[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by ## MAXSITE 1.10 plus ##
  
Advertisement

14 / พ.ค. / 2555 : สาระน่ารู้กับครูเอกชัย
พ.ค.ยังไม่ได้หมื่นห้า, ส่งคืนค่าครองชีพ, การลาของพนักงานราชการ, จัดสรรค่าหนังสือเรียน, คศ.3 เต็มขั้น+เครื่องราชฯ, อายุใบผ่านภาค ก., เรียนรีเกรด-เรียนเพิ่ม, เรียนเทอมเดียวจบได้ไห..
เปิดดู 4646 ครั้ง
.
8 / พ.ค. / 2555 : สาระน่ารู้กับครูเอกชัย
ให้จังหวัดเป็นผู้จ้างบรรณารักษ์, ถ้า พรบ.ผ่าน ครู กศน.จะเป็นอย่างไร, บรรจุครูผู้ช่วย, ลาพักผ่อนได้ 40 วัน, ออกใบ รบ.ภาษาอังกฤษ, เทียบโอนกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ, เทียบระดับ-รายได้อาชีพ, ลืมรหัส IT เก่า, วุฒิที่ กคศ.กำหนดฯ, เครื่องแบบฯ..
เปิดดู 4904 ครั้ง
.
30 / เม.ย. / 2555 : สาระน่ารู้กับครูเอกชัย
พระเทียบระดับได้, ความคืบหน้าจาก กจ., พนักงานราชการย้ายข้ามจังหวัด, เรียนได้ไหม, ที่ไหนบรรณารักษ์ทำชำนาญการพิเศษได้, ประชุมเทียบระดับที่มิราเคิลแกรนด์, คัดกรองเทียบระดับ..
เปิดดู 6036 ครั้ง
.
25 / เม.ย. / 2555 : สาระน่ารู้กับครูเอกชัย
รายการสายใย กศน. 23 เม.ย.55..
เปิดดู 4421 ครั้ง
.
25 / เม.ย. / 2555 : สาระน่ารู้กับครูเอกชัย
เรื่องนี้ยังไม่มีคำตอบ รอโปรแกรมออนไลน์, เทียบระดับ-น้องใหม่, เพิ่มค่าครองชีพย้อนหลังตั้งแต่ เม.ย.44, ทำไมไม่เปลี่ยนบรรณารักษ์จากจ้างเหมาฯ, เพิ่ม-ลด หน่วยกิต..
เปิดดู 5067 ครั้ง
.
18 / เม.ย. / 2555 : สาระน่ารู้กับครูเอกชัย
จบช่วงปิดเทอม, ครู กศน.ตำบลเบิกค่าที่พักเท่าไร, คืบหน้า พรบ.กศช., คืบหน้าไปต่างประเทศ, ประดับเข็มเชิดชูเกียรติ, สมัคร ช.พ.ค...
เปิดดู 4922 ครั้ง
.
18 / เม.ย. / 2555 : สาระน่ารู้กับครูเอกชัย
1/55 เหลือหลักสูตรเดียว, ลงโปรแกรมใหม่ไม่ต้องตั้งค่าพิมพ์ รบ.ใหม่, ไม่สอบ N-NET ม.ต้น จะต่อ ม.ปลาย, เหลือแต่ N-NET รักษาสภาพไหม, ตัวอย่างแผนพัฒนาคุณภาพ กศน.อำเภอ, ประชุมเทียบระดับ, อบรมครู กศน., 17 ไม่หยุด..
เปิดดู 4178 ครั้ง
.
3 / เม.ย. / 2555 : สาระน่ารู้กับครูเอกชัย
เงินเดือนใหม่ ขรก.กพ.และบุคลากรทาง กศ.อื่น, บัญชีบรรจุครูผู้ช่วย, โปรแกรม ITw รุ่น 1 เม.ย.55, อายุผู้ขอเทียบระดับ, อนุมัติจบหลักสูตรวันหยุด, สอบ N-NET แล้วไม่จบ, แก้ไขข้อมูลการจบ, แต่งตั้งนายทะเบียน, กำหนดสอบซ่อม, password ขอรหัสวิชาเลือก, ปัดเศษ N-NET..
เปิดดู 5164 ครั้ง
.
3 / เม.ย. / 2555 : สาระน่ารู้กับครูเอกชัย
เงินเดือนตำแหน่งต่าง ๆ, จ้างครูอาสาฯเกษียณต่อ, เบิกเบี้ยเลี้ยงครึ่งวัน, ลาต่อหัวท้ายวันหยุดยาวอีกได้ไหม, ชะลอการสอบ ขรก./ผู้บริหาร, ผลเลือกครูไป ตปท...
เปิดดู 3798 ครั้ง
.
26 / มี.ค. / 2555 : สาระน่ารู้กับครูเอกชัย
เงินเดือนตำแหน่งต่าง ๆ, จ้างครูอาสาฯเกษียณต่อ, เบิกเบี้ยเลี้ยงครึ่งวัน, ลาต่อหัวท้ายวันหยุดยาวอีกได้ไหม, ชะลอการสอบ ขรก./ผู้บริหาร, ผลเลือกครูไป ตปท...
เปิดดู 4364 ครั้ง
.
20 / มี.ค. / 2555 : สาระน่ารู้กับครูเอกชัย
15,000 ได้เมื่อไร, ลาคร่อมวันหยุด, อบรมครู กศน., วิธีแก้ปัญหาโปรแกรม ITw, การศึกษาบุตร, ตัวอย่างแผนฯ กศน.ตำบล, คอส.ไป ตปท.ได้ไหม..
เปิดดู 5991 ครั้ง
.
14 / มี.ค. / 2555 : สาระน่ารู้กับครูเอกชัย
จ้างเหมา พนง.หสม. 9,140 บาท, ออกใบ รบ.ก่อนผลสอบ N-NET, แก้ไข EIS 55, ประเมินภายใน มาตรฐานที่ 1, โปรแกรม ITw รุ่น 16 ธ.ค.54, สอบ ขรก.จังหวัด-บรรณารักษ์ และรอง-ผอ.สถานศึกษา..
เปิดดู 4175 ครั้ง
.
6 / มี.ค. / 2555 : สาระน่ารู้กับครูเอกชัย
จำนวนกรรมการและค่าดำเนินการสอบ, รายงาน นศ.ตามห้องสอบไม่ครบ, ใช้ดินสอสอบ, สอบ N-NET มี.ค.ได้อีก, ค่าสถานที่เรียน, ควรติว N-NET ..
เปิดดู 4254 ครั้ง
.
6 / มี.ค. / 2555 : สาระน่ารู้กับครูเอกชัย
รายการสายใย กศน. 5 มี.ค.55 ..
เปิดดู 3940 ครั้ง
.
29 / ก.พ. / 2555 : สาระน่ารู้กับครูเอกชัย
จริงหรือครูอาสาฯได้ 15,900 บาท, อายุเทียบระดับฯ, ซื้อหนังสือเรียนวิชาเลือกโดยวิธีพิเศษ, คู่มือโปรแกรม ITw, เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม, ติดอากรแสตมป์ในสัญญาจ้าง ..
เปิดดู 4632 ครั้ง
.
21 / ก.พ. / 2555 : สาระน่ารู้กับครูเอกชัย
ทำไมไม่ได้ตามวุฒิ, ออกหลักฐาน“เรียนเพิ่มเติม”, เตรียมสอบครู กศน.ตำบล, บรรณารักษ์โอนเป็นครู, ผ่อนผันการเกณฑ์ทหารให้นักศึกษา, ความคืบหน้าบางเรื่อง ..
เปิดดู 4832 ครั้ง
.
Advertisement
ข่าวด่วนล่าสุด!!
 
เปิดดู 5690 ครั้ง
7 / มิ.ย. / 2560
 
เปิดดู 4935 ครั้ง
29 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 4529 ครั้ง
29 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 4199 ครั้ง
29 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 4064 ครั้ง
29 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 4334 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 4630 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3813 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 4742 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3716 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
ข่าวด่วน กศน.ล่าสุด
 
เปิดดู 12489 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 7441 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 9994 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 6890 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 6159 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 8643 ครั้ง
13 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 9782 ครั้ง
13 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 5928 ครั้ง
13 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 19611 ครั้ง
5 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 7738 ครั้ง
5 / พ.ย. / 2558
คลิปการศึกษาล่าสุด..
 
เปิดดู 3931 ครั้ง
7 / มิ.ย. / 2560
 
เปิดดู 3606 ครั้ง
25 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3551 ครั้ง
22 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3393 ครั้ง
18 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3520 ครั้ง
18 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3843 ครั้ง
5 / มิ.ย. / 2559
 
เปิดดู 4215 ครั้ง
10 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 4255 ครั้ง
3 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 4128 ครั้ง
2 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 4265 ครั้ง
12 / ต.ค. / 2558
 
เปิดดู 4830 ครั้ง
10 / มิ.ย. / 2558
 
เปิดดู 4453 ครั้ง
10 / มิ.ย. / 2558

กำลังแสดงหน้าที่ <- 11/13 ->
<< 10 11 12 13 >>
 


เว็บครู กศน. ดอทคอม www.krukorsornor.com
เว็บไซต์เล็กๆ ที่มุ่งหวังให้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการ
ทำงานและใช้เป็นช่องทางในการรับข่าวสารแลกเปลี่ยนข่าวสารที่ทันสมัย
เพื่อนำประสบการณ์ที่ได้แลกเปลี่ยนมาใช้ในการปฎิบัตงาน

  | ADMIN | สำนักงาน กศน. | กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ | กลุ่มพัฒนาการศึกษาฯ | ศูนย์ฯ กลุ่มเป้าหมายพิเศษ(ศกพ.) | สถาบันการศึกษาทางไกล | สถาบัน กศน. กทม. |สถาบัน กศน.ภาคเหนือ| สถาบัน กศน.ภาคกลาง |สถาบัน กศน.ใต้ |กศน.ภาคตะวันออก |กศน.อำเภอ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | กระทรวงศึกษาธิการ | สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ |สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร | เปิดสอบตำรวจ ทหาร ปี 2557