ส.ค. 19, 2018, 03:16 pm

ข่าว:

สวัสดีพี่น้องทุกๆท่าน !! หากท่านยังไม่เป็นสมาชิก หรือ ล็อกอิน สามารถกดที่ปุ่ม "สมัครสมาชิก"


ครู กศน.ดอทคอม Team

0 กระทู้
0 หัวข้อ

0 กระทู้
0 หัวข้อ

หน้าบ้าน ครู กศน.

สภากาแฟ

แหล่งพบปะพูดคุย ของคนท้องถิ่น ทั้งเรื่องสุข เรื่องทุกข์ ไร้สาระ มีสาระ ทุก ๆเรื่องที่คุณอยากคุย...

1 กระทู้
1 หัวข้อ

แนะนำตัวสำหรับสมาชิกใหม่..จ้า

แนะนำตัว ชื่อเสียงเรียงนาม กันในห้องนีี้เลยนะครับ....

11 กระทู้
4 หัวข้อ

Last post: มิ.ย. 14, 2018, 08:07 am Re: สมาชิกใหม่ครับ by chacow

ผลงาน / วิจัย / วิทยานิพนธ์ / บทคัดย่อ งาน กศน.

แหล่งรวบรวม ผลงาน / วิจัย / วิทยานิพนธ์ / บทคัดย่อ ของการจัดการศึกษาของ กศน. มีของดีก็ต้องแชร์กับหน่อย...มัดรวมกันไว้ที่นี่เลย....

0 กระทู้
0 หัวข้อ

เตรียมตัวสอบครู กศน.

พูดคุยเกี่ยวกับการเตรียม สอบครู กศน. สอบรับราชการในสำนักงาน กศน. ( กศน.จ. / กศน.อ. / หน่วยงาน กศน.. ) ได้ที่นี่

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ข่าวเปิดสอบครู กศน.

เกี่ยวกับข่าวการประกาศสอบครู กศน. ทั่วประเทศทุกตำแหน่ง (เช่น ข้าราชการ พนักงานราชการ , ครู กศน.ตำบล , ครูอาสาสมัครฯ กศน. , ครู ศรช. , บรรณารักษ์ ,เจ้าหน้าที่)

15 กระทู้
9 หัวข้อ

Last post: พ.ค. 08, 2018, 09:45 am Re: กศน.จังหวัดศรีสะเกษ... by kkj

งานราชการ หน่วยงานอื่น ฯลฯ

งานราชการ หางานราชการ สมัครงานราชการ ข่าวการรับสมัครงาน ขององค์กรปกครองท้องถิ่น และหน่วยงานราชการอื่น ๆ...

0 กระทู้
0 หัวข้อ

คลังแสงเทียน กศน.

คลังคำสั่ง กศน. / สป. / กระทรวง (ห้ามตั้งกระทู้ขอ / ถาม)

รวบรวมคำสั่ง กศน. / สป. / กระทรวงศึกษาธิการ ลงไว้ในที่นี่ที่เดียว.... (ห้ามตั้งกระทู้ถาม)

1 กระทู้
1 หัวข้อ

คลังคู่มือ กศน. / หนังสือเรียน (ห้ามตั้งกระทู้ขอ แจกอย่างเดียว!!)

คลังคู่มือ กศน. / หนังสือเรียน เอามาแจกกันได้ที่นี่เลยนะครับ....

0 กระทู้
0 หัวข้อ

คลังหนังสือราชการ เอกสาร แบบฟอร์ม (ห้ามตั้งกระทู้ขอ / ถาม)

จุดรวบรวมหนังสือราชการ เอกสาร แบบฟอร์มต่างๆ แจกและแชร์กันในนี้เลยจ้า (ห้ามตั้งกระทู้ขอ / ถาม ในนี้)...

3 กระทู้
1 หัวข้อ

ขอคำสั่ง กศน. / สป. / กระทรวง ฯลฯ

ขอ สอบถาม เกี่ยวกับคำสั่งของ กศน. / สป. / กระทรวงศึกษาธิการ ได้เลยที่นี่....

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ขอหนังสือ เอกสาร แบบฟอร์ม

แชร์ !! ขอ สอบถาม เกี่ยวกับหนังสือ เอกสาร แบบฟอร์ม ได้เลยที่นี่....

0 กระทู้
0 หัวข้อ

แลกเปลี่ยนประสบการณ์งาน กศน.

งานสารบรรณ/ธุรการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานสารบรรณ/งานธุรการ พูดถามได้ทุกเรื่องเกี่ยวกับงานสารบรรณและงานธุรการ....

0 กระทู้
0 หัวข้อ

งานด้านแผนงาน/ยุทธศาสตร์

แลกเปลี่ยน เรียนรู้ พูดคุย สอบถาม เกี่ยวกับงานด้านแผนงาน ได้เลยในห้องนี้.....

0 กระทู้
0 หัวข้อ

งานพัสดุ/อาคารสถานที่

แลกเปลี่ยน เรียนรู้ พูดคุย สอบถาม เกี่ยวกับงานพัสดุ/อาหารสถานที่ ได้เลยในห้องนี้.....

0 กระทู้
0 หัวข้อ

งานการเงิน/งบประมาณ

แลกเปลี่ยน เรียนรู้ พูดคุย สอบถาม เกี่ยวกับงานการเงิน/งบประมาณ ได้เลยในห้องนี้.....

0 กระทู้
0 หัวข้อ

งานการศึกษานอกระบบ

แลกเปลี่ยน เรียนรู้ พูดคุย สอบถาม/ปัญหา เกี่ยวกับงานการศึกษานอกระบบ (กศน.ตำบล , ศศช, การจัดอาชีพ ,ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน)ได้เลยในห้องนี้.....

0 กระทู้
0 หัวข้อ

งานการศึกษาตามอัธยาศัย

แลกเปลี่ยน เรียนรู้ พูดคุย สอบถาม เกี่ยวกับงานศึกษาตามอัธยาศัย (งานห้องสมุด , งานบ้านหนังสือฯ ,งานส่งเสริมการอ่าน) ได้เลยในห้องนี้.....

1 กระทู้
1 หัวข้อ

ประชาสัมพันธ์

กิจกรรม กศน.จังหวัด

รวบรวมนำเสนอผลงาน กิจกรรม ของสำนักงาน กศน. จังหวัด รวบรวมไว้ในนี้....

0 กระทู้
0 หัวข้อ

กิจกรรมก กศน.อำเภอ

รวบรวมนำเสนอผลงาน กิจกรรม ของ กศน.อำเภอ รวบรวมไว้ในนี้....กิจกรรม กศน.จังหวัด

0 กระทู้
0 หัวข้อ

กิจกรรม กศน.ตำบล

รวบรวมนำเสนอผลงาน กิจกรรม ของ กศน.ตำบล รวบรวมไว้ในนี้....

0 กระทู้
0 หัวข้อ

กิจกรรมศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" (ศศช.)

รวบรวมนำเสนอผลงาน กิจกรรม ของศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" (ศศช.) รวบรวมไว้ในนี้....

0 กระทู้
0 หัวข้อ

พูดคุยเกี่ยวกับงานโปรแกรม/สารสนเทศ

DOWNLOAD โปรแกรมสำนักงาน กศน.

แจก / Update Program สำนักงาน กศน. เข้ามาโหลดกันในห้องนี้เลย.... (เฉพาะโปรแกรม กศน. เท่านั้น)

12 กระทู้
10 หัวข้อ

แจก Program / Software ทั่วไป...

แจก Program / Software ทั่วไป ที่ใช้สำหรับงานสำนักงาน สำหรับคอมพิวเอตร์ ได้ที่ีนี่.....

0 กระทู้
0 หัวข้อ

โปรแกรมทะเบียนนักศึกษา ITW51 (ทุกๆรุ่น)

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พูดคุย สอบถาม/ปัญหา เกี่ยวกับเกี่ยวกับโปรแกรมทะเบียนนักศึกษา ITW51 (ทุกๆรุ่น) ได้เลยในห้องนี้.....

1 กระทู้
1 หัวข้อ

โปแกรมเทียบระดับในระดับสุงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พูดคุย สอบถาม/ปัญหา เกี่ยวกับเกี่ยวกับโปแกรมเทียบระดับในระดับสูงสุดฯ ได้เลยในห้องนี้.....

0 กระทู้
0 หัวข้อ

โปรแกรม eCitizen / EIS / LIB

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พูดคุย สอบถาม/ปัญหา เกี่ยวกับเกี่ยวกับโปรแกรม eCitizen / EIS / LIB ได้เลยในห้องนี้.....

0 กระทู้
0 หัวข้อ

โปรแกรมบริหารงานห้องสมุด PLS / ระบบเชื่อมโยง

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พูดคุย สอบถาม/ปัญหา เกี่ยวกับเกี่ยวกับโปรแกรมบริหารงานห้องสมุด PLS ได้เลยในห้องนี้.....

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ รุ่นพี่

ข้าราชการเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง/กระทรวง/กรม และองค์กรของรัฐ

ห้องรวบรวมข้าราชการรุ่นพี่ที่บรรจุในส่วนกลาง /กระทรวง /กรม /องค์กรของรัฐ และสำหรับผู้ที่สนใจสอบถามในส่วนกลาง.....

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ข้าราชการครู

รวมรุ่นผู้ปฎิบัติงานในตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย , ครู คศ.1 , ครู คศ.2 , ครู คศ.3 , ครู คศ.4 พูดคุยได้ทุกเรื่อง มาแชร์กันในห้องนี้เลยจ้า...

0 กระทู้
0 หัวข้อ

นักวิชาการเงินและบัญชี

รวมรุ่นผู้ปฎิบัติงานในตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี พูดคุยได้ทุกเรื่อง มาแชร์กันในห้องนี้เลยจ้า...

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ศึกษานิเทศก์/ผู้ปฎิบัติงานด้านนิเทศ

รวมรุ่นผู้ปฎิบัติงานในตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ พูดคุยได้ทุกเรื่อง มาแชร์กันในห้องนี้เลยจ้า...

0 กระทู้
0 หัวข้อ

นักวิชาการศึกษา

รวมรุ่นผู้ปฎิบัติงานในตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา พูดคุยได้ทุกเรื่อง มาแชร์กันในห้องนี้เลยจ้า...

0 กระทู้
0 หัวข้อ

นักจัดการงานทั่วไป

รวมรุ่นผู้ปฎิบัติงานในตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป พูดคุยได้ทุกเรื่อง มาแชร์กันในห้องนี้เลยจ้า...

1 กระทู้
1 หัวข้อ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

รวมรุ่นผู้ปฎิบัติงานในตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ พูดคุยได้ทุกเรื่อง มาแชร์กันในห้องนี้เลยจ้า...

0 กระทู้
0 หัวข้อ

นักวิชาการพัสดุ

รวมรุ่นผู้ปฎิบัติงานในตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ ,เจ้าหนา้ที่พัสดุ พูดคุยได้ทุกเรื่อง มาแชร์กันในห้องนี้เลยจ้า...

0 กระทู้
0 หัวข้อ

บรรณารักษ์ / เจ้าพนักงานห้องสมุด

รวมรุ่นผู้ปฎิบัติงานในตำแหน่ง : บรรณารักษ์ / เจ้าพนักงานห้องสมุด พูดคุยได้ทุกเรื่อง มาแชร์กันในห้องนี้เลยจ้า...

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนในพื้นที่สูง (ศศช.)

รวมรุ่นผู้ปฎิบัติงานในตำแหน่ง : ครูศูนย์การเรียนชุมชนชาวเขา "แม่ฟ้าหลวง" (พื้นที่สูง) / ครูมอแกน พูดคุยได้ทุกเรื่อง มาแชร์ประสบการณ์กันในห้องนี้เลยจ้า...

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนในพื้นที่ทั่วไป / ครูศูนย์การเรียนปอเนาะ

รวมรุ่นผู้ปฎิบัติงานในตำแหน่ง : ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน (พื้นที่ทั่วไป) / ครูศูนย์การเรียนปอเนาะ พูดคุยได้ทุกเรื่อง มาแชร์ประสบการณ์กันในห้องนี้เลยจ้า...

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ครู กศน.ตำบล

รวมรุ่นผู้ปฎิบัติงานในตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบล พูดคุยได้ทุกเรื่อง มาแชร์ประสบการณ์กันในห้องนี้เลยจ้า...

1 กระทู้
1 หัวข้อ

ครูศูนย์การเรียนชุมชน (ครู ศรช.)

รวมรุ่นผู้ปฎิบัติงานในตำแหน่ง : ครูศูนย์การเรียนชุมชน (ครู ศรช.) พูดคุยได้ทุกเรื่อง มาแชร์ประสบการณ์กันในห้องนี้เลยจ้า...

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ครูประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ครู ปวช)

รวมรุ่นผู้ปฎิบัติงานในตำแหน่ง : ครูประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ครู ปวช) พูดคุยได้ทุกเรื่อง มาแชร์ประสบการณ์กันในห้องนี้เลยจ้า...

0 กระทู้
0 หัวข้อ

กศน. น่ารู้

บทความเกี่ยวกับ กศน.

รวมบทความ ความเห็นของผู้วิจัยหรือผู้ศึกษา มุมมองที่มีต่อวงการการศึกษาของ กศน. ที่คุณอาจไม่เคยอ่าน...

1 กระทู้
1 หัวข้อ

บทความโดย อ.เอกชัย

รวมบทความจาก อ.เอกชัย ยุติศรี GURU ของชาว กศน. ข้อความที่มีประโยชน์กับการศึกษา กศน. มาอ่านในนี้เลย...."หากคุณพลาด !! พรุ่งนี้เช้าคุณจะคุยกับคนอื่นไม่รู้เรื่อง".....

11 กระทู้
11 หัวข้อ

บทความการศึกษาจาก GURU กศน.

รวมบทความจาก GURU ชาว กศน. บทความที่มีประโยชน์กับการศึกษา กศน. มาอ่านในนี้เลย....

2 กระทู้
2 หัวข้อ

ชุมชนของเรา

ห้องส่วนราชการ

คุยเรื่องการทำงาน แบ่งประสบการณ์ในการทำงาน มีปัญหาในการทำงาน ถามตอบข้อสงสัยของส่วนราชการ และทุกๆเรื่องเกี่ยวกับการทำงานต้องที่นี่ ...

0 กระทู้
0 หัวข้อ

โชว์เว็บไชต์หน่วยงาน

โชว์เว็บไซต์ แนะนำเว็บไซต์ สำนักงาน.กศน.จังหวัด , กศน.อำเภอ , กศน,ตำบล เว็บหน่วยงานของท่านที่นี่...

0 กระทู้
0 หัวข้อ

โอนย้าย / สลับพื้นที่นอกสัญญาจ้าง

แจ้งความประสงค์ สอบถาม เรื่อง การโอน(ย้าย)และสลับพื้นที่เพื่อปฎิบัติงานนอกสัญญาจ้าง ข้าราชการ. , พนักงานราชการ ต้องห้องนี้เลย....

3 กระทู้
3 หัวข้อ

ชุมชนการสอบ

ให้เพื่อนช่วยเฉลยข้อสอบ

ใครทำข้อสอบ กศน. ไม่ได้ จะมาให้เพื่อนๆ ช่วยเฉลยให้ก็เข้ามาห้องนี้ได้เลย (ห้ามถามเกิน 10 คำถาม ต่อ 1 กระทู้)

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ห้องแจกข้อสอบ ขอข้อสอบ กศน.

ห้องนี้สำหรับพี่น้องใจดี นำแนวข้อสอบ ลิงค์ข้อสอบ มาแบ่งปันเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆได้ที่นี่ ใครมีข้อสอบดี ๆ อย่ารอช้านำมาแบ่งเพื่อนๆ ได้ แถมยังได้บุญ (ห้ามตั้งคำถามที่ห้องนี้)

1 กระทู้
1 หัวข้อ

แนวข้อสอบภาค ก เทคนิคการทำข้อสอบ กศน , ประกาศรายชื่อผู้ผ่านภาค ก.

อนุกรมตัวเลข เงื่อนไขทางสัญลักษณ์ เงื่อนไขทางภาษา การวิเคราะห์ข้อมูลจากตาราง ความเข้าใจภาษา การเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ การเรียงข้อความ ...

0 กระทู้
0 หัวข้อ

แนวข้อสอบภาค ข เทคนิคการทำข้อสอบ กศน.

รวมข้อสอบ รวมเ่ทคนิค การสอบภาค ข. การเตรียมตัวเข้าสอบภาค ข. เกี่ยวกับ พรบ. , ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง....

0 กระทู้
0 หัวข้อ

เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ (ภาค. ค)

สอบสัมภาษณ์เพื่อทดสอบความรู้ ความสามารถ บุคลิกภาพ การแต่งกาย ทักษะไหวพริบ ตลอดจนเทคนิคด้านอื่น ๆ ...

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ชุมชนการศึกษาตลอดชีวิต กศน. (ความรู้ทั่วไป)

ด้านการเกษตร

คุยเรื่องการเกษตร วิธีปลูกผัก ทำนา ทำสวน เลี้ยงปลา เลี้ยงไก่ อย่างไรให้ผลผลิตดี แบ่งประสบการณ์ในการทำการเกษตร ทุกๆเรื่องเกี่ยวกับการเกษตรต้องที่นี่ ที่เดียว....

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ด้านธุรกิจอิสระ

แชร์ประสบการณ์การทำธุรกิจ SME ธุรกิจอิสระ ขายออนไลน์ มาแชร์กันที่นี่....

1 กระทู้
1 หัวข้อ

Last post: ธ.ค. 25, 2017, 04:20 am Iwriterandseo รับออกแบบเ... by iwriterandseo

ด้านการค้าขาย

แชร์ประสบการณ์ การค้าขาย การลงทุน สังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์ ตลาดโลก ตลาดหุ้น เชิญในนี้เลยจ้า...

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ด้านการศึกษา

แชร์!! ประสบการณ์การสอน การแนะแนว การจัดกิจกรรม ทุกเรื่องการศึกษารวมไว้ที่นี่...เชิญเลยจ้า

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ด้านเทคโนโลยี/คอมพิวเตอร์ (I.T.)

สอบถาม แชร์!!..ประสบการณ์ พูดคุยเทคนิค กันในด้านเทคโนโลยี..เชิญที่นี่ได้เลย...

0 กระทู้
0 หัวข้อ

โซนตลาดนัด

ตลาดนัด กศน.

พื้นที่สำหรับประกาศค้าขายสินค้า ใครใคร่ค้า...ค้า ใครใคร่ขาย...ขาย เชิญที่นี่เลยครับ

414,640 กระทู้
412,885 หัวข้อ

Last post: วันนี้ เวลา 03:14 pm ส่งฟรี !! ชั้นเก็บของเล่... by promiruntee

ลงโฆษณา..ที่นี่

กลุ่มโฆษณาที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการศึกษา กศน. ลงโฆษณาได้ที่นี่....(ห้ามผิดศิลธรรม อนาจาร การพนัน สิ่งเสพติดย์ทุกชนิด)....เจอแบนสถานเดียว!!

385 กระทู้
97 หัวข้อ

415,105 Posts in 413,040 Topics by 423 Members - สมาชิกล่าสุด: ิBestPrint
กระทู้ล่าสุด: "ส่งฟรี !! ชั้นเก็บของเล่..." (วันนี้ เวลา 03:14 pm)
ดูกระทู้ล่าสุดบนฟอรั่ม

ผู้ใช้งานขณะนี้

ออนไลน์: 22 บุคคลทั่วไป, 8 สมาชิก  - วันนี้ออนไลน์มากที่สุด: 111 -  ออนไลน์มากที่สุด: 256 (พ.ค. 04, 2018, 03:16 am)
ผู้ใช้เมื่อ 15 นาทีที่ผ่านมา: kkthai20009, promiruntee, komgrit1989, teeratum123, itopinter_111, nitigorn20, sudteen555, anonchobpost