[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by ## MAXSITE 1.10 plus ##

Advertisement


Advertisement
นำเสนอข่าวและบทความ >>>>โดย ครู กศน.ดอทคอม

                                การประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด มีความจำเป็นที่สถานศึกษาจะต้องให้
ความร่วมมือในการเข้ารับการประเมิน เพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น และเป็นการปฏิบัติตามกฎกระทรวง ว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ที่ต้นสังกัดจะต้องติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอย่างน้อยหนึ่งครั้ง
ในทุกสามปี ซึ่งสำนักงาน กศน.ได้พัฒนาระบบ วิธีการและขั้นตอนการประเมินขึ้น เริ่มดำเนินการประเมินเป็นปีแรก ในปีงบประมาณ 2554 การประเมินที่ผ่านมามีข้อค้นพบจากการวิจัย เรื่อง
แนวทางการนำรูปแบบการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาโดยต้นสังกัด
ของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ไปสู่การปฏิบัติ
: กรณีศึกษาสำนักงาน กศน.จังหวัด และศูนย์ กศน.อำเภอ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้  ว่าสถานศึกษาที่รับการประเมินต้องการพัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความเข้าใจในวิธีการ ขั้นตอนการประเมิน เพื่อจะได้เตรียมการรองรับการประเมินได้อย่างถูกต้อง สอดคล้องกับการประเมินของคณะกรรมการประเมิน และเพื่อให้บรรลุ
ตามเจตนารมณ์ดังกล่าว โดยการให้การอบรมหรือจัดทำเป็นเอกสารแนวทางเพื่อเตรียมความพร้อม
ของตนเองในการรับการประเมินโดยต้นสังกัด และจากการประชุมเสนอผลการวิจัย ระหว่างวันที่
12 – 13 กรกฎาคม 2554 ณ สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคใต้
ที่ประชุมได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา โดยส่วนใหญ่มีความเห็นสอดคล้องกันว่าควรมีการพัฒนาบุคลากรสถานศึกษาที่รับการประเมิน โดยจัดทำเอกสารแนวทางการ
รับการประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด เพื่อให้บุคลากรสถานศึกษาได้ศึกษาและนำไป
เป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมินโดยต้นสังกัด  ดังนั้น สำนักงาน กศน.
จึงได้จัดทำเอกสารแนวทางการรับการประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด ขึ้น

                หวังว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นแนวทางให้แก่ผู้ปฏิบัติงานของสถานศึกษา กศน.อำเภอ
ได้ศึกษา ด้วยตนเองให้มีความรู้ ความเข้าใจถึงความเป็นมา วิธีการขั้นตอนการประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด และสามารถดำเนินการจัดเตรียมเอกสาร หลักฐาน นัดหมาย ผู้เกี่ยวข้อง ประสานงานกับผู้จัดกิจกรรมในพื้นที่ และดำเนินการต่าง ๆเพื่อให้การประเมินคุณภาพสถานศึกษา
โดยต้นสังกัด ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

                ในการนี้ สำนักงาน กศน. ขอขอบคุณ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการประเมินคุณภาพการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์) ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักวิชาการศึกษาที่เข้าร่วมประชุม พิจารณาตรวจสอบ ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ปรับแก้ไขร่างแนวทางการรับการประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด สำหรับสถานศึกษา

ดาวน์โหลดได้ที่นี่

ผู้เข้าชม : 12631 ครั้ง

Advertisement
  บทความ กศน.ล่าสุด
 
เปิดดู 3561 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 4284 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 2918 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3073 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 4771 ครั้ง
25 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 2840 ครั้ง
25 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3006 ครั้ง
25 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 2906 ครั้ง
25 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3416 ครั้ง
25 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3111 ครั้ง
24 / พ.ค. / 2560
  ข่าวด่วน กศน.ล่าสุด
 
เปิดดู 10085 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 6198 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 8341 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 5697 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 5083 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 7352 ครั้ง
13 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 7829 ครั้ง
13 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 4933 ครั้ง
13 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 18122 ครั้ง
5 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 6478 ครั้ง
5 / พ.ย. / 2558
  ข่าวเด่นวันนี้..
 
เปิดดู 4354 ครั้ง
7 / มิ.ย. / 2560
 
เปิดดู 3701 ครั้ง
29 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3424 ครั้ง
29 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3331 ครั้ง
29 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3235 ครั้ง
29 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3396 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3664 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3082 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3641 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3051 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560

เว็บครู กศน. ดอทคอม www.krukorsornor.com
เว็บไซต์เล็กๆ ที่มุ่งหวังให้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการ
ทำงานและใช้เป็นช่องทางในการรับข่าวสารแลกเปลี่ยนข่าวสารที่ทันสมัย
เพื่อนำประสบการณ์ที่ได้แลกเปลี่ยนมาใช้ในการปฎิบัตงาน

  | ADMIN | สำนักงาน กศน. | กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ | กลุ่มพัฒนาการศึกษาฯ | ศูนย์ฯ กลุ่มเป้าหมายพิเศษ(ศกพ.) | สถาบันการศึกษาทางไกล | สถาบัน กศน. กทม. |สถาบัน กศน.ภาคเหนือ| สถาบัน กศน.ภาคกลาง |สถาบัน กศน.ใต้ |กศน.ภาคตะวันออก |ไลน์เงินด่วน | กระทรวงศึกษาธิการ | สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ |สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร | เปิดสอบตำรวจ ทหาร ปี 2557 | กู้เงินด่วน | ยืมเงินฉุกเฉิน 5000 ด่วน | ยืมเงิน200ด่วน | สินเชื่อเงินด่วนอนุมัติเร็ว | ยืมเงินด่วนโอนเข้าบัญชี | เงินกู้ด่วนรายเดือน | สินเชื่อส่วนบุคคล เงินเดือน 10000 | แอพยืมเงินได้จริง | กู้เงินธนาคารกสิกร | สินเชื่อเงินด่วนอนุมัติเร็ว
+Post : วันจันทร์ ที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ.2555
 หนังสือราชการ กศน.ที่นี่   [อ่านทั้งหมดที่นี่]

 คลังข้อสอบครู กศน./พนักงานราชการ กศน./ครูผู้ช่วย กศน.  [ดูแนวข้อสอบทั้งหมด ที่นี่]

 พรบ./คำสั่ง/ระเบียบเกี่ยวกับ กศน.  [ดู พรบ. ทั้งหมด ที่นี่]

 สาระน่ารู้กับครูเอกชัย..  [ดูบทความทั้งหมด ที่นี่]