม่น้อยขอปลดเกษียณตนเองในวันที่ยังไม่ ถึงกำหนดหรือขอลาออกจากการเป็นข้าราชการก่อนถึงวัย 60 ปีนั้น ก็อาจเป็นเหตุผลของแต่ละคนไป การเป็นข้าราชการจึงเปรียบเสมือนทำหน้าที่แทนในหลวงของเราในงานราชการ บางอย่าง  เป็นการสนองพระราชอำนาจที่พระองค์ทรงมอบหมายให้แต่ละหน่วยงานในด้าน งานบริหารราชการแผ่นดิน  ต้องยอมรับว่าข้าราชการไม่น้อยที่ตั้งใจทำงานแต่ก็ประสบกับปัญหาของอิทธิพล ที่เข้ามาครอบงำข้าราชการบางส่วน บางหน่วยงานจนไม่สามารถขยายงานและให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างเต็มที่รวมถึง ผลประโยชน์ในการรับเหมาก่อสร้างบ้าง ในการประมูลสินค้าบ้าง เพราะอำนาจของเงินตราไม่เข้าใครออกใคร ถ้าผลประโยชน์มาปิดบังความถูกต้องแล้ว ข้าราชการผู้ใดไม่ยึดถือความซื่อสัตย์สุจริตแล้วโอกาสที่จะเป็นข้าราชการผู้ โกงบ้านโกงเมืองก็เกิดขึ้นในสถานการณ์นั้น ๆ ได้ทันที ดังนั้น ข้าราชการที่เด็ดเดี่ยวทำงานเพื่อสนองพระราชอำนาจ  สนองคุณของแผ่นดินจึงควรยกย่องให้เป็นตัวอย่างที่ดีและเกียรติภูมิของความ เป็นข้าราชการอย่างเต็มที่

          ความสุขอันเกิดขึ้นจากการรับราชการก็มาถึงที่สุดแล้วในวันนี้ ต่อไปในวันพรุ่งนี้ก็เป็นวันที่เราจะต้องหลุดออกจากหน่วยงานที่ทำอยู่ประจำ เป็นวันที่เราจะต้องกลับไปใช้ชีวิตในครอบครัวกับลูกหลาน มีเวลาพักผ่อนอย่างเต็มที่ ไม่ต้องรีบออกจากบ้านแต่เช้าตรู่เพื่อรีบไปทำงานให้ทันกับเวลาที่มีอยู่หรือ หน้าที่การงานที่รออยู่ บัดนี้เป็นช่วงอิสระสำหรับชีวิตของเรา เป็นช่วงที่เราจะได้พักผ่อนอยู่กับลูกกับหลาน ไม่ต้องดิ้นรนต่อไปแล้ว แต่ก็อดเป็นห่วงผู้ที่สูงอายุหรือผู้ที่ปลดเกษียณไปแล้วไม่ได้ เพราะถ้าหากเราไม่เข้าใจมัวแต่ยึดแน่นอยู่กับการงานในอดีต  กับลูกน้อง  กับบริวาร  กับผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาในอดีตแล้วก็จะทำให้เรามีความทุกข์ 

          เพราะในอดีตนั้นเราเคยมีอำนาจสั่งการมีบทบาทในการนำทาง สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรหลาย ๆ อย่างได้ในที่ทำงาน แต่มาบัดนี้อำนาจเหล่านั้นได้หมดสิ้นไปแล้ว  จึงกลายเป็นเรื่องที่เราจะต้องทำใจปล่อยวางกับสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีต ในที่ทำงาน อำนาจเหล่านั้นได้จบสิ้นในสำนักงานในห้องทำงานแล้ว บัดนี้เรามาอยู่ในสังคมผู้สูงอายุ สังคมของผู้ที่เคยรับใช้ชาติ  รับใช้แผ่นดิน มีเพียงอย่างเดียวว่านับตั้งแต่รับราชการมาได้สร้างคุณประโยชน์ให้กับชาติ บ้านเมืองมาแล้วอย่างไรเท่านั้น แล้วก็อาศัยบุญกุศลหรือคุณงามความดีที่เคยทำมานี้เป็นเครื่องประเทืองใจให้ เกิดความภาคภูมิใจในชีวิต

          ปลดเกษียณแล้วจะทำอะไรดีถือว่าเป็นทิศทางหนึ่งที่จะต้องคิดและหาทางออก บางคนก็อยู่บ้านทำกิจกรรมเล็ก ๆ น้อย ๆ เพื่อให้จิตใจสบาย ปลูกต้นไม้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงดูแลลูกหลาน บางคนก็ไปเป็นที่ปรึกษาของหน่วยงานที่ตนเองถนัดในเรื่องนั้น ๆ บางคนก็หักเหชีวิตไปช่วยกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่สังคม บางคนก็หันหน้าเข้าวัด

         เหล่านี้เป็นทางเลือกที่แต่ละคนต้องการและเห็นว่าสมควรแก่ตนเอง แต่จะเป็นทางเลือกชนิดใดก็แล้วแต่ขออย่าให้เป็นเรื่องที่จะต้องทุ่มเทให้กับ สิ่งนั้น ๆ อย่างเต็มที่ ขอให้เป็นเพียงว่าอาสาสมัครเพราะเราก็มีอายุมากพอแล้ว ควรทำไปเรื่อย ๆ โดยไม่ต้องเร่งรีบอะไรมากนัก ปล่อยวางกับความถูกหรือผิด ได้หรือเสีย ปล่อยวางกับความเป็นตัวกูของกู แล้วชีวิตที่หลังปลดเกษียณก็จะมีความสุข จึงอยากให้วันปลดเกษียณเป็นวันเปลี่ยนแปลงชีวิตและหน้าที่การงานอีกครั้ง หนึ่งของผู้อาวุโสและให้ผู้ที่เข้าสู่สถานการณ์เช่นนั้นได้อย่างรู้เท่าทัน ยอมรับ เข้าใจในภาพที่เกิดขึ้น  แล้วไม่ยึดติดแน่นจึงจะเกิดความสุขที่แท้จริง หลังจากนี้ไปเราก็หันมาหางานอดิเรกสบาย ๆ อย่าไปจริงจังกับอะไรในชีวิตมากมายนัก ขอให้ภาคภูมิใจเถิดว่าตลอดเวลาของการเป็นข้าราชการนี้เราได้ช่วยเหลือสังคม และชาติบ้านเมืองมาเต็มที่แล้ว  ความดีหรือตัวอย่างที่ดีที่เราเคยได้ทำไว้ผู้คนอนุชนรุ่นหลังคงนำไปเป็นแบบ อย่างที่ดีนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานเพื่อชาติบ้านเมืองต่อไป

         วันปลดเกษียณจึงเปรียบเสมือนวันที่ให้โอกาสแก่เราได้พักผ่อนทั้งสมอง  ร่างกาย  จิตใจไปในตัว  เมื่อมีโอกาสได้พักผ่อนแล้วขอให้พักอย่างเต็มที่และมีความสุขกับการได้ ’พักผ่อน“ ก็แล้วกันนี่คือธรรมะ...เมื่อถึงวันฉันปลดเกษียณ...

พระมหาสมัย  จินฺตโฆสโก
ผู้เข้าชม : 3431 ครั้ง


www.krukorsornor , ครู กศน.คอม ,ครู กศน , ครู nfe , พนักงานราชการ กศน. ,ข่าวการศึกษา, แจก code ข่าว , แจกโค๊ดข่าวการศึกษา, แจก code ข่าวการศึกษา ,ข้อสอบผู้บริหร กศน , ครูผุ้ช่วย กศน. , ครุกศน, ครูอาสา กศน.,ครูอาสาสมัคร
 หนังสือราชการ กศน.ที่นี่   [อ่านทั้งหมดที่นี่]


 คลังข้อสอบครู กศน./พนักงานราชการ กศน./ครูผู้ช่วย กศน.   [ดูแนวข้อสอบทั้งหมด ที่นี่]


 พรบ./คำสั่ง/ระเบียบเกี่ยวกับ กศน.   [ดู พรบ. ทั้งหมด ที่นี่]


 สาระน่ารู้กับครูเอกชัย.  [ดูบทความทั้งหมด ที่นี่]

Advertisement
บทความ กศน.ล่าสุด
 
เปิดดู 4168 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 5070 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3315 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3574 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 6098 ครั้ง
25 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3237 ครั้ง
25 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3579 ครั้ง
25 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3289 ครั้ง
25 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3879 ครั้ง
25 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3474 ครั้ง
24 / พ.ค. / 2560
  ข่าวด่วน กศน.ล่าสุด
 
เปิดดู 11364 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 6879 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 9333 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 6348 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 5659 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 8052 ครั้ง
13 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 9002 ครั้ง
13 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 5459 ครั้ง
13 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 19005 ครั้ง
5 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 7129 ครั้ง
5 / พ.ย. / 2558
ข่าวเด่นวันนี้..
 
เปิดดู 5103 ครั้ง
7 / มิ.ย. / 2560
 
เปิดดู 4356 ครั้ง
29 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3964 ครั้ง
29 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3743 ครั้ง
29 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3653 ครั้ง
29 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3868 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 4167 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3453 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 4137 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3377 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560

เว็บครู กศน. ดอทคอม www.krukorsornor.com
เว็บไซต์เล็กๆ ที่มุ่งหวังให้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการ
ทำงานและใช้เป็นช่องทางในการรับข่าวสารแลกเปลี่ยนข่าวสารที่ทันสมัย
เพื่อนำประสบการณ์ที่ได้แลกเปลี่ยนมาใช้ในการปฎิบัตงาน

  | ADMIN | สำนักงาน กศน. | กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ | กลุ่มพัฒนาการศึกษาฯ | ศูนย์ฯ กลุ่มเป้าหมายพิเศษ(ศกพ.) | สถาบันการศึกษาทางไกล | สถาบัน กศน. กทม. |สถาบัน กศน.ภาคเหนือ| สถาบัน กศน.ภาคกลาง |สถาบัน กศน.ใต้ |กศน.ภาคตะวันออก |กศน.อำเภอ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | กระทรวงศึกษาธิการ | สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ |สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร | เปิดสอบตำรวจ ทหาร ปี 2557