[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by ## MAXSITE 1.10 plus ##
 
แชร์ข่าวให้เพื่อน>>>

Advertisement


Advertisement

นำเสนอข่าวและบทความ >>>>โดย ครู กศน.ดอทคอม

สัปดาห์นี้มีเรื่องที่คิดว่าน่าสนใจ ขอเลือกมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 9 เรื่อง ดังนี้

 

         1. วันที่ 15 ส.ค.55 “บรรณารักษ์ หนองจิก” ถามผมผ่านเฟซบุ๊ค ว่า  “บรรณารักษ์ปฎิบัติการจากปัตตานี อยากถามว่าคำสั่งย้ายบรรณารักษ์ที่เขียนย้ายจะออกช่วงไหน”

             ผมตอบว่า   ปกติการย้ายประจำปี รอบที่ยื่นคำขอย้ายในช่วง 1-15 ส.ค.  ถ้าสิ้นเดือน พ.ย.คำสั่งย้ายยังไม่ออก แปลว่าไม่ได้ย้าย

 

 

         2. จากการที่ผมไปให้คำปรึกษาแนะนำและร่วมดำเนินการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน รวมทั้งพัฒนาสถานศึกษาให้มีความพร้อมในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ที่ กศน.อ.มโนรมย์ และ กศน.อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท ในระยะนี้   พบประเด็นที่น่าสนใจว่า  ตามตัวบ่งชี้ที่ 8 ในการประเมินภายนอกของ สมศ. นั้น  เกณฑ์การพิจารณาพัฒนาการจะดูจากคะแนน SAR ของสถานศึกษา 3 ปีย้อนหลัง  ถ้าคะแนน SAR ลดลงอย่างต่อเนื่องทั้ง 3 ปี ( ปรับสัดส่วนคะแนนให้คะแนนเต็มเป็น 5 เท่ากันก่อนเทียบ )  ก็จะได้คะแนนตามเกณฑ์ข้อนี้เป็น 0  ซึ่งอาจทำให้ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 8 นี้ เป็น “ต้องปรับปรุง”  ทั้งนี้ ถ้าผลของตัวบ่งชี้ใดเพียงตัวบ่งชี้เดียวเป็น “ต้องปรับปรุง...”  ก็คือสถานศึกษานั้นไม่ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม   ฉะนั้น ในการทำ SAR ปี 2555 นี้ จึงขอให้ทุก กศน.อำเภอ ทำให้คะแนน SAR ปี 55 มากกว่าปี 54  ( มากกว่าเพียง 0.01 คะแนนก็ยังได้ )  ต้องส่ง SAR ปี 53 และ 54 ไปให้ สมศ. พร้อมกับ SAR ปี 55 ด้วยนะ

 

         3. วันที่ 16 ส.ค.55 ผมถามคุรุสภาว่าจะประชุมบอร์ด ประจำเดือน ส.ค.55 ( ซึ่งมีเรื่องการเปิดสอนหลักสูตร ป.บัณฑิต สำหรับครู กศน. ) เมื่อไร   ได้คำตอบว่า  “กำหนดจะประชุมในวันที่ 23 ส.ค.55 แต่ยังไม่รู้ว่าจะมีการเลื่อนหรือไม่”

 

         4. วันเดียวกัน ( 16 ส.ค. )  “กศน.ตำบลเด่นราษฎร์” ถามผมผ่านเฟซบุ๊คว่า  พนังงานราชการ ครู กศน.ตำบล หมดงบประมาณนี้พวกเราจะได้ทำสัญญา 5 ปีหรือเปล่า

             ผมตอบว่า   พนักงานราชการทุกตำแหน่งของ กศน. ที่บรรจุก่อน 1 ต.ต.54 เมื่อถึงวันที่ 1 ต.ค.55 จะต่อสัญญา 4 ปี ( ไม่ใช่ 5 ปี และต้องรอให้ ก.พ.ร.อนุมัติกรอบอัตรากำลังอีก 4 ปีก่อน )  แต่ถ้าใครบรรจุระหว่าง 1 ตค.54 – 30 ก.ย.55 ยังจะต้องต่อสัญญา 1 ปี อีก 1 ครั้งก่อน

 

         5. วันที่ 17 ส.ค.55  คุณขนิษฐา ฉั่วเจริญ ถามผมทางอีเมล์ผ่าน gotoknow.org ว่า  สมศ. จะมาประเมิน กศน. รอบ 3 ประมาณวันที่เท่าไร

             ผมตอบว่า   แต่ละจังหวัด สมศ.เข้าประเมินไม่พร้อมกัน บางจังหวัดเข้าปี งปม.55 ( เข้าประเมินฯปลายเดือนส.ค.55 หรือในเดือน ก.ย.55 )   บางจังหวัดเข้าปี งปม.56 ( อาจจะเข้าตั้งแต่ ธ.ค.55 )    ปกติก่อนจะเข้าประเมิน สมศ.จะแจ้งให้สถานศึกษาทราบทีมประเมินก่อน แล้วทีมประเมินจะติดต่อสถานศึกษาล่วงหน้าก่อนเข้า 1 - 2 อาทิตย์   ฉะนั้น ถ้าเขายังไม่แจ้งมา ก็แสดงว่ายังมีเวลาอีกอย่างน้อย 1 อาทิตย์ครับ

 

         6. วันที่ 17 ส.ค.55 คุณชัยวัฒน์  ครู กศน.ตำบลท่าราบ อ.เมืองราชบุรี  ถามผมผ่านเฟซบุ๊ค ว่า  เครื่องแบบพนักงานราชการของครู กศน.ตำบลเป็นแบบไหน สามารถแต่งเครื่องแบบได้ไหม งงไปหมดแล้ว

             ผมตอบว่า   ปัจจุบันระเบียบเครื่องแบบปกติ สีกากี ของพนักงานราชการ สป.ศธ. ยังเป็นฉบับปี 2554  ( ดูระเบียบนี้ได้ที่ http://ahph9thi.gotoknow.org/assets/media/files/000/803/058/original_uniform54.pdf )   คือพนักงานราชการทั่วไป เช่น ครูอาสาฯ ครู กศน.ตำบล ใช้ขีดลักษณะเหมือนขีดของลูกจ้างประจำ ( 2 ขีด ) และเข็มขัดสีดำ   แต่ท่านเลขาธิการ กศน. กำลังเสนอเปลี่ยนระเบียบใหม่ให้เข็มขัดเป็นสีกากี และใช้ 3 ขีด สำหรับผูที่ที่อายุราชการในตำแหน่งพนักงานราชการยังไม่ครบ 9 ปี   ถ้าครบ 9 ปี ให้เปลี่ยนเป็น 4 ขีด  ส่วนท่าน ผอ.กจ.กศน.บอกว่าจะปรับขีดพนักงานราชการใหม่ให้เป็นเอกลักษณ์ของพนักงานราชการโดยเฉพาะ ด้วยการนำตราครุฑมาติดทับลงบนขีด   ซึ่ง ณ วันนี้ ( 17 ส.ค.55 ) ท่านปลัดกระทรวงศึกษาธิการยังไม่ได้ลงนามในระเบียบใหม่นี้

 

         7. วันที่ 18 ส.ค.55 คุณเสาวลักษณ์ หัวหน้า กศน.ตำบลเกาะเรียน อ.พระนครศรีอยุธยา  ถามผมในบันทึก gotoknow.org นี้ ว่า  วันที่ ๙ กันยายน จะให้ครู กศน.ที่ไปอบรมรุ่นที่ ๑ ไปต้อนรับคณะยูเนสโกที่โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลส จริงหรือเปล่า
             ผมตอบว่า  
เขาให้ หัวหน้า กศน.ตำบล จังหวัดละ 13 คน ( ที่ผ่านการอบรม ณ ค่ายลูกเสือ เสือป่าแคมป์ จ.สระบุรี เมื่อปีที่แล้ว ) ไปร่วมประชุมงานวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ ที่โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ฯ กทม. วันที่ 9 ก.ย.55 ใส่ชุดสีกรมท่า

 

 

             ใครสนใจ ดาวน์โหลดรายชื่อผู้ผ่านการพัฒนาสมรรถนะหัวหน้า กศน.ตำบล ปี 2554 ทั้ง 3 รุ่น ได้ที่  http://www.siced.ac.th/koratsite1.08/UserFiles/File/thai%20develop/develop%20tumbon%202554/tumbon54.rar


             - สำหรับ รายชื่อผู้ผ่านการพัฒนาโครงการเสริมสร้างศักยภาพ "หัวหน้า กศน.ตำบล" ปี พ.ศ.2555 รวมทั้ง 3 รุ่น เรียงตามจังหวัด ดาวน์โหลดได้ที่ 
http://www.siced.ac.th/koratsite1.08/UserFiles/File/thai%20develop/develop2555/develop55_tumbon.pdf
             - รายชื่อครูอาสาฯที่ผ่านการพัฒนาโครงการเสริมสร้างศักยภาพ ปี พ.ศ.2555 รวมทั้ง 3 รุ่น เรียงตามจังหวัด ดาวน์โหลดได้ที่ 
www.siced.ac.th/koratsite1.08/UserFiles/File/thai%20develop/develop2555/develop55_volunteer.pdf


         8. เมื่อวันที่ 14 ส.ค.55 มีกฎกระทรวงเกี่ยวกับ กศน. ผ่าน ครม. 4 ฉบับ ทำให้หลายคนเข้าใจผิดว่า พ.ร.บ.กศช. ( พ.ร.บ.การศึกษาตลอดชีวิต ) ผ่านแล้ว  ที่จริงเป็นคนละเรื่อง ไม่เกี่ยวกัน   ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 18 ส.ค.55 ท่าน ผอ.สนง.กศน.จ.นนทบุรี บอกว่า พ.ร.บ.กศช.ผ่านท่าน รมว.สุชาติส่งไป ครม.แล้ว แต่ยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของกฤษฎีกา ยังไม่ผ่าน ครม.  ( ถ้าเป็น พ.ร.บ. ถึงจะเข้าและผ่าน ครม. ก็ยังจะต้องเข้าสภาฯอีก )

 

         9. วันอาทิตย์ที่ 19 ส.ค.55  ผมไปร่วมเป็นกรรมการสัมภาษณ์ ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการตำแหน่งครู กศน.ตำบล ของ สนง.กศน.จ.พระนครศรีอยุธยา  ที่โรงเรียนวัดพนันเชิงฯ  โดยมีผู้สมัคร 142 คน ขาดสอบ 4 คน ใครสอบผ่านเกณฑ์ก็ขึ้นบัญชีไว้ 1 ปี  คะแนนเต็ม 200 คะแนน สอบข้อเขียน 100 คะแนนด้วยข้อสอบปรนัย 100 ข้อ, แนวทางการพัฒนา กศน.ตำบล 50 คะแนน และสัมภาษณ์ 50 คะแนน
             การสัมภาษณ์ มีกรรมการสัมภาษณ์ 8 ชุด ๆ ละ 3 คน ใช้คะแนนเฉลี่ยจาก 3 คน โดยตกลงกันว่าให้กรรมการแต่ละคนให้คะแนนสัมภาษณ์อยู่ในช่วง 45-49 คะแนน  และเรียกผู้สมัครเข้าสัมภาษณ์เรียงตามลำดับเลขประจำตัวสอบ เมื่อถึงคิว กรรมการสัมภาษณ์ชุดไหนว่างก็เข้าสอบกับกรรมการชุดนั้น  ฉะนั้นผู้สมัครจะไม่รู้ล่วงหน้าว่าจะได้เข้าสอบสัมภาษณ์กับกรรมการชุดไหน

             ( วันที่ 20 ส.ค.55 ผมไปราชการที่ อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท อีก 1 วัน )

ผู้เข้าชม : 5169 ครั้ง


www.krukorsornor , ครู กศน.คอม ,ครู กศน , ครู nfe , พนักงานราชการ กศน. ,ข่าวการศึกษา, แจก code ข่าว , แจกโค๊ดข่าวการศึกษา, แจก code ข่าวการศึกษา ,ข้อสอบผู้บริหร กศน , ครูผุ้ช่วย กศน. , ครุกศน, ครูอาสา กศน.,ครูอาสาสมัคร
 หนังสือราชการ กศน.ที่นี่   [อ่านทั้งหมดที่นี่]
Advertisement
บทความ กศน.ล่าสุด
 
เปิดดู 4658 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 5660 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3675 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 4011 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 6791 ครั้ง
25 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3587 ครั้ง
25 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 4025 ครั้ง
25 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3646 ครั้ง
25 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 4267 ครั้ง
25 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3794 ครั้ง
24 / พ.ค. / 2560
  ข่าวด่วน กศน.ล่าสุด
 
เปิดดู 12489 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 7441 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 9994 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 6890 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 6159 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 8643 ครั้ง
13 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 9782 ครั้ง
13 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 5928 ครั้ง
13 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 19611 ครั้ง
5 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 7738 ครั้ง
5 / พ.ย. / 2558
ข่าวเด่นวันนี้..
 
เปิดดู 5690 ครั้ง
7 / มิ.ย. / 2560
 
เปิดดู 4935 ครั้ง
29 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 4529 ครั้ง
29 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 4199 ครั้ง
29 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 4064 ครั้ง
29 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 4334 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 4630 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3813 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 4742 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3716 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 


เว็บครู กศน. ดอทคอม www.krukorsornor.com
เว็บไซต์เล็กๆ ที่มุ่งหวังให้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการ
ทำงานและใช้เป็นช่องทางในการรับข่าวสารแลกเปลี่ยนข่าวสารที่ทันสมัย
เพื่อนำประสบการณ์ที่ได้แลกเปลี่ยนมาใช้ในการปฎิบัตงาน

  | ADMIN | สำนักงาน กศน. | กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ | กลุ่มพัฒนาการศึกษาฯ | ศูนย์ฯ กลุ่มเป้าหมายพิเศษ(ศกพ.) | สถาบันการศึกษาทางไกล | สถาบัน กศน. กทม. |สถาบัน กศน.ภาคเหนือ| สถาบัน กศน.ภาคกลาง |สถาบัน กศน.ใต้ |กศน.ภาคตะวันออก |กศน.อำเภอ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | กระทรวงศึกษาธิการ | สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ |สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร | เปิดสอบตำรวจ ทหาร ปี 2557