[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by ## MAXSITE 1.10 plus ##
 
แชร์ข่าวให้เพื่อน>>>

Advertisement


Advertisement
นำเสนอข่าวและบทความ >>>>โดย ครู กศน.ดอทคอม

51. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพมีอายุใช้ได้กี่ปี
       ก. 3 ปี         ข. 5 ปี      ค. 10 ปี      ง. 15 ปี


52. กรณีที่ผู้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสามารถยื่นคำขอได้อีกเมื่อพ้นไปแล้วกี่ปี?
      ก. 1 ปี         ข. 2 ปี      ค. 5 ปี      ง. 7 ปี
      
53. ข้อใดไม่เป็นมาตรฐานวิชาชีพ?
     ก. มาตรฐานการปฏิบัติตน            ข. มาตรฐานการปฏิบัติงาน
     ค. มาตรฐานการปฏิบัติการสอน         ง.มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ
     
54. หน้าที่ของครู คือ ?
      ก. จัดประสบการณ์ให้นักเรียน         ข. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
      ค. เป็นผู้นำชุมนุม เพื่อพัฒนาชุมชน         ง. พัฒนาโรงเรียน
      
55. ใครมีหน้าที่ดูแลสวัสดิภาพนักเรียนเวลาก่อนเข้าเรียนพักกลางวันและเวลากลับบ้าน?
      ก.  ครูเวร               ข. ครูใหญ่
      ค. ครูฝ่ายปกครอง            ง. ครูทกคน
      
56. ผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับสมุดประจำชั้น สมุดประจำตัวนักเรียนมากที่สุดรองจกครูประจำชั้นคือ?
      ก. ครูวิชาการ               ข. ครูใหญ่
      ค. ครูฝ่ายปกครอง            ง. ครูผู้สอนในชั้นนั้นๆ
      
57. ใครมีบทบาทต่อการเรียนการสอนมากที่สุดในโรงเรียน?
      ก. นักเรียน               ข. ครูวิชาการ
      ค. ผู้อำนวยการสถานศึกษา         ง. ครูผู้สอน

58. ท่านควรยึดหลักใดในการช่วยแหลือชุมชน?
        ก. ช่วยให้เขาช่วยตัวเองได้            ข. ช่วยให้ความรู้แก่ชุมชน
        ค. ช่วยพัฒนาคนในชุมชน            ง. ช่วยให้เศรษฐกิจของชุมชนดีขึ้น
       
59. ครูควรมีความรับผิดชอบต่อสิ่งใดมากที่สุด?
       ก. โรงเรียน               ข. นักเรียน
       ค. ผู้ร่วมงาน               ง. ชุมชน
       
60. แนวทางที่ทางโรงเรียนจะให้บริการชุมชน ทำได้อย่างไร?
       ก. จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่โรงเรียน      ข. จัดโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนชุมชน
       ค. เปิดโรงเรียนศึกษาผู้ใหญ่         ง. จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมอาชีพเคลื่อนที่

61. ท่านควรขอให้ชุมชนช่วยเหลืออะไรในโรงเรียน?
        ก. บริจาควัสดุ ครุภัณฑ์ให้โรงเรียน         ข. บริจาคเสื้อผ้า สมุด ดินสอ อาหารกลางวัน
        ค.บริจาคเงินสร้างโรงอาหาร         ง. บริจาคเงินสร้างรั้วโรงเรียน
        
62. โรงเรียนดอนไผ่ มีป้ายหลายแผ่นติดอยู่ในโรงเรียน ท่านคิดว่าป้ายใดมาสมควรคิด?
       ก. สถานที่ราการไม่มีกิจห้ามเข้า      
       ข. ห้องนี้เฉพาะครูเท่านั้น
        ค. ส้วมครูห้ามนักเรียนใช้            
       ง. เชิญบริจาคทรัพย์ซื้อชุดรับแขกตามกำลังศรัทธา
      
63. ท่านชอบครูประเภทใดมากที่สุด?
      ก. สอนเก่ง               ข. มีความรับผิดชอบสูง
      ค. รักนักเรียน               ง.ชอบช่วยเหลือ
      
64. ผลการวิจัย ครูที่ลูกศิษย์ไม่ชอบมากที่สุดคือ ข้อใด?
      ก. ขาดความยุติธรรม            ข.ขาดความรับผิดชอบ
      ค. เป็นคนเจ้าอารมณ์            ง. ประจบสอพลอ


  65. ท่านเห็นด้วยกับข้อความใดมากที่สุด
       ก. ไม่มีใครสอนใครได้ ถ้าเขาไม่สอนตัวเองก่อน
       ข. คนทุกคนสามารถสอนได้ ถ้าเลือกวิธีการที่เหมาะสม
       ค. คนบางคนสอนไม่ได้ ครูควรทำใจวางเฉย
       ง. คนทุกคนสามารถสอนได้ เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม


แนวข้อสอบวิชาชีพครู ชุดที่ 1 

แนวข้อสอบวิชาชีพครู ชุดที่ 2  
แนวข้อสอบวิชาชีพครู ชุดที่ 3 


ผู้เข้าชม : 8439 ครั้ง

Advertisement
บทความ กศน.ล่าสุด
 
เปิดดู 2331 ครั้ง
21 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 1977 ครั้ง
21 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 1935 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 1991 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 1996 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 1916 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 1944 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 2239 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2419 ครั้ง
26 / ก.ค. / 2562
 
เปิดดู 2349 ครั้ง
26 / ก.ค. / 2562
  ข่าวด่วน กศน.ล่าสุด
 
เปิดดู 3686 ครั้ง
21 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 2578 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 2758 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 13401 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 7944 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 10677 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 7359 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 6626 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 9180 ครั้ง
13 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 10664 ครั้ง
13 / พ.ย. / 2558
ข่าวเด่นวันนี้..
 
เปิดดู 2240 ครั้ง
2 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2077 ครั้ง
2 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2076 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2028 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 1976 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 1999 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 1952 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 1962 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 1935 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 1928 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 


เว็บครู กศน. ดอทคอม www.krukorsornor.com
เว็บไซต์เล็กๆ ที่มุ่งหวังให้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการ
ทำงานและใช้เป็นช่องทางในการรับข่าวสารแลกเปลี่ยนข่าวสารที่ทันสมัย
เพื่อนำประสบการณ์ที่ได้แลกเปลี่ยนมาใช้ในการปฎิบัตงาน

  | ADMIN | สำนักงาน กศน. | กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ | กลุ่มพัฒนาการศึกษาฯ | ศูนย์ฯ กลุ่มเป้าหมายพิเศษ(ศกพ.) | สถาบันการศึกษาทางไกล | สถาบัน กศน. กทม. |สถาบัน กศน.ภาคเหนือ| สถาบัน กศน.ภาคกลาง |สถาบัน กศน.ใต้ |กศน.ภาคตะวันออก |ไลน์เงินด่วน | กระทรวงศึกษาธิการ | สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ |สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร | เปิดสอบตำรวจ ทหาร ปี 2557 | กู้เงินด่วน | ยืมเงินฉุกเฉิน 5000 ด่วน | ยืมเงิน200ด่วน | สินเชื่อเงินด่วนอนุมัติเร็ว | ยืมเงินด่วนโอนเข้าบัญชี | เงินกู้ด่วนรายเดือน | สินเชื่อส่วนบุคคล เงินเดือน 10000 | แอพยืมเงินได้จริง | กู้เงินธนาคารกสิกร | สินเชื่อเงินด่วนอนุมัติเร็ว
+Post : วันพฤหัสบดี ที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ.2556
 หนังสือราชการ กศน.ที่นี่   [อ่านทั้งหมดที่นี่]

 คลังข้อสอบครู กศน./พนักงานราชการ กศน./ครูผู้ช่วย กศน.   [ดูแนวข้อสอบทั้งหมด ที่นี่]

 พรบ./คำสั่ง/ระเบียบเกี่ยวกับ กศน.   [ดู พรบ. ทั้งหมด ที่นี่]

 สาระน่ารู้กับครูเอกชัย.  [ดูบทความทั้งหมด ที่นี่]