[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by ## MAXSITE 1.10 plus ##
+Post : วันอาทิตย์ ที่ 5 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2555
 
แชร์ข่าวให้เพื่อน>>>

Advertisement


Advertisement

นำเสนอข่าวและบทความ >>>>โดย ครู กศน.ดอทคอม

ในเว็บบอร์ด สพร. กศน. จะ มีผู้ถาม กศน.ผักไห่ เรื่องรายการสายใย กศน. อยู่เป็นระยะ ๆ ผมจึงสรุปรายการสายใย กศน. ไว้ที่เว็บบล็อกนี้ ( สรุปเฉพาะวันที่ผมได้ดู ไม่ได้ไปราชการ ) เพื่อผู้ที่สนใจแต่ไม่ได้รับชมทาง ETV จะได้เข้ามาดู   แต่จะสรุปเพียงสั้น ๆ ให้รู้ว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร เพื่อประกอบการตัดสินใจว่าควรเข้าไปดูรายละเอียดย้อนหลังทางเว็บไซต์ ETV ที่ http://www.etvthai.tv/OndeMAnd/Ondemand.aspx หรือไม่ ( สามารถเข้าไปดูย้อนหลังได้ 1 เดือน )
 

 

 

 

 

 

 

รายการสายใย กศน.  วันที่  30  กรกฎาคม  2555

 

 

         เรื่อง “การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำอย่างยั่งยืน”

 

         ดำเนินรายการโดย นายวสันต์  บุญหนุน
         วิทยากร คือ
         - จีระนันต์  เสนเผือก  ผอ.กศน.อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
         - เดือนฉาย  ทามณี  หัวหน้า กศน.ตำบลแร่
         - สายสุณี  ไชยหงษา  วิทยากรวิชาชีพ
         - กรกัลยา  การุญ  หัวหน้า กศน.ตำบลพังโคน
         - สุนทร  แสงลุน  วิทยากรวิชาชีพ

 

         เครือข่ายต่าง ๆ ทุกภาคส่วนในอำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร บูรณาการกันพิจารณาเลือกอาชีพภูมิปัญญาชาวบ้านที่ดีอยู่แล้วตามวิถีชีวิตชาวบ้านอิสานที่ทำอยู่แล้วมาต่อยอดให้ก้าวสู่ตลาดสากล สู่วัฒนาธรรมใหม่ สามรถแข่งขันในระดับอาเซียน และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้  คืออาชีพการทำผ้าย้อมสีธรรมชาติจากมูลควาย และอาชีพสานตะกร้าลายขิด  โดย กศน.อ.พังโคน จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพในลักษณะของการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนและอาชีพหลักสูตรระยะสั้น 50 หรือ 100 ชั่วโมง โดยมีการฝึกอบรมและพาไปศึกษาดูงานหลายรุ่นแล้ว และช่วยประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์โดยนำไปจัดนิทรรศการออกร้านจำหน่าย

 

         ได้รับแนวคิดเรื่องการใช้มูลควายย้อมเส้นฝ้ายจากพระอาจารย์ดัสกร มหาภิญโญภิกขุ มาทดลองพัฒนา พบวิธีการย้อมฝ้ายที่ดีคือใช้ขี้ควายสดมาใส่น้ำ หมักไว้ 2 วัน ให้ตกตะกอน แล้วกรองน้ำมาย้อมโดยการต้ม ได้สีโทนเขียว เขียวเข้มเขียวอ่อน ย้อมแล้วซักล้างผึ่งแห้ง  ย้อมแต่ละครั้งจะได้ความเข้มของสีไม่เท่ากัน ถ้าจะให้เท่ากันต้องย้อมพร้อมกัน  จากนั้นกำจัดกลิ่นด้วยการนำสมุนไพรพวกข่าตะไคร้ใบมะกรูดมาต้มอีกครั้งประมาณครึ่งชั่วโมง  ( มีการใช้ดินและเปลือกไม้มาย้อมด้วย )  แล้วทอเป็นผ้า แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่นของตกแต่งบ้าน หมอนอิง เสื่อ เบาะรองนั่ง เปลญวน ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ ที่นอนเพื่อสุขภาพ ผ้าชิ้นสำหรับตัดเสื้อผ้า ( ส่วนราชการใส่เป็นเสื้อประจำอำเภอ )   ที่ได้รับความนิยมสูงสุดคือตุ๊กตาควาย    จัดที่หมู่บ้านต้นแบบก่อนแล้วขยายสู่หมู่บ้านอื่น  ปัจจุบันติดตลาด ส่วนใหญ่ได้รับออเดอร์จากต่างประเทศ ผลิตจำหน่ายไม่ทัน จำหน่ายได้เดือนละ 3-4 หมื่นบาท   กากที่เหลือจากการย้อมก็นำมาทำเป็นกระถางต้นไม้ ปลูกต้นไม้โดยไม่ต้องใส่ปุ๋ย   ( ผอ.กศน.อ. ได้ฉายาว่า “ผอ.ผ้าขี้ควาย” )  จัดเป็นศูนย์พัฒนาอาชุมชนเพื่อเยาวชน เพื่อถ่ายทอดอาชีพนี้ให้ยั่งยืนถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน  และจะทำเป็นแบรนด์ตำบล-อำเภอ


         ตะกร้าสานลายขิดจากต้นกกผสมหวาย

         เป็นผลิตภัณฑ์ของ กศน.อ.พังโคน มีที่มาจากการที่ชาวบ้านทอเสื่ออยู่แล้ว  กศน.ไปจัดการศึกษาต่อยอด ปรับประยุกต์ให้มีลวดลาย รูปแบบใหม่ เพิ่มสีสัน  โดยจัดกระบวนการให้ความรู้เติมเต็มปัญญา ทั้งการศึกษาพื้นฐาน การศึกษาอาชีพระยะสั้น 100 ชั่วโมง การศึกษาเพื่อการพัฒนาสังคมและชุมชนลงไปในกลุ่มของคุณป้าสุนทร ( เดิมคุณป้าได้ความรู้เรื่องการจักสานจากต้นกกนี้มาจากการการดูรายการทีวี แล้วฝึกทำเอง )   เป็นกลุ่มที่แอคทีฟมาก ครูผิดเวลา 5 นาที จะโทร.ตาม   เป็นศูนย์ฝึกอาชีพที่รับการศึกษาดูงานเป็นประจำ เช่น 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้มาดูงานเมื่อ ม.ค.55    อยู่ในเขตตำบลพังโคน ใกล้สำนักงาน กศน.อำเภอ  ผลิตภัณฑ์ได้ระดับ 5 ดาวของจังหวัด ขยายเป็น OTOP  ได้ออเดอร์ตลอด ขายดีมาก ผลิตไม่ทัน  ให้คุณป้าเป็นครูขยายเครือข่ายไปหลายอำเภอ ทำได้ทุกเพศทุกวัย


 

 

 

 

 

 

รายการสายใย กศน.  วันที่  23  กรกฎาคม  2555

 

 

         เรื่อง “ยุทธศาสตร์การพัฒนาครู กศน.2555”

 

         ดำเนินรายการโดย นายวสันต์  บุญหนุน
         วิทยากร คือ
         - นายสัจจา  วงศ์สาโรจ  ผู้อำนวยการ กลุ่มการเจ้าหน้าที่ 
         - นายสาธิต  เจรีรัตน์  ครูเชี่ยวชาญ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก

 

         ครูในสำนักงาน กศน. มีหลายกลุ่ม กลุ่มแรกคือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  อีกกลุ่มหนึ่งคือพนักงานราชการ เช่นตำแหน่งครูอาสาสมัคร และตำแหน่งครู กศน.ตำบล  มีหน้าที่จัดการเรียนการสอนจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้กับนักศึกษาและประชาชน

 

         ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาครูของ กศน. จะมีแผนในแต่ละปี เพื่อให้ครูมีความรู้ มีทักษะ มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน  เพื่อส่งผลให้การทำงานมีประสิทธิภาพ    แผนในการพัฒนาปี 2555 เช่น
         - การพัฒนาครูก่อนการแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะ ( ชำนาญการ เชี่ยวชาญ ) 
         - พัฒนาครูก่อนการแต่งตั้งให้เปลี่ยนตำแหน่ง เช่น เปลี่ยนจากครูเป็นรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยสำนักงาน กศน.จังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด
         - การพัฒนาครูอาสาสมัคร / ครู กศน.ตำบล  ปีนี้ 6 รุ่น ๆ ละ 800-900 คน แบ่งเป็นกลุ่มย่อย กลุ่มละประมาณ 23 คน มี ผอ.กศน.อำเภอ เป็นพี่เลี้ยงประจำกลุ่ม  มีประเด็นให้ถกแถลงในระบบกลุ่มและสรุปเป็นสาระสำคัญนำไปสู่การปฏิบัติได้    ( ในจังหวัดภาคใต้ จะมีการพัฒนาครูปอเนาะ    สำหรับครูในจังหวัดชายแดนภาคใต้จะได้สิทธิพิเศษในเรื่องระยะเวลาการลาพักผ่อน การขอเครื่องราชฯ การขอเลื่อนวิทยฐานะ และได้รับบำเหน็จเดือนละ 2,500 บาท)
         - การพัฒนาครูในเรื่องความรู้เฉพาะสาขา โดย กศน.อำเภอ/เขต  สถาบัน กศน.ภาค  สำนักงาน กศน.จังหวัด  กลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัด  หรือกลุ่มศูนย์ส่วนกลาง

 

         ครู จะต้องมีหลักการสอนที่ดี ซึ่งมีองค์ประกอบ 3 ส่วน
         1. ครูต้องรู้ว่าจะสอนอย่างไร
         2. ครูต้องรู้ว่าการจะเรียนรู้นั้น จะเรียนรู้อย่างไร
         3. ครูต้องรู้ว่าการสอนของครูนั้น ดีหรือไม่ดีอย่างไร

 

         หลักการสอนแบบ 8 ขั้นตอน
         1)  เตรียมความพร้อมก่อนที่จะสอน ( สถานที่ ห้องเรียน สื่ออุปกรณ์ต่าง )
         2)  นำเข้าสู่บทเรียน
         3)  ดึงประสบการณ์เดิมจากผู้เรียนรายบุคคล  ซึ่งผู้เรียนมาจากหลากหลายอาชีพ ดึงให้มามีส่วนในการจัดกระบวนการเรียนการสอน
         4)  รวมกลุ่ม เพื่อแชร์ประสบการณ์ รวมประสบการณ์
         5)  ให้ผู้เรียนนำเสนอผลงานกลุ่ม ในประเด็นที่กำหนด
         6)  ครูเติมเต็ม ตามเนื้อหาสาระตามหลักวิชา
         7)  นำไปสู่วิถีชีวิต นำไปสู่การปฏิบัติ
         8) บันทึกการสอนในครั้งนี้ ว่าดีหรือไม่ได้อย่างไร ควรพัฒนาอย่างไร
         ( เตรียมความพร้อม อุ่นเครื่อง เรื่องรายบุคคล รวมพลช่วยกันสร้างสรรค์ผลงาน สื่อสารวิธี มากมีวิชาการ สืบสานรายคน สรุปผล กศน. )  ขอรับเอกสารได้ที่สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก  หรือจังหวัดจัดอบรมโดยแจ้งขอรับการสนับสนุนวิทยากร ( หลักสูตร 3 วัน )

 

         ในขณะจัดการเรียนการสอน ครูต้องใช้ยุทธศาสตร์ “การสังเกต” เป็นอาวุธสำคัญ  สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนว่ากล้าคิดกล้าทำกล้าพูดกล้าแสดงไหม  โดยครูต้องเปิดโอกาสให้ผู้เรียนพูดเป็น พูดหน้าชั้นได้ สื่อสารได้ ยอมรับความคิดเห็นความแตกต่าง รู้จักเป็นผู้นำผู้ตาม เป็นต้น  และสนับสนุนส่งเสริมด้านที่โดดเด่นของเขา  หรือแก้ปัญหาเช่นฝึกให้พูดในเรื่องง่าย ๆ ก่อน

 

         ตามกรอบอัตรากำลัง อำเภอขนาดเล็กจะมีครู 5 คน รวมทั่วประเทศต้องมีครูประมาณสี่ถึงห้าพันคน  แต่ขณะนี้มีข้าราชการอยู่เพียงสองพันกว่าคน  จึงใช้เงินอุดหนุนรายหัวจ้างครู ศรช. มาช่วยสอน  และได้ปรับเปลี่ยนเป็นพนักงานราชการตำแหน่งครู กศน.ตำบลประมาณ 8,400 กว่าอัตรา  รวมกับครูอาสาสมัครซึ่งเปลี่ยนจากลูกจ้างชั่วคราวเป็นพนักงานราชการในปี 2548 มาช่วยจัดการเรียนการสอน เดิมครูอาสาฯมีบทบาทหน้าที่สอนผู้ไม่รู้หนังสือ ปัจจุบันเพิ่มบทบาทหน้าที่ต่าง ๆ   ปัจจุบันมีพนักงานราชการประมาณ 14,000 คน ควรจะพอ แต่จำนวนผู้เรียนเพิ่มขึ้นอีกเพราะต้องสอนประชาชนตั้งแต่แรกเกิดตลอดชีวิตจนตาย จึงไม่พอ  ต้องพัฒนาให้ครูมีประสิทธิภาพสูงสุด

 

         ขณะนี้มีการประสานงานกับคุรุสภา ให้รับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูให้มหาวิทยาลัยเปิดสอนครู กศน.ที่ยังไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  มีผู้แสดงความจำนงจะเข้าเรียนสามถึงสี่พันคน   เมื่อมีใบประกอบวิชาชีพครูแล้วก็สามารถสมัครสอบเป็นครูผู้ช่วย กศน.ได้

 

         ในด้านการเตรียมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนปี 2558  จะมีการจัดอบรมให้ความรู้ผู้บริหารเรื่องภาษาอังกฤษที่จะใช้ในการสื่อสารในประชาคมอาเซียน   และกลุ่มแผนงานมีแผนอื่น ๆ อีก    ในเรื่องของการพัฒนาครูมีการให้ไปเรียนรู้ในประเทศเพื่อนบ้าน  และใหครูจากประเทศจีนมาสอนภาษาจีนตามสถานศึกษาต่าง ๆ   มีโครงการเพชรน้ำหนึ่งให้ครูไปอยู่โฮมสเตย์ในต่างประเทศ 3 อาทิตย์เพื่อเรียนรู้ภาษาอังกฤษ/การอยู่ร่วมกัน/การทำงาน  แล้วกลับมาถ่ายทอด   มีการเผยแพร่ความรู้เรื่องอาเซียน

 

         ( เรื่องปรับฐานเงินเดือนข้าราชการครูฯเพิ่มขึ้นเป็นบัญชีเงินเดือนใหม่  กำลังส่งเข้า ครม.  ต้องรอบัญชีเงินเดือนใหม่ของครูก่อน )

 

         เดือน ก.ย.55 นี้จะมีข้าราชการครูรวม ผอ. เกษียณประมาณ 80 คน  ต้องรอ ค.พ.ร.คืนอัตราเกษียณมาให้ก่อนจึงจะบรรจุคนใหม่แทนได้ บางครั้งต้องรอเป็นปี จึงขาดครูช่วงหนึ่ง

 

         การเป็นครูต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จึงจะขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้ ( ต่อทุก 5 ปี )

 

         กศน. ขาดครูสอนคนพิการ ซึ่งมีสเป็คเฉพาะ ( ปกติต้องวุฒิปริญญาโท หรือเคยสอน/ผ่านการอบรมมาก่อน ) และเราไม่มีตำแหน่งด้วย จึงทำในลักษณะเสริม แต่ก็มีผู้เรียนที่เป็นคนพิการมาก

 

         ครู กศน.ต้องศึกษาหาความรู้ให้ทันสมัย สอนให้ผู้เรียนมีความรู้จริง และเป็นแบบอย่างที่ดี คือหัวใจสำคัญของการเป็นครู
         ในฐานะที่เป็นครูสอนประชาชน ครูเองต้องตื่นตัวอยู่เสมอ ต้องพัฒนาตัวเองให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมบ้านเมืองและสังคมโลก

ผู้เข้าชม : 3834 ครั้ง


www.krukorsornor , ครู กศน.คอม ,ครู กศน , ครู nfe , พนักงานราชการ กศน. ,ข่าวการศึกษา, แจก code ข่าว , แจกโค๊ดข่าวการศึกษา, แจก code ข่าวการศึกษา ,ข้อสอบผู้บริหร กศน , ครูผุ้ช่วย กศน. , ครุกศน, ครูอาสา กศน.,ครูอาสาสมัคร
 หนังสือราชการ กศน.ที่นี่   [อ่านทั้งหมดที่นี่]
Advertisement
บทความ กศน.ล่าสุด
 
เปิดดู 4658 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 5660 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3675 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 4012 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 6791 ครั้ง
25 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3588 ครั้ง
25 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 4025 ครั้ง
25 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3646 ครั้ง
25 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 4268 ครั้ง
25 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3794 ครั้ง
24 / พ.ค. / 2560
  ข่าวด่วน กศน.ล่าสุด
 
เปิดดู 12490 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 7441 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 9994 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 6890 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 6159 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 8643 ครั้ง
13 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 9782 ครั้ง
13 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 5928 ครั้ง
13 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 19611 ครั้ง
5 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 7738 ครั้ง
5 / พ.ย. / 2558
ข่าวเด่นวันนี้..
 
เปิดดู 5690 ครั้ง
7 / มิ.ย. / 2560
 
เปิดดู 4935 ครั้ง
29 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 4529 ครั้ง
29 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 4199 ครั้ง
29 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 4064 ครั้ง
29 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 4334 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 4630 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3813 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 4742 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3716 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 


เว็บครู กศน. ดอทคอม www.krukorsornor.com
เว็บไซต์เล็กๆ ที่มุ่งหวังให้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการ
ทำงานและใช้เป็นช่องทางในการรับข่าวสารแลกเปลี่ยนข่าวสารที่ทันสมัย
เพื่อนำประสบการณ์ที่ได้แลกเปลี่ยนมาใช้ในการปฎิบัตงาน

  | ADMIN | สำนักงาน กศน. | กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ | กลุ่มพัฒนาการศึกษาฯ | ศูนย์ฯ กลุ่มเป้าหมายพิเศษ(ศกพ.) | สถาบันการศึกษาทางไกล | สถาบัน กศน. กทม. |สถาบัน กศน.ภาคเหนือ| สถาบัน กศน.ภาคกลาง |สถาบัน กศน.ใต้ |กศน.ภาคตะวันออก |กศน.อำเภอ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | กระทรวงศึกษาธิการ | สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ |สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร | เปิดสอบตำรวจ ทหาร ปี 2557