[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by ## MAXSITE 1.10 plus ##
+Post : วันอังคาร ที่ 28 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2558
 
แชร์ข่าวให้เพื่อน>>>

Advertisement


Advertisement

นำเสนอข่าวและบทความ >>>>โดย ครู กศน.ดอทคอม

มารู้จักหลักสูตรใหม่กัน...

นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการ กศน. เปิดเผยว่า ในการประชุมเสนอร่างหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.... กำหนดให้
มาตรฐานการจบระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย เชื่อมโยงกับกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ให้ผู้เรียนมีทักษะที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 ( การคิดสร้างสรรค์, การใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศ ) และให้ความสำคัญต่อการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในแต่ละพื้นที่ สนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนรู้และเข้าใจในระบอบประชาธิปไตย มีคุณธรรมจริยธรรม และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างเหมาะสม และพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ

โครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วย วิชาบังคับ 8 หมวด และวิชาเลือก 3 กลุ่ม ( 3 แผน )
วิชาบังคับ 8 หมวด ได้แก่ 1.ภาษาไทย 2.ภาษาต่างประเทศ 3.คณิตศาสตร์ 4.วิทยาศาสตร์ 5.สังคม 6.ทักษะการดำเนินการ 7.พื้นฐานอาชีพ และ 8.หมวดวิชาเทคโนโลยีและสารสนเทศ
วิชาเลือก 3 กลุ่ม คือ
1. กลุ่มวิชาการ เหมาะสำหรับผู้เรียนที่อายุไม่มาก ที่ต้องการเรียนต่อระดับอุดมศึกษา เน้นเนื้อหาความรู้เชิงวิชาการเฉพาะทาง
2. กลุ่มการประกอบอาชีพและทั่วไป เน้นเนื้อหาสาระทักษะการประกอบอาชีพ
3. กลุ่มสถานศึกษา เป็นกลุ่มวิชาเลือกที่สถานศึกษา กศน.แต่ละแห่งจะพัฒนาขึ้นเอง เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียน และเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดหรือภูมิภาค
.
รูปแบบการเรียน มี 3 รูปแบบ
1. แบบชั้นเรียน
2. แบบทางไกล ( เข้มข้นกว่าแบบทางไกลในปัจจุบัน โดยผู้เรียนต้องมาพบครูเพื่อประเมินความก้าวหน้าในการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน และเสนอผลงานที่มอบหมาย )
3. แบบเทียบระดับการศึกษา
ทั้งนี้ ครู กศน.ตำบล จะเป็นผู้คัดกรองว่าผู้เรียนรายใด เรียนรูปแบบใด

จากนี้ จะนำร่างหลักสูตรไปประชาพิจารณ์เพื่อสอบถามความเห็นจากครู กศน.ในระดับอำเภอ จังหวัด แล้วเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม อัธยาศัย พิจารณาเห็นชอบ และประกาศใช้ต่อไป


ขอขอบคุณบทความดีๆจาก เอกชัย ยุติศรี

ผู้เข้าชม : 4078 ครั้ง


www.krukorsornor , ครู กศน.คอม ,ครู กศน , ครู nfe , พนักงานราชการ กศน. ,ข่าวการศึกษา, แจก code ข่าว , แจกโค๊ดข่าวการศึกษา, แจก code ข่าวการศึกษา ,ข้อสอบผู้บริหร กศน , ครูผุ้ช่วย กศน. , ครุกศน, ครูอาสา กศน.,ครูอาสาสมัคร
 หนังสือราชการ กศน.ที่นี่   [อ่านทั้งหมดที่นี่]
Advertisement
บทความ กศน.ล่าสุด
 
เปิดดู 4658 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 5660 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3675 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 4012 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 6791 ครั้ง
25 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3587 ครั้ง
25 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 4025 ครั้ง
25 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3646 ครั้ง
25 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 4267 ครั้ง
25 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3794 ครั้ง
24 / พ.ค. / 2560
  ข่าวด่วน กศน.ล่าสุด
 
เปิดดู 12490 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 7441 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 9994 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 6890 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 6159 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 8643 ครั้ง
13 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 9782 ครั้ง
13 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 5928 ครั้ง
13 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 19611 ครั้ง
5 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 7738 ครั้ง
5 / พ.ย. / 2558
ข่าวเด่นวันนี้..
 
เปิดดู 5690 ครั้ง
7 / มิ.ย. / 2560
 
เปิดดู 4935 ครั้ง
29 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 4529 ครั้ง
29 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 4199 ครั้ง
29 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 4064 ครั้ง
29 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 4334 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 4630 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3813 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 4742 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3716 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 


เว็บครู กศน. ดอทคอม www.krukorsornor.com
เว็บไซต์เล็กๆ ที่มุ่งหวังให้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการ
ทำงานและใช้เป็นช่องทางในการรับข่าวสารแลกเปลี่ยนข่าวสารที่ทันสมัย
เพื่อนำประสบการณ์ที่ได้แลกเปลี่ยนมาใช้ในการปฎิบัตงาน

  | ADMIN | สำนักงาน กศน. | กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ | กลุ่มพัฒนาการศึกษาฯ | ศูนย์ฯ กลุ่มเป้าหมายพิเศษ(ศกพ.) | สถาบันการศึกษาทางไกล | สถาบัน กศน. กทม. |สถาบัน กศน.ภาคเหนือ| สถาบัน กศน.ภาคกลาง |สถาบัน กศน.ใต้ |กศน.ภาคตะวันออก |กศน.อำเภอ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | กระทรวงศึกษาธิการ | สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ |สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร | เปิดสอบตำรวจ ทหาร ปี 2557