[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by ## MAXSITE 1.10 plus ##
Webboard
   
 
   

หน้าแรก webboard  : พูดคุย/ปรึกษางานทะเบียน / พัสดุ  : วิธีการรื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างทำอย่างไร

  กำลังแสดงหน้าที่ 1/0 -> << 1 >>

Topic  :  วิธีการรื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างทำอย่างไร
ศุกร์ ที่ 4 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2554  เข้าชม : 7200 
Start by : พัสดุออนไลน์
IP : 49.49.62.XXX
       อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างในสถานที่ราชการ มีสภาพทรุดโทรม เสื่อมสภาพ ผุพัง หรือใกล้ผุพัง สิ่งปลูกสร้างมีอายุมากกว่า 25 ปี ผู้รับผิดชอบงานด้านอาคารสถานที่ และเจ้าหน้าที่พัสดุ จะต้องดำเนินการทำเรื่องรื้อถอน ซึ่งเราต้องดำเนินการตามลำดับขั้นตอนต่อไป
ถ้าสิ่งปลูกสร้างนั้นอยู่ในที่ราชพัสดุ แต่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนต้อง รีบดำเนินการขึ้นทะเบียนสิ่งปลูกสร้างในที่ราชพัสดุที่กรมธนารักษ์หรือ ธนารักษ์จังหวัดให้เรียบร้อยก่อน มาถึงขั้นตอนการรื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างมีลำดับขั้นตอนดังนี้
        1. สำรวจอาคารเรียนและสิ่งปลูกสร้าง และบันทึกตามแบบสำรวจอาคารและสิ่งปลูกสร้าง
        2. สำรวจสภาพอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่ขอรื้อถอน บันทึกตามแบบสำรวจสภาพอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่ขอรื้อถอน
       3. ถ่ายรูปภาพสิ่งปลูกสร้างที่ขอรื้อถอน ตามจุดต่าง ๆ ที่อาคารและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อประกอบเรื่องขออนุญาตรื้อถอน
       4. ทำแผนผังโรงเรียน และตำแหน่งที่ขอรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง
       5. รายการแจ้งขอรื้อถอน ตามแบบ (แบบ ทบ.3)
       6. รายการส่ง-รับที่ราชพัสดุขึ้นทะเบียน (แบบ ทบ.9)
       7. ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และถ่ายสำเนาบันทึกการประชุม

       หลังจากที่เราปฏิบัติครบเรียบร้อยแล้ว โรงเรียนทำหนังสือ ขออนุญาตรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ไปที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมส่งรายการ 7 รายการ ประกอบด้วย แบบสำรวจอาคารและสิ่งปลูกสร้าง แบบสำรวจสภาพอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่ขอรื้อถอน รูปภาพสิ่งปลูกสร้างที่ขอรื้อถอน ผังโรงเรียนและตำแหน่งที่ขอรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง รายการแจ้งขอรื้อถอน ตามแบบ (แบบ ทบ.3) รายการส่ง-รับที่ราชพัสดุขึ้นทะเบียน (แบบ ทบ.9) และสำเนาบันทึกการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หลังจากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่จากเขตออกสำรวจ และแต่งคณะกรรมการเพื่อดำเินินการต่อไป

        ครับพอดีช่วงนี้โรงเรียนที่ผมทำงานอยู่กำลังทำเรื่่องรื้อถอนอาคารบ้านพัก ครู สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2518 นับอายุแล้ว 34 ปี ซึ่งมีสภาพชำรุดทรุดโทรมมาก เนื่องจากไม่มีผู้อาศัยเป็นเวลานาน จึงนำเอาวิธีการขั้นตอนมาลงครับ อาจเป็นประโยชน์สำหรับท่านที่กำลังดำเนินการทำเรื่องรื้อถอนอาคารเช่นเดียว กับผม หากผิดพลาดประการใดโปรดแนะนำ แสดงความคิดเห็นได้ในweb blog นี้ครับ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มทำเรื่องรื้อถอนอาคารได้ที่นี่ครับ ซึ่งเป็นเอกสารเวิร์ดสามารถกรอกแบบฟอร์มได้เลย
-
แบบสำรวจอาคารและสิ่งปลูกสร้าง
-
แบบสำรวจสภาพอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่ขอรื้อถอน
-
แบบ ทบ.3
-
แบบ ทบ.9


ขอบคุณ http://passadu.blogspot.com/ สำหรัยความรู้ดีๆ

 
 
พื้นที่โฆษณาโดย google


  กำลังแสดงหน้าที่ 1/0 ->
  << 1 >>

เพิ่มความคิดเห็น

Re หัวข้อ :
แนบรูปประกอบ : Limit 100 kB
ข้อความ :  
อ้างอิงกระทู้ (Quote Tpoic ID) 118 โดย (By) พัสดุออนไลน์ :
       อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างในสถานที่ราชการ มีสภาพทรุดโทรม เสื่อมสภาพ ผุพัง หรือใกล้ผุพัง สิ่งปลูกสร้างมีอายุมากกว่า 25 ปี ผู้รับผิดชอบงานด้านอาคารสถานที่ และเจ้าหน้าที่พัสดุ จะต้องดำเนินการทำเรื่องรื้อถอน ซึ่งเราต้องดำเนินการตามลำดับขั้นตอนต่อไป
ถ้าสิ่งปลูกสร้างนั้นอยู่ในที่ราชพัสดุ แต่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนต้อง รีบดำเนินการขึ้นทะเบียนสิ่งปลูกสร้างในที่ราชพัสดุที่กรมธนารักษ์หรือ ธนารักษ์จังหวัดให้เรียบร้อยก่อน มาถึงขั้นตอนการรื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างมีลำดับขั้นตอนดังนี้
        1. สำรวจอาคารเรียนและสิ่งปลูกสร้าง และบันทึกตามแบบสำรวจอาคารและสิ่งปลูกสร้าง
        2. สำรวจสภาพอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่ขอรื้อถอน บันทึกตามแบบสำรวจสภาพอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่ขอรื้อถอน
       3. ถ่ายรูปภาพสิ่งปลูกสร้างที่ขอรื้อถอน ตามจุดต่าง ๆ ที่อาคารและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อประกอบเรื่องขออนุญาตรื้อถอน
       4. ทำแผนผังโรงเรียน และตำแหน่งที่ขอรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง
       5. รายการแจ้งขอรื้อถอน ตามแบบ (แบบ ทบ.3)
       6. รายการส่ง-รับที่ราชพัสดุขึ้นทะเบียน (แบบ ทบ.9)
       7. ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และถ่ายสำเนาบันทึกการประชุม

       หลังจากที่เราปฏิบัติครบเรียบร้อยแล้ว โรงเรียนทำหนังสือ ขออนุญาตรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ไปที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมส่งรายการ 7 รายการ ประกอบด้วย แบบสำรวจอาคารและสิ่งปลูกสร้าง แบบสำรวจสภาพอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่ขอรื้อถอน รูปภาพสิ่งปลูกสร้างที่ขอรื้อถอน ผังโรงเรียนและตำแหน่งที่ขอรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง รายการแจ้งขอรื้อถอน ตามแบบ (แบบ ทบ.3) รายการส่ง-รับที่ราชพัสดุขึ้นทะเบียน (แบบ ทบ.9) และสำเนาบันทึกการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หลังจากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่จากเขตออกสำรวจ และแต่งคณะกรรมการเพื่อดำเินินการต่อไป

        ครับพอดีช่วงนี้โรงเรียนที่ผมทำงานอยู่กำลังทำเรื่่องรื้อถอนอาคารบ้านพัก ครู สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2518 นับอายุแล้ว 34 ปี ซึ่งมีสภาพชำรุดทรุดโทรมมาก เนื่องจากไม่มีผู้อาศัยเป็นเวลานาน จึงนำเอาวิธีการขั้นตอนมาลงครับ อาจเป็นประโยชน์สำหรับท่านที่กำลังดำเนินการทำเรื่องรื้อถอนอาคารเช่นเดียว กับผม หากผิดพลาดประการใดโปรดแนะนำ แสดงความคิดเห็นได้ในweb blog นี้ครับ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มทำเรื่องรื้อถอนอาคารได้ที่นี่ครับ ซึ่งเป็นเอกสารเวิร์ดสามารถกรอกแบบฟอร์มได้เลย
-
แบบสำรวจอาคารและสิ่งปลูกสร้าง
-
แบบสำรวจสภาพอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่ขอรื้อถอน
-
แบบ ทบ.3
-
แบบ ทบ.9


ขอบคุณ http://passadu.blogspot.com/ สำหรัยความรู้ดีๆคลิกเปลี่ยนรหัส
ใส่รหัสที่ท่านเห็น
ชื่อ/email :


*** ข้อความที่ท่านได้อ่านเกิดจากการเขียนโดยสาธารณชนและส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติเจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้นเพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริงผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรองและถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมหรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลหรือหน่วยงานใดกรุณาส่ง email มาที่ เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไปและขอความกรุณาทุกๆ ท่านพี่โพสกรุณาใช้ภาษาที่สุภาพเนื่องด้วยเว็บไซต์แห่งนี้เป็นเว็บไซต์สำหรับพี่ๆน้องๆ ชาว กศน. เพื่อใช้ในการประสานงานกัน ช่วยเหลือกัน และเพื่อเชื่อมความสามัคคีในหมู่คณะเท่านั้น ขอขอบคุณครับ..


เว็บครู กศน. ดอทคอม www.krukorsornor.com
เว็บไซต์เล็กๆ ที่มุ่งหวังให้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการ
ทำงานและใช้เป็นช่องทางในการรับข่าวสารแลกเปลี่ยนข่าวสารที่ทันสมัย
เพื่อนำประสบการณ์ที่ได้แลกเปลี่ยนมาใช้ในการปฎิบัตงาน

  | ADMIN | สำนักงาน กศน. | กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ | กลุ่มพัฒนาการศึกษาฯ | ศูนย์ฯ กลุ่มเป้าหมายพิเศษ(ศกพ.) | สถาบันการศึกษาทางไกล | สถาบัน กศน. กทม. |สถาบัน กศน.ภาคเหนือ| สถาบัน กศน.ภาคกลาง |สถาบัน กศน.ใต้ |กศน.ภาคตะวันออก |ไลน์เงินด่วน | กระทรวงศึกษาธิการ | สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ |สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร | เปิดสอบตำรวจ ทหาร ปี 2557 | กู้เงินด่วน | ยืมเงินฉุกเฉิน 5000 ด่วน | ยืมเงิน200ด่วน | สินเชื่อเงินด่วนอนุมัติเร็ว | ยืมเงินด่วนโอนเข้าบัญชี | เงินกู้ด่วนรายเดือน | สินเชื่อส่วนบุคคล เงินเดือน 10000 | แอพยืมเงินได้จริง | กู้เงินธนาคารกสิกร | สินเชื่อเงินด่วนอนุมัติเร็ว