ติดต่อ

คุณสามารถติดต่อเราได้อย่างไร

เว็บไซต์เล็กๆ ที่มุ่งหวังให้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการ ทำงานและใช้เป็นช่องทางในการรับข่าวสารแลกเปลี่ยนข่าวสารที่ทันสมัย เพื่อนำประสบการณ์ที่ได้แลกเปลี่ยนมาใช้ในการปฎิบัตงาน [email protected]

ที่อยู่:

319 ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

เวลาเปิดทำการ:

ทุกวัน

Scroll to Top