[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by ## MAXSITE 1.10 plus ##

Advertisement


Advertisement
นำเสนอข่าวและบทความ >>>>โดย ครู กศน.ดอทคอม

                กศน.ตำบล เป็นหนึ่งในนโยบายหลักของการพัฒนาการศึกษา เพื่อให้การเรียนรู้เกิดขึ้นจริงในชุมชน หากสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ได้ ปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันก็จะได้รับการแก้ไข โดยองค์ความรู้และพลังปัญญาที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ของชุมชน จึงขอให้ขับเคลื่อน กศน.ตำบล ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ราคาถูก ตามแนวทางดังนี้

๑. เป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชน  ให้ กศน.ตำบลเป็นกลไกในการส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน โดยจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ขณะนี้ กศน.ได้มีการพัฒนาในเชิงโครงสร้าง และกฎหมายที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษาตลอดชีวิต แต่หากขาดศูนย์การเรียนรู้ชุมชนที่จะไปจัดกิจกรรม ก็ไม่สามารถที่จะบรรลุเป้าหมายได้

๒. เป็นศูนย์ส่งเสริมการใช้ ICT ในการเรียนรู้และการแลกเปลี่ยน  โดยบริการองค์ความรู้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ กศน.ต้องเตรียมงบประมาณและจัดสร้างคอมพิวเตอร์ใน กศน.ตำบลอย่างทั่วถึง ซึ่ง ศธ.จะจัดเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงไปให้ การส่งเสริม ICT เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง ของประชาชน และเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างแท้จริ

๓. เป็นศูนย์ส่งเสริมการอ่าน  สนับ สนุนให้การอ่านเป็นกระบวนการเรียนรู้ ที่เป็นทักษะชีวิตของประชาชน กศน.ตำบลต้องสร้างอาสาสมัครการอ่านในชุมชน เพื่อให้การอ่านเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่แท้จริง โดยการจัดหนังสือที่ดีใน กศน.ตำบล และแลกเปลี่ยนหมุนเวียนหนังสือไปยังครอบครัวและภาคีเครือข่าย จัดให้มีมุมหนังสือที่ส่วนราชการต่างๆ เช่น ในโรงพยาบาล รวมทั้งรถโดยสารประจำทาง ฯลฯ กศน.ตำบลจะเป็นแหล่งค้นหาหนังสือ และราคาเป็นธรรมให้ประชาชน

๔. ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านอาชีพ  กศน.ตำบล เป็นแหล่งพัฒนาการเรียนรู้ด้านอาชีพทักษะชีวิตที่จำเป็นในการดำรงชีพ ส่งเสริมภูมิปัญญา เศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒนาความเป็นพลเมือง ให้เป็นคนเคารพกติกา เคารพผู้อื่น และภาคภูมิใจในความเป็นไทย ทั้งยังเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนภูมิปัญญาของประชาชนในชุมชน ให้เข้าใจรากฐานในการปกครองระบอบประชาธิปไตยฯ

๕. ให้ประสานสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพเยาวชน สสค.  เพื่อช่วยขับเคลื่อนการสร้างภาคีเครือข่ายต่างๆ ทั้งด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน อาสาสมัครการอ่าน และความร่วมมือของโรงเรียนดีประจำตำบลกับ อบต. ตามแนวทางการบริหารจัดการแบบใหม่ ในการกระจายอำนาจให้สถานศึกษาและท้องถิ่น โดยให้มีการจัดตั้งองค์กรอิสระเพื่อดูแลการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาใน แนวราบ

         โดยมี กศน.ตำบลที่ได้จัดตั้งแล้ว ดังนี้   ดาวน์โหลด
กศน.ตำบลที่ได้จัดตั้งแล้วผู้เข้าชม : 3614 ครั้ง

Advertisement
  บทความ กศน.ล่าสุด
 
เปิดดู 3854 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 4651 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3118 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3309 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 5457 ครั้ง
25 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3031 ครั้ง
25 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3284 ครั้ง
25 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3098 ครั้ง
25 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3646 ครั้ง
25 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3288 ครั้ง
24 / พ.ค. / 2560
  ข่าวด่วน กศน.ล่าสุด
 
เปิดดู 10646 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 6509 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 8746 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 6064 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 5341 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 7682 ครั้ง
13 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 8362 ครั้ง
13 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 5193 ครั้ง
13 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 18511 ครั้ง
5 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 6774 ครั้ง
5 / พ.ย. / 2558
  ข่าวเด่นวันนี้..
 
เปิดดู 4693 ครั้ง
7 / มิ.ย. / 2560
 
เปิดดู 4036 ครั้ง
29 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3684 ครั้ง
29 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3530 ครั้ง
29 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3441 ครั้ง
29 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3617 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3906 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3246 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3855 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3203 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560

เว็บครู กศน. ดอทคอม www.krukorsornor.com
เว็บไซต์เล็กๆ ที่มุ่งหวังให้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการ
ทำงานและใช้เป็นช่องทางในการรับข่าวสารแลกเปลี่ยนข่าวสารที่ทันสมัย
เพื่อนำประสบการณ์ที่ได้แลกเปลี่ยนมาใช้ในการปฎิบัตงาน

  | ADMIN | สำนักงาน กศน. | กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ | กลุ่มพัฒนาการศึกษาฯ | ศูนย์ฯ กลุ่มเป้าหมายพิเศษ(ศกพ.) | สถาบันการศึกษาทางไกล | สถาบัน กศน. กทม. |สถาบัน กศน.ภาคเหนือ| สถาบัน กศน.ภาคกลาง |สถาบัน กศน.ใต้ |กศน.ภาคตะวันออก |ไลน์เงินด่วน | กระทรวงศึกษาธิการ | สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ |สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร | เปิดสอบตำรวจ ทหาร ปี 2557 | กู้เงินด่วน | ยืมเงินฉุกเฉิน 5000 ด่วน | ยืมเงิน200ด่วน | สินเชื่อเงินด่วนอนุมัติเร็ว | ยืมเงินด่วนโอนเข้าบัญชี | เงินกู้ด่วนรายเดือน | สินเชื่อส่วนบุคคล เงินเดือน 10000 | แอพยืมเงินได้จริง | กู้เงินธนาคารกสิกร | สินเชื่อเงินด่วนอนุมัติเร็ว
+Post : วันเสาร์ ที่ 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2554
 หนังสือราชการ กศน.ที่นี่   [อ่านทั้งหมดที่นี่]

 คลังข้อสอบครู กศน./พนักงานราชการ กศน./ครูผู้ช่วย กศน.  [ดูแนวข้อสอบทั้งหมด ที่นี่]

 พรบ./คำสั่ง/ระเบียบเกี่ยวกับ กศน.  [ดู พรบ. ทั้งหมด ที่นี่]

 สาระน่ารู้กับครูเอกชัย..  [ดูบทความทั้งหมด ที่นี่]