[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by ## MAXSITE 1.10 plus ##
 
แชร์ข่าวให้เพื่อน>>>

Advertisement


Advertisement

นำเสนอข่าวและบทความ >>>>โดย ครู กศน.ดอทคอม

สัปดาห์นี้มีเรื่องที่คิดว่าน่าสนใจ ขอเลือกมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 9 เรื่อง ดังนี้

 

         1. วันอาทิตย์ที่ 8 ก.ค.55 เวลา 8:00 น.  ผมไปร่วมงานวันสุทธารำลึก มอบทุนการศึกษา และพิธีทำบุญเปิดป้ายอาคาร 1 และหอประชุมอาคารเอนกประสงค์  ณ โรงเรียนผักไห่”สุทธาประมุข”  ในฐานะกรรมการสถานศึกษา

 

         2. วันเดียวกัน ( 8 ก.ค. ) “คุณนายน้ำฟ้าจ้ะ” ถามผมผ่านเฟซบุ๊คว่า  จังหวัดขอเครื่องราชฯให้ตั้งแต่เป็นครูอาสาฯ ตอนนี้เปลี่ยนเป็นครูผู้ช่วย มีประกาศในราชกิจจานุเบกษาได้รับพระราชทานเครื่องราชฯเบญจมาภรณ์มงกุฎไทย ( บ.ม. ) ไม่ทราบว่าขณะนี้ติดได้ไหม

             ผมตอบว่า   ประดับได้  ( ได้แล้วได้เลย )  ควรประสานงานกับ จนท.งานบุคลากรจังหวัดว่า เมื่อถึงเวลาที่จะขอ บ.ม. ให้เราตอนเป็นครูผู้ช่วย ก็ไม่ต้องขอให้แล้ว รอจนกว่าถึงเวลาขอเครื่องราชฯชั้นสูงกว่า บ.ม. ค่อยขอให้   ( ลองอ่านในข้อ 2.4 ที่ http://www.gotoknow.org/blogs/posts/472755 )

 

         3. ใครใหญ่กว่ากันระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกับคุรุสภา
             นายสุชาติ  ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้ผู้ที่ไม่มีปริญญาทางการศึกษา สามารถเป็นครูได้โดยไม่ต้องเสียเวลาเรียนอีก 1 ปี    แต่คุรุสภากลับบอกว่า ผู้ที่ไม่ได้เรียนครูแต่มีความเหมาะสมที่จะเป็นครูสอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( ไม่เกี่ยวกับการศึกษาตามอัธยาศัยและการศึกษาต่อเนื่องหลักสูตรระยะสั้น ) ก็ให้พิสูจน์โดยการสอบมาตรฐานวิชาชีพครู 9 มาตรฐาน หรือ 9 วิชา  ผู้ที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมที่จะเป็นครูจริง จะสามารถสอบผ่านรอบเดียว 9 วิชาเลย ไม่ต้องเสียเวลาเรียน 1 ปีอยู่แล้ว
             ( 9 วิชา คือ 1. ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู 2.การพัฒนาหลักสูตร 3.การจัดการเรียนรู้ 4.จิตวิทยาสำหรับครู 5.การวัดและประเมินผลการศึกษา 6.การบริหารจัดการในห้องเรียน 7.การวิจัยทางการศึกษา 8.นวัตรกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา และ 9. ความเป็นครู )

             นอกจากจะไม่สนองนโยบายรัฐมนตรีว่าการฯแล้ว วันที่ 10 ก.ค.55 มีข้อมูลเผยแพร่ในสื่อมวลชนว่า คุรุสภายังกลับเสนอข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ ให้รัฐมนตรีว่าการฯพิจารณาเพื่อให้การรับรอง   โดยข้อบังคับนี้ เพิ่มมาตรฐานวิชาชีพครูขึ้นอีก 2 มาตรฐาน รวมเป็น 11 มาตรฐาน ( ที่เพิ่มคือ คุณธรรม กับจรรยาบรรณวิชาชีพ   เข้าใจว่าแยกออกมาจากมาตรฐานที่ 9 ความเป็นครู เพื่อให้ลงลึกถึงภาคปฏิบัติ ได้แก่ เข้าปฏิบัติธรรมตามแต่ละศาสนา อย่างน้อยปีละ 50 ชั่วโมง เข้าค่ายลูกเสือ อย่างน้อยปีละ 50 ชั่วโมง เข้าศึกษาดูงานในโครงการพระราชดำริ ปีละ 30 ชั่วโมง หรือเป็นผู้ริเริ่มกิจกรรมอาสาสมัครปีละ 30 ชั่วโมง )
             โดยบอกว่า เมื่อครบ 30 วัน ถ้า รมว.ยังไม่รับรองข้อบังคับนี้กลับมายังคุรุสภา   พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษาระบุให้เป็นอำนาจของคุรุสภาที่จะเสนอประกาศในราชกิจจานุเบกษาได้เลย
             ( กฎหมายให้อำนาจคุรุสภามาก )

             ฉะนั้นแนวโน้มคงเพิ่มจาก 9 เป็น 11 ค่อนข้างแน่  ถ้ากฎหมายออกมาเมื่อไร จะกระทบกับการเรียน ป.บัณฑิต ด้วย คือต้องเรียนเพิ่มเป็นมากกว่า 9 วิชา
             ใครเรียน ป.บัณฑิตช้า โดยเริ่มเรียนหลังกฎหมาย 11 มาตรฐานมีผลบังคับ จะต้องเรียนมากกว่าเดิม

 

         4. วันเดียวกัน ( 10 ก.ค. )  มีการถามและวิพากษ์วิจารณ์กันในเฟซบุ๊คกลุ่มครูนอกระบบว่า  พนักงานราชการลาป่วย 1 วัน จำเป็นต้องแนบใบรับรองแพทย์ด้วยหรอ
             ผมได้ร่วมแสดงความเห็น ดังนี้    มีระเบียบการลาของพนักงานราชการโดยเฉพาะ คือ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการเรื่องสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ.2554   กำหนดไว้ในข้อ 4 (1) ว่า  "การลาป่วย มีสิทธิลาป่วยได้เท่าที่ป่วยจริงโดยนับแต่วันทำการ การลาป่วยตั้งแต่ 3 วันทำการขึ้นไป ผู้มีอำนาจอนุญาตอาจสั่งให้มีใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลที่ทางราชการรับรองประกอบการลาหรือประกอบการพิจารณาอนุญาต ก็ได้"
             ควรชี้แจงผู้บริหารด้วยระเบียบนี้ ( ดาวน์โหลดได้ที่
http://ahph9thi.gotoknow.org/assets/media/files/000/804/903/original_use.pdf )   โดยให้เหตุผลว่า เป็นการป่วยไม่ถึง 3 วัน ในลักษณะที่ไม่ได้ไปสถานพยาบาล จึงไม่มีใบรับรองแพทย์
             ( คิดว่า อาจเป็นเพราะผู้บริหารเขารู้ว่าไม่ได้ป่วย แต่เถลไถลหรือหลีกเลี่ยงบางอย่าง  อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารก็ต้องระวังเรื่องระเบียบใหม่ด้วย )
             อย่างไรก็ตาม (อีกครั้ง ) ถึงแม้เราจะไม่ยอมหาใบรับรองแพทย์มาให้ ได้  แต่ก็ไม่ดีกับตัวเรา  ผู้บริหารอาจจะจำเราไว้ เลื่อนขั้นเราก็อาจจะได้เลื่อนไม่กี่เปอร์เซ็นต์  ฉะนั้น ถ้าไม่ได้ป่วยจริง ควรพูดกับผู้บริหารดีๆจะดีกว่า เช่นบอกว่าต่อไปจะไม่ทำอีก 

         5. ตอนดึกคืนวันที่ 10 ก.ค.55  คุณอาคม ครู กศน.ตำบลบางโพธิ์เหนือ ได้โพสต์ในเฟซบุ๊คกลุ่มครูนอกระบบ  ( น่าสนใจ ควรนำมาเผยแพร่ )  ว่า   
             “ข่าวดี ... แผนการสอนแบบบูรณาการ ระดับประถมศึกษา - ม.ต้น และ ม.ปลาย ภาคเรียนที่ 1/2555 ฉบับสมบูรณ์ กศน.ตำบลบางโพธิ์เหนือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี คาดว่าจะสามารถส่งให้สมาชิกที่สมัครในเว็บไซต์ทุกคน (
http://www.bangphonua.com/ ) ในวันศุกร์ที่ 13 ก.ค. 2555 นี้ครับ สำหรับท่านที่เป็นสมาชิกไม่ต้องรอดาวน์โหลดให้เมื่อยครับ จะส่งทางอีเมล์ให้ครับ แต่ท่านที่ใช้อีเมล์ปลอม... ต้องขออภัยที่ไม่สามารถส่งให้ท่านได้ครับ ”

 

         6. วันที่ 11 ก.ค.55  คุณธวัชชัย ครู ศรช. กศน.อ.กุมภวาปี  ถามผมผ่านเฟซบุ๊ค ว่า  เมื่อไรเงินครู ศรช.จะขึ้น  ที่อำเภอ ครู ศรช.แต่ละคนรับผิดชอบนักศึกษา 150 คน  การขึ้นเงินครู ศรช. อยู่ที่ ผอ.อำเภอหรือจังหวัด
             ผมตอบว่า   การขึ้นเงินเดือนครู ศรช. เป็นบทบาทหน้าที่ของจังหวัด โดยจังหวัดเป็นผู้สอบคัดเลือกครู ศรช.  เป็นผู้เซ็นสัญญา เป็นผู้ออกคำสั่งแต่งตั้ง   แต่จังหวัดก็คงถามข้อมูลและความเห็น ผอ.อำเภอด้วย   โดยปกติ จังหวัดจะจ่ายให้เท่ากันทั้งจังหวัด  เพราะถ้าไม่เท่ากัน อำเภอไหนได้น้อยกว่าก็จะขมขื่นอีก   อย่างที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บางอำเภอบอกว่าเงินพอที่จะขึ้นให้ แต่บางอำเภอบอกว่าเงินไม่พอ  จังหวัดเลยตัดสินใจยังจ่ายเท่าเดิมทั้งจังหวัด  ว่าจะขึ้นให้ปีงบประมาณหน้า

 

         7. วันเดียวกัน ( 11 ก.ค. )  คุณณัฐณิชาช์ ครู กศน.ตำบล กศน.อ.ขุนยวม  ถามผมผ่านเฟซบุ๊คว่า  เป็นครู กศน.ตำบล อายุงาน 2 เดือน จะขอย้ายไปอำเภออื่นในจังหวัดเดียวกันได้หรือไม่
             ผมตอบว่า   เรื่องการย้ายพนักงานราชการ ( ไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่กำหนดในสัญญาจ้าง ) ไม่ได้กำหนดอายุงานไว้  อายุงาน 2 เดือนก็ขอย้ายได้
             ที่จริงผมไม่อยากนำเรื่องนี้มาบันทึกลงอีก เพราะเคยบันทึกเรื่องนี้ในเว็บบล็อกนี้ไม่ต่ำกว่า 2 ครั้งแล้ว  แต่คุณณัฐณิชาช์ แจ้งว่า  “ฝ่ายบุคคลที่จังหวัด บอกว่า ติดเลขที่อัตราตำแหน่งพนักงานราชการ”    ผมจึงขอนำตัวอย่างมาบันทึกเพิ่มเติมไว้อีกครั้ง
             ผู้สนใจ ศึกษาหนังสือสั่งการและขั้นตอนวิธีการย้ายพนักงานราชการ ได้ในข้อ 4 ที่
http://www.gotoknow.org/blogs/posts/463102    ซึ่งการย้ายไปต่างอำเภอ ก็ใช้ระเบียบหลักเกณฑ์เดียวกับการย้ายไปต่างจังหวัด แต่ง่ายกว่าตรงที่ไม่ต้องทำขั้นตอนในข้อ 4 (3) และ (4)
             ในระหว่างที่จังหวัดส่งเรื่องไป กจ.กศน.แล้ว  จังหวัดอาจจะออกคำสั่งให้ย้ายชั่วคราวไว้ก่อนเลยก็ได้  ตามตัวอย่างที่ 
http://phattalung.nfe.go.th/e_office/photo/1384.pdf
             หลังจากนั้น ส่วนกลางจะออกคำสั่งย้าย ตามตัวอย่างที่ 
http://phattalung.nfe.go.th/e_office/photo/1537.pdf

 

         8. วันเดียวกัน ( 11 ก.ค. )  คุณวนิดา ขรก.ครู กศน.อ.เมืองลพบุรี  ถามผ่านหน้าเฟซบุ๊คผมว่า  คนต่างด้าว เช่น ลาว เขมร สามารถเรียนได้ไหม
             เรื่องนี้  ปัจจุบันรัฐบาลเปิดกว้างให้ทุกคนที่อาศัยในประเทศสามารถเข้าเรียนได้ ( ยกเว้นกลุ่มที่หนีภัยจากการสู้รบ จัดให้เรียนได้เฉพาะในพื้นที่ที่กำหนด )
             มีระเบียบหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องนี้ อยู่ในหนังสือคู่มือการดำเนินงานฯ ปกสีเหลือง ( อยู่ในชุดหนังสือ 9 เล่ม ที่แจกให้ครูทุกคนตอนอบรมหลักสูตรใหม่ ) ในหน้า 96-114
             แต่ทางที่ดี เราควรให้ผู้ประสงค์จะเรียนซึ่งไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย ไปติดต่อทำบัตรประจำตัว กับฝ่ายทะเบียนอำเภอ ตามข้อ 2.2 ในหน้า 100 ก่อน  ( เขาพำนักอยู่ในเขตท้องที่ไหนก็ให้ไปติดต่อฝ่ายทะเบียนท้องที่นั้น  ฝ่ายทะเบียนอำเภอจะมีความรู้ในการตรวจสอบดีกว่าเรา  บางครั้งเราก็อ่าน VISA/Passport ของเขาไม่รู้เรื่อง ไม่รู้ว่าเป็นวีซ่าท่องเที่ยว หรือวีซ่าประเภทไหน )

 

         9. วันที่ 12 ก.ค.55  ท่าน อ.กฤติพัฒน์ กป.กศน. เล่าให้ผมฟังว่า ตามที่ กศน.ส่งเรื่องค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอาชีพ ณ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ไปให้นำเข้า ครม. โดยขอจ่ายเบี้ยเลี้ยงให้ผู้เรียนวันละ 160 บาท/คน ค่าตอบแทนวิทยากรวันละ 1,200 บาท เงินอุดหนุนเพื่อซื้ออุปกรณ์ให้ไปประกอบอาชีพ คนละ 5,000 บาท ( ตามที่แสดงเป็นละครเรื่องมนต์รักสิบหมื่น ในพิธีเปิดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน OTOP Mini MBA ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี เมื่อ 18 พ.ค.55 ไปแล้ว ) นั้น
             ก่อนนำเข้า ครม. ได้ให้หน่วยงานต่าง ๆ เสนอความเห็นประกอบ ปรากฏว่ามีหน่วยงานคัดค้าน 2 หน่วยงานคือ กระทรวงการคลัง กับสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   คณะกรรมการกลั่นกรองจึงสรุปว่าไม่เห็นชอบ ไม่ต้องนำเข้า ครม. ให้เบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลังที่มีอยู่เดิม และได้ส่งเรื่องกลับมาถึง กป.แล้วเมื่อ 11 ก.ค.55

             อย่างไรก็ตาม การฝึกอาชีพชุมชุน ในช่วงที่ไปศึกษาดูงานจากแหล่งประกอบการ สามารถเบิกเบี้ยเลี้ยง/ที่พักให้ผู้เรียนได้ ( เบี้ยเลี้ยงวันละ 120 บาท/คน ที่พักไม่เกิน 500 บาท ให้ไปศึกษาดูงานรวมไปกลับไม่เกิน 4 วัน )  โดยโครงการฝึกอาชีพชุมชนนี้ ต้องให้จังหวัดเป็นผู้อนุมัติโครงการ จึงจะเบิกค่าเบี้ยเลี้ยง/ที่พักดังกล่าวได้  
             ทั้งนี้ กป.กศน.จะแจ้งหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินมาให้เป็นแนวปฏิบัติอีกครั้ง

ผู้เข้าชม : 4515 ครั้ง


www.krukorsornor , ครู กศน.คอม ,ครู กศน , ครู nfe , พนักงานราชการ กศน. ,ข่าวการศึกษา, แจก code ข่าว , แจกโค๊ดข่าวการศึกษา, แจก code ข่าวการศึกษา ,ข้อสอบผู้บริหร กศน , ครูผุ้ช่วย กศน. , ครุกศน, ครูอาสา กศน.,ครูอาสาสมัคร
 หนังสือราชการ กศน.ที่นี่   [อ่านทั้งหมดที่นี่]
Advertisement
บทความ กศน.ล่าสุด
 
เปิดดู 4658 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 5660 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3675 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 4011 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 6791 ครั้ง
25 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3587 ครั้ง
25 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 4025 ครั้ง
25 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3646 ครั้ง
25 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 4267 ครั้ง
25 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3794 ครั้ง
24 / พ.ค. / 2560
  ข่าวด่วน กศน.ล่าสุด
 
เปิดดู 12489 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 7441 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 9994 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 6890 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 6159 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 8643 ครั้ง
13 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 9782 ครั้ง
13 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 5928 ครั้ง
13 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 19611 ครั้ง
5 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 7738 ครั้ง
5 / พ.ย. / 2558
ข่าวเด่นวันนี้..
 
เปิดดู 5690 ครั้ง
7 / มิ.ย. / 2560
 
เปิดดู 4935 ครั้ง
29 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 4529 ครั้ง
29 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 4199 ครั้ง
29 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 4064 ครั้ง
29 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 4334 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 4630 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3813 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 4742 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3716 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 


เว็บครู กศน. ดอทคอม www.krukorsornor.com
เว็บไซต์เล็กๆ ที่มุ่งหวังให้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการ
ทำงานและใช้เป็นช่องทางในการรับข่าวสารแลกเปลี่ยนข่าวสารที่ทันสมัย
เพื่อนำประสบการณ์ที่ได้แลกเปลี่ยนมาใช้ในการปฎิบัตงาน

  | ADMIN | สำนักงาน กศน. | กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ | กลุ่มพัฒนาการศึกษาฯ | ศูนย์ฯ กลุ่มเป้าหมายพิเศษ(ศกพ.) | สถาบันการศึกษาทางไกล | สถาบัน กศน. กทม. |สถาบัน กศน.ภาคเหนือ| สถาบัน กศน.ภาคกลาง |สถาบัน กศน.ใต้ |กศน.ภาคตะวันออก |กศน.อำเภอ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | กระทรวงศึกษาธิการ | สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ |สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร | เปิดสอบตำรวจ ทหาร ปี 2557