[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by ## MAXSITE 1.10 plus ##
 
แชร์ข่าวให้เพื่อน>>>

Advertisement


Advertisement

นำเสนอข่าวและบทความ >>>>โดย ครู กศน.ดอทคอม

         ขณะนี้มีสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งเตรียมดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาใหม่ชั้นปี ที่ 1 ปีการศึกษา2555 โดยวิธีรับตรงซึ่งการอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาและเปิดสอน หลักสูตรต่างๆเป็นอำนาจของสภาสถาบันและการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและ มีความรับผิดชอบต่อสังคมจะเป็นภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่ง
          การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาถือเป็นการจัดทำบริการสาธารณะแก่ประชาชนดัง นั้นสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการในฐานะองค์กรกำกับดูแล การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาประสงค์จะให้ประชาชนผู้รับบริการอุดมศึกษาได้ รับการคุ้มครองจากรัฐสามารถรับบริการด้านการอุดมศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐานได้ ตามกฎหมายนิสิตนักศึกษาได้รับการบริการจากสถาบันอุดมศึกษาอย่างครบถ้วนตาม มาตรการในการคุ้มครองสิทธิของกระทรวงศึกษาธิการจึงขอให้ผู้ปกครองและนัก เรียนตรวจสอบข้อมูลและใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจก่อนเลือกเรียนในหลักสูตร หรือสถาบันใดดังนี้ตรวจสอบหลักสูตรก่อนตัดสินใจที่
www.mua.go.th  เมนู1. หลักสูตรทุกสาขาวิชาต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและ ผ่านการรับทราบจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา2. หลักสูตรทุกสาขาวิชาที่ต้องสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพต้องผ่านการรับรองจาก องค์กรวิชาชีพนั้นๆ (ได้แก่แพทย์เภสัชกรรมทันตแพทย์พยาบาลสัตวแพทย์เทคนิคการแพทย์กายภาพบำบัด ทนายความวิศวกรสถาปนิกครูและบัญชี)  3. หลักสูตรที่จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันต้องผ่านการรับทราบจากคณะ กรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) 4. สถาบันอุดมศึกษาที่เลือกควรผ่านมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน5. สถาบันอุดมศึกษาที่เลือกควรผ่านมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกจาก สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  ตรวจสอบการให้บริการของสถาบันอุดมศึกษา
          1. ข้อมูลระบบการลงทะเบียนที่ถูกต้อง2. รายชอและคุณวุฒิของอาจารย์ประจำหลักสูตรต่างๆจากเอกสารหลักสูตรที่ผ่านการ รับทราบจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา3. การให้บริการต่างๆตามสิทธิที่นิสิตนักศึกษาพึงจะได้รับตามประกาศกระทรวง ศึกษาธิการเรองนโยบายที่สถาบันอุดมศึกษาพึงปฏิบัติต่อนิสิตนักศึกษาพบปัญหา การจัดการเรียนการสอนไม่มีคุณภาพและมาตรฐาน
          สามารถแจ้งสภาสถาบันอุดมศึกษานั้นๆซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายในการกำกับมาตรฐาน การศึกษาตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดและหากมีความเสียหายเกิดขึ้นประชาชน ผู้ได้รับความเสียหายสามารถดำเนินการเรียกร้องได้ตามพระราชบัญญัติความรับ ผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหมายเลข โทรศัพท์02-6105380,02-6105374, 02-6105378, 02-6105454, 02-6105379  หมายเลขโทรสาร 02-3545530, 02-3545491

          ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน

ผู้เข้าชม : 4342 ครั้ง


www.krukorsornor , ครู กศน.คอม ,ครู กศน , ครู nfe , พนักงานราชการ กศน. ,ข่าวการศึกษา, แจก code ข่าว , แจกโค๊ดข่าวการศึกษา, แจก code ข่าวการศึกษา ,ข้อสอบผู้บริหร กศน , ครูผุ้ช่วย กศน. , ครุกศน, ครูอาสา กศน.,ครูอาสาสมัคร
 หนังสือราชการ กศน.ที่นี่   [อ่านทั้งหมดที่นี่]


 คลังข้อสอบครู กศน./พนักงานราชการ กศน./ครูผู้ช่วย กศน.   [ดูแนวข้อสอบทั้งหมด ที่นี่]


 พรบ./คำสั่ง/ระเบียบเกี่ยวกับ กศน.   [ดู พรบ. ทั้งหมด ที่นี่]


 สาระน่ารู้กับครูเอกชัย.  [ดูบทความทั้งหมด ที่นี่]

Advertisement
บทความ กศน.ล่าสุด
 
เปิดดู 4168 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 5070 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3315 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3574 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 6098 ครั้ง
25 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3237 ครั้ง
25 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3579 ครั้ง
25 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3289 ครั้ง
25 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3879 ครั้ง
25 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3474 ครั้ง
24 / พ.ค. / 2560
  ข่าวด่วน กศน.ล่าสุด
 
เปิดดู 11364 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 6879 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 9333 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 6348 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 5659 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 8052 ครั้ง
13 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 9002 ครั้ง
13 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 5459 ครั้ง
13 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 19005 ครั้ง
5 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 7129 ครั้ง
5 / พ.ย. / 2558
ข่าวเด่นวันนี้..
 
เปิดดู 5103 ครั้ง
7 / มิ.ย. / 2560
 
เปิดดู 4356 ครั้ง
29 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3964 ครั้ง
29 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3743 ครั้ง
29 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3653 ครั้ง
29 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3868 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 4167 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3453 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 4137 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3377 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560

เว็บครู กศน. ดอทคอม www.krukorsornor.com
เว็บไซต์เล็กๆ ที่มุ่งหวังให้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการ
ทำงานและใช้เป็นช่องทางในการรับข่าวสารแลกเปลี่ยนข่าวสารที่ทันสมัย
เพื่อนำประสบการณ์ที่ได้แลกเปลี่ยนมาใช้ในการปฎิบัตงาน

  | ADMIN | สำนักงาน กศน. | กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ | กลุ่มพัฒนาการศึกษาฯ | ศูนย์ฯ กลุ่มเป้าหมายพิเศษ(ศกพ.) | สถาบันการศึกษาทางไกล | สถาบัน กศน. กทม. |สถาบัน กศน.ภาคเหนือ| สถาบัน กศน.ภาคกลาง |สถาบัน กศน.ใต้ |กศน.ภาคตะวันออก |กศน.อำเภอ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | กระทรวงศึกษาธิการ | สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ |สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร | เปิดสอบตำรวจ ทหาร ปี 2557