[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by ## MAXSITE 1.10 plus ##
  
Advertisement

Advertisement
ข่าวด่วนล่าสุด!!
 
เปิดดู 3094 ครั้ง
7 / มิ.ย. / 2560
 
เปิดดู 2694 ครั้ง
29 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 2529 ครั้ง
29 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 2505 ครั้ง
29 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 2455 ครั้ง
29 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 2549 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 2647 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 2356 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 2747 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 2350 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
ข่าวด่วน กศน.ล่าสุด
 
เปิดดู 8432 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 5139 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 6913 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 4759 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 4228 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 6393 ครั้ง
13 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 6356 ครั้ง
13 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 4159 ครั้ง
13 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 16893 ครั้ง
5 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 5524 ครั้ง
5 / พ.ย. / 2558
คลิปการศึกษาล่าสุด..
 
เปิดดู 2324 ครั้ง
7 / มิ.ย. / 2560
 
เปิดดู 2211 ครั้ง
25 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 2218 ครั้ง
22 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 2124 ครั้ง
18 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 2248 ครั้ง
18 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 2523 ครั้ง
5 / มิ.ย. / 2559
 
เปิดดู 2955 ครั้ง
10 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 2965 ครั้ง
3 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 2937 ครั้ง
2 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 3048 ครั้ง
12 / ต.ค. / 2558
 
เปิดดู 3612 ครั้ง
10 / มิ.ย. / 2558
 
เปิดดู 3255 ครั้ง
10 / มิ.ย. / 2558

กำลังแสดงหน้าที่ 10/3 ->
<< 10 >>

เว็บครู กศน. ดอทคอม www.krukorsornor.com
เว็บไซต์เล็กๆ ที่มุ่งหวังให้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการ
ทำงานและใช้เป็นช่องทางในการรับข่าวสารแลกเปลี่ยนข่าวสารที่ทันสมัย
เพื่อนำประสบการณ์ที่ได้แลกเปลี่ยนมาใช้ในการปฎิบัตงาน

  | ADMIN | สำนักงาน กศน. | กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ | กลุ่มพัฒนาการศึกษาฯ | ศูนย์ฯ กลุ่มเป้าหมายพิเศษ(ศกพ.) | สถาบันการศึกษาทางไกล | สถาบัน กศน. กทม. |สถาบัน กศน.ภาคเหนือ| สถาบัน กศน.ภาคกลาง |สถาบัน กศน.ใต้ |กศน.ภาคตะวันออก |กศน.อำเภอ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | กระทรวงศึกษาธิการ | สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ |สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร | เปิดสอบตำรวจ ทหาร ปี 2557