[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by ## MAXSITE 1.10 plus ##
 
แชร์ข่าวให้เพื่อน>>>

Advertisement


Advertisement
นำเสนอข่าวและบทความ >>>>โดย ครู กศน.ดอทคอม

แนวข้อสอบพนักงานราชการ

ความรู้เกี่ยวกับภาษาไทย

1. ข้อใดเป็นคำประสม

ก. แมว

ข. ตา

ค. ลูกเสือ.

ง. เขา

 

2. ข้อใดใช้ลักษณะนามได้อย่างถูกต้อง

ก. ธนาคารนี้บริการลูกค้าทุกระดับประทับใจ

ข. เลื่อนอันนี้ไม่คมเลยยะเลื่อยไม้ก็ไม่เข้าด้วย

ค. แม่นี้คนนี้นั่งสมาธิทุกวันน่าเลื่อมใส.

ง. รถชนกันมีคนตายหลายศพ

 

3. ข้อใดต้องมีตัวการันต์ทั้งสองคำ

ก. ดำรง จำนง

ข. สิงโต โล่

ค. วัยเยา สังวร

ง. เล่ อาวร.

 

4. ข้อใดมีความหมายเหมือนกันทุกคำ

ก. ปัจจามิตร สวัสดี

ข. ไพรี พนา

ค. กุญชร คช.

ง. สินธุ สินธพ

 

5. บ้านเมืองที่อุดมสมบูรณ์ด้วยข้าวปลาอาหารตรงกับสำนวนในข้อใด

ก. ข้าวเหลือเกลืออิ่ม.

ข. ข้าวใหม่ปลามัน

ค. ข้าวแดงแกงร้อน

ง. ข้าวยากหมากแพง

 

6. นายแพทย์สุรชัยได้พูดสรุปการบรรยายเรื่องมะเร็งปอดว่าสาเหตุใหญ่ของมะเร็งปอดเกิดจากการสูบบุหรี่ ดังนั้นจึงควรเลิกสูบบุหรี่เพราะจะมีผลในการลดอัตราเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งปอดได้อย่างมาก นอกจากนี้ยังไม่เป็นอันตรายแก่ผู้อยู่ไกล้เคียงและเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจทั้งส่วนตัวและส่วนรวมอีกด้วย..? จุดประสงค์ของนายแพทย์สุรชัยคือข้อใด

ก. ให้กำลังใจคนสูบบุหรี่

ข. อธิบายโทษของการสูบบุหรี่

ค. ชักชวนให้เลิกสูบบุหรี่.

ง. ชี้แจงเรื่องการสูบบุหรี่

 

7. ประโยคใดไม่มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับความหมาย ของคำ

ก. อย่าจอดรถขัดขวางการจราจร

ข. จิ๋มชอบรับประทานอาหารจุกจิก.

ค. ไม่มีใครคาดคิดว่าเหตุการณ์ร้ายแรงเช่นนั้นจะอุบัติขึ้น

ง. กุ้งทะเลเป็นสัตว์น้ำจืดที่ราคาแพง

 

8. ประโยคในข้อใดใช้ถ้อยคำได้ถูกต้อง ?

ก. คนไทยส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนา กันทุกคน

ข. เธอบ่นพึมพำเมื่อทราบว่าครูไม่อนุญาตให้ จัดงานวันปีใหม่.

ค. การเรียนในคณะอักษรศาสตร์ส่วนมากจะเรียนเกี่ยวกับภาษาเป็นส่วนใหญ่

ง. นางแบบคนนี้มีหน้าตาคมคายกันจริง

 

9. ข้อใดใช้ถ้อยคำได้เหมาะสม ?

ก. เธอทำเรื่อย ๆ อย่างนี้เมื่อไหร่งานจะเสร็จ

ข. น้ำในลำธารไหลเนือย ๆ อย่างนี้ทุกวัน

ค. ผมชอบมานั่งที่ศาลาริมน้ำเพราะมีลมพัดเอื่อย ๆ เย็นสบาย.

ง. ดูท่าทางของเขาจะเนือย ๆ กับงานนี้

 

10. ข้อใดใช้ถ้อยคำได้ถูกต้อง

ก. คณะกรรมการกำลังไต่สวนผู้ต้องหา

ข. ตำรวจสืบสวนตามจับคนร้ายขโมยทอง หุ้มพระราชยานได้แล้ว

ค. ศาลนัดสอบสวนปากคำของโจทย์และจำเลย

ง. ครูสอบสวนนักเรียนที่ถูกกล่าวหาว่าทุจริตในการสอบ.

 

ความเคลื่อนไหวทางการศึกษา สังคม เศรษฐกิจ

 

11. ทำหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในปัจจุบัน

ก. นายจาตุรนต์ ฉายแสง.

ข. นายอดิศัย โพธารามิก

ค. นายรุ่ง แก้วแดง

ง. นายปองพล อดิเรกสาร

 

12. นโยบายของรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตรมี กีประการ

ก. 5 ประการ

ข. 6 ประการ

ค. 8 ประการ

ง. 9 ประการ.

 

13. กำหนดการเปิดใช้สนามบินสุวรรณภูมิ

ก. กรกฎาคม 2549

ข. สิงหาคม 2549

ค. กันยายน 2549.

ง. ตุลาคม 2549

 

14. ปี 2549 กระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้เป็นปีใด

ก. ปีแห่งการปฏิรูปการเรียนรู้

ข. ปีแห่งการปฏิรูปการศึกษา

ค. ปีแห่งการปฏิรูปการเรียนการสอน.

ง. ปีแห่งการจัดการเรียนการสอน

 

15. วันที่ 9 มิถุนายน 2549 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯทรงครองศิริราชสมบัติครบกี่ปี

ก. 40 ปี

ข. 50 ปี

ค. 60 ปี.

ง. 80 ปี

 

16. ข้อใดต่อไปนี้ต่างจากพวก

ก. GPAX

ข. ADMISSION

ค. A-NET O-NET

ง. I C L.

 

17. ใครไม่ได้เป็นหัวหน้าพรรคการเมือง

ก. พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร

ข. ร.ต.อ เฉลิม อยู่บำรุง

ค. พลตรีสนั่น ขจรประศาสตร์

ง. ร.ต.อ.ปุรชัย เปี่ยมสมบูรณ์.

 

18. สมาชิกวุฒิสภามีจำนวนน้อยกว่าสมาชิกสภา ผู้แทนราษฏร์เขตเลือกตั้งกี่คน

ก. 100 คน

ข. 200 คน.

ค. 300 คน

ง. 400 คน

 

19. ไม่ใช่นโยบายประหยัดพลังงาน

ก. ไบซิเคิล เลน

ข. แก็สโซฮอล

ค. เอส เอม อี.

ง. ปิดปั้มตอนสี่ทุ่ม

 

20. การเปิดตลาดการค้าเสรี(FTA) เกี่ยวข้องกับเรื่องใด

ก. การเมือง การปกครอง

ข. สังคม

ค. การศึกษา

ง. เศรษฐกิจ.

 

ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

 

21. หน่วยควบคุมคอมพิวเตอร์เทียบได้กับส่วนใด

ก. สมอง .

ข. เส้นประสาท

ค. หัวใจ

ง. เส้นเลือด

 

22. RAM มาจากคำใด

ก. Read Access Memory

ข. Read Add Memory

ค. Read Application Memory

ง. Random Access Memory.

 

23. ผลที่ได้จากการประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์คือ

ก. ข้อนิเทศ

ข. รายงาน

ค. ข้อมูล

ง. สารสนเทศ.

 

24. ข้อใดไม่ใช่โปรแกรมควบคุมเครื่องของเครื่อง ไมโครคอมพิวเตอร์

ก. UNIX.

ข. WINDOWS

ค. LINUK

ง. DOS

 

25.ไวรัสคอมพิวเตอร์หมายถึงข้อใด

ก. เชื้อที่สามารถติดได้ทั้งคนและเครื่องคอมพิวเตอร์

ข. ระบบปฏิบัติการต่อข้อมูล

ค. โปรแกรมที่ถูกเขียนขึ้น.

ง. เป็นชื่อที่ใช้เรียกเปรียบเทียบ ไม่มีผลกับการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์

 

26. เราควรเลือกใช้โปรแกรมภาษาใดเพื่อนำไปใช้พัฒนาโปรแกรมด้านบัญชี

ก. BASIC

ข. ASSEMBLY

ค. COBOL.

ง. FORTRAN

27. โปรแกรมที่ใช้ในการด้านนำเสนอ

ก. WORD

ข. EXCEL

ค. POWERPOINT.

ง. ACCESS

 

28. SAVE เป็นคำสั่งใช้ทำอะไร

ก. บันทึกแฟ้มข้อมูล.

ข. เปิดแฟ้มข้อมูล

ค. แก้ไขแฟ้มข้อมูล

ง. ลบแฟ้มข้อมูล

 

29. ข้อใดเป็นการเรียงลำดับขั้นตอนคัดลอกข้อมูลที่ถูกต้อง

ก. ระบายข้อมูล >คำสั่งคัดลอก >คำสั่งวาง.

ข. คำสั่งวาง >ระบายข้อมูล >คำสั่งคัดลอก

ค. ระบายข้อมูล>คำสั่งวาง >คำสั่งคัดลอก

ง. ไม่มีข้อใดถูก

 

30. คำสั่ง Border ใช้ทำอะไร

ก. ตกแต่งตาราง .

ข. ปรับขนาดตาราง

ค. ใส่สีตารางและตัวหนังสือ

ง. ทำแลเงาตาราง

 

ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ

 

31. หนังสือราชการมีกี่ประเภท

ก. 3 ประเภท

ข. 4 ประเภท

ค. 5 ประเภท

ง. 6 ประเภท .

 

32. การขอรายละเอียดเพิ่มเติมควรใช้หนังสือใด

ก. หนังสือภายใน

ข. หนังสือภายนอก

ค. หนังสือประทับตรา.

ง. หนังสือสั่งการ

 

33. ข้อใดไม่ใช่หนังสือสั่งการ

ก. ประกาศ.

ข. คำสั่ง

ค. ระเบียบ

ง. ข้อบังคับ

 

34. ระเบียบวาระแรกของรายงานการประชุมฯ

ก. เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ.

ข. เรื่องสืบเนื่อง

ค. เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ง. เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

 

35. เมื่อได้รับหนังสือแล้วให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติโดยเร็ว จัดอยู่ในชั้นความเร็วของหนังสือราชการตามข้อใด

ก. ด่วนพิเศษ

ข. ด่วนที่สุด

ค. ด่วนมาก.

ง. ด่วน

36. การจัดทำหนังสื่อราชการเรื่องหนึ่งต้องทำสำเนาเอาไว้กี่ฉบับ

ก. ไม่ต้องทำ

ข. 1 ฉบับ

ค. 2 ฉบับ.

ง. 3 ฉบับ

 

37. ขั้นตอนแรกของการรับหนังสือราชการคือข้อใด

ก. ประทับตรารับหนังสือ

ข. ลงทะเบียนหนังสือรับ

ค. จัดลำดับความสำคัญ.

ง. แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการ

 

38. หนังสือราชการโดยปกติแล้วต้องเก็บรักษาไว้อย่างน้อยกี่ปี

ก. 1 ปี

ข. 5 ปี

ค. 10 ปี.

ง. 20 ปี

 

39. การเขียนหนังสือถึงนายยกรัฐมนตรีจะใช้คำขึ้นต้นว่าอย่างไร

ก. กราบเรียน

ข. เรียน.

ค. นมัสการ

ง. ถึง

 

40. ประเภทของหนังสือราชการที่กำหนดใหม่ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ(ฉบับที่2) พ.ศ. 2548 คือข้อใด

ก. หนังสือราชการอิเลคทรอนิกส์.

ข. หนังสือที่ส่วนราชการจัดทำเพิ่มเติม

ค. หนังสือความลับพิเศษ

ง. หนังสือทวงถามเรื่องสำคัญ

 

ความรู้เกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยพนักงานราชการ

 

41. การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการใช้วิธีการใด

ก. การสรรหา

ข. การคัดเลือก

ค. การเลือกสรร

ง. การสรรหาหรือการเลือกสรร.

 

42. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)เป็นหน่วยงานระดับใด

ก. กระทรวง

ข. กรม.

ค. กอง

ง. สำนัก

 

43. พนักงานราชการมีกี่ประเภท

ก. 1 ประเภท

ข. 2 ประเภท.

ค. 3 ประเภท

ง. 4 ประเภท

 

44. พนักงานราชการมีกี่กลุ่มตำแหน่ง

ก. 4 กลุ่มตำแหน่ง

ข. 5 กลุ่มตำแหน่ง

ค. 6 กลุ่มตำแหน่ง.

ง. 7 กลุ่มตำแหน่ง

 

45. ชื่อตำแหน่งพนักงานราชการที่มีหน้าที่ปฏิบัติการสอนเหมือนครู

ก. ครูพี่เลี้ยง

ข. ครูผู้ช่วย

ค. ครูผู้สอน.

ง. ผู้สอน

 

46. ตำแหน่งพนักงานราชการทดแทนลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว จัดอยู่ในกลุ่มใด

ก. บริการ.

ข. เทคนิค

ค. บริหารทั่วไป

ง. วิชาชีพเฉพาะ

47. พนักงานราชการตามข้อ 45 จัดอยู่ในกลุ่มใด

ก. บริการ

ข. เทคนิค

ค. บริหารทั่วไป.

ง. วิชาชีพเฉพาะ

 

48. บุคคลซึ่งได้รับการจ้างตามสัญญาจ้างโดยได้รับค่าตอบแทนจากงบประมาณของส่วนราชการ เพื่อเป็นพนักงานของรัฐในการปฏิบัติงานให้ส่วนราชการ

ก. พนักงานเจ้าหน้าที่

ข. เจ้าหน้าที่ของรัฐ

ค. พนักงานราชการ.

ง. พนักงานของรัฐ

 

49.งานบริการจัดอยู่ในกลุ่มพนักงานราชการประเภทใด

ก. พนักงานราชการทั่วไป.

ข. พนักงานราชการพิเศษ

ค. พนักงานราชการเฉพาะ

ง. พนักงานราชการบริการทั่วไป

 

50. พนักงานราชการซึ่งปฏิบัติงานในลักษณะที่ต้องใช้ความรู้หรือความเชี่ยวชาญสูงมากเป็นพิเศษ เพื่อปฏิบัติงานในเรื่องที่มีความสำคัญและจำเป็นเฉพาะเรื่องของส่วนราชการหรือมีความจำเป็นต้องใช้บุคคลในลักษณะดังกล่าว

ก. พนักงานราชการทั่วไป

ข. พนักงานราชการเทคนิค

ค. พนักงานราชการพิเศษ.

ง. พนักงานราชการเฉพาะ

 

51. กลุ่มงานตามลักษณะและผลผลิตของงานของพนักงานราชการมีกี่กลุ่ม

ก. 2 กลุ่ม

ข. 4 กลุ่ม

ค. 5 กลุ่ม

ง. 6 กลุ่ม.

 

52. ผู้ที่จะเป็นพนักงานราชการได้ ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่ากี่ปี

ก. 16 ปี

ข. 18 ปี.

ค. 20 ปี

ง. 21 ปี

53. กรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ กำหนดไว้เป็นระยะเวลากี่ปี

ก. 2 ปี

ข. 3 ปี

ค. 4 ปี.

ง. 5 ปี

 

54. หน่วยงานที่กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาพนักงานราชการ

ก. ก.พ.ร.

ข. ค.พ.ร. .

ค. ก.พ.

ง. ส่วนราชการนั้นๆ

 

55. พนักงานราชการครูผู้สอนปฏิบัติหน้าที่ตามข้อใด

ก. การจัดการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนการสอน

ข. ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา

ค. อบรมสั่งสอน จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ง. ถูกทุกข้อ.

 

56. เงินได้รายเดือนของพนักงานราชการเรียกว่า

ก. เงินเดือน

ข. ค่าตอบแทน.

ค. สิทธิประโยชน์

ง. ถูกทุกข้อ

 

57. สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการมีกี่ประเภท

ก. 2 ประเภท

ข. 5 ประเภท

ค. 7 ประเภท.

ง. 9 ประเภท

 

58. ข้อใดไม่ใช่สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ

ก. ค่าตอบแทน.

ข. การลา

ค. เบี้ยประชุม

ง. การขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์

59. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการกำหนดให้มีการประเมินปีละกี่ครั้ง

ก. 1 ครั้ง

ข. 2 ครั้ง.

ค. 3 ครั้ง

ง. 4 ครั้ง

 

60. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไปกระทำได้กี่กรณี

ก. 1 กรณี

ข. 2 กรณี.

ค. 3 กรณี

ง. 4 กรณี

 

61. กรณีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ

ก. ประจำปี- เลื่อนขั้นค่าจ้าง

ข. ประจำปี ?ต่อสัญญา.

ค. เลื่อนค่าจ้าง- ต่อสัญญา

ง. ครึ่งปี ? ประจำปี- ต่อสัญญา

 

62.หากประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการแล้วไม่ผ่านต้องออกจากงาน ส่วนราชการต้องแจ้งพนักงานราชการทราบภายในกี่วัน

ก. 5 วัน

ข. 7 วัน.

ค. 10 วัน

ง. 15 วัน

 

63. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้องรายงานผลการดำเนินการจ้างพนักงานราชการ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการภายในเดือนใดของทุกปี

ก. มกราคม

ข. กุมภาพันธ์

ค. ตุลาคม

ง. ธันวาคม.

 

64. ข้อใดคือไม่ใช่ความผิดวินัยไม่ร้ายแรงของพนักงานราชการ

ก. ภาคทัณฑ์

ข. ลดเงินค่าตอบแทน

ค. ลดขั้นเงินค่าตอบแทน

ง. ไล่ออก.

 

65. ข้อใดคือโทษวินัยร้ายแรงสำหรับพนักงานราชการ

ก. ปลดออก

ข. ให้ออก

ค. ไล่ออก.

ง. ไล่ออกและปลดออก

 

66. เหตุของการสิ้นสุดสัญญาจ้างของพนักงานราชการ

ก. ครบกำหนดสัญญาจ้าง

ข. พนักงานราชการขาดคุณสมบัติ

ค. พนักงานราชการตาย

ง. ถูกทุกข้อ.

 

67. คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (ค.พ.ร.) มีจำนวนกี่คน

ก. 11 คน

ข. 13 คน

ค. 15 คน

ง. 19 คน.

 

68. พนักงานราชการเริ่มมีตั้งแต่เมือใด

ก. ปีงบประมาณ 2545

ข. ปีงบประมาณ 2547

ค. ปีงบประมาณ 2548.

ง. ปีงบประมาณ 2549

 

69.เป็นงานที่ปฏิบัติในระดับต้นที่ไม่สลับซับซ้อน หรือมีการกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจนและไม่ต้องใช้ทักษะเฉพาะด้าน เป็นลักษณะของพนักงานราชการกลุ่มใด

ก. กลุ่มงานบริการ.

ข. กลุ่มงานเทคนิค

ค. กลุ่มงานบริหารทั่วไป

ง. กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ

 

70.คุณสมบัติเฉพาะสำหรับพนักงานราชการกลุ่มงานบริหารทั่วไป ต้องมีวุฒิไม่ต่ำกว่าระดับใด

ก. ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า

ข. ปวช.

ค. ปวส.

ง. ปริญญาตรี.

 

71.เครื่องแบบพิธีการของพนักงานราชการได้แก่ข้อใด

ก. ชุดสากลนิยม.

ข. ชุดปกติขาว

ค. ชุดเต็มยศ

ง. ชุดสีกากีคอพับ

 

72. เจ้าหน้าที่ของรัฐมีกีประเภท

ก. 3 ประเภท

ข. 4 ประเภท

ค. 5 ประเภท.

ง. 6 ประเภท

 

73.การเลื่อนขั้นค่าจ้างของพนักงานราชการดำเนินการตามข้อใด

ก. ปีละ 1 ครั้ง.

ข. ปีละ 2 ครั้ง

ค. ปีละ 3 ครั้ง

ง. ปีละ 4 ครั้ง

 

74. กรณีมีผลงานดีเด่นพนักงานราชการควรได้รับค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นอีกเท่าใด

ก. 1-2%

ข. 2-3 %

ค. 3-4 %

ง. 3-5 %.

 

75.สิทธิประโยชน์ว่าด้วยการลาของพนักงานราชการมีกี่ประเภท

ก. 3 ประเภท

ข. 5 ประเภท.

ค. 7 ประเภท

ง. 9 ประเภท

 

76.ข้อใดไม่ใช่ประเภทการลาของพนักงานราชการ

ก. การลาป่วย

ข. การลาคลอดบุตร

ค. ลาเพื่อไปรับราชการทหาร

ง. ลาศึกษาต่อ.

 

 

 

77. พนักงานราชการมีสิทธิลาพักผ่อนได้กี่วัน

ก. 10 วัน

ข. 10 วันทำการ.

ค. 20 วัน

ง. 20 วันทำการ

 

78. พนักงานราชการมีสิทธิลาพักผ่อนได้ 90 วัน แต่จะได้รับค่าตอบแทนระหว่างลาจากส่วนราชการ 45 วัน ที่เหลือรับจากหน่วยงานใด

ก. กระทรวงการคลัง

ข. กรมบัญชีกลาง

ค. สำนักงานประกันสังคม.

ง. ไม่มีสิทธิได้รับ

 

79. เมื่อพนักงานราชการมีคำสั่งให้เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ราชการนอกที่ตั้งสำนักงาน จะมีสิทธิประโยชน์ตามข้อใด

ก. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ข. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ.

ค. ค่าเบี้ยประชุม

ง. ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม

 

80.เงินเดือนขั้นแรกของพนักงานราชการครูผู้ช่วยคือข้อใด

ก. 14,020 บาท.

ข. 15,000 บาท

ค. 7,940 บาท

ง. 9,140 บาท

 

ความรู้เกี่ยวกับวิชาการศึกษา

 

81. พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เป็นกฎหมายที่ตราขึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตราใด

ก. มาตรา 43

ข. มาตรา 81.

ค. มาตรา 289

ง. มาตรา 336

 

82. ข้อใดคือรูปแบบการจัดการศึกษา ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542

ก. การศึกษาในระบบ

ข. การศึกษาตามอัธยาศัย

ค. การศึกษานอกระบบ

ง. ถูกทุกข้อ.

 

83. จุดเน้นของการจัดการศึกษาตาม พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 คือข้อใด

ก. ความรู้คู่คุณธรรม

ข. ความรู้ คุณธรรม และกระบวนการเรียนรู้

ค. ความรู้กระบวนการเรียนรู้ และบูรณาการ

ง. ความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสม.

 

84. พรบ.การศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 สอดคล้อง กับข้อใดมากที่สุด

ก. กฎหมายแม่บทการจัดการศึกษา.

ข. แนวทางจัดการศึกษาของรัฐ

ค. การปรับปรุงการศึกษาสอดคล้องกับ รธน.

ง. การปฏิรูปการศึกษาครั้งใหญ่ของไทย

 

85. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบที่ทำผู้สอนปฏิบัติงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ก. ภาระงานและคุณภาพการทำงานของผู้สอน

ข. ความพึงพอใจในงานที่รับผิดชอบ

ค. ความพร้อมของชุมชน.

ง. ความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่

 

86. ข้อใดคือภาพของเด็กไทยตามแนวทางปฏิรูป การศึกษา

ก. คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น

ข. ใจกว้าง กายโต ทักษะสูง

ค. คนเก่ง คนดี มีความสุข.

ง. คิดกว้าง คิดไกล ใฝ่เรียนรู้

 

87. การจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นให้นักเรียน มีคุณภาพ คำว่าคุณภาพหมายถึง ข้อใด

ก. มีกิจกรรมเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ข. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสูง.

ค. มีการนำหลักสูตรไปใช้

ง. มีการใช้สื่อประกอบการสอน

 

88. การวัดและการประเมินผลมีวัตถุประสงค์ ตามข้อใด

ก. การปรับปรุงการเรียนการสอน

ข. ตัดสินผลการเรียนการสอน

ค. ตรวจสอบพัฒนาการตามจุดประสงค์

ง. ปรับปรุงการเรียนการสอนและตัดสินผลการเรียน.

 

89.สิ่งใดที่ครูผู้สอนควรยึดเป็นหลักสำคัญที่สุดในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ก. หลักสูตร

ข. แผนการสอน

ค. จุดประสงค์การเรียนรู้.

ง. สื่อการเรียนการสอน

 

90..ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องตามแนวทางปฏิรูปการเรียนรู้

ก. การจัดการเรียนรู้ต้องยึดผู้เรียนเป็นที่ตั้ง

ข. การเรียนรู้เกิดขึ้นได้กับทุกคน ทุกที่ ทุกเวลา

ค. การจัดการเรียนรู้ถือว่าผู้เรียนสำคัญที่สุด

ง. ครูผู้สอนสำคัญที่สุด.

 

91. จัดให้สอดคล้องกับจิตวิทยาพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กข้อความดังกล่าวเกี่ยวข้องกับหลักสูตรในข้อใด

ก. หลักการ

ข. จุดมุ่งหมาย

ค. เนื้อหาสาระ

ง. แนวทางการจัดการเรียนรู้.

 

92. ข้อใดไม่ใช่เอกสารหลักสูตร

ก. คู่มือครู

ข. แผนการสอน

ค. หนังสือเรียน

ง. แผนปฏิบัติงานวิชาการ.

 

93. ข้อใดไม่ใช่ประเภทของสื่อการสอน

ก. วัสดุ

ข. อุปกรณ์

ค. วิธีการ

ง. นวัตกรรม.

 

94. ข้อใดคือสื่อประเภทวัสดุ หรือซอฟต์แวร์

ก. เครื่องฉายสไลด์

ข. เครื่องวีดีโอ

ค. เครื่องบันทึกเสียง

ง. คอมพิวเตอร์ช่วยสอน.

 

95. เป็นแหล่งรวบรวมผลงานหรือหลักฐานที่เกิดจากการเรียนรู้ของผู้เรียนหมายถึงข้อใด

ก. การสำรวจเด็กรายบุคคล

ข. การเรียนรู้บูรณาการ

ค. โครงสร้าง

ง. แฟ้มสะสมงาน.

 

96. การเลือกสื่อการเรียนการสอนตามหลักการ แล้ว ข้อใดสำคัญที่สุด

ก. ประสิทธิภาพ.

ข. ประสิทธิผล

ค. ประหยัด

ง. คุ้มค่า

 

97. ข้อใดไม่ใช่หลักการสำคัญของการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ก. การมีส่วนร่วม

ข. การกระจายอำนาจ

ค. การกำกับติดตามประเมินผล.

ง. การยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ

 

 

98. เพื่อให้การจัดการศึกษาของสถานศึกษามีคุณภาพมาตรฐาน ท่านคิดว่าควรจะมีการประเมินผล

การจัดการศึกษาระดับใดบ้าง

ก. ระดับสถานศึกษา

ข. ระดับเขตพื้นที่ฯ

ค. ระดับชาติ

ง. ถูกทุกข้อ.

 

99. กำหนดสาระการเรียนรู้เป็นรายภาคและกำหนดจำนวนหน่วยกิตให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ มาตรฐานและสาระการเรียนรู้

ก. ช่วงชั้นที่ 1

ข. ช่วงชั้นที่ 2

ค. ช่วงชั้นที่ 3

ง. ช่วงชั้นที่ 4.

 

100. ใครเป็นผู้จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา

ก. ผู้บริหารสถานศึกษา

ข. ผู้ปกครอง ชุมชน

ค. คณะกรรมการสถานศึกษา

ง. ทุกฝ่ายร่วมกัน.

 

101. ใครเป็นผู้ออกแบบการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ก. ผู้บริหารโรงเรียน

ข. ครูผู้สอน.

ค. สถานศึกษา

ง. กรมวิชาการ

 

102. ผลลัพธ์ที่อันเป็นจุดมุ่งหมายของหลักสูตรสถานศึกษา

ก. พัฒนาผู้เรียนให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินในการเรียนรู้

ข. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนด้านจิตวิญญาณจริยธรรม สังคมและวัฒนธรรม

ค. สร้างผู้เรียนให้พร้อมเป็นผู้บริโภคตัดสินใจแบบมี ข้อมูลและเป็นอิสระ

ง. ถูกทุกข้อ .

 

103. จบการศึกษาขั้นพื้นฐานคือจบการศึกษาชั้นใด

ก. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ข. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ค. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.

ง. ข้อ ข และ ข้อ ค ถูก

 

104. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดเกี่ยวกับ ช่วงชั้นไว้ตามข้อใด

ก. 3 ช่วงชั้น ช่วงชั้นละ 3 ชั้น

ข. 3 ช่วงชั้น ช่วงชั้นละ 4 ชั้น

ค. 4 ช่วงชั้น ช่วงชั้นละ 3 ชั้น.

ง. 4 ช่วงชั้น ช่วงชั้นละ 4 ชั้น

 

105. บทบาทของครูในการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ก. ผู้สอน

ข. ผู้ชี้นำ

ค. ผู้ถ่ายทอดความรู้

ง. ผู้ส่งเสริมช่วยเหลือ.

 

106. กิจกรรมแนะแนวจัดอยู่ในกลุ่มใดของโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ก. สาระการเรียนรู้

ข. มาตรฐานการเรียนรู้

ค. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน .

ง. กิจกรรมเสริมผู้เรียน

 

107.พฤติกรรมและการกระทำด้านการปฏิบัติงาน

ของนักเรียนคือข้อใด

ก. พุทธิพิสัย

ข. จิตพิสัย

ค. ทักษะพิสัย.

ง. บูรณาการ

 

108.ข้อใดเป็นคุณลักษณะของเครื่องมือวัดประเมินผลนักเรียนทีดี

ก. แฟ้มสะสมงาน

ข. สถานการณ์ เงื่อนไข

ค. เป็นปรนัย.

ง. แบบทดสอบ

 

109. เนื้อหาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเรียกว่าอะไร

ก. มาตรฐาน

ข. กลุ่มการเรียน

ค. สาระการเรียนรู้.

ง. กลุ่มสาระเรียนรุ้

 

110. ท่านจะจัดประเภทของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(CAI) เข้ากับกลุ่มใด

ก. ฮาตแวร์

ข. ซอฟต์แวร์.

ค. นวัตกรรม

ง. เทคโนโลยี

 

111.หากพิจารณาตามหลักการจัดสื่อการสอน สื่อประเภทใดทีทำให้เกิดการเรียนรู้มากที่สุด

ก. สื่อและประสบการณ์เรียนรู้จากภาพยนตร์

ข. สื่อและประสบการณ์เรียนรู้การศึกษานอกสถานที่.

ค. สื่อและประสบการณ์เรียนรู้จากการแสดงละคร

ง. สื่อและประสบการณ์จากการสาธิต

 

112. หากมีความมุ่งหมายที่จะให้นักเรียนสามารถ ตัดสินใจและแก้ปัญหาได้ด้วยตนเองควรใช้บริการแนะแนวข้อใด

ก. บริการสนเทศ

ข. บริการให้คำปรึกษา.

ค. บริการแก้ปัญหา ป้องกันปัญหาและส่งเสริมพัฒนานักเรียน

ง. บริการติดตามและประเมินผลนักเรียน

 

113.ข้อใดไม่ใช่ประเภทของสื่อการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ก. สื่อประสม.

ข. สื่อวัสดุสิ่งพิมพ์

ค. สื่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ง. สื่ออื่นๆ

 

114.นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้มีจิตใจที่ดีงาม เป็นบุคคลที่อยู่ร่วมในสังคมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข?ข้อความที่กล่าวจัดอยู่ในระบบและกระบวนการเรียนการสอนในข้อใด

ก. ปัจจัยนำเข้า

ข. กระบวนการ

ค. ผลกระทบ .

ง. ผลผลิต

 

115.สิงที่ต้องศึกษาอันดับแรกเมื่อได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการครูผู่สอน

ก. ทำความรู้จักกับเพื่อนครูและผู้บริหาร

ข. หาบ้านพักบ้านเช่าที่สมฐานนะ

ค. ไปซ้อปปิงเพื่อหาเครื่องแต่งกายที่เหมาะสมกับฐานะ

ง. ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา.

 

116. จัดเพื่อป้องกัน แก้ไขและส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน

ก. ระบบงานแนะแนว

ข. ประเภทงานแนะแนว

ค. วัตถุประสงค์งานแนะแนว.

ง. จุดเน้นงานแนะแนว

 

117.ขอบข่ายงานแนะแนวในสถานศึกษาใดที่เน้น แก้ปัญหาเฉพาะด้านเฉพาะกลุ่ม

ก. งานศึกษารวบรวมข้อมูล

ข. งานสารสนเทศ

ค. งานให้คำปรึกษา.

ง. งานติดตามประเมินผล

 

118.ข้อใดคือการประเมินผลคุณภาพการศึกษา ระดับชาติ

ก. Formative

ข. Summative

ค. Authentic Assessment

ง. National Assessment.

 

119."นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 2 คน ออกเสียง คอ เป็น ฟ สาเหตุเพราะที่บ้านอ่านออกเสียง เช่นนั้น ข้อความดังกล่าวน่าจะอยู่ในกระบวนการใดของการวิจัย

ก. ปัญหาและสาเหตุ .

ข. วัตถุประสงค์

ค. การวางแผนดำเนินการ

ง. ผลการดำเนินงาน

 

120. ข้อใดคือทักษะพื้นฐานความเป็นมนุษย์ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ก. ทักษะการอ่าน การเขียน.

ข. ทักษะการคิดคำนวณ

ค. ทักษะในการดำเนินชีวิต

ง. ทักษะด้านการสื่อสาร

 

121.ข้อใดเป็นบทบาทของครูในการจัดกระบวนการเรียนรู้

ก. เรียนรู้อย่างกระตือรือร้น

ข. ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการเรียนรู้.

ค. สนับสนุนการพัฒนาบุคลากร

ง. เอาใจใส่ให้กำลังใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

 

122.บุคคลใดมีบทบาทสำคัญที่สุดในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพ

ก. ผู้เรียน

ข. ผู้สอน.

ค. ผู้บริหาร

ง. ผู้ปกครอง ชุมชน

 

123. มาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีกี่กลุ่มสาระ

ก. 4 กลุ่มสาระ

ข. 6 กลุ่มสาระ

ค. 8 กลุ่มสาระ.

ง. 10 กลุ่มสาระ

 

124. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับความสำคัญและ บทบาทของสื่อการเรียนรู้

ก. ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจความคิดรวบยอดได้ง่ายขึ้น รวดเร็วขึ้น

ข. ช่วยให้ผู้เรียน เรียนรู้ด้วยตนเอง ส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์

ค. ช่วยให้ผู้เรียนบูรณาการการเรียนรู้ต่างๆให้เชื่อมโยงกัน

ง. ถูกทุกข้อ.

 

125.บุคคลใดต่อไปนี้ที่สามารถผลิตและพัฒนาสื่อ เพื่อการเรียนรู้ได้

ก. ครูผู้สอน

ข. นักเรียน

ค. ชุมชน

ง. ถูกทุกข้อ.

 

126. ข้อใดต่อไปนี้คือแหล่งเรียนรู้และศูนย์กลางการเรียนรู้

ก. ห้องสมุด

ข. อินเตอร์เน็ต

ค. ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ง. ถูกทุกข้อ.

 

127. จะค้นคว้าเกี่ยวกับขั้วโลกเหนือจะใช้สือ่การเรียนรู้ใดถึงจะรวดเร็วที่สุด

ก. ห้องสมุด

ข. อินเตอร์เน็ต.

ค. ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ง. ถูกทุกข้อ

 

128. ข้อใดคือประเภทของสื่อการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ก. หนังสือเรียน-สื่อสิ่งพิมพ์-เทคโนโลยี

ข. สื่อสิงพิมพ์ - สื่อเทคโนโลยี สื่ออื่นๆ.

ค. หนังสือเรียน-สื่อเทคโนโลยี-สื่ออื่นๆ

ง. เอกสาร-สื่อเทคโนโลยี-สื่ออื่นๆ

 

129. ข้อใดต่อไปนี้เป็นสื่อการเรียนรู้ประเภทสิ่งพิมพ์

ก. แผ่นพับโปสเตอร์.

ข. วีดีทัศน์

ค. ซีดีรอม

ง. อินเตอร์เน็ต

 

130. ข้อใดต่อไปนี้เป็นวิธีการประเมินผล

ก. การซักถาม.

ข. แบบสังเกต

ค. คำถามแบบเช็ครายการ

ง. ข้อทดสอบ

 

131. ข้อใดถูกต้องที่สุด เมื่อกล่าวถึงการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการในรูปแบบขนาน

ก. ครูคนเดียวสอนหลายวิชา

ข. ครูหลายวิชาสอนในหัวเรื่องเดียวกัน.

ค. ครูหลายคนต่างคนต่างสอนในวิชาของตนเอง

ง. ครูหลายคนช่วยกันสอนในวิชาเดียวกัน

 

132. วิชาที่มีความจำเป็นอันดับหลังสุด ในการที่จะพัฒนาคุณภาพของนักเรียนให้สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้

ก. ภาษาอังกฤษ

ข. คณิตศาสตร์

ค. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ง. ภาษาไทย.

 

133.จุดมุ่งหมายที่สำคัญของการวัดและประเมินผลการเรียนที่ส่งผลต่อครูคือข้อใด

ก. ตัดสินผลการเรียน

ข. ปรับปรุงการเรียนการสอน.

ค. ค้นหาข้อบกพร่องของนักเรียน

ง. แจ้งผลการเรียนให้ผู้ปกครองทราบ

 

134. การตรวจสอบคุณภาพของข้อทดสอบ

ก. ความชัดเจนของภาษาและความถูกต้อง ของเนื้อหา.

ข. ความเชื่อมั่นของข้อทดสอบ

ค. ความยากง่ายของข้อทดสอบ

ง. ความสอดคล้องของข้อสอบกับตารางวิเคราะห์เนื้อหา

 

135. การประเมินในข้อใดสำคัญที่สุด

ก. การปรับปรุง แก้ไขพัฒนาผู้เรียน.

ข. การพัฒนาระบบการให้ระดับคะแนน

ค. การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร

ง. การตัดสินให้ผ่านและไม่ผ่านในการสอบปลายปี

 

136. เครื่องมือที่เหมาะสมกับการวัดพฤติกรรมด้านทักษะกระบวนการคือข้อใด

ก. แบบสังเกต

ข. แบบสัมภาษณ์

ค. แบบสำรวจรายการ.

ง. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

 

137. แบบทดสอบเลือกตอบเหมาะสำหรับวัด พฤติกรรมใด

ก. พิมพ์ภาพใบไม้ได้

ข. ฉีกประติดภาพสัตว์ได้

ค. บอกชื่อเส้นชนิดต่าง ๆ ได้.

ง. เขียนภาพบ้านในอนาคตได้

 

138.ข้อใดเป็นบทบาทที่สำคัญที่สุดของการประเมินผลต่อระบบการเรียนการสอน

ก. เพื่อบ่งบอกประสิทธิภาพของหลักสูตร

ข. เพื่อบ่งบอกประสิทธิภาพของครู.

ค. เพื่อรับรองผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ง. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน


 

139.เครื่องมือวัดภาคปฏิบัติข้อใดที่นิยมใช้ทั่วไป

ก. แบบทดสอบ

ข. แบบรายงานตนเอง

ค. แบบมาตรประเมินค่า.

ง. แบบสอบถาม/สัมภาษณ์

 

140. พฤติกรรมด้านจิตพิสัยขั้นรับรู้สัมพันธ์สอดคล้องกับพฤติกรรมด้านพุทธพิสัยระดับใด

ก. วิเคราะห์

ข. นำไปใช้

ค. ประเมินค่า

ง. ความรู้ ความจำ.

 

141.กิจกรรมใดใช้เวลาเรียนต่างจากพวก

ก. กิจกรรมลูกเสือ

ข. กิจกรรมอิสระ

ค. กิจกรรมแก้ปัญหา.

ง. กิจกรรมแนะแนว

 

142.ข้อใดเป็นปัญหาของครูที่ส่งผลต่อการเรียนการสอนน้อยที่สุด

ก. มีชั่วโมงสอนมากและปฏิบัติภารกิจซึ่งนอกเหนือการเรียนการสอน

ข. ขาดการพัฒนาเทคนิคการสอน

ค. ขาดการพัฒนาสื่อที่สนองความแตกต่าง

ง. ครูมีขวัญกำลังใจต่ำเนื่องจากปัญหาค่าครองชีพ.

 

143.ครูสมศรี ต้องการจะสอนให้นักเรียนในห้องเรียนเห็นคุณค่าของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ท่านคิดว่าควรจะใช้วิธีการสอนใดจะเหมาะสมที่สุด

ก. ทดลอง

ข. บรรยาย

ค. สาธิต

ง. ศึกษานอกสถานที่.

 

45.ข้อใดไม่ใช่จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพนักเรียนตามแนวใหม่

ก. ความสามารถทางความคิด วิเคราะห์

ข. ความสามารถในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

ค. ความมีคุณธรรมและจริยธรรม

ง. ความสามารถในการอ่านคล่องเขียนคล่อง.

 

146. การวางแผนการสอนเรื่อง ?การทำความสะอาดปากและฟัน? จุดหมายปลายทางที่สำคัญที่สุดของเรื่องนี้คืออะไร

ก. นักเรียนบอกวิธีการแปรงฟันที่ถูกต้องได้

ข. นักเรียนรู้จักรักษาความสะอาดปากและฟัน.

ค. นักเรียนแปรงฟันได้ถูกวิธี

ง. นักเรียนมีสุขนิสัยที่ดีในการแปรงฟัน

 

147.ข้อใดแสดงว่าครูใช้จิตวิทยาในการสอนมากที่สุด

ก. สอนในสิ่งที่มีความหมายต่อเด็ก

ข. สอนในส่งที่เด็กสนใจ

ค. สอนโดยสร้างแรงจูงใจให้เกิดความสนใจ.

ง. สอนให้เด็กนำไปใช้ได้จริง

 

148.ข้อความต่อไปนี้ข้อใดเป็นจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่บ่งบอกถึงพฤติกรรมการปฏิบัติของผู้เรียน ในขั้นที่สุด

ก. บอกลักษณะที่เด่นชัดของพืชใบเลี้ยงคู่ได้

ข. จำแนกพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและใบเลี้ยงคู่ได้

ง. อธิบายความแตกต่างของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและใบเลี้ยงคู่ได้.

ง. ยกตัวอย่างชื่อพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและใบเลี้ยงคู่ได้

 

149.วิธีการสอนแบบใดที่เกี่ยวข้องกับเวลามากที่สุด

ก. ทดลอง.

ข. บรรยาย

ค. สาธิต

ง. บทบาทสมมติ

 

 

 

ผู้เข้าชม : 215977 ครั้ง

Advertisement
บทความ กศน.ล่าสุด
 
เปิดดู 2756 ครั้ง
21 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 2036 ครั้ง
21 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 1992 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 2100 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 2044 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 1985 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 2000 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 2289 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2482 ครั้ง
26 / ก.ค. / 2562
 
เปิดดู 2406 ครั้ง
26 / ก.ค. / 2562
  ข่าวด่วน กศน.ล่าสุด
 
เปิดดู 5282 ครั้ง
21 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 3080 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 3302 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 13519 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 8024 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 10791 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 7458 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 6693 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 9245 ครั้ง
13 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 10813 ครั้ง
13 / พ.ย. / 2558
ข่าวเด่นวันนี้..
 
เปิดดู 2314 ครั้ง
2 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2116 ครั้ง
2 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2127 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2075 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2007 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2041 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 1994 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2006 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 1965 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 1958 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 


เว็บครู กศน. ดอทคอม www.krukorsornor.com
เว็บไซต์เล็กๆ ที่มุ่งหวังให้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการ
ทำงานและใช้เป็นช่องทางในการรับข่าวสารแลกเปลี่ยนข่าวสารที่ทันสมัย
เพื่อนำประสบการณ์ที่ได้แลกเปลี่ยนมาใช้ในการปฎิบัตงาน

  | ADMIN | สำนักงาน กศน. | กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ | กลุ่มพัฒนาการศึกษาฯ | ศูนย์ฯ กลุ่มเป้าหมายพิเศษ(ศกพ.) | สถาบันการศึกษาทางไกล | สถาบัน กศน. กทม. |สถาบัน กศน.ภาคเหนือ| สถาบัน กศน.ภาคกลาง |สถาบัน กศน.ใต้ |กศน.ภาคตะวันออก |กู้เงิน | กระทรวงศึกษาธิการ | สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ |สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร | เปิดสอบตำรวจ ทหาร ปี 2557 | เงินติดล้อ | พรอมิส | เราชนะรอบใหม่ | สมัครสินเชื่อออนไลน์รู้ผลทันที | www.gsb.or.th ผู้มีรายได้น้อย | กู้นอกระบบ | สินเชื่อเงินด่วน | ยืมเงิน 3000 ด่วน | เงินกู้ด่วน | ฟีนิกซ์
+Post : วันจันทร์ ที่ 17 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2555
 หนังสือราชการ กศน.ที่นี่   [อ่านทั้งหมดที่นี่]

 คลังข้อสอบครู กศน./พนักงานราชการ กศน./ครูผู้ช่วย กศน.   [ดูแนวข้อสอบทั้งหมด ที่นี่]

 พรบ./คำสั่ง/ระเบียบเกี่ยวกับ กศน.   [ดู พรบ. ทั้งหมด ที่นี่]

 สาระน่ารู้กับครูเอกชัย.  [ดูบทความทั้งหมด ที่นี่]