[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by ## MAXSITE 1.10 plus ##
 
แชร์ข่าวให้เพื่อน>>>

Advertisement


Advertisement

นำเสนอข่าวและบทความ >>>>โดย ครู กศน.ดอทคอม

 คุรุสภาเปิดให้ผู้ที่ประกอบวิชาชีพครูก่อนพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ใช้บังคับที่ยังไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สามารถขอได้อีกครั้ง ภายในวันที่ 6 มิถุนายน 2560

ดร. สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2559 ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา (9 ธันวาคม 2559) ในบทเฉพาะกาล กำหนดให้บุคคลดัง 2 กรณี ดังต่อไปนี้ สามารถยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาได้อีกครั้ง

        กรณีที่ 1 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาอยู่ก่อนพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ใช้บังคับ ที่ยังไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู และหรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามตำแหน่งที่ประกอบวิชาชีพ

          กรณีที่ 2 ผู้ที่มีวุฒิปริญญาทางการศึกษา หรือปริญญาอื่นที่ ก.ค. กำหนดให้เป็นคุณวุฒิที่ใช้ ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูก่อนวันที่พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 มีผลใช้บังคับ คือ ก่อนวันที่ 12 มิถุนายน 2546  (ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามบทเฉพาะกาล มาตรา 88)  ที่ได้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตพร้อมชำระค่าธรรมเนียม โดยมีเอกสารหลักฐานที่แสดงว่าได้มาดำเนินการในภายในวันที่ 14 มิถุนายน 2549 ซึ่งยังไม่ได้รับใบอนุญาตตามที่ได้ยื่นคำขอไว้ ให้นำเอกสารหลักฐานที่แสดงว่าได้มาดำเนินการในภายในวันที่ 14 มิถุนายน 2549 เช่น ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  หนังสือรับรองสิทธิที่ได้รับหลังจากได้ชำระค่าธรรมเนียมภายในวันที่ 14 มิถุนายน 2549 เป็นต้น

         ทั้งสองกรณีดังกล่าวข้างต้น ให้ติดต่อขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ตามแบบที่กำหนดต่อเลขาธิการคุรุสภา ภายในวันที่ 6 มิถุนายน 2560 หากพ้นกำหนดวันดังกล่าวแล้วจะถือว่า ไม่ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตต่อไป 


ขอบคุณที่มาจาก ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
ผู้เข้าชม : 4773 ครั้ง


www.krukorsornor , ครู กศน.คอม ,ครู กศน , ครู nfe , พนักงานราชการ กศน. ,ข่าวการศึกษา, แจก code ข่าว , แจกโค๊ดข่าวการศึกษา, แจก code ข่าวการศึกษา ,ข้อสอบผู้บริหร กศน , ครูผุ้ช่วย กศน. , ครุกศน, ครูอาสา กศน.,ครูอาสาสมัคร
 หนังสือราชการ กศน.ที่นี่   [อ่านทั้งหมดที่นี่]


 คลังข้อสอบครู กศน./พนักงานราชการ กศน./ครูผู้ช่วย กศน.   [ดูแนวข้อสอบทั้งหมด ที่นี่]


 พรบ./คำสั่ง/ระเบียบเกี่ยวกับ กศน.   [ดู พรบ. ทั้งหมด ที่นี่]


 สาระน่ารู้กับครูเอกชัย.  [ดูบทความทั้งหมด ที่นี่]

Advertisement
บทความ กศน.ล่าสุด
 
เปิดดู 2355 ครั้ง
21 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 1985 ครั้ง
21 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 1938 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 2004 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 2000 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 1919 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 1947 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 2241 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2423 ครั้ง
26 / ก.ค. / 2562
 
เปิดดู 2353 ครั้ง
26 / ก.ค. / 2562
  ข่าวด่วน กศน.ล่าสุด
 
เปิดดู 3976 ครั้ง
21 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 2663 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 2856 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 13416 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 7950 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 10689 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 7371 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 6631 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 9187 ครั้ง
13 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 10683 ครั้ง
13 / พ.ย. / 2558
ข่าวเด่นวันนี้..
 
เปิดดู 2247 ครั้ง
2 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2082 ครั้ง
2 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2079 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2033 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 1979 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2003 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 1958 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 1965 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 1936 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 1929 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 


เว็บครู กศน. ดอทคอม www.krukorsornor.com
เว็บไซต์เล็กๆ ที่มุ่งหวังให้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการ
ทำงานและใช้เป็นช่องทางในการรับข่าวสารแลกเปลี่ยนข่าวสารที่ทันสมัย
เพื่อนำประสบการณ์ที่ได้แลกเปลี่ยนมาใช้ในการปฎิบัตงาน

  | ADMIN | สำนักงาน กศน. | กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ | กลุ่มพัฒนาการศึกษาฯ | ศูนย์ฯ กลุ่มเป้าหมายพิเศษ(ศกพ.) | สถาบันการศึกษาทางไกล | สถาบัน กศน. กทม. |สถาบัน กศน.ภาคเหนือ| สถาบัน กศน.ภาคกลาง |สถาบัน กศน.ใต้ |กศน.ภาคตะวันออก |กศน.อำเภอ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | กระทรวงศึกษาธิการ | สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ |สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร | เปิดสอบตำรวจ ทหาร ปี 2557