[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by ## MAXSITE 1.10 plus ##
 
แชร์ข่าวให้เพื่อน>>>

Advertisement


Advertisement
นำเสนอข่าวและบทความ >>>>โดย ครู กศน.ดอทคอม

 

แนวข้อสอบพลวัต..เพื่อการสอบบรรจุครูผู้ช่วย..ภาค 2

โพสต์23 ต.ค. 2553, 01:09โดยนายอำพร กาญจนโพธิ์   [ อัปเดต 28 พ.ย. 2555, 02:01 ]
 พลวัตเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การศึกษาฯ
 

บุคคลสำคัญ

               29.เลขาฯสพฐ.ชื่ออะไร?

                         ตอบ ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน์

               30.ประธาน กพฐ.ชื่ออะไร?

                         ตอบ นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา

         31.เลขาคุรุสภาชื่ออะไร?

                   ตอบ นายองค์กร อมรศิรินันท์

         32.ประธานคุรุสภาชื่ออะไร?

                   ตอบ ดร.ดิเรก พรสีมา

         33.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการชื่ออะไร?

                   ตอบ นายเฉลียว อยู่เสมารักษ์

         34.เลขาธิการสภาการศึกษาชื่ออะไร?

                   ตอบ นายธงทอง จันทรางศุ

          35.เลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา ชื่ออะไร?

                    ตอบ ดร.รศ.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์

          36.เลขาธิการคณะกรรมการอุดมศึกษา ชื่ออะไร?

                    ตอบ นายสุเมธ แย้มนุ่น

          37.ประธาน คกก.มาตรฐานวิชาชีพ(กมว.) ชื่ออะไร?

                    ตอบ นาย

           38.เลขาฯสกสค.ชื่ออะไร?

                    ตอบ นายเกษม กลั่นยิ่ง

          39.ผอ.องค์การค้าคุรุสภา ชื่ออะไร?

                    ตอบ นายสันติภาพ อินทรพัฒน์

          40.ผอ.สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ชื่ออะไร?

                    ตอบ นายชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์

          41.เลขาธิการ กพ.ชื่ออะไร?

                    ตอบ นางเบญจวรรณ สร่างนิทร

          42.เลขาธิการอาเซียนคนปัจจุบัน ชื่ออะไร?

                     ตอบ นายสุรินทร์ พิศสุวรรณ

43.บิดาแห่งเทคโนโลยีไทย คือใคร?

                        ตอบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช(กังหันน้ำชัยพัฒนา)

44.ประธานอาเซียนคนปัจจุบัน ชื่ออะไร?

                        ตอบ นายเหวียน เติน สุง นรม.เวียดนาม

45.นโยบาย 3 D มีอะไรบ้าง?

                        ตอบ Decency,Democracy,Drug

46รั้วป้องกันมีอะไรบ้าง?

                        ตอบ 1.รั้วประเทศ  2.รั้วสังคม   3.รั้วครอบครัว  4.รั้วโรงเรียน

47.เบอร์โทรศัพท์สายด่วนการศึกษา(Hot Line)ของกระทรวงศึกษามีอะไรบ้าง?

                        ตอบ 1579

48.โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ 2009 พบครั้งแรกที่ประเทศใด?

                        ตอบ สหรัฐอเมริกา

49.โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ 2009 เกิดจากเชื้อไวรัส ตามข้อใด?

                         ตอบ H1 N1

50.กรอบความร่วมมืออาเซียน + มีประเทศใดบ้าง?

                         ตอบ 1.ญี่ปุ่น   1.จีน     3.อินเดีย

51.การแก้ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มียุทธศาสตร์พระราชทานการแก้ปัญหาตามข้อใด?

                         ตอบ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา

52.สภาวะโลกร้อนในปัจจุบันส่วนหนึ่งเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

            ประเทศใดปล่อยปล่อยก๊าซฯดังกล่าวมากที่สุด?

                          ตอบ สหรัฐอเมริกา

53.แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ?

                        ตอบ ความพอประมาณ  ความมีเหตุผล  การมีภูมิคุ้มกัน

54.สัตว์ชนิดใดที่ขึ้นทะเบียนสัตว์ของชาติไทยชนิดแรก?

                        ตอบ แมวสีสวาท                                                                                           

กีฬา

55.เจ้าภาพเอเชี่ยนเกมส์ครั้งที่ 17 จัดที่ประเทศใด?

                          ตอบ อินชอน ประเทศเกาหลีใต้

56.เจ้าภาพโอลิมปิค ปี 2012 จัดที่ประเทศใด?

                          ตอบ ประเทศอังกฤษ

57.เจ้าภาพโอลิมปิค ปี 2016 จัดที่ประเทศใด?

                          ตอบ ประเทศบราซิล

58.เจ้าภาพซีเกมส์ครั้งที่ 26 จัดที่ประเทศใด?

                          ตอบ ประเทศอินโดนีเซีย

59.ปัจจุบันประเทศไทยมีประชากรจำนวนเท่าไร?

                          ตอบ  65 ล้านคน

60.ปีแห่งการดูแลช่วยเหลือน.ร.ตรงกับปีใด?

                          ตอบ ปี 2553-2554

61.ประธาน คกก.ปฎิรูปประเทศ คือใคร?

                          ตอบ นายอานันท์ ปันยารชุน

62.ประธาน คกก.สมัชชาการปฎิรูปประเทศ คือใคร?

                           ตอบ นพ.ประเวศ วะสี

63.ประธาน คกก.การศึกษาและปฎิรูปทางการเมือง

                           ตอบ  ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงค์

64.ครม.มีมติยกฐานะอำเภอใด ให้เป็นเขตปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ?

                           ตอบ นครแม่สอด

  

65.โรคที่ทำให้คนไทยเสียชีวิตมาที่สุด คือโรคอะไร?

                              ตอบ 1)มะเร็ง      ชม.: 6 คน

                                      2)อุบัติเหตุ  ชม.: 4 คน

                                      3)หัวใจ       ชม. : 2 คน

66.ใครได้รับพระราชทานเหรียญราชอิสริยาภรณ์ เหรียญลูกเสือสรรเสริญ ชั้นที่ 1?

                              ตอบ จ่าเพียร พล.ต.อ.สมเพียร เอกสมญา

67.ในปี คศ.ใด ที่จะมีการรวมตัวของประชาคมอาเซียน ซึ่งจะส่งผลให้หลายประเทศ

     ประกาศใช้ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาที่ ใน รร.?

                             ตอบ ปี คศ.2015 (พ.ศ.2558)

68.ยุทธ์ศาสตร์แห่งชาติ ต้องการให้คนไทยมีลักษณะอย่างไร?

                             ตอบ มีสุข ใฝ่รู้ ใฝ่ดี คิดเป็น ทำเป็น

69.คปร.จะมุ่งแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคม ด้าน มีอะไรบ้าง?

                             ตอบ 1)รายได้   2)สิทธิ      3)โอกาส     4)อำนาจ     5)ศักดิ์ศรี

70.จังหวัดที่ 77(76) คือจังหวัดใด?

                             ตอบ จังหวัดบึงกาฬ แยกมาจากจังหวัดหนองคาย

71.ปี พ.ศ.2552 ประเทศไทย ถูกจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน

            อันดับที่เท่าไร?

                              ตอบ อันดับที่ 84 จาก 180 ประเทศทั่วโลก และอยู่อันดับที่ 10 จาก 23

                                      ประเทศในภูมิภาคเอเชีย

72.เลขาธิการสหประชาชาติ(ยูเอ็น) ชื่ออะไร?

                              ตอบ นายบัน คี มุน

73.เลขาธิการ ครม.ชื่ออะไร?

                              ตอบ นายอำพน กิตติอำพน

ผู้เข้าชม : 3945 ครั้ง

Advertisement
บทความ กศน.ล่าสุด
 
เปิดดู 2247 ครั้ง
21 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 1938 ครั้ง
21 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 1917 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 1958 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 1977 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 1901 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 1927 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 2209 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2391 ครั้ง
26 / ก.ค. / 2562
 
เปิดดู 2341 ครั้ง
26 / ก.ค. / 2562
  ข่าวด่วน กศน.ล่าสุด
 
เปิดดู 2850 ครั้ง
21 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 2357 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 2484 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 13351 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 7910 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 10627 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 7326 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 6579 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 9140 ครั้ง
13 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 10592 ครั้ง
13 / พ.ย. / 2558
ข่าวเด่นวันนี้..
 
เปิดดู 2210 ครั้ง
2 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2061 ครั้ง
2 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2058 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2009 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 1956 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 1984 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 1937 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 1943 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 1925 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 1916 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 


เว็บครู กศน. ดอทคอม www.krukorsornor.com
เว็บไซต์เล็กๆ ที่มุ่งหวังให้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการ
ทำงานและใช้เป็นช่องทางในการรับข่าวสารแลกเปลี่ยนข่าวสารที่ทันสมัย
เพื่อนำประสบการณ์ที่ได้แลกเปลี่ยนมาใช้ในการปฎิบัตงาน

  | ADMIN | สำนักงาน กศน. | กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ | กลุ่มพัฒนาการศึกษาฯ | ศูนย์ฯ กลุ่มเป้าหมายพิเศษ(ศกพ.) | สถาบันการศึกษาทางไกล | สถาบัน กศน. กทม. |สถาบัน กศน.ภาคเหนือ| สถาบัน กศน.ภาคกลาง |สถาบัน กศน.ใต้ |กศน.ภาคตะวันออก |ไลน์เงินด่วน | กระทรวงศึกษาธิการ | สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ |สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร | เปิดสอบตำรวจ ทหาร ปี 2557 | กู้เงินด่วน | ยืมเงินฉุกเฉิน 5000 ด่วน | ยืมเงิน200ด่วน | สินเชื่อเงินด่วนอนุมัติเร็ว | กู้เงิน | เงินกู้ด่วนรายเดือน | สินเชื่อส่วนบุคคล เงินเดือน 10000 | แอพยืมเงินได้จริง | กู้เงินธนาคารกสิกร | สินเชื่อเงินด่วนอนุมัติเร็ว
+Post : วันศุกร์ ที่ 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2556
 หนังสือราชการ กศน.ที่นี่   [อ่านทั้งหมดที่นี่]

 คลังข้อสอบครู กศน./พนักงานราชการ กศน./ครูผู้ช่วย กศน.   [ดูแนวข้อสอบทั้งหมด ที่นี่]

 พรบ./คำสั่ง/ระเบียบเกี่ยวกับ กศน.   [ดู พรบ. ทั้งหมด ที่นี่]

 สาระน่ารู้กับครูเอกชัย.  [ดูบทความทั้งหมด ที่นี่]