[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by ## MAXSITE 1.10 plus ##

Advertisement


Advertisement
นำเสนอข่าวและบทความ >>>>โดย ครู กศน.ดอทคอม

กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิขององค์กรวิชาชีพในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนพ.. ๒๕๕๔


 

            อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.. ๒๕๔๒ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) .. ๒๕๔๕ และมาตรา ๑๒แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.. ๒๕๔๒ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำ ได้โดยอาศัยอำ นาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้

ศูนย์การเรียนหมายความว่า สถานที่เรียนที่องค์กรวิชาชีพจัดตั้งขึ้นเพื่อจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยไม่แสวงหากำไรตามกฎกระทรวงนี้

องค์กรวิชาชีพหมายความว่า องค์กรวิชาชีพที่ได้จัดตั้งโดยกฎหมาย

บุคลากรทางการศึกษาของศูนย์การเรียนหมาย ความว่า ผู้จัดการศึกษา ผู้บริหารศูนย์การเรียนรวมทั้งผู้สนับสนุนการศึกษาซึ่งทำหน้าที่ให้บริการ หรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ และการบริหารการศึกษาของศูนย์การเรียน

ผู้จัดการศึกษาหมายความว่า องค์กรวิชาชีพซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้จัดตั้งศูนย์การเรียน

คณะกรรมการหมายความว่า คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาที่ศูนย์การเรียนตั้งอยู่

สำนักงานหมายความว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ศูนย์การเรียนตั้งอยู่

ข้อ ๒ องค์กรวิชาชีพอาจจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษานอกระบบ หรือการ ศึกษาตามอัธยาศัย โดยจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนสำหรับผู้ซึ่งขาดโอกาสในการเข้าศึกษาในระบบ โรงเรียนปกติ ทั้งนี้ เพื่อให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว และสนองตอบวัตถุประสงค์ของศูนย์การเรียนนั้น


ผู้เข้าชม : 3394 ครั้ง

Advertisement
  บทความ กศน.ล่าสุด
 
เปิดดู 3913 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 4734 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3150 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3359 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 5590 ครั้ง
25 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3073 ครั้ง
25 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3337 ครั้ง
25 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3133 ครั้ง
25 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3696 ครั้ง
25 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3317 ครั้ง
24 / พ.ค. / 2560
  ข่าวด่วน กศน.ล่าสุด
 
เปิดดู 10785 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 6580 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 8919 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 6113 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 5412 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 7757 ครั้ง
13 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 8507 ครั้ง
13 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 5270 ครั้ง
13 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 18608 ครั้ง
5 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 6857 ครั้ง
5 / พ.ย. / 2558
  ข่าวเด่นวันนี้..
 
เปิดดู 4778 ครั้ง
7 / มิ.ย. / 2560
 
เปิดดู 4100 ครั้ง
29 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3752 ครั้ง
29 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3573 ครั้ง
29 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3488 ครั้ง
29 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3662 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3957 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3290 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3917 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3230 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560

เว็บครู กศน. ดอทคอม www.krukorsornor.com
เว็บไซต์เล็กๆ ที่มุ่งหวังให้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการ
ทำงานและใช้เป็นช่องทางในการรับข่าวสารแลกเปลี่ยนข่าวสารที่ทันสมัย
เพื่อนำประสบการณ์ที่ได้แลกเปลี่ยนมาใช้ในการปฎิบัตงาน

  | ADMIN | สำนักงาน กศน. | กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ | กลุ่มพัฒนาการศึกษาฯ | ศูนย์ฯ กลุ่มเป้าหมายพิเศษ(ศกพ.) | สถาบันการศึกษาทางไกล | สถาบัน กศน. กทม. |สถาบัน กศน.ภาคเหนือ| สถาบัน กศน.ภาคกลาง |สถาบัน กศน.ใต้ |กศน.ภาคตะวันออก |ไลน์เงินด่วน | กระทรวงศึกษาธิการ | สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ |สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร | เปิดสอบตำรวจ ทหาร ปี 2557 | กู้เงินด่วน | ยืมเงินฉุกเฉิน 5000 ด่วน | ยืมเงิน200ด่วน | สินเชื่อเงินด่วนอนุมัติเร็ว | กู้เงิน | เงินกู้ด่วนรายเดือน | สินเชื่อส่วนบุคคล เงินเดือน 10000 | แอพยืมเงินได้จริง | กู้เงินธนาคารกสิกร | สินเชื่อเงินด่วนอนุมัติเร็ว
+Post : วันศุกร์ ที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2555
 หนังสือราชการ กศน.ที่นี่   [อ่านทั้งหมดที่นี่]

 คลังข้อสอบครู กศน./พนักงานราชการ กศน./ครูผู้ช่วย กศน.  [ดูแนวข้อสอบทั้งหมด ที่นี่]

 พรบ./คำสั่ง/ระเบียบเกี่ยวกับ กศน.  [ดู พรบ. ทั้งหมด ที่นี่]

 สาระน่ารู้กับครูเอกชัย..  [ดูบทความทั้งหมด ที่นี่]