[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by ## MAXSITE 1.10 plus ##
  
Advertisement

รายงานผลการปฏิบัติตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
18 / พ.ย. / 2558 : ค้นข่าวด่วนสำนักงาน กศน
รายงานผลการปฏิบัติตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558..
เปิดดู 10933 ครั้ง
.
ขอความร่วมมือตรวจสอบการใช้สิทธิเบิกค่าเช้าบ้านข้าราชการ
18 / พ.ย. / 2558 : ค้นข่าวด่วนสำนักงาน กศน
ขอความร่วมมือตรวจสอบการใช้สิทธิเบิกค่าเช้าบ้านข้าราชการ..
เปิดดู 6662 ครั้ง
.
ตัวอย่าง แบบกำหนดตัวชี้วัดครู และแบบประเมินตัวชี้วัดครู
18 / พ.ย. / 2558 : ค้นข่าวด่วนสำนักงาน กศน
ตัวอย่าง แบบกำหนดตัวชี้วัดครู และแบบประเมินตัวชี้วัดครู..
เปิดดู 9032 ครั้ง
.
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดหาหนังสือแบบเรียนหรือพัสดุอื่น
18 / พ.ย. / 2558 : ค้นข่าวด่วนสำนักงาน กศน
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดหาหนังสือแบบเรียนหรือพัสดุอื่น..
เปิดดู 6175 ครั้ง
.
ขยายเวลาการจัดส่งข้อมูลการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวิศึกษาและม.ปลาย (ทวิศึกษา)
18 / พ.ย. / 2558 : ค้นข่าวด่วนสำนักงาน กศน
ขยายเวลาการจัดส่งข้อมูลการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวิศึกษาและม.ปลาย (ทวิศึกษา)..
เปิดดู 5473 ครั้ง
.
ด่วนที่สุด เรื่อง โครงการระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ
13 / พ.ย. / 2558 : ค้นข่าวด่วนสำนักงาน กศน
ด่วนที่สุด เรื่อง โครงการระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ..
เปิดดู 7814 ครั้ง
.
แนวปฏิบัติการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเกณฑ์ความรับผิดชอบของครูแต่ละประเภท
13 / พ.ย. / 2558 : ค้นข่าวด่วนสำนักงาน กศน
แนวปฏิบัติการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเกณฑ์ความรับผิดชอบของครูแต่ละประเภท ..
เปิดดู 8651 ครั้ง
.
การจำหน่ายสมุดบันทึก (ไดอารี่ กศน. 2559)
13 / พ.ย. / 2558 : ค้นข่าวด่วนสำนักงาน กศน
การจำหน่ายสมุดบันทึก (ไดอารี่ กศน. 2559)..
เปิดดู 5313 ครั้ง
.
การบันทึกข้อมูลพื้นฐาน กศน.ตำบล
5 / พ.ย. / 2558 : ค้นข่าวด่วนสำนักงาน กศน
การบันทึกข้อมูลพื้นฐาน กศน.ตำบล..
เปิดดู 18728 ครั้ง
.
การจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ภาคเรียนที่ 1/2559
5 / พ.ย. / 2558 : ค้นข่าวด่วนสำนักงาน กศน
การจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ภาคเรียนที่ 1/2559..
เปิดดู 6919 ครั้ง
.
เชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ การใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS)
3 / พ.ย. / 2558 : ค้นข่าวด่วนสำนักงาน กศน
เชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ การใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS)..
เปิดดู 4615 ครั้ง
.
การฝึกอบรมบุลคากรทางการลูกเสือ
2 / พ.ย. / 2558 : ค้นข่าวด่วนสำนักงาน กศน
การฝึกอบรมบุลคากรทางการลูกเสือ..
เปิดดู 4847 ครั้ง
.
ผลการดำเนินงานด้านการป้องกันอุบัติภัยในสถานศึกษาปี ๒๕๕๘
2 / พ.ย. / 2558 : ค้นข่าวด่วนสำนักงาน กศน
ผลการดำเนินงานด้านการป้องกันอุบัติภัยในสถานศึกษาปี ๒๕๕๘..
เปิดดู 2843 ครั้ง
.
ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ
2 / พ.ย. / 2558 : ค้นข่าวด่วนสำนักงาน กศน
ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ..
เปิดดู 2818 ครั้ง
.
ประกาศแล้ว สถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน “สถานศึกษาพอเพียง 2557” .
31 / ต.ค. / 2558 : ค้นข่าวด่วนสำนักงาน กศน
ประกาศแล้ว สถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน “สถานศึกษาพอเพียง 2557” . ..
เปิดดู 3392 ครั้ง
.
ขยายโครงการเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยในสถานพยาบาลของเอกชน
28 / ต.ค. / 2558 : ค้นข่าวด่วนสำนักงาน กศน
ขยายโครงการเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยในสถานพยาบาลของเอกชน..
เปิดดู 2994 ครั้ง
.
Advertisement
คำสั่ง/ระเบียบ เก่าๆเล่าใหม่ !!
 
เปิดดู 5122 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3976 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 4807 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3193 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3400 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 5723 ครั้ง
25 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3125 ครั้ง
25 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3402 ครั้ง
25 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3165 ครั้ง
25 / พ.ค. / 2560
ข่าวด่วน กศน.ล่าสุด
 
เปิดดู 10933 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 6662 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 9032 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 6175 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 5473 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 7814 ครั้ง
13 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 8651 ครั้ง
13 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 5313 ครั้ง
13 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 18728 ครั้ง
5 / พ.ย. / 2558
คลิปการศึกษาล่าสุด..
 
เปิดดู 3294 ครั้ง
7 / มิ.ย. / 2560
 
เปิดดู 3113 ครั้ง
25 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3006 ครั้ง
22 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 2920 ครั้ง
18 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3027 ครั้ง
18 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3343 ครั้ง
5 / มิ.ย. / 2559
 
เปิดดู 3742 ครั้ง
10 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 3735 ครั้ง
3 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 3696 ครั้ง
2 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 3808 ครั้ง
12 / ต.ค. / 2558
 
เปิดดู 4336 ครั้ง
10 / มิ.ย. / 2558
กำลังแสดงหน้าที่ 1/87 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

เว็บครู กศน. ดอทคอม www.krukorsornor.com
เว็บไซต์เล็กๆ ที่มุ่งหวังให้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการ
ทำงานและใช้เป็นช่องทางในการรับข่าวสารแลกเปลี่ยนข่าวสารที่ทันสมัย
เพื่อนำประสบการณ์ที่ได้แลกเปลี่ยนมาใช้ในการปฎิบัตงาน

  | ADMIN | สำนักงาน กศน. | กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ | กลุ่มพัฒนาการศึกษาฯ | ศูนย์ฯ กลุ่มเป้าหมายพิเศษ(ศกพ.) | สถาบันการศึกษาทางไกล | สถาบัน กศน. กทม. |สถาบัน กศน.ภาคเหนือ| สถาบัน กศน.ภาคกลาง |สถาบัน กศน.ใต้ |กศน.ภาคตะวันออก |ไลน์เงินด่วน | กระทรวงศึกษาธิการ | สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ |สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร | เปิดสอบตำรวจ ทหาร ปี 2557 | กู้เงินด่วน | ยืมเงินฉุกเฉิน 5000 ด่วน | ยืมเงิน200ด่วน | สินเชื่อเงินด่วนอนุมัติเร็ว | ยืมเงินด่วนโอนเข้าบัญชี | เงินกู้ด่วนรายเดือน | สินเชื่อส่วนบุคคล เงินเดือน 10000 | แอพยืมเงินได้จริง | กู้เงินธนาคารกสิกร | สินเชื่อเงินด่วนอนุมัติเร็ว