[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by ## MAXSITE 1.10 plus ##

Advertisement


Advertisement
นำเสนอข่าวและบทความ >>>>โดย ครู กศน.ดอทคอม

สัปดาห์นี้มีเรื่องที่คิดว่าน่าสนใจ ขอเลือกมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้  7  เรื่อง ดั งนี้

         1. วันที่ 1 พ.ค.57 ครูเอ๊าะ กศน.อ.รัตนบุรี ถามผมทางอีเมล์ ว่า  ลงโปรแกรม IT แล้วเกิดปัญหา คือ ลงโปรแกรมเสร็จแล้ว พอรีสโต ก็โอนย้ายข้อมูลสถานศึกษาไม่เสร็จสักที จะแก้ไขอย่างไร
             ผมตอบว่า   กรณีนี้ คุณสุขุม ศรีวิไลฤทธิ์ บอกว่า  อาจเกิดจาก ข้อมูลที่ Backup มาจากโปรแกรมรุ่นเดิม มีบางอย่างไม่ถูกต้อง คือ ข้อมูลบางอย่างไม่ถูกต้องมาตั้งแต่ในโปรแกรมเดิม
             ลองแก้โดย
             - ลงโปรแกรมเดิมก่อน แล้วเข้าเมนู 4 - 5 - 1 ( บำรุงรักษาระบบ - ตรวจสอบข้อมูล - ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล )  ทำทั้ง 3 ระดับ
             - เสร็จแล้วเข้าเมนู 4 - 1 ( บำรุงรักษาระบบ - ซ่อมแฟ้มดัชนี )
             - จากนั้น กลับไปที่เมนู 4 - 5 - 1 อีกรอบ  ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องบางส่วนจะได้รับการแก้ไขไปเองโดยอัตโนมัติ ส่วนข้อมูลที่โปรแกรมแก้ไขอัตโนมัติไม่ได้ จะแจ้งไว้ เราก็จดออกมาดำเนินการแก้ไขเอง
             - เมื่อแก้ไขเสร็จแล้วจึง
Backup ใหม่
             - ลงโปรแกรมรุ่นใหม่  แล้วจึงนำข้อมูลที่
Backup ไว้ใหม่ มา Restore

         2. วันอาทิตย์ที่ 4 พ.ค.57 ผมตอบคำถามคุณ เอมอร แก้วกล่ำศรี กศน.อ.เมืองชลบุรี ที่ถามผ่านเฟซบุ๊ค ว่า  กรณีการเปิดสอนภาษาจีน อังกฤษ ในศูนย์อาเซียนศึกษา ตามโครงการอาเชียนศึกษา กศน.อำเภอนั้น  ค่าตอบแทนวิทยากร ระเบียบให้ค่าตอบแทนเช่นเดียวกับการเปิดสอนการศึกษาต่อ เนื่อง (การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ) คือชั่วโมงละ 200 บาท หรือมากกว่านั้น  เพราะค่าตอบแทนน้อย วิทยากรจะหายาก
             ตอบว่า   ให้ค่าตอบแทนเช่นเดียวกับการเปิดสอนการศึกษาต่อเนื่อง ( หลักสูตรระยะสั้น เช่น วิชาชีพ ) คือชั่วโมงละไม่เกิน 200 บาท

         3. วันเดียวกัน ( อาทิตย์ที่ 4 พ.ค.) ผมถามคุณสุขุม ผู้พัฒนาโปรแกรม KSM ว่า   ใบ รบ. ที่ออกโดยโปรแกรมเทียบระดับฯสูงสุดฯ ซึ่งตัวเลขทั้งหมดเป็นเลขไทยนั้น  บางวิชาไม่มี “ร้อยละของคะแนนที่ได้” มีเพียง “...” ( จุด 3 จุด )  จะแก้ไขอย่างไร
             คุณสุขุม บอกว่า  เกิดจากตัวเลขร้อยละของคะแนน ทั้ง 4 ตัวนั้น มีแต่ตัวใหญ่ ๆ หมด เช่น ๗๒.๓๓  ไม่มีตัวเลขเล็ก ๆ เช่นเลข ๐, ๖  ทำให้ล้นช่องสำหรับพิมพ์ตัวเลข จึงเกิดปัญหาขึ้น   วิธีแก้ไข ให้ขยายช่องสำหรับพิมพ์ตัวเลขนั้น โดย
             - เข้าเมนู 8 – 9 ( จัดการระบบ – จัดการแบบฟอร์ม )
             - คลิกที่ปุ่มแก้ไขแบบฟอร์ม ( รูปแฟ้ม ) ด้านขวาของ “แบบฟอร์มใบระเบียนภาษาไทย”
             - คลิกที่ช่องคะแนนที่มีปัญหา แล้วลากขยายขอบซ้าย-ขวา ให้ช่องคะแนนนั้นกว้างขึ้น
             - คลิกปิดหน้านี้ แล้วคลิก
yes เพื่อ save ไว้
             - ทดลองพิมพ์ ใบ รบ.  ถ้าตัวเลขยังไม่ขึ้น ให้เข้าไปขยายช่องให้กว้างขึ้นอีก   ถ้าคะแนนไม่อยู่ตรงกลาง ให้เข้าไปคลิกเลื่อนช่องคะแนนนั้น

         4. วันที่ 6 พ.ค.57 คุณอภิชาต ขรก.ครู กศน.อ.ลาดบัวหลวง โทร.มาถามผมว่า  นศ.ลาออกจาก ร.ร.ในระบบ มาเทียบโอนฯ  วิชาภาษาไทยที่เรียนมา วิชาเดียว 6 หน่วยกิต มาเทียบโอนเป็นวิชาภาษาไทย กศน. 5 หน่วยกิต  เหลือ 1 หน่วยกิต จะเทียบโอนเป็นวิชาเลือก 1 หน่วยกิต อีกได้หรือไม่
             ผมตอบว่า   ได้  ถ้า เนื้อหาวิชาเลือกในหลักสูตรสถานศึกษาของเรานั้น สอดคล้องกับเนื้อหาของวิชาที่นำมาเทียบโอนไม่น้อยกว่า 60( เกรดที่เทียบโอนได้มากกว่า 1 วิชา จะได้เกรดเท่ากันทุกวิชา )    คำถามเรื่องนี้เคยตอบแล้วที่  http://www.gotoknow.org/posts/358616  ( ดูตรงที่ตอบ อ.พิมพิกุล )   และมีตัวอย่าง ( ตัวอย่างแรก ) อยู่ท้ายบันทึกที่  http://www.gotoknow.org/posts/365824 

         5. วันที่ 8 พ.ค.57 สำนักงาน กศน.แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบเทียบระดับฯสูงสุดฯ ครั้งที่ 2/57  ที่  www.pattanadownload.com/download/g.5/g5.25.PDF   เป็นดังนี้
             การสอบภาคทฤษฎีในส่วนของ สทศ. ยังให้สอบรุ่นละ 2 ครั้งเหมือนเดิม โดย
             1)  ส่วนของ กศน.
                  - ครั้งที่ 1  สอบวันที่ 26-27 เม.ย.57  ( เป็นครั้งที่ 1 ของรุ่นที่ 2 )
                  - ครั้งที่ 2  เปลี่ยนจากวันที่ 5-6 ก.ค. เป็นสอบวันที่ 9-10 ส.ค.57  ( เป็นครั้งที่ 2 ของรุ่นที่ 2 และครั้งที่ 1 ของรุ่นที่ 3 โดยรุ่นที่ 2 กับรุ่นที่ 3 สอบด้วยกัน )
             2)  ส่วนของ สทศ.
                  - ครั้งที่ 1  เปลี่ยนจากวันที่ 10-11 พ.ค. เป็น 7-8 มิ.ย.57  ( เป็นครั้งที่ 1 ของรุ่นที่ 2 )
                  - ครั้งที่ 2  สอบวันที่ 26-27 ก.ค.57  ( เป็นครั้งที่ 2 ของรุ่นที่ 2 และครั้งที่ 1 ของรุ่นที่ 3 โดยรุ่นที่ 2 กับรุ่นที่ 3 สอบด้วยกัน )
             3)  สำหรับการสอบของรุ่นที่ 3 ครั้งที่ 2  ทั้งส่วนของ สทศ. และ กศน. ยังไม่ได้กำหนดวันสอบ
         6.
เย็นวันที่ 8 พ.ค.57 ตอบคำถามคุณ “Phantharabkhwa Joyyee” และคุณ  “Auang Nirakhom” ที่ถามผมผ่านเฟซบุ๊ค ว่า  การเบิกจ่ายค่าตอบแทนครูสอน ม.6 8 เดือน สามารถเบิกจ่ายได้หรือยัง
             ผมตอบว่า   ค่าตอบแทนครูที่ปรึกษา เทียบระดับฯสูงสุดฯ เบิกจ่ายได้แล้ว   เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการเบิกจ่าย ควรประกอบด้วย
             1)  บันทึกขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน
             2)  ใบสำคัญรับเงิน  ( ตัวอย่าง
https://dl.dropboxusercontent.com/u/109014048/JPG/moneyCT.jpg )
             3)  บัญชีรายชื่อผู้เข้าเทียบระดับฯ ปริ้นท์จากโปรแกรม
KSM เมนู 25 ( ลงทะเบียนรายงานสรุปการลงทะเบียนตามกลุ่ม ) ภาคทฤษฎี
             4)  คำสั่งแต่งตั้งครูที่ปรึกษา
             5)  สำหรับการเบิกจ่ายครั้งแรกให้แนบประกาศกระทรวงฯฉบับวันที่ 8 พ.ค.57 ด้วย  ดาวน์โหลดได้ที่
http://www.pattanadownload.com/download/g.7command/g7.1.pdf หรือที่ https://dl.dropboxusercontent.com/u/109014048/JPG/teacherCM.jpg

         7. คืนวันเดียวกัน ( 8 พ.ค.) คุณเอมอร แก้วกล่ำศรี
กศน.อ.เมืองชลบุรี ถามผมผ่านเฟซบุ๊ค ว่า  การแต่งตั้งครูที่ปรึกษารุ่นที่ 3 (1/2557) จะแต่งตั้งครูคนเดียวกับรุ่นที่ 2 (2/56) ได้หรือไม่ ถ้าแต่งต้งได้ จะเบิกค่าตอบแทนได้หรือไม่
             เรื่องนี้   ผมถามท่าน ผอ.กลุ่มพัฒนา กศน. เมื่อวันพืชมงคล 9 พ.ค.  ท่านบอกว่า  แต่งตั้งครูที่ปรึกษาคนเดียวกันทั้งรุ่นที่ 2 และรุ่นที่ 3 ได้ และเบิกค่าตอบแทนได้  แต่รวมผู้เข้าเทียบระดับทั้งสองรุ่นต้องไม่เกิน 25 คน เนื่องจากรุ่นที่ 2 กับรุ่นที่ 3 ช่วงเวลาซ้อนกัน


ขอขอบคุณบทความจาก อ.เอกชัย ยุติศรี
ผู้เข้าชม : 3529 ครั้ง

Advertisement
  บทความ กศน.ล่าสุด
 
เปิดดู 3490 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 4188 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 2884 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3034 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 4636 ครั้ง
25 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 2806 ครั้ง
25 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 2965 ครั้ง
25 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 2872 ครั้ง
25 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3372 ครั้ง
25 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3082 ครั้ง
24 / พ.ค. / 2560
  ข่าวด่วน กศน.ล่าสุด
 
เปิดดู 9992 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 6144 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 8278 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 5656 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 5044 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 7307 ครั้ง
13 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 7718 ครั้ง
13 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 4896 ครั้ง
13 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 18056 ครั้ง
5 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 6437 ครั้ง
5 / พ.ย. / 2558
  ข่าวเด่นวันนี้..
 
เปิดดู 4300 ครั้ง
7 / มิ.ย. / 2560
 
เปิดดู 3650 ครั้ง
29 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3378 ครั้ง
29 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3297 ครั้ง
29 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3204 ครั้ง
29 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3356 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3613 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3051 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3595 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3020 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560

เว็บครู กศน. ดอทคอม www.krukorsornor.com
เว็บไซต์เล็กๆ ที่มุ่งหวังให้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการ
ทำงานและใช้เป็นช่องทางในการรับข่าวสารแลกเปลี่ยนข่าวสารที่ทันสมัย
เพื่อนำประสบการณ์ที่ได้แลกเปลี่ยนมาใช้ในการปฎิบัตงาน

  | ADMIN | สำนักงาน กศน. | กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ | กลุ่มพัฒนาการศึกษาฯ | ศูนย์ฯ กลุ่มเป้าหมายพิเศษ(ศกพ.) | สถาบันการศึกษาทางไกล | สถาบัน กศน. กทม. |สถาบัน กศน.ภาคเหนือ| สถาบัน กศน.ภาคกลาง |สถาบัน กศน.ใต้ |กศน.ภาคตะวันออก |ไลน์เงินด่วน | กระทรวงศึกษาธิการ | สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ |สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร | เปิดสอบตำรวจ ทหาร ปี 2557 | กู้เงินด่วน | ยืมเงินฉุกเฉิน 5000 ด่วน | ยืมเงิน200ด่วน | สินเชื่อเงินด่วนอนุมัติเร็ว | ยืมเงินด่วนโอนเข้าบัญชี | เงินกู้ด่วนรายเดือน | สินเชื่อส่วนบุคคล เงินเดือน 10000 | แอพยืมเงินได้จริง | กู้เงินธนาคารกสิกร | สินเชื่อเงินด่วนอนุมัติเร็ว
+Post : วันพุธ ที่ 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2557
 หนังสือราชการ กศน.ที่นี่   [อ่านทั้งหมดที่นี่]

 คลังข้อสอบครู กศน./พนักงานราชการ กศน./ครูผู้ช่วย กศน.  [ดูแนวข้อสอบทั้งหมด ที่นี่]

 พรบ./คำสั่ง/ระเบียบเกี่ยวกับ กศน.  [ดู พรบ. ทั้งหมด ที่นี่]

 สาระน่ารู้กับครูเอกชัย..  [ดูบทความทั้งหมด ที่นี่]