หนังสือรับรองเงินเดือนสำคัญไหม? ส่องข้อดีของแบบฟอร์มรับรองเงินเดือน

หนังสือรับรองเงินเดือนเพื่อสิทธิประโยชน์ของมนุษย์เงินเดือน

หนังสือรับรองเงินเดือน เอกสารจำเป็นสำหรับพนักงาน การพิมพ์หนังสือรับรองเงินเดือนเพื่อพนักงานนำไปเป็นเอกสารในการทำธุรกรรมด้านการเงินต่าง ๆ เด่น ๆ เห็นได้ชัดจากเป็นหนังสือรับรองเงินเดือนสมัครบัตรเครดิต ถึงแม้จะสามารถดาวน์โหลดหนังสือรับรองเงินเดือนออนไลน์ได้ก็จริง แต่ไม่สามารถระบุข้อความเองได้ มาดูกันว่ารายละเอียดและประโยชน์หนังสือรับรองเงินเดือนจะน่าสนใจแค่ไหน

หนังสือรับรองเงินเดือน มีความสำคัญมากแค่ไหนในการทำงาน

หนังสือรับรองเงินเดือน คือ เอกสารที่ทางบริษัทออกให้พนักงาน เพื่อใช้เป็นการยืยันว่าในแต่ละเดือน พนักงานได้เงินเดือนหรือค่าตอบแทนเป็นจำนวนเท่าไหร่ รับจากบริษัทไหน เพื่อนำไปประกอบการใช้งานทำธุรกรรมด้านการเงินกับธนาคาร รวมไปถึงหน่วยงานราชการที่ต้องใช้เอกสารรับรองเงินเดือน

แบบหนังสือรับรองเงินเดือนหนังสือรับรองเงินเดือนหนึ่งแผ่นประกอบด้วยอะไรบ้าง

ภายในหนังสือรับรองเงินเดือนจะระบุชัดเจนว่าเป็นหนังสือรับรองเงินเดือน ไม่ว่าจะเป็น

  • ชื่อ-นามสกุล ของพนักงาน
  • ชื่อบริษัท
  • ตำแหน่งงานที่ทำ
  • วันเดือนปีที่เริ่มเข้ามาทำงาน และอัตราเงินเดือนที่ได้รับ
  • ระบุความต้องการชัดเจนว่านำไปใช้ทำอะไร
  • วันที่ใช้ระบุออกเอกสาร
  • ลงชื่อผู้ออกเอกสาร
  • ลงตราประทับของบริษัท

หนังสือรับรองเงินเดือนสามารถทำเองได้หรือไม่

ปกติแล้วหนังสือรับรองเงินเดือน หรือเป็นเอกสารที่มีการประทับตราแบบนี้จะไม่สามารถออกเองได้ หากต้องการดาวน์โหลดหนังสือรับรองเงินเดือนมาทำเองไม่มีสิทธิออกได้แน่นอน เพราะจะเป็นการปลอมแปลงเอกสารและมีความผิดในทางกฎหมาย ดังนั้นทางที่ดีแนะนำให้ขอหนังสือรับรองเงินเดือนจากฝ่ายบุคคลของบริษัทจะดีที่สุด

หากต้องการหนังสือรับรองเงินเดือน สามารถดาวน์โหลดหนังสือรับรองเงินเดือนได้ที่ไหน

จะเห็นได้ว่า แบบฟอร์มรับรองเงินเดือนสามารถดาวน์โหลดได้ทางออนไลน์ ซึ่งมีหลายเว็บไซต์ให้เลือก แต่เมื่อดาวน์โหลดมาแล้วจะไม่สามารถทำเรื่องลงเอกสารเองได้ ต้องให้ทางฝ่ายบุคคลของทางบริษัทออกเอกสารให้

อายุการใช้งานของหนังสือรับรองเงินเดือน

สำหรับการออกใบรับรองเงินเดือนให้ลูกจ้างแต่ละครั้งนั้น หนังสือรับรองเงินเดือนจะมีอายุการใช้งานตามวันเวลาที่กำหนด โดยนับตั้งแต่วันแรกของการออกเอกสาร เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ เช่น หนังสือรับรองเงินเดือนที่ใช้ขอสินเชื่อกับทางธนาคาร อายุการใช้งานจะไม่เกิน 1 เดือน หรือ 30 วัน และหนังสือรับรองเงินเดือนกับทางราชการ อายุการใช้งานจะไม่เกิน 3 เดือน หรือ 90 วัน หรือใช้เป็นเอกสารยื่นเพื่อขอวีซ่า อายุเอกสารจะไม่เกิน 1 เดือน

ข้อดีและข้อเสียของหนังสือรับรองเงินเดือน

ข้อดีของหนังสือรับรองเงินเดือนแน่นอนว่าเป็นข้อดีและมีความสำคัญอย่างมาก เพราะต้องใช้เป็นเอกสารรับรอง หรือเรียกง่าย ๆ ว่าใบเบิกทางเพื่อขอทำธุรกรรมกับทางธนาคารหรือหน่วยงานราชการ และในส่วนของข้อเสียคือ มีขั้นตอนที่ยุ่งยากเพราะไม่สามารถออกเองได้ ต้องใช้หลายฝ่ายในที่ทำงานเซ็นอนุมัติรับรอง

ไม่ว่าจะอดีตหรือยุคปัจจุบันปี 2024 หรือพ.ศ.  2567 นี้ การขอหนังสือรับรองเงินเดือนสำหรับพนักงานประจำหรือมนุษย์เงินเดือนถือว่าเรื่องสำคัญมาก เพื่อแสดงถึงหน้าที่การงานและการเงินประกอบการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่นำไปใช้งาน เช่น นำไปประกอบขอสินเชื่อบัตรเครดิต ก็ได้รับการรับรองว่าอนุมัติง่ายแน่นอน

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top