[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by ## MAXSITE 1.10 plus ##
  
Advertisement

แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย
7 / มิ.ย. / 2556 : คลังข้อสอบครู กศน./พนักงานราชการ กศน./ครูผู้ช่วย กศน.
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย..
เปิดดู 4331 ครั้ง
.
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป , เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป , งานเกี่ยวสารบรรณ สอบครู กศน.ตำบลก็ต้องได้ใช้ ชุดที่ 4
15 / พ.ค. / 2556 : คลังข้อสอบครู กศน./พนักงานราชการ กศน./ครูผู้ช่วย กศน.
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป , เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป , งานเกี่ยวสารบรรณ สอบครู กศน.ตำบลก็ต้องได้ใช้ ชุดที่ 4 ..
เปิดดู 68439 ครั้ง
.
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป , เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป , งานเกี่ยวสารบรรณ สอบครู กศน.ตำบลก็ต้องได้ใช้ ชุดที่ 3
15 / พ.ค. / 2556 : คลังข้อสอบครู กศน./พนักงานราชการ กศน./ครูผู้ช่วย กศน.
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป , เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป , งานเกี่ยวสารบรรณ สอบครู กศน.ตำบลก็ต้องได้ใช้ ชุดที่ 3..
เปิดดู 16601 ครั้ง
.
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป , เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป , งานเกี่ยวสารบรรณ สอบครู กศน.ตำบลก็ต้องได้ใช้ ชุดที่ 2
15 / พ.ค. / 2556 : คลังข้อสอบครู กศน./พนักงานราชการ กศน./ครูผู้ช่วย กศน.
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป , เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป , งานเกี่ยวสารบรรณ สอบครู กศน.ตำบลก็ต้องได้ใช้ ชุดที่ 2..
เปิดดู 25069 ครั้ง
.
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป , เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป , งานเกี่ยวสารบรรณ สอบครู กศน.ตำบลก็ต้องได้ใช้ ชุดที่ 1
15 / พ.ค. / 2556 : คลังข้อสอบครู กศน./พนักงานราชการ กศน./ครูผู้ช่วย กศน.
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป , เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป , งานเกี่ยวสารบรรณ , ครธุรการ ,สอบครู กศน.ตำบลก็ต้องได้ใช้ ชุดที่ 1..
เปิดดู 56439 ครั้ง
.
แจกคู่มือสอบผู้บริหารสถานศึกษา ภาค ก ตามหลักสูตรที่ กคศ. กำหนด...
3 / ก.พ. / 2556 : คลังข้อสอบครู กศน./พนักงานราชการ กศน./ครูผู้ช่วย กศน.
แจกคู่มือสอบผู้บริหารสถานศึกษา ภาค ก ตามหลักสูตรที่ กคศ. กำหนด.....
เปิดดู 7718 ครั้ง
.
แนวข้อสอบวิชาชีพครู ชุดที่ 4
3 / ก.พ. / 2556 : คลังข้อสอบครู กศน./พนักงานราชการ กศน./ครูผู้ช่วย กศน.
แนวข้อสอบวิชาชีพครู ชุดที่ 4..
เปิดดู 8375 ครั้ง
.
แนวข้อสอบวิชาชีพครู ชุดที่ 3
31 / ม.ค. / 2556 : คลังข้อสอบครู กศน./พนักงานราชการ กศน./ครูผู้ช่วย กศน.
แนวข้อสอบวิชาชีพครู ชุดที่ 3..
เปิดดู 8452 ครั้ง
.
แนวข้อสอบวิชาชีพครู ชุดที่ 1
31 / ม.ค. / 2556 : คลังข้อสอบครู กศน./พนักงานราชการ กศน./ครูผู้ช่วย กศน.
แนวข้อสอบวิชาชีพครู ชุดที่ 1..
เปิดดู 9301 ครั้ง
.
แนวข้อสอบวิชาชีพครู ชุดที่ 2
31 / ม.ค. / 2556 : คลังข้อสอบครู กศน./พนักงานราชการ กศน./ครูผู้ช่วย กศน.
แนวข้อสอบวิชาชีพครู ชุดที่ 2..
เปิดดู 8376 ครั้ง
.
แนวข้อสอบ ครู กศน. เรื่อง ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 (ชุดที่ 2)
20 / ธ.ค. / 2555 : คลังข้อสอบครู กศน./พนักงานราชการ กศน./ครูผู้ช่วย กศน.
แนวข้อสอบ ครู กศน. เรื่อง ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 (ชุดที่ 2) ..
เปิดดู 19380 ครั้ง
.
แนวข้อสอบ ครู กศน. เรื่อง ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 (ชุดที่ 1)
20 / ธ.ค. / 2555 : คลังข้อสอบครู กศน./พนักงานราชการ กศน./ครูผู้ช่วย กศน.
แนวข้อสอบ ครู กศน. เรื่อง ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 (ชุดที่ 1)..
เปิดดู 18997 ครั้ง
.
รวมแนวข้อสอบพนักงานราชการ (ความรู้เกี่ยวกับภาษาไทย,ความเคลื่อนไหวทางการศึกษา สังคม เศรษฐกิจ,ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น,ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ,ความรู้เกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยพนักงานราชการ,ความรู้เกี่ยวกับวิชาการศึกษา)
17 / ธ.ค. / 2555 : คลังข้อสอบครู กศน./พนักงานราชการ กศน./ครูผู้ช่วย กศน.
รวมแนวข้อสอบพนักงานราชการ (ความรู้เกี่ยวกับภาษาไทย,ความเคลื่อนไหวทางการศึกษา สังคม เศรษฐกิจ,ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น,ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ,ความรู้เกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยพนักงานราชการ,ความรู้เกี่ยวกับวิชาการศึกษา)..
เปิดดู 215825 ครั้ง
.
แนวข้อสอบ ครู กศน. เรื่อง แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
17 / ธ.ค. / 2555 : คลังข้อสอบครู กศน./พนักงานราชการ กศน./ครูผู้ช่วย กศน.
แนวข้อสอบ ครู กศน. เรื่อง แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550..
เปิดดู 28215 ครั้ง
.
แนวข้อสอบ ครู กศน. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๓ (ชุดที่ ๒)
15 / ธ.ค. / 2555 : คลังข้อสอบครู กศน./พนักงานราชการ กศน./ครูผู้ช่วย กศน.
แนวข้อสอบ ครู กศน. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๓ (ชุดที่ ๒)..
เปิดดู 21030 ครั้ง
.
แนวข้อสอบ ครู กศน. เรื่อง แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ และแก้ไขเพิ่มเติม (ชุดที่ ๒)
15 / ธ.ค. / 2555 : คลังข้อสอบครู กศน./พนักงานราชการ กศน./ครูผู้ช่วย กศน.
แนวข้อสอบ ครู กศน. เรื่อง แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ และแก้ไขเพิ่มเติม (ชุดที่ ๒) ..
เปิดดู 27185 ครั้ง
.
Advertisement
ข่าวด่วนล่าสุด!!
 
เปิดดู 1945 ครั้ง
21 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 5231 ครั้ง
21 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 3062 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 3280 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 2310 ครั้ง
2 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2113 ครั้ง
2 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2120 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2071 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2006 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2039 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
ข่าวด่วน กศน.ล่าสุด
 
เปิดดู 5231 ครั้ง
21 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 3062 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 3280 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 13513 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 8015 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 10786 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 7452 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 6686 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 9241 ครั้ง
13 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 10805 ครั้ง
13 / พ.ย. / 2558
คลิปการศึกษาล่าสุด..
 
เปิดดู 1848 ครั้ง
21 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 1854 ครั้ง
21 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 1844 ครั้ง
21 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 1850 ครั้ง
21 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 2125 ครั้ง
25 / ก.ค. / 2562
 
เปิดดู 4386 ครั้ง
7 / มิ.ย. / 2560
 
เปิดดู 3939 ครั้ง
25 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3893 ครั้ง
22 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3692 ครั้ง
18 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3811 ครั้ง
18 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 4168 ครั้ง
5 / มิ.ย. / 2559
 
เปิดดู 4508 ครั้ง
10 / พ.ย. / 2558

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/4 ->
<< 1 2 3 4 >>
 


เว็บครู กศน. ดอทคอม www.krukorsornor.com
เว็บไซต์เล็กๆ ที่มุ่งหวังให้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการ
ทำงานและใช้เป็นช่องทางในการรับข่าวสารแลกเปลี่ยนข่าวสารที่ทันสมัย
เพื่อนำประสบการณ์ที่ได้แลกเปลี่ยนมาใช้ในการปฎิบัตงาน

  | ADMIN | สำนักงาน กศน. | กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ | กลุ่มพัฒนาการศึกษาฯ | ศูนย์ฯ กลุ่มเป้าหมายพิเศษ(ศกพ.) | สถาบันการศึกษาทางไกล | สถาบัน กศน. กทม. |สถาบัน กศน.ภาคเหนือ| สถาบัน กศน.ภาคกลาง |สถาบัน กศน.ใต้ |กศน.ภาคตะวันออก |ไลน์เงินด่วน | กระทรวงศึกษาธิการ | สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ |สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร | เปิดสอบตำรวจ ทหาร ปี 2557 | กู้เงินด่วน | ยืมเงินฉุกเฉิน 5000 ด่วน | ยืมเงิน200ด่วน | สินเชื่อเงินด่วนอนุมัติเร็ว | กู้เงิน | เงินกู้ด่วนรายเดือน | สินเชื่อส่วนบุคคล เงินเดือน 10000 | แอพยืมเงินได้จริง | กู้เงินธนาคารกสิกร | สินเชื่อเงินด่วนอนุมัติเร็ว