[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by ## MAXSITE 1.10 plus ##
 
แชร์ข่าวให้เพื่อน>>>

Advertisement


Advertisement

นำเสนอข่าวและบทความ >>>>โดย ครู กศน.ดอทคอม

ตัวอย่างแผนฯ กศน.ตำบล, การทำ “คำรับรองการปฏิบัติราชการ” ,การทำ “คำรับรองการปฏิบัติราชการ” , การทำ “ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ”
.
วันที่ 30 ต.ค.58
ชมภู่ อ้วนกลม ถามในอินบ็อกซ์เฟซบุ๊คผม ว่า ถ้า กศน.ตำบลมีครู กศน.ตำบล 2 คน จะกรอกข้อมูลแผนปฏิบัติการและคำรับรองการปฏิบัติราชการ กศน.ตำบลอย่างไร

 

      ผมตอบว่า

           1) การทำ “คำรับรองการปฏิบัติราชการ” ให้ครูแต่ละคน จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของตนเอง ทุกคน ๆ ละ 1 ชุด

           2) การทำ “แผนปฏิบัติการ กศน.ตำบล” ให้รวมจัดทำ ตำบลละ 1 ชุด ( เป็นกลุ่มเป้าหมายภาพรวมที่ กศน.ตำบลรับผิดชอบ )

           3) การทำ “ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ” ให้ร่วมกันจัดทำ ตำบลละ 1 ฐานข้อมูล

      หมายเหตุ

            1. การกรอก “ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ” กรอกที่
http://202.29.172.133/DMIS/ กรอกให้เสร็จภายในวันที่ 30 พ.ย.58ส่วนโปรแกรมสำหรับกรอกข้อมูล ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ แบบ Offline เพื่อ Upload ข้อมูลขึ้นเว็บภายหลัง ดาวน์โหลดได้ที่ https://db.tt/riO6j5DJ

            2. แบบฟอร์มการทำเอกสาร “คำรับรองการปฏิบัติราชการ” กับ “แผนปฏิบัติการ กศน.ตำบล” อยู่ในไฟล์เอ็กซ์เซล ไฟล์เดียวกัน แต่แยกชีต ดาวน์โหลดได้ที่ https://goo.gl/VxnFSw ส่งจังหวัดภายในวันที่ 9 พ.ย.58

            3. ในส่วนของ “แผนปฏิบัติการ กศน.ตำบล” นั้น ส่งจังหวัดภายในวันที่ 9 พ.ย.58 เฉพาะตารางแผนฯในข้อ 2. ส่วนฉบับเต็มประกอบด้วย
      - ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานเพื่อการวางแผน
      - ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม กศน.ตำบล/แขวง ( SWOT Analysis )
      - ส่วนที่ 3 แนวทาง/กลยุทธ์ การดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของ กศน.ตำบล/แขวง
      - ส่วนที่ 4 แผนปฏิบัติการ ตามตารางในไฟล์ข้อ 2.
      - ส่วนที่ 5 แผนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำหรับกลุ่มเป้าหมายในตำบล ( สรุปจำนวนคนในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย จำแนกรายกิจกรรม )
      - ส่วนที่ 6 รายละเอียดโครงการดูหัวข้อย่อยแต่ละส่วนได้จากฟอร์มปีก่อน ที่
https://db.tt/i3kKrUsE แต่ปรับให้มีข้อมูลครบที่จะกรอกใน “ระบบฐานข้อมูลฯ” ตามข้อ 1.

      4. ตัวอย่างการจัดทำแผนปฏิบัติการ กศน.ตำบล ในรูปแบบแผนจุลภาค ( Micro Planing ) ปีงบประมาณ 2559 ของ กศน.ตำบลบางโพธิ์เหนือ ( ยังไม่สมบูรณ์ ) ดูที่

      - ไฟล์สกุล .pdf :
http://www.krunokrabop.com/private_…/…/Micro_Planning-59.pdf
      - ไฟล์สกุล .docx :
https://db.tt/sfGVOblC
      - ไฟล์สกุล .doc :
https://db.tt/7lBQhDr7

       ผมยังไม่ได้อ่านรายละเอียด ดูคร่าว ๆ แล้ว ละเอียดมากในส่วนที่ 6 รายละเอียดโครงการ นั้น ถ้างาน/กิจกรรม/โครงการใด ต้องเขียนโครงการเสนอ ก็ควรนำโครงการนั้นมาใส่ไว้ในส่วนนี้ด้วย ( โครงการที่เคยทำปีก่อน จะสามารถปรับมาเป็นของปีนี้ได้ไม่ยาก )


ขอคุณบทความจาก
อ.เอกชัย ยิติศรี

ผู้เข้าชม : 5892 ครั้ง


www.krukorsornor , ครู กศน.คอม ,ครู กศน , ครู nfe , พนักงานราชการ กศน. ,ข่าวการศึกษา, แจก code ข่าว , แจกโค๊ดข่าวการศึกษา, แจก code ข่าวการศึกษา ,ข้อสอบผู้บริหร กศน , ครูผุ้ช่วย กศน. , ครุกศน, ครูอาสา กศน.,ครูอาสาสมัคร
 หนังสือราชการ กศน.ที่นี่   [อ่านทั้งหมดที่นี่]
Advertisement
บทความ กศน.ล่าสุด
 
เปิดดู 4658 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 5660 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3675 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 4012 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 6791 ครั้ง
25 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3588 ครั้ง
25 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 4025 ครั้ง
25 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3646 ครั้ง
25 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 4268 ครั้ง
25 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3794 ครั้ง
24 / พ.ค. / 2560
  ข่าวด่วน กศน.ล่าสุด
 
เปิดดู 12490 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 7441 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 9994 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 6890 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 6159 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 8643 ครั้ง
13 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 9782 ครั้ง
13 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 5928 ครั้ง
13 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 19611 ครั้ง
5 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 7738 ครั้ง
5 / พ.ย. / 2558
ข่าวเด่นวันนี้..
 
เปิดดู 5690 ครั้ง
7 / มิ.ย. / 2560
 
เปิดดู 4935 ครั้ง
29 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 4529 ครั้ง
29 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 4199 ครั้ง
29 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 4064 ครั้ง
29 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 4334 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 4630 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3813 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 4742 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3716 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 


เว็บครู กศน. ดอทคอม www.krukorsornor.com
เว็บไซต์เล็กๆ ที่มุ่งหวังให้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการ
ทำงานและใช้เป็นช่องทางในการรับข่าวสารแลกเปลี่ยนข่าวสารที่ทันสมัย
เพื่อนำประสบการณ์ที่ได้แลกเปลี่ยนมาใช้ในการปฎิบัตงาน

  | ADMIN | สำนักงาน กศน. | กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ | กลุ่มพัฒนาการศึกษาฯ | ศูนย์ฯ กลุ่มเป้าหมายพิเศษ(ศกพ.) | สถาบันการศึกษาทางไกล | สถาบัน กศน. กทม. |สถาบัน กศน.ภาคเหนือ| สถาบัน กศน.ภาคกลาง |สถาบัน กศน.ใต้ |กศน.ภาคตะวันออก |กศน.อำเภอ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | กระทรวงศึกษาธิการ | สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ |สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร | เปิดสอบตำรวจ ทหาร ปี 2557