[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by ## MAXSITE 1.10 plus ##
+Post : วันพุธ ที่ 28 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2554
 
แชร์ข่าวให้เพื่อน>>>

Advertisement


Advertisement

นำเสนอข่าวและบทความ >>>>โดย ครู กศน.ดอทคอม

          ณัฐพงษ์ บุณยพรหม
          สถานการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้น นับว่าสาหัสที่สุดในประวัติศาสตร์ ความเสียหายนอกจากกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินจำนวนมากแล้ว ยังกระทบไปถึงเด็กและเยาวชน ทำให้ตกเป็นเหยื่อของภัยพิบัติครั้งนี้ด้วย
          ยืนยันจากข้อมูลขององค์การสหประชาติ(ยูเอ็น) ในเดือนต.ค.ที่ผ่านมา ชี้ให้เห็นว่ายอดผู้เสียชีวิตจากน้ำท่วมในเอเชีย มีจำนวนเกือบ 800 คนโดย 1 ใน 4 นั้นเป็นเด็กและเยาวชน ในส่วนของไทย ตัวเลขจากเครือข่าย Child Watch คาดว่าจะมีเด็กและเยาวชนไม่น้อยกว่า 2 ล้านคน ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม และในจำนวนนี้อาจมีแนวโน้มที่จะติดเชื้อจากน้ำที่เน่าเสีย
          ในวงเสวนา "บทเรียนมหาอุทกภัยกับการเรียนรู้ใหม่เพื่อเด็กและเยาวชน" โดยโครงการจับกระแสความเคลื่อนไหวและนวัตกรรมในการจัดการศึกษาและพัฒนาเด็ก และเยาวชน (INTREND) ของสถาบันรามจิตติ ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
          มีการพูดถึงบทเรียนที่ได้รับจากน้ำท่วมและหวังว่าผู้ที่เกี่ยวข้องจะนำไป พัฒนาให้เกิดการเรียนรู้เรื่องอุทกภัย และภัยธรรมชาติสำหรับเด็ก
          ดร.จุฬากรณ์ มาเสถียรวงศ์ หัวหน้าโครงการกล่าวว่า น้ำท่วมที่เกิดขึ้น ดูจะเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลก และจากการติดตามความเคลื่อนไหว เรื่องภัยพิบัติโดยเฉพาะน้ำท่วม ถือเป็นโจทย์ใหญ่ที่สำคัญ เพราะมีแนวโน้มความถี่และรุนแรงมากขึ้น ทำให้เรื่องนี้เป็นวาระโลกที่มีองค์กรในประเทศต่างๆ ทำงานในเรื่องดังกล่าวเป็นจำนวนมาก และยังมีบทเรียนการจัดการน้ำเชิงบูรณาการที่หลายประเทศตกผลึกร่วมแล้ว
          "สกว.มีองค์ความรู้จากการวิจัยในเรื่องการจัดการน้ำอยู่ไม่น้อย และโครงการนี้เป็นกิจกรรมหนึ่งที่พยายามจะศึกษาและถอดบทเรียนเรื่องการ จัดการน้ำ และภัยพิบัติในมิติเด็ก เยาวชน และการศึกษา"
          หัวหน้าโครงการกล่าวต่อว่า ท่ามกลางน้ำท่วมใหญ่ที่เกิดขึ้นในรอบหลายเดือน ส่งผลต่อเด็ก เยาวชนนับล้านคน เปิดโจทย์การเรียนรู้สำหรับเด็กให้รู้จักเรียนรู้ที่จะอยู่กับน้ำ และมีทักษะที่จะรับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้ ซึ่งหลายประเทศเริ่มมีนวัตกรรมการเรียนรู้ที่น่าสนใจไว้มากมาย และเป็นเรื่องสำคัญในการเสวนาครั้งนี้ อาทิ มาตรการเฉพาะหน้าในการดูแลครูและกอบกู้ห้องเรียน ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือครูในสถานการณ์ลำบากการจัดครูอาสาเข้าไปช่วยสอนใน พื้นที่น้ำท่วม
          ดร.จุฬากรณ์ บอกด้วยว่า โรงเรียนอาจต้องพัฒนาวิชา หรือกิจกรรมการเรียนรู้ทางเลือกใหม่ๆ ขึ้น เช่น วิชาภัยพิบัติศึกษา อนาคตศึกษาเป็นต้น นอกจากนี้ ยังต้องเน้นการจัดการแบบมีส่วนร่วมของทั้งสังคมการสอนเรื่องน้ำ และภัยจากน้ำ ไม่ควรผูกขาดอยู่ที่โรงเรียน ต้องกระจายให้ไปถึงครอบครัว ชุมชน และหน่วยงานต่างๆ ทุกภาคส่วนควรเข้ามามีส่วนร่วมด้วย และการส่งเสริมนวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อปลูกฝังการมีจิตสาธารณะ ในเด็กและเยาวชน ดึงสื่อและเครือข่ายออนไลน์เข้ามาช่วย ในยามบ้านเมืองเกิดวิกฤตจากภัยธรรมชาติ
          ด้านนายอมรวิชช์ นาครทรรพ ที่ปรึกษาสถาบันรามจิตติ ร่วมให้แง่คิดว่า มีตัวอย่างมากมายในหลายประเทศ ที่เผชิญภัยพิบัติมาก่อนและรุนแรงกว่าไทย บทเรียนที่สำคัญมากคือการจัดการภาครัฐในยามภัยพิบัติ สังคมไทยต้องช่วยกันเรียนรู้ และกระตุ้นเตือนกันถึงสิ่งที่รัฐร่วมกับภาคส่วนในสังคมร่วมกันทำยามเกิด วิกฤต
          อมรวิชช์ บอกต่อมาว่า บทเรียนหลายเรื่องน่าสนใจ เช่น การที่รัฐบาลไม่รวมอำนาจการตัดสินใจไว้ที่ศูนย์กลางอย่างเดียวแต่มีกลไก จัดการพร้อมตัดสินใจอยู่ในระดับพื้นที่ในยามภัยพิบัติ การใช้เทคโนโลยีระบบจีไอเอสเข้ามาช่วยทำแผนที่ความเสี่ยง แจกจ่ายไปยังทุกพื้นที่
          "จะเห็นว่าเมื่อมีภัยพิบัติที่เกิดขึ้น คนจนที่ไม่มีโครงสร้างพื้นฐานในการป้องกันภัยธรรมชาติจะเดือดร้อนมากที่สุด อีกทั้งการเยียวยาก็ไม่ควรเป็นกรอบกว้างๆ เหมือนกันหมด แต่ควรเน้นการช่วยเหลือคนจนให้มากต้องช่วยเหลือทั้งชุมชนในพื้นที่ที่มีความ เสี่ยงสูงด้วย ดังนั้นการจ่ายเงิน5,000 บาท จึงไม่ใช่คำตอบ"
          ขณะที่ ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย รองผอ.6 สกว.สรุปการเสวนาในครั้งนี้ว่า คนไทยทั้งชาติ และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องพึงตระหนักร่วมว่าเมืองไทยเป็นเมืองแห่งน้ำ แต่จะด้วยกระแสการพัฒนาที่อยากทันสมัยจนหลงทิศทางทำให้คนไทยแปลกแยกจากการ เรียนรู้ที่จะอยู่กับน้ำอย่างมีสำนึกและความเข้าใจ บทเรียนที่เกิดขึ้นนี้ ชวนให้สังคมไทยหวนคิดถึงแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระ ราชทานแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขวิกฤตน้ำท่วมเมื่อปี 2538 อันอาจเป็นบทเรียนของแผ่นดิน ที่พระองค์ท่านได้วางหลักคิดและทิศทางการพัฒนาประเทศทั้งด้านการจัดการและ แก้ไขปัญหาน้ำท่วม และการจัดการน้ำอย่างครบวงจร
          "สกว.หวังว่าบทเรียนจากมหาอุทกภัยครั้งนี้ น่าจะเป็นโอกาสสำคัญที่สังคมไทยจะหันกลับมาทบทวนและร่วมกันตั้งหลัก พร้อมทั้งวางทิศทางการพัฒนาประเทศอย่างสร้างสรรค์ เพื่อการแก้ไขจัดการน้ำท่วมที่ยั่งยืนอย่างแท้จริงในอนาคต"
          เหตุการณ์น้ำท่วมถือเป็นเรื่องใกล้ตัว ที่ทุกฝ่ายต้องช่วยกันเตรียมพร้อมรับมือ เพราะไม่มีอะไรเป็นหลักประกันว่าในอนาคตน้ำจะไม่มาเยือนเราอีก และควรให้เรื่องนี้เป็นวาระแห่งการเรียนรู้ของเด็กไทย

 

          --ข่าวสด ฉบับวันที่ 29 ธ.ค. 2554 (กรอบบ่าย)--

ผู้เข้าชม : 3054 ครั้ง


www.krukorsornor , ครู กศน.คอม ,ครู กศน , ครู nfe , พนักงานราชการ กศน. ,ข่าวการศึกษา, แจก code ข่าว , แจกโค๊ดข่าวการศึกษา, แจก code ข่าวการศึกษา ,ข้อสอบผู้บริหร กศน , ครูผุ้ช่วย กศน. , ครุกศน, ครูอาสา กศน.,ครูอาสาสมัคร
 หนังสือราชการ กศน.ที่นี่   [อ่านทั้งหมดที่นี่]


 คลังข้อสอบครู กศน./พนักงานราชการ กศน./ครูผู้ช่วย กศน.   [ดูแนวข้อสอบทั้งหมด ที่นี่]


 พรบ./คำสั่ง/ระเบียบเกี่ยวกับ กศน.   [ดู พรบ. ทั้งหมด ที่นี่]


 สาระน่ารู้กับครูเอกชัย.  [ดูบทความทั้งหมด ที่นี่]

Advertisement
บทความ กศน.ล่าสุด
 
เปิดดู 4173 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 5074 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3318 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3582 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 6110 ครั้ง
25 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3240 ครั้ง
25 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3584 ครั้ง
25 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3298 ครั้ง
25 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3882 ครั้ง
25 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3477 ครั้ง
24 / พ.ค. / 2560
  ข่าวด่วน กศน.ล่าสุด
 
เปิดดู 11385 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 6890 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 9340 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 6353 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 5668 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 8058 ครั้ง
13 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 9009 ครั้ง
13 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 5463 ครั้ง
13 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 19012 ครั้ง
5 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 7137 ครั้ง
5 / พ.ย. / 2558
ข่าวเด่นวันนี้..
 
เปิดดู 5111 ครั้ง
7 / มิ.ย. / 2560
 
เปิดดู 4362 ครั้ง
29 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3971 ครั้ง
29 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3746 ครั้ง
29 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3656 ครั้ง
29 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3870 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 4169 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3459 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 4147 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3384 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560

เว็บครู กศน. ดอทคอม www.krukorsornor.com
เว็บไซต์เล็กๆ ที่มุ่งหวังให้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการ
ทำงานและใช้เป็นช่องทางในการรับข่าวสารแลกเปลี่ยนข่าวสารที่ทันสมัย
เพื่อนำประสบการณ์ที่ได้แลกเปลี่ยนมาใช้ในการปฎิบัตงาน

  | ADMIN | สำนักงาน กศน. | กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ | กลุ่มพัฒนาการศึกษาฯ | ศูนย์ฯ กลุ่มเป้าหมายพิเศษ(ศกพ.) | สถาบันการศึกษาทางไกล | สถาบัน กศน. กทม. |สถาบัน กศน.ภาคเหนือ| สถาบัน กศน.ภาคกลาง |สถาบัน กศน.ใต้ |กศน.ภาคตะวันออก |กศน.อำเภอ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | กระทรวงศึกษาธิการ | สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ |สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร | เปิดสอบตำรวจ ทหาร ปี 2557