[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by ## MAXSITE 1.10 plus ##
  
Advertisement

การจัดการข้อมูลนักศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)
28 / ต.ค. / 2558 : ค้นข่าวด่วนสำนักงาน กศน
การจัดการข้อมูลนักศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)..
เปิดดู 2919 ครั้ง
.
คำรับรองการปฏิบัติงาน และ แบบแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ได้ที่นี่
28 / ต.ค. / 2558 : ค้นข่าวด่วนสำนักงาน กศน
คำรับรองการปฏิบัติงาน และ แบบแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ได้ที่นี่..
เปิดดู 9296 ครั้ง
.
ประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานของสถานศึกษาขึ้นตรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
27 / ต.ค. / 2558 : ค้นข่าวด่วนสำนักงาน กศน
ประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานของสถานศึกษาขึ้นตรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙..
เปิดดู 3421 ครั้ง
.
(ร่าง) ยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
27 / ต.ค. / 2558 : ค้นข่าวด่วนสำนักงาน กศน
(ร่าง) ยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ..
เปิดดู 30530 ครั้ง
.
นโยบายเลขาธิการ กศน. นายสุรพงษ์ จำจด (2 ต.ค.2558)
5 / ต.ค. / 2558 : ค้นข่าวด่วนสำนักงาน กศน
นโยบายเลขาธิการ กศน. นายสุรพงษ์ จำจด (2 ต.ค.2558)..
เปิดดู 13127 ครั้ง
.
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สำนักงาน กศน.
25 / ก.ย. / 2558 : ค้นข่าวด่วนสำนักงาน กศน
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สำนักงาน กศน...
เปิดดู 9911 ครั้ง
.
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559
25 / ก.ย. / 2558 : ค้นข่าวด่วนสำนักงาน กศน
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559..
เปิดดู 3568 ครั้ง
.
แจ้งการเปิดตรวจสอบรายงานการเงินของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
25 / ก.ย. / 2558 : ค้นข่าวด่วนสำนักงาน กศน
แจ้งการเปิดตรวจสอบรายงานการเงินของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน..
เปิดดู 3288 ครั้ง
.
เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำเนื่องจากอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์
25 / ก.ย. / 2558 : ค้นข่าวด่วนสำนักงาน กศน
เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำเนื่องจากอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์..
เปิดดู 3235 ครั้ง
.
มอบหมายให้พนักงานราชการปฏิบัติงานนอกพื้นที่กำหนดในสัญญา
21 / ก.ย. / 2558 : ค้นข่าวด่วนสำนักงาน กศน
มอบหมายให้พนักงานราชการปฏิบัติงานนอกพื้นที่กำหนดในสัญญา..
เปิดดู 4070 ครั้ง
.
การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
21 / ก.ย. / 2558 : ค้นข่าวด่วนสำนักงาน กศน
การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559..
เปิดดู 3254 ครั้ง
.
ข้อมูลประกอบการจัดสรรงบประมาณ ประจำปี 2559
17 / ก.ย. / 2558 : ค้นข่าวด่วนสำนักงาน กศน
ข้อมูลประกอบการจัดสรรงบประมาณ ประจำปี 2559..
เปิดดู 3579 ครั้ง
.
การจ่ายประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิมาลาประจำปี 2551
17 / ก.ย. / 2558 : ค้นข่าวด่วนสำนักงาน กศน
การจ่ายประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิมาลาประจำปี 2551..
เปิดดู 3331 ครั้ง
.
แจ้งการอนุมัติไปราชการ (ส.นบส.) รุ่นที่ 8
17 / ก.ย. / 2558 : ค้นข่าวด่วนสำนักงาน กศน
แจ้งการอนุมัติไปราชการ (ส.นบส.) รุ่นที่ 8..
เปิดดู 3211 ครั้ง
.
การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง
17 / ก.ย. / 2558 : ค้นข่าวด่วนสำนักงาน กศน
การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง..
เปิดดู 3586 ครั้ง
.
แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธี e-market และ e-bidding
17 / ก.ย. / 2558 : ค้นข่าวด่วนสำนักงาน กศน
แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธี e-market และ e-bidding ..
เปิดดู 3018 ครั้ง
.
Advertisement
คำสั่ง/ระเบียบ เก่าๆเล่าใหม่ !!
 
เปิดดู 5865 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 4503 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 5520 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3549 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3893 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 6599 ครั้ง
25 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3464 ครั้ง
25 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3882 ครั้ง
25 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3511 ครั้ง
25 / พ.ค. / 2560
ข่าวด่วน กศน.ล่าสุด
 
เปิดดู 12187 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 7282 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 9836 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 6726 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 6000 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 8482 ครั้ง
13 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 9544 ครั้ง
13 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 5773 ครั้ง
13 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 19427 ครั้ง
5 / พ.ย. / 2558
คลิปการศึกษาล่าสุด..
 
เปิดดู 3811 ครั้ง
7 / มิ.ย. / 2560
 
เปิดดู 3512 ครั้ง
25 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3461 ครั้ง
22 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3301 ครั้ง
18 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3430 ครั้ง
18 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3748 ครั้ง
5 / มิ.ย. / 2559
 
เปิดดู 4126 ครั้ง
10 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 4155 ครั้ง
3 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 4046 ครั้ง
2 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 4178 ครั้ง
12 / ต.ค. / 2558
 
เปิดดู 4737 ครั้ง
10 / มิ.ย. / 2558
กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/87 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>
 


เว็บครู กศน. ดอทคอม www.krukorsornor.com
เว็บไซต์เล็กๆ ที่มุ่งหวังให้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการ
ทำงานและใช้เป็นช่องทางในการรับข่าวสารแลกเปลี่ยนข่าวสารที่ทันสมัย
เพื่อนำประสบการณ์ที่ได้แลกเปลี่ยนมาใช้ในการปฎิบัตงาน

  | ADMIN | สำนักงาน กศน. | กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ | กลุ่มพัฒนาการศึกษาฯ | ศูนย์ฯ กลุ่มเป้าหมายพิเศษ(ศกพ.) | สถาบันการศึกษาทางไกล | สถาบัน กศน. กทม. |สถาบัน กศน.ภาคเหนือ| สถาบัน กศน.ภาคกลาง |สถาบัน กศน.ใต้ |กศน.ภาคตะวันออก |ไลน์เงินด่วน | กระทรวงศึกษาธิการ | สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ |สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร | เปิดสอบตำรวจ ทหาร ปี 2557 | กู้เงินด่วน | ยืมเงินฉุกเฉิน 5000 ด่วน | ยืมเงิน200ด่วน | สินเชื่อเงินด่วนอนุมัติเร็ว | ยืมเงินด่วนโอนเข้าบัญชี | เงินกู้ด่วนรายเดือน | สินเชื่อส่วนบุคคล เงินเดือน 10000 | แอพยืมเงินได้จริง | กู้เงินธนาคารกสิกร | สินเชื่อเงินด่วนอนุมัติเร็ว